100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

January 26, 1894 - Image 3

Resource type:
Text
Publication:
U. of M. Daily, 1894-01-26

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

I /A

THE U. OF M. DAILY.
a t~iE~a. ' a a ' WHEN YOU WISH YOUfR
THE CH rQUAIEGONOfRCHESTA.
11w tH e:tt tNlt
bk30 S~lnKr. tiretrari;,a~a-A}NTFO HE E C L Christy Hat. London.L. L & A. Hat, warranted. Roelofo HastfP et'FH9Goes11O1 6 A AT l HNSrtEr.asonarFiHMns1it It~3sttt Si aUsflhd n Ha,
Good Wol, Cl aooo ted fodst leta Utf o store orierIY Occupied Iy tay0'WOO AH . l o1~t
andstoeed. A. F.OVNTProp _Doe-cal to__Galeyanddoe il h
itt ed i te sualtartstic nt~unet i ui
zz Tear! iu the Iusines ^o- U. OF M. (A TEND A. sictots, wistled by atstrbet boy , wiltl Iioat ht Oto I it t
CITY LAUNDRY, -_--yiteartadolm.ttyeseossottyre titut a nritti
M. X. Seabolt, No. 4 N. Fourth Ave. ti.'au2iA.to cciDarkoSoc I( ofm S cr esott il e producledh .abtoto bt u u o
la____________ thws, uno tut ttotoiooof Ortricla- A mttltStcte' ilttt t isittoIit
KEEP OTttfAtitttNr\WtTH 'tIE ototti oo inttttlntaitsa Atoy tit o ttGttnlOpera louts, F dt,'.Jtttt-
([TATC$AVITG$ 2'' t i75ttttst tttusciwpIttititg coot tcit Mor pn& Q ially
A.L No IOttI., PNsa tttttttttt ttttttttttlI ithr itl., ti t iti-S optotore ci otilitn il -to advertise trttmatc p t l itinttitarte __________________________
ti al.te attottttti gtrs tsed tty A DarittAVEYOUGOT IT?
STAR TE A I4 M LAIJNDRY i u J Oet:titI oii it tittnin_ i t o - Secret'Ctttttpa. fCATARRH If o T Y y EDICINE.
STAR S il Scialevolin. A theGrad O era bolse n Fi t t i uttit rets.u Pryrttif ttu t t-il ii eout
Fsa t o rkwite try.itrg. t .I n geto tti- Fl ,.:tttn. St the (dtttttleOtsttt httitis4,iNtr-" I oo tillnttr. rrti . tit Set hyt it n
rontt St. Tctt-tttue .. D mI 4,(I i S. hiro l io_ idfo b
__________________________________ Stit.1 iitt. ;. ttitre iiaw It tiutdt"l utuni oti aI i tt tu iotl tl to ti o l
MPnePe C. ataataa ta litu5 illtio iOtt. .is 't itS510 e titn etltafP akSut-
CROWNtit bit OU .AUt.AND OLD . I,- ii tOI tt rti ComtptnyIs fosessttlosf t httic etttto-,t
' ata.o. oOcohutttttiitstice stittoi stll ibe dttot ttltottlteio itet
SatI.AtO.uticlueiiSitue-ritiIle-. tited toSeetior rsteosaIttphottgrathtc
MRSaNIE W RD FO T R t ..ItGt- \t. gO tii yh to t till, i- I-iit tcsa il', it-tt stI lt I t tlcot itueto ge fial.i
46S.Siot Sre(. Ilii rto it ttt wu I stlt0hlt. ut-ot Jan i 26t01t.,to bci cgoe T Jtt' ttott IitCol , i~' iuts tIt
-ONG S. pIt Suasrit I .'ito PSi oi.t Herit n. i on 'Tteot eit. al I- tl Ittlt litt tte by s la tut d i a tlSi, ill e out .0 lit
riooss- 0. eyo0-tot e ii I - itaft e recttiad mos(til reItali tt ~ bt ticpolc a. D n tmits Shitttt )00 c trf o.buy-
^ . wc0$tic c u ) y llNelcei rwuectcl tt it tiifosilrtc1t-itt+tl itit. il1t10 b t h i-,l l ittliUF tie el "e toti t
o uttioti 55 i . to. ilotiti-atotiut;Iat.-ti thlts oct11he jat;aactitti tut the Stit Tbtis gttat t 0 blest iatcomiestreetthe
Cractndotriy Opraeraby ht Isi olueroidaevetFn c tinpyt lit;tFryttl el mule tgo.
-'ottoutH e n ioottcGIb bostic u tIIii-l I. -ie Q - t tt t p i glei ~ - t i i 0 u e tt t i -D o t ac , 0 wE tt f u t i
' N IE W R sh l1 C o rt pr ll aog t sla. ho S r ti d' er ul ti fer ssioti e ite ss c i lsettA m seric 1n010 l i ei t lt itrlt , N t t a'
46S.Steltret b st.-I'o:h Wtttto js-eern Sitti0 -ti trll I itent Iapero te b ooksb antditlO
* at the Nlp.lin.gAdvcmofedrethe stforctats;forttItti trio tte' tigtt t n 1 ooksel od icestatlii liie tit is0 bte
oni ndraI yt1 i sco t retaI- ro siles y th. o r tli t c oit'byti tllttitl
C - A. .lo Iide: cnigtttlF __. Mat n itl, uslils appearbt every btetutts. -I Otot ~-. t iti ~l
rt.A i)A - -tim.ititi 1 5lta't(LiinIrhis i
his.otcap l wcrAsoddlot s io, t-'clos ioonbetye lrw ia tit bluoe The tties litd"tlti'otle t ottttleanttor
I niinsits.hIS'orud toudtttsosnoerestedosncthe'oilgtilleIeInIt, coantitryli6bitt IComtany -i- tlal
Private iIt"Soticebbbarsioof 110o1'butt-comprighstwporty-fo. r op thla ingtt ! 2 Do Yb to blttKnow? -ttil
- - Ilbiay. 1 slttlaws wetesou t iD rct lies andOS genlemenr of 11he the atr-ialisp
® at, t ardso yial ortheg jot.dns ol0 ae7, ats ,ter toltft oll le1 , IousPo. .i toit~hn
given) a. no -,ritreopraedoaliotaucat BUSIaOSS LOCALS t i.h
oflitheweta ce trl t cs y her 1.I go s-tutueteyNif em i
htioitacso. IFaoury.FirfotileeSieieibe, Sotutdtb, itriialteo ait
Q nbt IoIC. I.t0,tornighttce. t --l-cIltotbingieototo iii 4110- - - - --d iatl
-- .-+ 4.T.o goodAativetstudentsIwaSted'itittgitnice.ipttotringtitrettstritti
0. . otoi-ca - Ii .OIratorical.701 AssociatioStir"b omte irocit-aibitn o b'l .it e lt I .li lilititadet(lts i nsat
itto itottiOtoi tlt N. tttiitit- ib~i 1 tibSieitl sttlcofty te M olthtetttiiea
0.I.to ilit1.0. A ii t u a-etbbtuitcitl I) t.v . .. o Sli~on llw d t ben r lym d
N.~~~~~ ~~~ S. LExec-uiIltl ortt.-- b i oItis intive 5Boalr f the Ora-tl ts- ihtue ats s p to t oe tto I o oi .L ok ,
OW. ttuttito t itHayi i6tol l effec arhia i shwllet itt ro om-Ittg 1 tea't l anat e rtri hyot1tl. ~ i I attt i~h uucft.
ittal-,trdaytsmborintfte n.tt 7,itir thtetg hcrItt SO O - - - - -1-r.1
a.bb,, fot he if nactocnes j BU I EtSLOCtA rLit itott t-tub lad- - - - - -__ li t
7 L7aiiitt- ltthoto.hsiio u ttI IFortt gibes , o htttui tand Je- Ibeltu tl trtti t tr- forte
1,-u tN L T ot tt 101 f cbbl thttide boardoistreoested to5be1pr5 warsa goito he it.stillb-tote.hilt l ibeto t
itl tsiot. Ir galoto BL'(-t, tes. ~I Iahe yotut buinugtirllisettoeseagettoishitt-t soc siubttien
1% t 1%GP ND OP PA -I US . tlig icitSata tret.t-.tr bt Sxvt IT .
Stud.E nt WkprSe.. 41I. .Y cG.iay artthSth0tatigl _ ,l~~itileIoeitat tetiotkhasibeen catiedo toscthe V 0 0 lo Md' ntsft -- t~
G- It. N Irxp u) 5,iria!t hvefee i rel tuter theling atowntie theigita tsit'tCloItiltgCNa ucoit °.o _otl -ograts~ct
f .l ttset. ,ttOa tt i.cot Arscuthise l rt. t cn yad Prot now t en a t thetCn ooPar ose t. tt I t 5tl i ottrhtctr
CL S eS.NtD at\CtN S EurkScrt ipr tbli .btK btioo. uIoi.. ittt-- IArieruar cli
maand hord-t e s G.I0011, lSid yi OloorIm s he. m ste Fla y, taf t ticeiryPofbait f ieirouldtadie Orttetiatos to Oin-, cr i tottlitiitttt l h i
a.uS.Liaooa ... 14 llad I tt 1hcatest1ca istt o kntosiShOlaVrtthe wondepplrtflettilt tl)t e ribti lt ttSilsrts lit
Goe P.et a i tit. ot icag, latoeeeun ror'I t taSee s ottce o ili at rpeniteott Ars A br1 h'r1t5iht.00itbi t i~htupt$ht I 3.0ti 0or
'A I)~ork Secret'hMretaeibalaic t i eekIl titglt tatt t t etii t l-ttbt. li
, Grecai o er i ften F rit s indayve n-u a ray-u7titeilo thifr ci tewihbiaetstie[sotit retalite
trgyJtttay -.or lo-tde suf le lh rbtlgrtttite ttt so wl
tiic cotnsie-stsattU atofon 0tcm t'ottrt Prltrortwoertatti Co o ieex t---tt o u tsteso
PRI aTING and c f Si'0el lie owbotte sgbtem loss-her lsseT all rtobttiitfhot Mrchnom. ttg oMiltti
PU L SH N adt ia t" oarsh,''T esided.inghoftt e Ttr oat Srtretub.j S -8ott ee tall thtieow ill os o him to
An ro. iytc is lmade"oaf iitu byb ~ rli A o t rnlodered price. inpec thseatodtinFe-trbshrlt Stem
25 S. Fourth Ave., -fiftyrtosnret.'otsre ftwa terhts nart- 'layett.Mi stCltothei r ls,'y nItoaowIl

Back to Top

© 2023 Regents of the University of Michigan