100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

February 05, 1894 - Image 3

Resource type:
Text
Publication:
U. of M. Daily, 1894-02-05

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

THE U. OF M. DAILY.
ORGAIZE 160. NOORORAEO 886WHEN YOU WISH YOUR
THE CH EQUAM1EGON ORCHESTRA. INSPECT THE SPRING STYLES
5180o. it r. IDirectoroadtiae l caer In STIIFF tid l DI)U X 1 1. 1rStow in'at 06;
E~cILIOI'tLAUNDRY I A W2TXJZ
at) EA'tIitON S itErl'. T . AT - ,=: S
Gfood WorktGuartnteedl Gonal. 'tilled fir, Store 1lornseii 'OL(opied yT A)'iO tA'0iS.
andarlivenred. A. F. c.OVERT, Prop. ". a fDonie, acallitant loualey, and oa l will be
22 wair inthe8aa; PRIZE sered *n te sal alrtistic nanner. Sittings
CITY L UNrY,+'J A H R Z :OF ';"d 50'Ou may heh aaany lome by Mr. Matyan.and
X. XI. Seabolt, No. 4 N. Fourth Ave. rIC) HtUSlI E OSWF'duH E IE c y a i In enonam eolaly familiar with tar Chis-tannaeiton of i I If also byMr, Gibsonian tiota fin lie C'nn-
,r,,, ,,,,,,,,~,,, _ o,1 -,,,,,~,,t1tanitaiti_ -g our nl a sl~clto-for i1091. we nill lay $150.on-) i l ~ltto lie
K .1 YT-Tf Al (IllN' IWTH 'R-u person iwhoa aorabcty cumandaeiadd, toyethera ollthe neoterali i ltl isii oe, If you nen rtn 'in iiaan.
I, T QR 7Ty" BADK+hair net ase ha Cerxistituas IIOUSFA1F m ,wrtum:on(enclosing thre tIoCafet,
1 Y 1!L $ 1,1 tstaps o tpaiy pisage ort lyacopyyaanl yatntne i ornimilly Conaeir y n m romntlt he7j.
Ctt IMain anidWahtngton Stlreaet ynpae, inclnding tli wernn. Enachprrat t nt etinlnne So an la 'forayear', ). till ihe o g n & b oy,
A.L., N ilt~. Pres }GlIttiltotoIit.ot. tit 'a ' a ' Ilt. H aa't iti l ndtheircontnbeifore Marc ist, 1894. ___________________________
In adaditiono nthe yaizeno t $5o.on every on nondoesnolt sucaeedl in wreycon - - - - ----- - - - -
STA.R, STEAVI LA UNDRFY 1log the ntmnltyraswill rctaanietif'seteenvels, laywell-ktoan iternil \ ist (IGAND} OPERA HOUSE.
Fiilevor illtheItoity. Promtnytilln t/ltin- lee wansyPLbilsdih litttha Anglaini ,1',I nn ta.
nun work ad deli e itty'. lOfice, Ilet a-4 flu- DIrnitthe tearyeary''11ie:IdInearanwIait llyffeasatwielarotngenof atialtea af1 al.ie to ihe -___
ront. 'fleiconte 8.). II Ian.ud nIat 1i tat. \Vn EN. t'11111'15111.T(Ill .'
CROWN PEN CO. rONTeAtINOANDGOLD tttt, t ''tIit'.Sttattt it1 1lila cavr eelcomec itl(litiopilar'
at iii i STREETit'iENiMAKEtS.lWAYS TO MAKE A LIVING Irno~irtly,-'T' oiJuhlius "tean gired
Wilhlon f;tr a it ll)ad full omat nainnintitaln o 'in v nt ait , o t' e tilgtotatai Iyfet nn ialcic1u fi tnl
_ ^THE HOME COMFORTABLE ysdaly. 'Fli t ';i eltinlitta been
tf l ; =tani i n a ,1adlilitt111tait't itntire twich tta t attIie s ot'tiD use;(tmodt'aa co.ll het ltltt tt aauat iml fIt I ) 5t. ,ta tl 'ttIlih
'a-- -r yf\iatitaitarom ''ineaanat trctit"' sitaainat ud ofai tl atiialliii'tal-- i 'tita-aattgt'aiaettwtill hlit cep ionio 1 glareti f ail t r', ift still
AWRE TEA TE o g-ceatesat ltia' it am ilt~s a ita t ltila ii lt--u l. 111 h i h ose. IIla itt'ai tilth h r i rto5vllt ha1
ADSLPES W RL e'S.CARE OF THE SICK yrtalto cialio.T' he m tlaiilitisinfirsf-
MAUATRES19. Inentof -Itll 5110 . i isa'. ',l fom t ii atl ti itol aulavnatally a aeii'iaticaa laittt I4 ii e .itt
taB'UILDINaG'aiata' itttlaaaaa 'aitcillanaiaa-.hliutllapa iii a at\ lt.I lti ur y, telti(a rei .
IMPROVING THE COMPLEXION
Is, ilia~t he In'et'iea ini TittaHuRita aliit' hat folrIE4 'll t '111tOIiEt'. anatie al eTitatat tac tail 1 lMiirel.at' iize ua ltilladitlIlltail 'ra. J h
DA NICINJ ^e and DELSARTfE a ir tltai --aate" "att ic} o iat tlat a taitatita aantly grce'aaaadphal ittpkla e tilt NIt h(Dou la l aiat ittaiclt litutear 1
t17f .THE HOME GARDEN lr lti li i ti ii.It! teighsn 431
~~ I tai(luel ati-l til (t. l Iat N(, PitANISP1'tlt IlittitiI'. tala ttoT''EiFII' t. 31 t, IY fotliafa 'lii' le aa'ialtfirn ialnidagiti
MRS. ANNIE WARD FOSTERp1 llt
MINI: at' aaatld tawiaaaan howla t)ac iaaaaa that mstaiofaa aillage la>tnaatinatatll lalitea. ear t Yy gatatl. I't'tiima' ra U li1,,fli
46 i, wt-te Street. I.alit ci ii ttatntati'will ihe atlciltr itiar- 0 clial f' i
MONO an ted lita ~t n tiTHE FASHION SUP""f'"* MENTTilir I tlilailia IalEl'1eianraofetaterel it
lllottt a a. Iaar'tn-ttc a. tt i utit(ctiittt il1tit ~lt a tiC oitt' ttrta tirIit, l t tt1 lain'"{a.iit tb iar"liaf. Iliti'arI excelletf ilailsiealli
'aLFl >rIta'- i tat' la'aati taan ic'tiat itt ati ailttlaatila.ta'aai alaata l ' t I
fois.Eaene the Cheistmaso Housaoitec anreaully. I ill pt y oun ela s oua r e soyato geriteOur it Et ef(l ' aiii' o iii ' lit c re'. hn-
-al ila' Iia-. Ili. caentemen'saalaaeinaa f$150.00 or tween otems. tilita ditia 1 ilait y atialFra~l ttBarr lit
z0VaSEetan' ttai.11 IraII itlta. sIf youi aeaiaffa aet afi
TI I T(trT1Y k CiyOUSICWIF clLnini,)S 1,l XV'a rletil Street, Nea , r t' Yet'k N tatia1l trty laughi goatolitfher G~tl
"fUnit.U iaa~iac'af a(taa Ioar iti acaiig ~ra at
Pria'aaa'eOtaIn liby ia'o int'ean. et etinwlr 'Itawc ra -r ie el. le' Ho e, hs \Ei17 ,Ze .)l
I -ir.T t: l l I. AL w a

ft. OF" M. (CALEND)AR.

rejoice in thecasaciessaaof othersis

I BUSINESS LOCALS.

i
i

,Tieatb'ile (lRtevid)Nata. litla, 1893t.
.. If. to A.
AtlaticExprss.1, 1 \ i atit Ex . i8l5
Mail t ati 93:l} IN.. 'ti ,ta... ..103:)
('.YR. XI) ....... t... 711 f
N.. SML.ita V-a t Or 'Eap . -155iI
GP.TE.NA RBhiaoR ARGUSnnAror
PRINTING and o -
-~PUBLISHING
Student Work a Specialty.
Rot ofkenchnd oiSLowettPricae thie iy
CAARR HAVE YOU GOT IT?
Arsi If so. TRY my XIEDICINtE.
It ilitaure ator.'fryiftadlid e' atiii'era.
You ci winvr clgreti. Pecftlay mci tat ay
oaddresa. 1-iae. Onti'Dotllor. JOAN P. HORR,
115GClarkSt.,aCiicagon, Illionoas nd forletcir-
PALACE + BARBER + SHOP w
Anod Bethloist. AV. H. OWE-N, Prco.
NO. 4 East 14tron St.. Oppositet Court
Houoe. Htot, ClandScal yaSaillt Bths. Ptor-
BIG1 C- C1TW r
Headqoarerfofr Sigon,.
25 S. Fourth Ave., - Ann Arbor.

I

tr . O . 9. '93t. iiiittt'' - lie nobl~leatfeIafaure o1 a laerfet 0 Natines itl ii te it tie aoltait tthe at
ta'' al_; erli t pca iizo a flao t
Fi''., . al tiii-it itattb la' in lit- ii.i ,inI ('hriatitan m'ch ar'cer. ue tt r a a' steia n'itlatttimalytiia t
Pali., Pita. tt alaitt a a itt tin Notine fo '93 Lifo. tN SI lal01 ,$2prae l:,al N(.
P Fil . . 1 . .a'.A. mielaiiaaaa ta t itit i Llftt'-f .9 i
(a(tta-tN l aaaaa'mu tl~ nlaa t sii a t ithle a Sa ai tli it'la a lly i'it
! i Dion.. hlt. t an a'iotl tii te 'allant. ta lo e tie l a t amataW~lcita' t i ala. it
tt ti titb(-a) ta nilinnotlify lhae ciamuitialicmimtaor befoire' Ca'ook I tlint.'l'lleail;{y.' Ileu, iill asaham'
nil ilt tO P.f'.S. n'am'atiaam la at ataataat ea ntl'aeulae.on tAllraylt lnab cr mn alill lit Yofnlo ileAliattf'Ititian I tlmth'
S tinb.2. . rie i~ o4ilitt;et aiesa.ithl)3Allr anci taeht lwhoa laiayi. i-a
Ire nuno.h II'bee alte latt aim aiept- mat- lt-o raauIt,
ala 1 ul "I.lo taanieici illa mucia l le in)i". airat
A Talk on Christian Manhod0. ClnmotI rn ite lti - l eivtd
larf.I-. . haraior al ' piliai, To-Wit:aTine Senior Law Annualfafr.tt-l.
adhdressed a largeattineotr u'foocna , halttt;tait thmbfrtuses atid am-
erry hail, Suonday tmornming, ott So'feir Ce ollwer, raigs: ar.gototh, fiM.Drgtoe
D)esins fo ovrPitle 'Page 0a(1 Statoraeduo amt ticets tubhi,
" ChirisanaManhmoodi."'is obajaetlmrdtfElion EcigfPa aN, m~t NVa- ii41 GilVa. pinolts ripply fto
a Iaado aios tcigo lrc 1 , rrciatiaaahTicketf Agf .T'lerch
n-anloeasetablish sommofnitfhe lprin- lice ttourt Room, Smoall SPrelutde 'AtntiAtrbomri&.NorltMich.
cipules oaf Ctlristian character by a Cut andTI'ail iece. "or furtheir Senaiorili l aldlatirmni ar e enull-
conmparison tintJohtheflr Paptist andminforimationi as to flue character ofufled Iattt>> a 'lilcraesonalit traiphic
thecdrawnigs conaumi lt 1 h-. Wool- worm tikifltmant's.
Jesus. 1man, ib S.- 5Ih St. Send all tdraw- nlklintltalesatmllbiotatim hprices,.'The
JohntlteIlailisiavanlakeo asa to0 the abovte aaddress. IJS I lii In('
hype tof ('hristianmatnhooth. 'hhe -___Iho cI ltlhitct lit ffouain
__ ponli tut ptapicr. noehotiks antd
eletments of his character wvere faith, New Seminary in Economics. bookhoIuauiduis a tc Shlle'a'5o0lStafe
fearlessness anal bhumility. I-e had Asniarfpt t snerra-at ref.'
seminry oen t tine Ataaua- A u tuaor SterntDye Worksp, Ia-
faith in his nmessage acd ill the final mateu awill Ite offered nest senmester. aie'1anth y'ln' clohingiesthet ee
tritumph of his cause. IHis mnisiont"'Ilhe subject awill he 'Transportation d tyed. Nat. I39West il'thofre.Ie
I iris~~~th, Scun idrfiihig
awas to prepare for thme coming ofi and thnose takuiog it must Inave lhadh mii ti nlushg
Jesuis; his message twas, "iAmendc ye thne lecture course ota ''ransportation At Groangers Academy.
or must elrct it itn connection with
your wvays." Hin courage teas the seminary. M r. Cooley wilh con- 'h emitlitItlmiuNuI y
shown by thle blunt, straightfor- dncf thie new course and those wisht- htrdstoreft, isrn 1hl strictly its a sehotol,
twardl tway ill which line delivered lit hog to take it shohuld hand their onily puphils, pairent,;is at chaperonis ad-
name to im.oitted-thoftaduhlht hlas-ers. tiipils re-
message, regardless of its reception. teme ohi.oivedlatf aity timr. Ollite, ceniter en-
Hi mssg ad eto wrelie Republiacan Club. Mrs. (41aamger intoriuctf at alh classes.
those of Jesus. John says "Do 'r "- here willl be an important meet- ARr hne
right;'" Jcons says "tlo right," and log of the Republican club, "IToes- -RarChnce
baptizee the cool with such "a love day, Feb. 6, latw lecture room, hS p. Morrto boitil ecychopedita; cii-
oh right as makes the doing of rightim., to discuss the Michigan chub toothand hbiogaphty. Cost $290. Not
possble.banquet. Every member is urgedijored at ML Will sell at a great
to b preent.sae:t'tI'he. ,MasthlvtvIhte money.
His crowning characterintic was t bAreen-dIresso '1tt"
huinat 1,. NV. FOui,t -ER ('treofIIfT. ttf M. DAILY'.
hmit.That sii '~hcnPresidlent. cool,

Back to Top

© 2023 Regents of the University of Michigan