100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

May 23, 1903 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
The Michigan Daily-News, 1903-05-23

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

HE
am low ddpftl
p
A
Lyle
VOL. MITI.
OPENED YESTERDAY
3ia Interncuolastic Meet is On- I
Lewis In t tote Strong- Will
Have Htird Struggle With
iotroit Schools
.-I-I-le i " h t o cl It . i-I fsinn tra ken
pc- Tc-rnn nter-y-tield1-ith I latgeti
ANN ARBOR. MICJI.. SATU RDA~Y ,:NAY' 23, 11903
Sin Y AlH) VN.
I riid Rnpit irdu. llie,t-nX
Secod het-Cok, levland1'.It.
ADELPHI WINS CUP
Lits Win Dehating Cup Frcnm Lawe
-Amberson, -olderman and
Sctntitz, Adelphi Society
Team
tme-it tho Wohtooi- ity if thoIm- t
No. 1]7.
of i- njtitit iiitt
i~i ddiion L~ i-'t tt -m titin-n,;. I mii
Insurance Lecture
Tlitinnittin nit mitt inil(, - foinntti of
.-i m io. -f nit tim-n mottI inni :11-i n o was
deltini v t il'1:np t 111Itit iY Mr.XW. .1.
n)) il twit -:Indiil iinennitn n-fr Iien Trd ihat-. ieeleri,.I). 1'. e".4.,irnt:
nl,0 iiiitin t-ta1d i oe nl nofIl li tii I iin n.11.Panw i,,c id:iti t I on
:t Ii 1 ini iitiniwitii' h t'prd t itni(2- ti -Liiid. i 58 secndsi. nittt
ih4,vlo-e oi-he nletito ayI ti-dlwl itt-N -ico.1 . I.l ,i rst:ii
(~a littit tid:it\II. 10d-i-ti-i-.lIo. )3..S..
-li y i t1r lr e f nltlllc il th Il;- I- itn l,1it- i: tine. Leis i i ti te
(l; s 1 tast~t~i lon - - - - --he inutin stittittlil t. Itt1-i of ecn s- 11onit I 1)
1t.7 '1'i.t i11ts The attel(101ee iti's Slill itttt I)(,olC lt'1. T le 93
T-itt-itt4-w iiit -litititihe- 'lootitt:tnd
c :F~2- titti1t12 Sand afb- crow istt.
lri d T()4:v frs . Ientl ittit ei I nsiti t u i ntt ilt ti-i-nld
_ ate ; t li tii tt.1 nO11 l t ittit lit-n tilt, ii. ia
nun .-4,iti-ti I -tiit-.I tn r niiIItinilei
nnii;, -1en t~Wilt thel i llitot itnltnof
al tb tt ~ sis eItt-it IteIi mutt. inh it nti
nix l o ut ii tii l o"i rseti l acin temi
beItinnsen Iniflit, vt ori--. itt Ionted it
.Am-mn-n n-n - Iuthitntnnie-.oi-it d n-
-)ti-ne ilttltiiero -Senilitywionloom
_ iut in ii-l toleiSliIweei ttirn-
,tn- it ised--ictenbtwenittithoe t-
n I nniin 5ittl litimlatlti
,n1eni in intitute), Shawn.Satintge, Nit-itt.
it. -{felitr I Deak i, Ditttit. rntd ,
3'I ncinolloingticarete sunitmaies:
ist heat-lSith, Dtitn. ntitt
Saa_( ei ti.tLi-mmeondi-
lThnind It -nntin n- Dtr o it.T. Sl
outt lt-i t--titi.tannLein Itnti-
n±n' tnt3' CI-1(C-,ltiid!).l.iitl
T Ituslihet-cIsI-uutn, rbirnitirsti;5
i s, nihartteviix n secon . iiie,1 ..
Se (Tint hotDekiIiwsi1 ti
nTidihiat-AI2CSeler(tettroitlI'T. S.
a inst; Torrntt tMsegonit endii.
FiftIlienSatRogeinonLewis tush-
-tefiest;SAdiams, Stiginawm, secndu.
timte,10.1..
SECOND'TRIALS.
Finshet-SR. BeetorDetroit 5U. S..,
lit-YMI151D IIIILtES.
SmtDtoiYt t Il:AShg e
I toitniie I nt:hinDtrCult . S;Sv
Ilt-YAISI)DASH.
hei-,ILtttni- nsn:titt:i-n.Feeler.in
2ll-YAISII tLewisItiute.~t
440i-YAlSI IIUN~.
Lewtisti, CIa-int I it tiltrkeritt.Atit
itolHoinerIt 'm-u-I Ridslt;ICoonel:
ClevetlnndttV. S.: iittii I tL eisti -
intute g iltketnt- gin-ti. s h
NoticeiteCGraduate
nttittl tin ttGrid apitmCids: inn liii--n
n~isI n sti fn toiitntute;t1'.nteler, tm.
Wti Antttnjw nmne.; tDe in ne
Cl);Ilovoi: 11. Ile i a muHowit.
tied thet AIm-. l-lmti socit ofill,,t-lii m-ttiml Fischertim '111timspetam-riiti-i i 'tititit tut
I lufne t i t; lt-m- Int em-ittiin i""- Iof it i Nith i - i-mi Ilt- r
I t t..o e r iait -drtnil
mntmtmttt ntin.auiemncemi. T u it inorithe uinss iora- - if( ihs ispn
ideba u Sit a n"R ltl im tuttut i is n tiiit met andutu ntuttntttiltitS itmi
liitiiit.ibotiiumsttitinaliiutadlitihe
wiefrtl,"ftsttteptIotx f - m kn : ptitt inf thet-largerim
In l f tit-eveninig tts in S titti ii , s, ti !it. - - - st. n Its le tre h
Si moimn. omit oitmmi t. e u n s we -t in.....lthi.n ei t l to gooIn nim tttttiiti
W . W .)- t V c o .m y o . J n u ; u n l,-i n- t t i n: 1 h 1 k . r s c m
it I tituS -] fe e ii e . b il i g :1 1 o e o ia i t s
11mm mti mmmmi unu n:i-teincu t int vertm-ut itt mim-itisn iici 0 aii tug anut
invth lm i 1tin-n. ie rthIthei. itciii mlii f -i-tint- t io s
pmmii 11m-iit ittititischertistiti-n mtuml-mitritan
indstral ingith runmim1tiimtii ENGAGED TO TWO
i-ito tttm-iedthtt mutthIt ersonmilu prop-
u-t mmutmn--tu -tuimu intitiifPossihle Rn 2sun for Patt3t sonis Dis-
tuishitilecaaterimappearatce-F'oltiPlay StryyGeo-
Mri. IItutmnlemm--ui, ' it- tli t, u-ner f erally Disceditd-Stains on
lotit .Suti-tt -t lii fil- Hat XW ere Not lood
it-ut oi tei a e t n t s I i 1~ td n t otm uiipo:t tim sit:: mitoiiotitit
cm e ofutu t-. -ra i n i muft e
b~il- nf talc i itt ti iiinmtinttftiio-.-(inst. i nit-mtmittis-
SItl, liit Iit-ne::ofrot t y l i - - I - a -- i~or 1'iitin mm
ieronait yt Im i-t n luittils o ti, Lwn ht" i iilit: tu se nt cl
ciea d co nr iumt i i i-id whi it-torIv t h, i l n dt i_- mt
I-mi itto1' i-itonaltyt.-un e : - Chmicat it-xi Seledtlit itt rs
lin.tittt suhit steimm ituis ei Itim ~ln hee n tion ti-N mo-.'.t
fu, tomi u ictiim li i n .i itt eit itm _\ndisptch - ill, mliigo R cod
tofrud p iju tin dtm corrummttionttrndsaestai tteso n i m-m
Dt.E ns ,ci nn -i nimtum i it iun'int.-the nitttitm \ isIt i I irer of1-hu
Sumk r orti e e tt t imivc tniti tha t n tmttm 11.i i n t tm nh. I(,mimi
MIf. .1titihem itti i ii'0:; It'. itt-dnt nii n i Sme. i If t M t sIfild ft1
th -cii i 1m m e Irti iit- -of t h it tim-itto i-t mi i tiitt . l's e~a en ii mtino
ttir iumutt Hemtattem1-mndinolit-itt hatiMtilt- lit-ti Miss. Hiit ani reti iedithti
Summw r ihreitS th smsSI atutu knw Ihutas ttomerit ,n 'git t
sIevidencedSto the atulm t haiI tiun1 ntut eY utti 55 It-it iiin'rnle btt
ttuiutn' ~ t-temmmrefo m had fatilted. Hlutt,.f-heha rv n n e ttmto mut ttutimthtu
feredtn ni-i-Isiitt utesttfitt th nern altt ti heint tm-m Sit' mitd oonttbroketntigoff li
proin t u mntax,-i Sta) Iop rti-I Itt ,Itill t i'it The torg that fit(' y Iii 15 1mm 1:11m1n Waums
tui n s t u n u ih(c ) mn u - n d t a x , o r- u m(nd ) i t im d me w a y m m u mtwi t ub y u m: t M x c n s c e
spia frau n Itn. ti-iutax.ltslimittin iiis Ihgmnttumy mtu isci'ymtm tte, mandntn
Dlr.ntL.uCnn tn lit I cumosu timltd(- semstt itmtttSytih ivbett ittumn--m
I to fortmhem-tetnu b1mm uiv~ o nliy inogmntsoyiune -iwioul uinvment
shu i ( that themunmutiutnnuhStimulid nuhina tuyarn toutcovtr'itracks.ltmmt mDean
lutis oppoimnen'utiwrent oti apptlianit .hi m it til t ed yesterday nm t hnt aituit nthit
mMii tug oftt)(1mmtulnhuuum15-tInSmt.iowspktfmtto uhitnnse ntutrsonnwoldt
myv Sun imthmu tes mmihin mutt Ihlii In not lhtugivnhm yndilma hetten inhu
thi patlot he dmi ebamitetu-t.mmt n ht n shoun d rei rn.h uuun-um htmtumu uut
ofi' ti muttun u-Im-cldtt T hemSuu exce utl- iitehurgmt hul itt i tmmu Hiumum ifln
Shnentuitar Stu' dititmtt'byMt mi ater apmatumemnu-tsi 1::1 o Wensa
tif Ithe ttlitidec t itIisiont--.t letri in -hih lft-naf t t tu
liitlititt i mninilai Sy p11mm' ite hourittttittni1 51and ihthee wtsol 'ne asitm
tin th npreisente h mmuilvm rtpizcupgn g ht o ti-t n mm--e mtof, muof utintd tilt
ttoloaneirtmutof iti ilt tmhessul teiititi streim t. m ttut'inu tiy lmt
Tnmi-t cll, tt-uulu'utlt'gives its himetnt'm Depiuty m liiihid m ffiten mnnq i nmtt
Sitathin agobyuthemin t oi ttii n tuiiSo nbtum- ud wno sw P ttro e
hum iths.bon Lttn-S ogncn. I ttl im' Sum pa t frot ii I mityI-. ht ttntthltmSa
wichit is Smi-imstdelintes it we ntnlimi t mum amii i gh n o etife
Yeariu'sto Sit- remhpermatneTtpnie- ithA uhem exul in tilon oftil muIh eeSin
simu i-im- he mmipy.Th . rut iiareit a ight mitItttttrs'intm-itih uttm tie iu-
yto tn, Inco n m ulated1eumtup teirBardn- n eni i mu nuiii it tuent Shaim d1t
Law Revew Edtors tougituumueuu-n thatut tunsatertuhin
haveimannuotuct h ~e appitme ti ofit ill1m
flmlowintg sixenhie ml-u n im mustudetuCommunication
editorsn it Ii'I uoItf it utu'te Relit-or n t I-tttmunI.oI. t I tilt-
ni-tin: CI N. ItmunimI I. I. IDucker, IDetrSii-tntbhalf ofl uitmmiia1tlrgi
htm. I D ton ny. tIs-n Iarritttett in umu. ummutru oftItllitnnsit tumetmns, te-
NthtI' lumi lR HatS I.I. ]lomt-- e to iit t prtesmut tagtint te
tun W . Le"I GuI emilS Xmtttt . It-ittiito n wih theu tutlmltim huarndlinnsai
I'tigm- 1). CI Si-lmtz, 1m3. Sit titti t o hitimu'etknin imgrntinug ta-'Xtrsity
nm-hmuinm P.. I-. - titt ni-n VW 55W. -emmtle mtm utndtit(,m e t otfmthliii' vt ity
Webbml, It.S W ihnuh mmnmm-i W. K i l XI-tmoorsh tmhnemm liinummumltnof mt gilt
liti-un Ste m-ifit uummnnuu.T thinprt-t it i
Lmm-nCyeamr lt'e stuimenut eetors mn-re foundmedumito ttnomspe itttivetsinithumgolf
eecumtn'mt tntmei(i -tnasut ndmm-t im' e- tt I Ottlat imt implt ah olltuIniy Out
nult ni-is f-iyatstnorniyastmn umthin( t {;cnutiud on Page Pour]

Back to Top

© 2023 Regents of the University of Michigan