100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board of Student Publications, contains materials that are protected by copyright law.

January 22, 1894 - Image 3

Resource type:
Text
Publication:
U. of M. Daily, 1894-01-22

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

THE U. OF M. DAILY.

THE CHEQUAMEGON ORCHESTRA.
LEE H. CLEMENT,
51 So. Aiti 5r. Diretor and Maal-rr.
]EXCELSIOR LAUNDRY
25 EAT' HUM tN STRtEET.
Good Work (4uaterd. Goods railed tar
and delivered. A. F. (;OVERT, Prop.
22 V ears in tine Bnie~~a
CITY LAUNiDR'Y,
Mt. SM. Seabolt. No. 4 N. Fourth Ave
KrEP YOURt ACCOUNT IWITH THE
+$TATC $AV11 GS BIAl+
Cototainandi ttaatittig ttitt ttots.
STAR STEAM LkAUN D R
Finteosit u ii itt ~tthee prnltti tli
oau t irkand deiverint. 011," t ) i t .1 it-
rnSt. Telep toner8a.
CRON PEN CO. iFOitNnTN ANDGOLD
MRDEDANIE WAR TOTHE
46NCESION TO teKE StRe 't. IR
MOND edticLtPtENSt
dACIGanELARTE
46 SS Sateteett.
TUENiAY StI it. Ad ac tetClasfo -tit
dies tAS ttalttt. Getttemtn.' dtait
HO D '-fp n ,Lathe-.'ttatttte i-.
TSete a-tt-.aat. Gtlemen'stttttttrttt.

----AGENT FOR THE
Christy Hat. London. L. L & A. Hat, warranted. Roelof * Hat.
Dent's Kid Gloves.
Store Ftormierly Occupied by TrWO SMRS.

lilt

~Is-I

aGUITARS,
Mandolins, Banjos, Zithers.
" Btst in the World."
Erey"Wasbntit"Instnt ist
tidttWestakea oartttrt
totattttttenortraeitteof l.ttntaot

I

WHEN YOU WISH YOUR
PHOTOGRAPHII WvOiRK
Dane, rail at our Gallery, attd yaoi till ite
sevdinthlettattal artiatic artatter. Sittins
utayltaltaalat anytimte b ltyri.'Mtogttanttti
alt SiltM . G ltiiibso , i t tme laor t3 - o
Morgan & Gibpon.
CATAR RH iAVE TYOU GOT IT? E
,'tilli nieerreget it. ee'tsit ttl itla0tt)Y
About Main Attire.

MICGHIGAN GENT1 !
to'io'l 110(Revotise)Novitt01t18il
ON AS T. I WN1tt11
Atlantic Expoan ss. s t Mli& Exp.050:>
Fat Eat'atxbp.t9 1-5 Nd. Ittttteti. tiWLt
tG. IL. Ida.xp... t?5' i'7.Al
t. tM. Fat iVt.t'tt Exi. 1I.
B~ail atnd ESilo-Ott tO*,3 . it & Ki, l.S... till
N. Y. & ls 61.. 1508 "lo i.iN.Extprss... O8t0
N. S. Limiited.. a.lilt ttIactit' Nopreaa...1- ii 13
O. W. Rt~catlna it. W. 11-AES,
G. Pi Sa'I. Agt., (lilcao. Aart., AAtt boatrlt.
THE ANN ARBOR ARGUS
PRINTING andcL=
- -PUBLISHING
Student Work a Specialty.
Gest atotrk itentantdtowet Pritteto int-eCite.
G1RANGERI{S.
CLASSES IN DANCING will mteriti
follioaws: u-etlettn, S itnittaytoartintgost-0
and Thinrsdaiyavettninst:00;Ladies. Satardtiy
aft-eonttias4. Ladtes atid Gentemien, ati-
eanced clase. Tuieday vnetiigos,atitiSatutc-
tlay eenin s Ott'tao-i. Gititi tfoorGct-u
iatretuerittti ooeterti(tlewee Otthaul
Puapils treaeie tan y tine.
I1 litr-?aig ts'iZ R' -Ieadtttitieitto tr Siguo.
25 S. Fourth Ave., - Ann Arbor.

t-iaantsi onatiitient, ae. on. TAT & ONna ST'S., CHICAGO. I ~ it'itt
tinsfheensrmetIFe. Mtil1ie nau- i --5-lt'tt ilIlt o rt it'ntolt
-- itluti~lltlio title ich. itriacilti ontit
Thie Auras Arbor organtiCo., Sole Agents, Ann Arbor. ,uut,uufireisoleo lt1eanpI-
1'. . ci tp So: to o.'lttlttttt tt to i'1tar 0se llies tl itsI uin h l ottlilay
f -. )' . A E D . I Mr.'lil at Itox x te sd tese opillititil o wlalle lie d lliilic te i tle.a ts.
i ltnt itt t s li tac nrt iye th r lit- it)M a tt t i -o o tt(litutu1 astle ili11 t-iter
NOl.tt t liii' I t' 5[.t" it Mc tolli tintt li' etesulitte bee' SI -huit i slo l-og . i ngtuolithe etti t't llt ,iiaied atietih a t
£',41a1(i1iti i',ifio1) iia'itllitvitl ttItc't'Nit Si. ti-iitikt te
I tiUetCltON to rialt t tues . Sledbingtly ri t it isd i.I Alitutsil3etioftihe ii lii- t utty e tlo ihei-
.i lsger.iontcttn It ci'etoi itt1 at s £1iiativ tid li'iu tt o it tt
Ott liii zir tiiiic Si iliti. Itig-tititeci l
I.niiet-iott i t, IlUSI N ENS va~eiLOCLs .11d o io atei il~l seaieii ii
iSt 0.i.. -tt tai iiiitui Ita ity goitoctutu tat Icli l.it- Mi.e lti gasitof. t1iliiy sul it it t'111 itilth oftit iin
I '.11,: olh t te i t -8£'I1uu-t ci t is lILtutludetireI'or-ig-le, ~it (wtit 0il lie t eo eieev -iuitliiiu-ugtu i c)tty-ta i
ein .1. 5-tuutaltt ilatui. lt iii ta tit5 Iiitl t te Ctu t - atlo. ilthe bsih esutit .tittotliti st
i., J tu i i2i enutlitui ctu' -a. t Iikit-i a al-oSlio"i ttop nitlWlalht iNetttoil I te i'h ariuttii it tutte lest'nitt
tu . St. i'tt evei aly oTiey it illli-puttittos-till o letit- situl Ie e sibt tircYOa ([ai-
SOtti.I ''tciHtltt re:l tutu itly icl's it-tnt iii ti'ul ti sitiui' nt-o uti touuuutthehie -p(i e;1 ( It.w llIe o
iii thu attytititec ttiiithisclveeIkttoutrrits-etiotiai-
lui- aitt:ill n ut'ttu . tOt't0 t 5 ihttus co ttttuii ,tites.i'the lavil -alesiSs. indt as0te 'ut ti
Sa.1 ti.'; t"i _t1. ttilicti i. ti>li it i ' t elii- tis-lut M lcigasse l get tu t tist hetniti $0110f th '' - Selt-Sto
1thucitiu et sct' stuube W-o-ttatrna SI
But :ti rf.Ie oici - c14 i i -t liei i i iu tuut itl li ii' ' , 1tli
1t iici Situ:1t 1hut'livutiti liy ehaltlo hut- desli gilrs ' 'oil 'oi t0t5e 5 iitl'
i-tuu t-otueot-i ii tit tuu' it lii'11bit 1A t .t W eot I Lu attt ee Iti. the et l etaSiilor" t o p o cetic - Oite
tltu I ttutt"ii ri., -tu etitipa is tititlitietaly ~itm n 0 lan.ti I - - "--. 51.
(' it-1. 0101£ ti ,illaNtutu' ritthal. Iiattteu(iltoliarelitntteiio-utode 5.suc
iiituu iitto' ieletisie . it he tiittic li 1 titugi 0datttuhus gue.ts-ated 5111 - ' ' ,
tat Ie r itiil t icitutu'tty Ii tlel ii- toiti-oat t he Sty it- illatit o fi, T hii e ,1it5t- si rioto.the 'tetre ' s
COMt MUs N[tit o'hact Atit hO leN lt oeaiuc ihlito itt'patis. A ty t ce Ltto i ol s hu D trotttle Euttheuc - - s sti
hut ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d'esl tyt-liihua ttttiutt tailor t lotott tmtaityetistiatd iith cI-' - ,, ooou
hutly ane F Set-:1 ti cheitdtti. t reentpiuai wet o the Jeo SttetOt A S.tueaatheailyipht ' 5 d m dilli
wiitiit itttitt editor'city uitisee iii ttimus titta 1 t conaatu vllle . ttt s qun e are----- ,tre 5 t.11
ist-etit u rprisdated nteoil ly tthet roet- For ea ineti ts o iuigrtooth -bishts u ne1svtt Ilitau ------ ,th .stae .al..,
iny-sio teett b' ut a I idtit h~ e ttittehighl ga~tys is go ott o th itectM.cy exgtoe . untyofh igtin srhatilio
it10it~ i It arlShteiesow ichen riii tut ' 'ltti uesdatitirtititeItosetl G i ta tl o f rte 1 Sit it fnIittIt i. le stutinneythlay
t)aut ituti,, tihe I Lil io a m- e O 1trut -titusge, tetroi tar ill eli e a sd t 5 1ithe a hhN it otil ,red -m d
i-eSucy.suit-ut of Site. Ofiistantrit ittt toleess'is mato nyeg iensiliIt tahC eok alo tis. hen vt colie] around w(
sie cesteo a , bi eeno luetif tawityh llth s Itl ietitl itosit resD~lted il reswtll eplin fathr. In th
C.A t oirmotic tn thgeetuly ers.Iplinyit' thin gliveeatn i seiatieo r o it e bowser, w ll leh il nuht oeafw o
ici a sei itoftlier in iitcn it:1, int.o l"- to elen etit enir M i e.lgall hae ieat tetitr'ileul t-ate tic e ill-to reht
dlc11 tautuaita uit"oe uty f1111£ Li ttitis-lentnt m ad iere educitn&s for tt Wen o t uSa% I. ilil tVt. sot12 tit ppCooto
"dfituatauttilt nter th e tutitduedtoti nder- t tra (5124ugth Tul in tsn St Mtosewhrwearelntt , ckalld .ll Tiueti
Stoue t, Mr. hocoxasttledthaearnettly. lud ett 'acaoIIIoi ~tl 0anli&NtiM SatraJaur

Back to Top

© 2017 Regents of the University of Michigan