100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

November 11, 1905 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
Michigan Daily, 1905-11-11

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

rOL. XVI.

The MichignDaly
ANN :ARBOR, MICHIGAN, SA' IN 'RD)AY, NOVTEM1RBER I1, I1)05. Nt 1

"O. 41.

OHIO STATE BRINGS
CROWD OF ROOTERS
Over 2,000 Columbus Men Will Come 00 SEATS PSEFT

'Ot Ā«SsVS. IBN cal1,Jr:FS. CONGRESSMAN LANDIS
'lll :ln-!inl tthe cant..atet PLEASES BIG AUIDIENCE
ta il i lae etrO itt' t he 06 at 't
iia adt1le '07 cntlti-srr 011 No~tht "The Message of an Optimist" Consti-
tutes a Cheerful Review of
t erry} ri fied lt l i or~tgat to oeclock. Existing Conditions.
c onstiderabiaI' 1err a t erain this ____n-_

to Ann Arbor on Special Trains--
Varsity Line-Up Changed--Pat-
rick at Left Half.
\ special t ratintloadaedti thtOioa
.Arlbor tiastttornaintg. .'ccrdiatgtoat
stteietgiven t by t nit of attte O. S.
t." me wo acopanedte teattatlast
Mg t.ae 2.000t rail radt ticeit ad
pcsfr atalaeumr m ereirtatitart a
The'teamarivedatin towntasetnit.t
tOtintgttltefat thtat CachttSweetat
la di o fn d tat iospittIat ia th cui
ts ist'.art aa ia the t aa tt in ch arge'tof
:assaita~tte ta gan
Th arsatyalaittl]taesaeta hangat ed
tatn tat ta toayt's a me.tta' tP a tic alt
b in at ileft tahIa t adlI itab atwitlla
"Shoat'a I o gaaa ' s't t utsat at fulacii ktt.
ii0m t "VattaI h att a tr. aatea iarry ta
Sittia a tiatu e tspayatatg'at'tri ttetta.
Mcla to ithmtttilltbeiiftedattitt ifiatt'
athild' t at t at art gh'ta t a ke at Io e
tAl' b i nt ttta aatift: tard,
tnigaht's l)kandtCachtYtattt th

1"OK \VISCO\Sl\ ('1NIF1

ttestas iaatheo t otitto tallis aret, he t. atata'

IOtainto tatte enormoustaaa aetamtadfate
ontesa wiheltfoutghat ft't-te champationtshtip
aetata forte \at' 'atitetti amte, teat
bleaceretavaee beenbitbtaton thein ithe intialsa lattear. T''te07 atagiat-
ntaort atnd aotat ies of tilt'fieldad tiat- tart's itlated tthair laat gate tate twete
a t tte alaold laes T enew' t'taa t a go. 'Th' lws ae adefeatedIthat it 0of
arcttaotts atill cotaintt out ao s ats istandtti 07 e'tt eer.' T eirla ttttter
iOl thea pplaa~icaaa.'ats a te a ay ttntfor Itbeintt l e dtt n ait- es a fthista wattkatter
1,000, eitnat at baautt a thosa nd ati et
at' i ttle I t ta tleae taiatt ala rae atit atera s if ttl tt ttand sr, t t'ith lay
rv ia l natdio t ttthe e, a dtleaa it titita tita at ttI]tt at
at'taI oft-a'att aleeetda ttou tse slaa ietheshdlthyae lyti on
haiti 1 tt at t-mtsta a t wtt il t at taea te by i'a'"'are ttnu ]tatr atf ite stu ttstt onat
pltat tatftbtxes'.,atill aeecommodaaiate about I tac ttl of tt heat el t ta tt e ltatetule
700 peron t a nd e--i~ setwl tesl at ant'tttet'i frot ts orignaltt i forttt.
tat $300, 'Fiiat'. sa e i~a l t li truttt taof tte at'. Ie-
Stpat tt ta]]ll t ta ateac tatat attitab thittied sc ele tet ate
athltiassoaciaationatofathe all tit forat meatlledtot payt a ch ite ttate
an attatn tte alic ata astreceiv'edittd'} i'at' e't r iaatrag Xte','aa.tato tttw ite ca ttitata-
as wel as hos atyadyilwl e(ilt hp \ i t t e as' ttalm a It are ite
tAloti tengineerti'gttdpair tetnt reduted totattone
hi aaitt of t hteat '.stainat ratotta y m byta tat tte t a t'oef agi r tat"ng te
platformstat s iat alsoa teat greatlyinciaare'asedl107 's.. aT,'of engine ers a vae' platted
atdtt_ tadas at te' endsa fatfhet'fie'il )it onettatt tttt ttt h Itat wthltilear'07 lila,
ta] ttt ttttil od au t to Iteopile. 4 iteitprovedt at eas'.a vacatoatat for Ite
aat'aatger ata llOftatth H amr. 1Te eatgantera
Cl iRS SANiD Ci l lCIK FIR;S i'AI'.\S. ataatainsis tal ted pod aigtotaeetataoastotalal
pl_____aytile.t s mat fal s. htaottelltiptla
'Y'e'ter'aa ft e ai rntttal t \i'ttiiat taal tit aaat a atllate] aeamwhc meta t h ista morntting.
abt ataIforta'aametn iaa'tpl ayed tatf at'.se e who l T t tt 'ttat at't'''tatte seirenterso lda b 1

i
7
i

vr it line-upt mt of t he lt'timea' at '"itt are cletiblea ot heta fttitn al;o l ne t F ite tna 1 atiit tatb at a'ne ig"l atae tat
ataattaIltattart'eelaoaut iorprattictdaytnd a twek eromt rd'.'. Frotl teat at n te litce a tadth a11. c mp at.
att l 'a t a]wea ndat isatt noet inaer yta a t t Itt atifeen 'a'ni c 'e'a'aladtaei111 Frmty efa tat at '6la at n dta
<ittb'um erheattata t b o i a rte altcr a ''1aIntti' be'. pitat"at t o tt otolCt Iitttt t ep ar f ant' te fr1atantat ate
tat I fat tt at igraalit tatitteatd theintertesaat t i tthess afr tm th as'a t ' a'aa''ataineaa''lale at tmaty
(Cotinuted oat page 2.) addeatd t aa l a t a t tat a'.er tato tie ltu.tt a itt th is fornoon.
Bloodhounds Make Final Appearance--" Little Eva" Goes to Chicago

Te a( at staf Congret''s'antatClharleia'
11mi11 , '. litteredl befatre' at larea ntaat i
appirec it atie a tiettee inl thetaU itae'sit' a
Itall autoriumaaaa at ev'ae'ninagasaaa vat'ar- I
atitle ltnctottt Itath mindal jadedai witha a
tat alut atytal at It noas.'sparklintg' withia
ait rtatal enthit.asm.atda denifid te1
I.Gentlemtt at froattat"a sa um
o it a'. wel a'. atte tf te mtsat cerettt'tt
Co gesatn t '. t Itsat ssestattpt' -
soltaity whichtallIt appatctordtt'witlh
atisal'.hisaor ite sbea'. r h fil
lai altaes ceelesatsa. a'tailt ao t titate.
ft tt artie cetat i I a ttal i itt O
tfeoamteirstetollast adthetatpltute aso
palequ t andtlsta ta ied.I aa iaaai aa'
laytita' alecaatt at''aatur aw~ihthevariotat
Repr teena aIttaa.atativ Ln asaidnthintgtat
Ite aotrIHis adlaresstadittaltttle otat'
atrutetlta ttl ta lt n wo r t at rtiectlarlyt
'''citngpoitalltwtreiatrtoatucedl.
alt.'R at t ltthro ghtattt' itta t he a td--ta
tdal at th is'coutry taotffertasalargs
afie tataof a atee tt o a ;r ltat it i
btler.,taorallyt socealltanittoltalyi
thana eter'btatre;athaItat Amtelrias a o
greoa aironag I 11.atio alas dlanta ndaaleat
ecouraagtng. it twatslte addrssla
ma lawho tteduatdfromttaeveryaini
denetsantahe irefotresawatntatretattotfort
advtancaintg il tiate teiesrateaatt boriatel
developmtents
'il ure a tatecndoftatta
Studeatts' Leturataasocatiata eaiesan
maintal'atainediaeterytespeatclart t'h'hig
lecture.
U.'}' t.YFill ISI )'
U.o .ylla-alsettedatte meta g
held taitt.talW'ate a a'ymlatt igt' h
ylwill beagiertna t'twitth heataccent
at ofolds tt w il] be cangdtora
as aa'olltao'1sIt
faa ft! ait]o!Ra
Profesor Trubloodtatgeatha h
tail ittetre ata ie ntat ita'foamta Ilit' ls
rect'atmmtttttda'd thtat aneiath t he'a tia' ro
twice intatetat'ucaessio andt'aa tat yala
shtd ttat t a..b1 a''iv'en'twilea' iat' e e
fes'ortat' 't'tta t] a urgedttt tat htat th ti r
slittal be' itipartloneditt tta t at'tatnd atna
that te t h'. lt h ud 'egvn m r
tatt ia'a't. i and al.t S.1 Klya l lsea r(
St taynt''. '07 lat.a ])itatf ott Ihtttdrieat
attende'd tttthe meting"

FALL CROSS COUNTRY
RACE THIS MORNING
Distance Runners Start at 10 O'clock
This Morning- Pretty Fight Prom-
ised 'or First H'oors.
'I'bis aamorning the1Cros'tt t '111 ty c tlb
will hotldt it'. ' aatttyt.a fattll'andiiaplraee
attt f ratatatiel it and ata ria a' atteo ttt e
etlraies l' a tt tne' the af'ates a at's'illt il
histtry oft het clbisa'. ict ed.tall Tl wt
rae ' hnia affttair, thet i n
si,,t~rtip ofstater a at li acord-
teal tal' tl, t tarepe t]1e mitt tts a' tle. con-t
talllabe aaw arddprzs. 'ile at t hree '111
im mtey ta l ItheIt irt tatpa e 1 11tl
w il teat w Iladth e c11 l itigtat atofl
a. C itCt'ton'i, Ittttt'tii anitt' lir a ttltitsi.
The wil l~o t,-6v pac'ettribbo'lisa
Th fsta tal'waoalt tatme itt Iaatttr ativc ta'
clips ta'dim a ' aat ''ranu all 'thetatlet icg
tiepi e aloa giv ttes atthe nor of av-ag
at''''i atame ena ved n tharg
trolt tattl'. cupat doat etsome t ar s
Kelagat' d Rotwe.tt it
Th is o nti es trittorm
fift aeat as a tleril-a
h iti ata tatu tame tbt] allgot'] ta ndtintglta
entry- lisilihichtFac'n t ben e em
iaad 'tat' anat- . tf Ia'a, ttand atatiel t' tt
'tare attte lIle alloweda. a t comt e.ta'
The irstbrunh tat] be sle t aay
Ap tatatlg lty aat ;o hit al 1 h111 ist1111111
ante matag t pt esta t faalte l' r ita' Sradi-a
ne'a-aat at Ths s ipetativte. ta
'tat] \tor fo ttatof them n amt] he11 aiwnt
tr at] ate Iud deeopi t a tatata gIa 1bet
Amogtet ey m n athere ar-ttetit arr-
S.edan I i s uta Ie ap at] A] ng
5] titl n te ae an ond u
lichl a c uplI oft-tkatg'.
Smih.'I~vomin to hadi a-Hatntt'
S. filer.J~c~ea I tat er ACl-r
Alpin , Sa asrFleth Ir, 111Al1n,1 1n
le'. It r at n cl tate, I a taj lt -
Colc, W ct-1'. '1111' a ' r, Clta-a'ki
()n miute and rve ,A teatnta
so 1111 I 1 s .1' Stall linn I~ ee

a1 t ; a-!" :('_\a a'a'ta'aa -:aa C-T t-
At tl''eatatcluittittataof tttoa'stmatinee
at 11 leill rg. liariae. tturtaint taittl tat'run-t
dot talla u1 "iUttla'Iva-'biloodhou11111nds.
Not futhe'targataten tat-ct'btenatscedeutledl
tat at itetait'. adl hugtta
Intatheir Im1]lalae-'a-ancea'tile'tatectrill
to "~ at as at Chic-agal ltay aitti dtat-
ng' thle'Cia-PuIardute gatate tisteatgle
eat atall]e it'.tdtatupon tile Maroont taar-
rior. 1. L Yot hs eitdentlytfigutred
ta Il tatPurue iltatetat eaymarat ndatt
tat Chitagoaa twilite tforcedtto whate.tre
ftull strengatht tat01otdertotrial fromtht te
learty Boitlermaerst a'. ateted lby'At

thttlt altl; aaaLal talatNal

-Frottlta Fs s'Fooal~ltafo .-r I'la "r and111f speclatotr.'
ttat. ,WTCH rat t 'taAND a-CaHIAGttata Atas'.

tha erintliat tile atol 'Ilthalt tahit It T'hetfatlittat itt atieleithe-up: Lewris,
is extreely prbatbitlethertatforeth tialt etand;I tte tleft te Sipsoan
t'. tttle aontetatat littletip a featpoitt left 111111d; Maitat cetall;ttRubyteright
litathis tfternotnath iat awiltar of great g"111111 Sita ttatiaghttaklote;-WIaoker.
astae aetatprtaringaaat"faterttereyI-rtiti endt- troal te qtar t ttelak; anae,
tat' game..teIt Ithtalfback : CatthanII' htire'right
Ih tett tast farte litoodihotuidsthit itlfbck lt '~It'll tifullbaceh Kelly,
afternioattaia'.no e'asy otte atst-eidlelberg lit111 t Kr1pp1atnd I tl.Watkis ailt be tatkent
hta tateotathe tit.rongt'.. tleams ttottf atany at"n 'itasutttes.
tat te tminlate eoleg.esin Othto anthey liTe lowingaistttta thlerecorde ctfite,
tire mttaicgagrteat aeffort.1 1111w11 tataat, itto111111 ndstutpttotlattae:
figuriinthalt tit toatlte 'a geeat ltoatot Sct at --sat-FPre'.li, ,30;Statie Nor-
tat bteat ay indtof a ichleigani team.oiat, 0
'The sqatit aes ate :0 thiattoit ng 111 O(tt./ it raitho0; Atlbioni,,i.
otvethe Anti Arhor rottdtaccmpaaitiedt (lt. '-Altl-Fresht, 0; Xt-IA.C., 24.
hy '.'.1oly'.Wendtetllawho ia acting eo'ach. I tct. 1 Xli teslt, 31 ; Katamazoo, o.

tNt. INi haYtSOtIVI'S ' T' ' 'e 8- is're a' re ighat trarc,
CIAMI MUSfT CA.1 C (i'i' oi' forat heslidseingllta"1111 a ittaftarttaliy
acuantd an ~ t-arnsta-Itt-a.tileya'area
111111 tto incre a'.e ta ltaat h stata tw ichi
'tv 'ie tast aelahiantotat hie Inaltadert qat a kes.a up t'e Silat']at'' spi~i't, andta it it
pearedthis wdtatit its uual rnertee
lag fe'atttthisathe a aiatatit attliar elalia a al are
rug fet-ill .aTh'.'. ton oftie lt 1111 n t t 1111] ade adeit e feI' t'aturae' amonaag'
house wth a do wIgonauttat ae-aron
adtatr appteatrt'tontat alit e . e l i t ureatlt A ll I ta-fths an ill ib'.hlet
tada setveratiltpically varsitay altetatd tongta ihl aladalte e
iaterhellrotndtattialtulch'wagontataettant
laite' ta' .1 atat ta a laititat I tt I ae aItaxpec ate t ameo tat d m t
ettutpioeerwtnthatburger'.tata at al toth~e tathrnbtheiraytese gt
hee itilsA th ii' etttitn atatt d aItlte aetoa isueaanamoetilla
thatt the areiter it eatteeiallty atll t l a
oa th s1ubaljee"cts itnssed.T hetotie niaions'
set fotht aweretdieret and'texlinIttte Caifotratan a's ttetrcifs tiatitag clih
sittuation peecisely.liItatdeittedatotaortgataize class crewas.

Back to Top

© 2023 Regents of the University of Michigan