100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

February 10, 1909 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
Michigan Daily, 1909-02-10

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

The Michigan Daily
AN\ \1RPOR, MICIGAN, \. \ l\1 D V 111 Yl \lti to ojo

VOL,. XIX.

BASKETBALL TEAM'
IS STIRENGTIIENED,
',Cons" Do Little Damage and a
Number of New Players Are
Added to the $~quad.
reipiets t' of "tong' still others, icludi-
ing- sonic of 1he test tplayers ii theo tit
werit)-r ote tooble to practict with
the first squtad. \iotg titese latteit art
11 iayeCoo, hi1lcr antd Lot lot Witht
ilht idditionttf these mwt to t terst
ttom Coa&;t Corti iwtill hav ithe tmtos
Itroiisiig, lot of mt ia tolIo tiotk withtl
Ithatn Ott belirn seen and hle able-i
to (ht the tm rn Itm ind tof shIatil
forits ic-ot gtme, Im i wt tihti. tc- C. artt
Iav ly Iltongaen thert om
idin tof theirsp aititli to kepit agre
record. O tic e ohran, thich-tr
i- to team il I cii i t out d th e i etll
tine tilt'-. N it ton .ArIbior. tt tet
Tetirilittt it this caclled th
-tuttig thevatity ttu litottairee te
pl t under A.i A.t.ils to char
radtcalhy difnt from thiu Iecl-
iaitt r tule t. ito iteaim i lit asi lit beeni
ctts lei toi titt ill lie i~tilt iate andit
itts imprbalit tht t hd it o urii
ais trnttieam1 cmilit bettecured, ivis
ifot ilere posstleh tottp'ui llt thsrog riti it
vasitl teaito iloo iispt
unerthe a uupite of tlch Womtitts I .'t-
leiic Assoeiaitn fonday n oteight. i3n
tealaredtt lih ilt Nut appte tto the~
new XTIOniC ateicield.
stril 'ie kth vrit band ihwahoich dtonat-
eil fits ris.ot Thf lst snubews alil
cottntettit tce tuuothgmee ttottilye
usuatenibr h Itd nasosttitl wetitt Oe
ifoundsr
Tlie niatert otitits of tes orgotite
cmistcee its itioti he otti
tdanets were to ollS toetrligttlierti
learn-l ;t Bs ter tto ltibre It-i
vauclectur Fltit iitorec ate o ieaet
teotvire~i Msn
ritt ar tn i lht , it G r er s a d nwi l b g v e b y t e C t o ic e ,d e nt s
lie11 eI'tis is ilnte oiteo troges leoh
onthtier ofmus hto n ovhili hudr
The mtalilprpe f thres raip lot
i t e te hhit aottt t htie, iatlii
strdet ad rto hitolttd focrilahrnCe
Pr io s to h is to o t t h e cuiath e t re c u , o ts i te i e a k e rs e
ritorast wllthoositeentrel lito
i-OTtvalotio feancy ess hait to not

this ott oef the best parties over give
liy the league. Thie grandi mttrcht i
start at $ : r . Adisioni for those pr(
retiglaumebrhptcesitents. Visitors in the gallery- tsillI
charged 25 cents. League tickets tw-
he on tale.

}:F.) T~'F.I)I 1k INMAGAZINES LEAD

_ ____

recently electeouciioit titoittd toe
huve thour ciroidttialsI tool a ighiilt, h
o f{ unttiil lttheet tmeoting Thr a
noiouit wItee itsto tiliiility
of the membe s ilt tii'ostponemen'tii
wiastt'ide ttc ide o a mtterlit frm
his nstiji tingIile held twoi' c el alc'
fro' Tulsdy ntit.to li
-il - t' - - - - --h-tlt-i li
"aIhe topic tf a leturwtpaa
phyics lecure iii o T u esdao y Iafternooni I
by Pril it ii' ittftt alut tic ' Il \iity.It
India. T he roI ssIt wa it phlili
hisad resri tingtl ih saiio
a a lettscietis.i t a it it11hi litavor-
ietop ic. ItItwitfteqietilyit erute
by al auean. a te inlitoit ofithel
Mrs hr. ostite, hsa i nat i lt l n ia tt- de
h er uf's lctrei g ti u e. Thi
wa h e Iseeid ' t ureyI PrI-II'sc
is tubtoi Mot daytititnu -RespIoinses i
iy ah ally prereeexrsedsr
Iur tfat iti spoi t istout cr ke ta sth

PUBSLICUI'IMIUN

*S. McClure in S. [L. A. Lecturel
Tells How Great Periodicalst
fleet Public Problems.
Ii
"Th( clolniancc over i" ii i ll w ll
f otrcitchy heli~uo i t tiliand s
to Criminl class", i h ret (ll tiol
li-tillf 11o Jiil liti l li ilinte ItI
an he aken ,all i e oll t( ttiiii tot
'-ic iat t~1inIi ilitilt T ho~ is itl
ito 1( I of' i 011 ltl ontrliofl our iiit11iesis tt
c ii h"11 grealtil i hinttt itt-
h Io ' liimp r~n ll'' i 11 1 frttn
\\ t ll' 1p11 iii sio1x 5
-inc, c11111 ledIilt liii; he hs
:ou -1ftr 1r i ltanit it tilt
,'Mil] Cll, ' cteeranill i' ti
Icalu , 'iththe limliut imlto11111
1111 t%, 1 r.1itt litl-I 1, vote hi s
/ tt-ll tt 11111111iuI xltntiot o th
<init
"hutthat h i cicii l w p a i
kcll Tilt iit 11k1illhe ''ioter and
I t ~ctciicct han yhi liii I itici i i
i Tci' ulit /111'lii terpii tt 'ii'
the e laor ina 1 iri it iii liii li t
alte k cian pplc, tpol
liI
cll oN 1th In illtheist tiiit Ii
" tnout hr-11uttuuti of ii otancii, th
-l itt if o th n tu ttsurceshIo(
iir cctii tiltilItit ipelltuu1l i theifi
Sat itt. Tt i thil thwil tuti ito its ail lit ii
ci li it icct iii1cu-itit:uc-uiutil'p
atc ill tii cartitit ontn tu luuhi th e
itisi uily I. utu or
Toiti Shut 3M0cS Sbeta theo-

;t(''. STUDElj~NT COUNCI
l ilt 5f il(, c tt i(. I ll art ic tday IU J. I
kiltllihi itt r I htbl taln RESTRICTS PRESS
Mriici' poetie gdoutil aRepresentative s _of Cosmopolitan
raton f 1pr 11 lineelt hiandii Newspapers Who Exceed Lim-
(cloftturus. 'hi(t lmotttii-eu tiug j its Fall Under Ban.
h i (I heii lt' ait'ti totuuh ftolitgpuina l IIII- -
u-r chc limu iatdtall l innhor li ' Illlut ongius'c uttitd pti ice oft/"I 't
tit :udiu cc111 duruuingu lhe'eutire (Felling.i g h-tutuful to thet'sutuent h l-itt'utu (tt 111
t-i - tg t N Stutu) i t et i'tutu (tutu ,litat -
I)F1T 1 itS (tiTI hiRNII iN rit ast ,ltucu l ht utuuuuu us t h du
tuu I tututu~t tut th uh u' tuttlc i n h'uil I tuualn il t l ' o i lf
t \ItIui t t il utu\ 'i P i ed ,eou ltl or e l atce r
Ilit il t rd~ u itil of l" ( t- i l('p p r il-}c it' (') ' cutu l uuuttuuu
terhut;itiheI6-11Monday igiht 'resodt;thi , ben-itt ol~~'°
Th :iflk \\:t el t cle raeil l" i e" tutu the '.St eui t ii tuiltfra c~
tut i titin;Id t tll ss ions iii s atei-ub' tutu S the iutu~'Io~tI
hi ttutm \oiit'tt I m i Tittiititt&Nitllt the 'iii ii' tuu'tt l iii01 atit' 1101'au 'n n
Nttglts o T'tlia; all Th foloiii til t i gt tig the he tii i - iii ii t« o
l lt]ca 1 t tm, lc ni, \tut i t a, huugi- entirt' lyii 0 t 111itt t it it i ltl l ii u i
land.tuturaiktutu u tr t Ca lii iitonly tyuthat ibld lt
i~tflT r t ut u h utlia tutlis hi i u:Maduito e c unc iht akeni t hlii i s; lml e
Ih-trit Colege f Mc~icinc b' t l ii uhdo tsidiret 'pr~tn (I,, )
V'edc. i hlcg. htio t"lalte 'Meil judgeii the tnoi oftheI iii' 1111t1-I I
tititi t lhoc-u- u Co\ lc'ic att h fi t ;tin ttuo itdcd' w chr .r o tl (
htutuu ii 0 thu i ituihutCollge, hou l ii Iav tilteen hitn t t- If (lilei
t Pttiiiu' i Co lc O e l S I It Si') r ut il i loutarctiullc1h ' ittl
{ 'iI 11th t tuulhu'ii Ihan uuurt'uh Colleget slit(( be clonhu toill ( iii 11111 Th
Null I ~utu i tCo llcgc hof t'ill i ttu' nt ttu t oftheofne )llltrticIi
y o ?F l r au, --itt tuuhu- -f thuiti ltt uco'degree of uitmet tuilil l I I-,1
Tie ll tlltilttttltlittli t tuti t ctr~ utu itl ha mfull t tlt Itnly it lIg1e1t l ull, I
tutur:-titic )Cr itt tatu C lica o.i t sa, till 0 ittcit i l r h st
r CI.\5s Oli\T()S -I~li oftheil iii tit arii11ltf c l mle ii
oh hot iii'.StubS Situ I huler'ycse
hh 'iiti t' istn:,life, ii ~t
i lttlotfablu tu t I hilt- ltithll ii lof i 'iii t t it iii 7h elo-Clg of 1
, clu flI itillll Ia a hi rao ial evs a e fet"((itill M 'tut \ ll
itte t t ii c till tltuu in t ty ar ti int h ts)'. Iuti it t hutit It lae -,
it1 t -c of1( Wiler \ ii; luigo i h il c t' ii lull b< ttti tilt i el.I~ i ta
i.) t lt I are tatsured, tilt'1 tcthe itsititllu-illIi(i
t Th ccucfrIlw lahco tets s igrealetht hei I l d I11111 t~ill'
i(1 11111tm t ut1 ol i:\o~ ttuttuti~b t I iut presnt i tl l t i xt t
tito lit: hilt la i, t hit II) r ac h t ac to ltt(ur ~ e Tl]
ts\'~u da,11111 . i 17til t t lit: hi t tt t uit uuuuuuuutctiuhu tu lt thu h~ut h 1
I t V b 5,'rilate:li till itt-ti' i''tiltlit tl i' 1111 tttot(I tithir are iltuteuc
t b s raorsof the lte irl u it s iiis ioru 11))tius uWili t he ars o te "(l
he ourre ainng til b' ;- he a lt huo eectio n.til
till o c mp t orthe ii i ttu--ptizue. "i s utIsg ea l atrht t
rg Ihi lithehut'igth, tilt'raions ))'ll e ,re pot to te t i tutu iiy , ec
t o se Ith ai, i t sueio n h ug tad el) or,, o t at t h su e )'tcelo i li si
- I 'litd il rn nern tee f h ut uttutut A11 tielt' i ha ill a
)d f, 11t h lmal h out t tri gube uhl t iatilt hu takenhothillha im111 ill t Ilflt
a II1 t ht iiintg11t ii t horuol tt tit li tm itus u tutut i fing (ft l
lit' oi iii tutuistitlmttittittinhiitcit ittit
tutuIuIZ f i .' ar1 ttotreport toitthtuit'ml1nil
ii i i it uu-t-c i i it itht Ssht'l Iii hi. t t S tlcaI'te
called tplandiflust -os uotiN hut
I n !he m< t ut t tlt iii little'. ti ee i onll l le r t h m 'Il, t
piir im lo t tluul iisue iofI t ilt rol e itu uuS tt uu. tt i tltI l
he 11 Tii 1111t utuchh i li iii lieuto th t hetuustuou tlulliel-t
Co Situud it uare t ustu se it'll ;foit
ut-ge lb hcthtlthett tutu Iortil t ureii oi'ill iestoot11l
tut tuu-t ein utto u -i. Thoieinet heumer i tul. li tlo' h-uu' uuui iu

thu Fork.lu tCi,'hs -itentuetectedlectiurer oift' tut ht ttc-u otherlodsprt uuuIt ents l- i
its tillillaffirittlaticincetip thierst ot etclr' itrsbbto- 1.t iltevcac asdb eth luftougrap hutestiill iei'accep-jted-ut th t
t ti tue3tn. Gotver Cleeihtlandtutu sit-li oIthe p ropercosizeu-ndstyle

i
t
;a.
itt
.i
he
cu
it
rr
VY
n'r
I?
tt=t
17
Ids
"I"
to
it,
io-
lo'

lep.
hhlic Getitysb urug -bodros -
Ro hAdair.

--Jackon I I

MAI hi bu tt JI
Donaltdhu.I 1. tuKinny t ,ist otout letaIvei
collegtett ocept aoiottiout sttil tilei
Systnmu'maazineC huticaoinehs
teenu a troutinuoett itt tutu ofT hei iDa)ilt
staffanithahi-tftullowedtjcurnalhiist itworI
evres'tce enterting cothgt. i corre-
stptodouwithllsteittraitt it-p'lpius ofho
w-hile ill schootl.
iSitdonths in to-he ost uidipartmentail
hue ket on011neastyt)strict tutu'stomettia
y'ti It hats Ibeen uuuuainn oued uttat they
still niot hue infrmdufiu t l heir stutung
uttil t-hutuctr hurt out this tic-.
Ptole-vuaulters reorut at the gynu he-
his-coil anttd 3 .im.tDuill.

i

i

Back to Top

© 2024 Regents of the University of Michigan