100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

December 18, 1904 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
The Michigan Daily, 1904-12-18

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

The Michigan Daily
o1. XV
MCALLISTER IS
BASEBALL COACH
Anercas (Greatest Utility Player
"1as Been Signed by Manager Baird:
--will clay e Full Charge of Team.
ANN ARBOR, MICH., SUNDAY, DECEMBER 1, 904.
DEBATERS ARE, THE SCANSION OF
WORKING HARD PROSE RHYTHM
The Society Preliminaries to be Held Professor Scott Reads a Patper Before
Next Week-Finals for Wisconsin Philological Society-Will be Read
Debate After Christmas. at Brown After Vacation.
No. 67
{ lse pon the ahels of Friaysa T Ihis week saesatebeitntnittg.oatthe
gloious a. ttting; fllowsr the joyoustt asecond racet o r atdea tang hni ;. 111(
3teita th a lattte aehallcoatch tar next jConteteants tar sometttt yatnor sattain
s t i tt..has ibeent -electeti andtt tit t ,t n umbttnt t heh attt rtl bin
\1Idialit.e ianontalleart111- e isaatr t atarc l teso ty rt 1thoetttta imalte
t bct.. asealliiplayer tie game iaaa giant aaint 1 s in.l, te sujc
Cev httt catiag t \ ttet kI i -ttttatt Ra- . .
fttrti atn.. laabut Mc~llisiter Ims etar I ot tto at hre ee s t tt.hellihave.
t an. rolstidee inolothre (st a-atbtttatteIptieadigil eo tne sa e a-
as the ltt erlasn i de esre ytei ta tescat tt-oahta oisnrtorv lna o-
i(~ean a c lub.itNtt .ta 'taird tt-ta.. ttaa ul l eso pehs rprn hnsl
<tieoat t'iael..a they ,()aril t ttitt m IIr t het race toatwttt vetMt n.t aftter
ta1r1 ti Ito. t. ttatthitprocess oftin he st rvival ott the
'"Willinterinh aneaisan.Dettittan
1 i1e hiw i tll ta 1t iata ti t t e t a l ui tlt,( n ll w1 w l
,-t()ia tt halet :ina rbtotr aotttheacontatttheta sttta ta m To hv
ttttlaii tot tibr tacy-tot ditct tie wok. ny napo t' t tot e rthist. latrr l
°i te fa i n tttitl" - -. a tatttt ttin rte saatt the deaatt t ttrmu t %t1 t ae ftt
h~te a ccor itt tt, i l tatlta e }1s scit ea i s thita fact,
Wl ie iNltttali 1tilar Qltta .gAa tala a r t 1et I \% iall a t a c tat mN lttr o attata1
t1ia h leceiv-tt..I ma nat.. tois fo ni ter dta h t ataes tis Nalai st on-
all taue tt a teaatate " a 11 e.itte.db.e i t eiIes e ti e ro m
~ tt..a- atat it at tittta a alattlat titaigh , adthl h efl :l ph i and8
he..Cle.tv tladta m. tar1a aata a ____
al It t at.antatioftttet a.. a tatafltar -ta tti ' oli 8a ltt l arintA llaaaantreate
Allite atall tttita I tbasebal stokta kesttt art itta itra t oat te ndt .t naaaa at-
ta e s .
tIr ta- Itat tatsattn itta ,r t at lea, t udenatat hr i st ian P r tt .taag
ca tl o i1o t e b xala nttd ftta trpa1lartrl ila tt
11t)1. abeeniatttatt iitafor ~ tg t n Iat aealt sacctaritlaar
eves eat-saatkingaeatlaraltttt J tt 2t; 22 tart wo ' Pel an
ntt tatt e l t it woNat r r eetta ar ttftaact urtal as2 tb ge n byjct rtt f.laaorae
he ta-tpa ted beh nd a..e a t atne
N~o 111atty otet Ni.. s tatalalhoutatowingtates atve be tista fot hetat
J'a a go l athla. ritgula..shortar - a taat i atattta
Itita t.. at lt ita ii. a.ettuarestatt aatt.,t, in a d tal eby to
liep to r th e aD e a . t ata A er c ai t ttor m ore d n tI2 T hrt sta ect n t oafaa tt anhes ec -
atahnaanaanainield posaaon adaa are n t "ua-i m fromtttala A ge~at
at eottielatat 1a t htie lfourn Prfenor Getre taiol ae, at
yerstte 'v sirth.lt e Detrottamt aaarnea ai-rir rl e ta
itDla a- l.. ieaeaatl t htt ea
t e 'e onegoft nne poit an . S e tnc afch la i al rea dyaeata liedaa
rIraatt-tl elateielaa ir ea a lanaiatufiacientataoeainsu riath aat e-
ha lhan ten a agood. rlal e taestiwillarei. aealtatt e enaFur te
c tllteyratbrokeail tinto atta-tam raasaraonctci tatwgllirbecmaeitellayera-n-y
titi ama tat aneretmis tatin th e Baats ,,ringt. tat In rnnair ate . eaaaatt t
cttt at i te tineauera t eg t e l e t aagu ....tlp c alofath t udiat lents'ta hrti an a ss )-
fiatl a i reduced t.. o egtcusle cainM rh1 o13 rfso o
I'vr e twast at.. rom 21
alint r lani tia aita- ridtat tat tatIn w e ta
The imil pont o t aep it tiwatat t
r a re tial alahe rh thnial
{ t% in s: irt, d nce rhthma tta
tatir~.a nd s ol a su-ti tat ta-i tta
rht hm a lt..wich at \..Ist a pptiedt ttttietan)at I
t',t .tioii he t t te bista ofa
l il he cale "ou i tt: hit i t-t oft
altry a rfeso aSot hl tat t
acn ~ it w ud Ie sd ila a li
ar ayttin mthetscans ittattpta e.nina j
Iltaratta la ich Prtatsr Sa tt-i a
in ~assho nalitadi iae I tiataaaatt
m h,~ a hiwat ilant a td he i-
rhthl ofth NA Ia n;. a ttai
I Iis ithe same I t N whi hiPoeso
ti ftr he i ia a Iith .Thettt
-, cl'v o the na ecturett a-aol, trlnnlu
atan NIatat.t
tag. in at11 mataatiti tttc tira athln
\lataa.attitttil BAiN QUEtnamT.act
MICHIGAN MEN
ON THE ISTHMUS
The University Well Represented by
(Graduates and Former Students at
Work for Unche Sam on the Canal.
Tle Intlitaaia Ctt alla ttatttiati as
a wllvrtyttattlIOtot asecu.araallege
grattiattan tar tter-etittlt t ti
aton t ill a t atnnttaiottnt at alt ftita' attatI.. itt
t a aa att nal teala.a-a-ycot eir a nata
un es tat i nlte NC atedaiStataa as ri-
a. raetedtan1 ral..a lint hUnverasaty af
Miig t atn ..as a ttrce retrear-ttatiataa tf
oldm ,-aratattra ntal rtat-a tut-- detartn t-la- -
arc in at i tatat taattttt a tat all. 'I'h
aitltitankliat wttatcotiledtl ne attof
i a ttttttt tar.a I lt a tttttt arc ata art ataca-
tatcc ta-tat * to e ir t af -rad n att aa-
a-itiilt. Ih d aaate f a - at m ti-t..
tat artin I at atae Isthmsara tt--giacta ro-
atth r it aliit.a Il ananitinliat - attn -
M r: VE cno. ict- at2.-- all-anna
h tat , i caa h i tia. tnitt4 o i
C ana l iiuI. a tar 14tt 10. la ti gt at
21, 190-1.
\\ ltar P.'atie, 04c, y7t1 -iritr St.,
hatta Arblranaihich .a-vlmatn. -Cantta-
intl, hCanal atone. Juneto 1a t1004.
\Valtra{, } tlaioliDuatqatanIowa.
a al it at IPntat tat . M i a -
drs. a i. \n,\ ana l tar one.at il hitit
Panaa Cty iMa laaasNiknatt,
CanalZone. N Iv. , 19 4,
tatoll C.4 1.1m,'od , ala tonte,
Michala lx alata rittal.alnalti-tae_
launa a, a1904.
CatloIAn \N hilltttt '04c', ian City,
iacha, Rodman.at rhittoanlantal/Lnei
Jutet 1,a 1904
i
'
Jam ; at\l ld ir, taltaf~catr a ( I.LiD ake, c0t-4,A itiia rNatr.
t'ti at. a hliar ldll tat t at ata at ll Ritdatattttii. attattaaChtat, I aM a aladrss,
Its tatrposes analIdla a N.hW1- lliatataJ.NiaMat taws '04, i6a0t9. ient-
Coan . atalitanan I aatawc ii hi.-..Jc- l innd, Nictaago. Rodan.ttCulebata
In anal:IFalin lowsipt .. S. a hrilt h at alaoer Nov.tt190i4.
"Ilint tas f Iu tlitng," a. A. IitatryaPI Dr Iake, 4ue 777 I1 iil ti
Tmsn "at~aTeIa tn .ear, fe. h1.1.Avea l~titt A ssisatant taimerkeeper.
h iliamttt NCtlainbr a. at a aon .ar hag.2, tt1904.
Criasatoai s anon t ti ln Nl at.. atire of
'1111,:SIOtPHOMORtElii I h NhP hreIttatthm ite anuanrbas oftColo.
j Nata at as o i t Paiftc asidr anal asaa
L.asn t-a-eanthe la1-907 littary dnaacl tass trb f atnatmait. n Cualera is
--~l...r .i~j 1aic [ aiaou .t iw.ay betrtween theit %\o.tt 1s
i
I Opened its tiC7Clr21 sea soll wall a (lalice 1
ian ltrl nantapc gattiiuta. Quaite. a t iagc a tait watre tte I tc-at nare-ofnth
n m m ta-arc p re-sntt atI l t.. atitit aigg.-iat- ill it.(- le IIitthtinct twtaelyr
triw anaaaa-la nina-aed 1 a-aas. ~ ~ The ahatp- ycttaltaaatth nly ptitte anItt-a-dlg-
co-tar-nrenMrsi. F .N\Scoattttal Men1Ir. g is in prores tcacn titan
(Ur. Ia at I-
was -Jdm thmie asm etit 011taInt wa lltatcwn.1 a aT aaah e ebj at fter Nhil
ai arlet t hatanathe taaitit -w. ialeoo fstfo tCI a uNtANi I i nO it..-
Nattloa latre il- -anone ltr T C
i t-anit. nataranag aand thtntClevet_
la it rafatedtat- at 3atr theNcose ofall a la. Ia ar.. icoa i 'aaagIaaa Nta cratay
Ni ala tear,,a a tita Ia it'halitatat)alait
a ssitedata r acaitaitag nut lc in tareinall Iitt titii ttD. ta.I Natith teiNImIofN IhichS
a-Mait.it.1 ta ____nalcoma stin eNta-adtn iirttaaaaa nanat
tarly srn traa a at . . aaiig o th bae ll TteYita C.A.wit oltsalshitatatatata II, )IN . htt anutallri it tu tr
-t<c it syth a t-neverlhad a t inIratita enaafogre thil. mrhtartiatmasii -nna-tlatdatyat tagan t eanta. ittrittag i-t a int asco.
al aallaunc tato lay insalility. t L ihoal at[aat atil unil h itatait ihtitanlist ityeati nail
t- hea shoutil atN..- Atutu Studtuof-Detroitiwialat ant Ns ntd inln a t t tatat
~ t atr atu ..lar a 2 lidetnnal ga-Co taca aaa a n ait it it ata t mend.a a ttae nioa atta in I taiota itll aa ita
ii iaiiaa tttti li ii tal lt. Nataatitntal ii..si atnc a ttt ioa i tyut nivaa rtint . a cga inea-rattaa~-t
lirf Itaintiaaart3-it..nace . iitaartattl hngaarIaitttittkowllae.. peas lctIntuei latnlaitarty i atit i isa a oNrktit helattprmet
vhvetar sto sctdbepae Tenat N atiga ad tthe at.t ___________________l. In
Ie laa lisprfiiecyinititiieaoitsofSite i ttealsereartoiteae-1111S.Ineandnite. im a t lit c a a aa II tti I a1ts wl
- tt. hi.hiiar - ii. Vl.. ra at M aaaC . A.uaaaIe hs atratateii N N l i i i ataa~atlua
ist a <-en-al- m aes -n t -a Th U. )fM .I tut t atti lt aata-anaIxua trti
eS . i onjrd at ianb al t lyeat- c atardi tar a aa l tat at p y i a lieto taut 11 a etBaa-y t p .a rpirat-at
tnt-frt1 it athe-Detirottaiaua atan. -oafiherla..ttall ttittt laalaaaaagumpedttafta
--1 IlOtad e I ivn ro fo asolili , EI a NhiiICllNIhiNl. 1i1-f NuN
it fal al lac etatis ian. a-try tal rctt aNaI : eaa nt tpa r. I)I .S tu-i lan a tatNPre.tansndthat -attn Ianfom hi
-atsbon e rpt arc..- f binga te l el th jjj1heartuaiattit lain tntdaistita t rit
thatmla.-anboh l tta. n iaa.g- ~ nratgantdaoff.thelPatataFatNa-attntlwila ta t ac folria i l. aa
ci uhotsaysi her-anda tt it igoes ia- i a- -naaaiat i. airl tnti a-th-,n n ci llt te D i ai t ctra ry naa-tiitt i
at a iI th t t e a to of M n g r Ac.it ira i ct nna ftta e nt-r atitn I lata- thea ana nu taxi ia aim r h . h i t Al ti t ala at otat manat \\hi IIl au-');
iiC t elrlghsSrieasCahIltat aut-a drti.Uivteratit alraNesater an IC tO2r r fst~ cot 11-no anded I NnaaenIa- ar-atttIn tar
11 t I niv rl sN fah M P N a y oe r esltar a oan nsatet e a rd otea h eniti a Ina ei t a h e. I w i net . I r t i nta s s i s ha t ooI hta te a dIva ta gea n ofa -atilag Ip lai
pr10 heelaicmi na titan- te t aer ntfe.Taga htxey agausualne sat we a{iatannua car to u ffatialoc nut tattle fyAla-at 1ta.ta-te
ho naa e" as- ptan ibnnile tiill arre to goia t hga e las. tntighat. it-wasanftarter restalred I Mch oe~it ll appiarsa natnhal.. Weslhan y a aaaic-lat-r n h... '-eart vaI-a htaifag
day tt illthaae Indiaaa ty next Fri- thatat -a c a ftheia spenakers nitall Ite gattan Guild ianctar.. couara.. lT ittsu jaet na-ll a.eaturial nail id at atat ;j.In i ., tat Inrse-
at-tart-tagithrea titataten fat e buhttal. betA NModerrn t ernaic taatu..ttIatio fLf."ldan.

Back to Top

© 2023 Regents of the University of Michigan