100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

April 07, 1903 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
The Michigan Daily-News, 1903-04-07

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

5
b-ri
Ma
No. 141l
WHOLLY UNWARRANTED
T'he Attack of Preident Jordan U~on
'Gregory and Coach Yost was
Aholutely Without
Foundation
'rle tttftittlilttack 10011Gll _
Jordan of Leland tli tatford''withli'
Iirtifssiotl of te ' higati reprocia
lre" lis jtlyto'a roed tighoest
indignation of diwestideit btdy. i'tesi
'ent Joratn said:
"I have thet' )1'tlllseiotl iof te' liti
Can represnttative tit tils meeting to
sicis word. As oawtlIafter NWaier
-Cbamp at. Leland i'Stnfod ivesi ty.0i0
we ad tio oiler Yale ittel, 'ross atid
-Iortsteladtiio111.0What1 I tt til
Oto t ntlis a11 host 1'tiltttl. lt' 1111'
fello1w came from111 llm ines.lle wtt Sle
11Wirttlt t'tt t in sttle o ltt
I('ost ivestit 'Itbut'hois'owed anii"r
trrtin h11 illmiin'gilsubjec"t landtiwas
adm1i1ttd:aspca1tuet l
'ii s nd litntt bs nayo i
worldtie e r lit iss' i it tIndI o li
"Yosi t Net to ichgir' Thsyon
ma wn ilt ttt ii ii ald tita
la t en t tthee tt' 1101it itit 1Y1osit
thad o es t1 I t It if , tittoei '(it
l"ss itrfs 11 otItsl :.1tllIs a tIll ttttltlVi
tatd I It thi11g11d'I nt'thtt'l p't'ttt_111I
'('itessmreiabo11111111a111 ot to bI
if iared tt sittles110s.ttT aess it
dutie11111 55eliorm. 1It iixIl 11110 itttt
do511m01101y I itt elikIt 55 tor lhale1111
itt C to atl lit ii ioit ril ers"i
'Ill '1oil'stotem nt f tei ral act
P es il iii 't hodii'i' ' ill 111111ls
'I er arei t i ii t ionestI ett lti oil ti i
bai lnevethear o hnt M ,li,
istu eaing a. hchi ii
tle''II i nt o ' lr~rit h lii
'fie itenionof tudig' iliig tot
'tl]I bav' tlsrachag ist 1113
'lassirevoit sinc ai' tu ee
rtii h and lii'e i-i I i ve lis' O iitil
S'tptifl' o re Yitluti of tilt tit i I
V' 'rt' tutr'mvolt is'vte only .
...NNAlI Oft, ICII.. 'TU'ES)AY'. jAPRIL 9, 1
not , I kitt'ta f irt It" 'i5 t 1~
'It i's I ii 'i lt't.. I sIlt' 'I' ii i' 11111'
ig t 01 1 ':t It Ill e oftilt titlt 'li 'teits tilt
LeanitalfI"I''.' ii It'll ldlthe 1110
iof te eiti l it, Io h d rc ie
ei'tttsity aw ot h bot tom 4tlit' lois
''I'lll l II.thiii li t is's. wIf( ,
bac1k 11''oollg'ii'I'he1 N lltti stt 1and
suhs i wi oft hetti tel1,lh t Ii
Ile l l Iithew.iit' ut u J rdtit 1a,' a e
1 I eIa al 1115''o umpont
ts ltan i i thell ai'tiutil iiutit is
t lil t liv is ''iii ' Ii l e h s ad I Il144
smauyten atkiWork1 asfotle'aity
:Track Toeam--Muhor Hlo karnd IWork
W ltetll he uno1e 'tis Week ifII
i eeIolierWatheer s Go
i.; A o qt't t h e111 it' i-k 111-1 iiit't's Yst,l
ito a pt' ltpa l y lt 'Vetit. "its'
Yos frste~we o ll cligat. idls
iIsepreentd ltlt fultt' I iilicot-11
ter, i~cud byIwo~d'li ,. hanclit's
tftac tu s ii i'' lt' I ''iiiatd Ina ' Ii ii ll
den i't 'li 11 i l l I I1I10 1. i
10
lii''' ii'ioti.
t. iti tl
Wi ll l'Doe ph'l iltWeekif i
1' t llii'(, ~ i d it ll :ill e'Iii s.
I Molhr-o 1w o 11"+~
_." :1ili XX'tip Avill be twil't '1'1,i fro
lot Illt(l". 01(1 'I'.
FRi'IZ REUTER arc iiit ll te loo( pa t irrmthe l
in Vest Lecture f Series Prof. Iiek- shoit.Tt' 0 lI lii"11101'iof tie 'tiltgI~
hlof 'fells of the Life, Charater :in titi t tileoplo is roedtI. y01 sleet attul
and Works of tile Great -impl, ll god Ittc 't~ite. 5ot
Getman Novelist til
_____No_ ' chautuiac ter f it 'ltn i s or
itt' trlt'S itilil tiltrt' . 55155 totut sit I'S' o tcr a s h n e te'
audenc tt-,t trate 5tooneof ile, tut 'nWllhe Needte d t"w o it Mundih ins
hetto'ttec itOwl-ttilt yt u'enutdeug beat Gren. Ehaoyng Squad f~o theo
Iii tyts vrite ttS'ISIS' I 'rof. I it'tl lull' Open fruty tui s Ne .theek
s id n Satllawaretoflhis Sautss1 oftt'stowniptiit'
\ it v ofItt' eavttti's t'.vtu'ttu'h usil. tr m t' k idn so-titt t 0 T1t'lh 0is lt''tlhtOI
Ii I'' tu t ju geLiso rk.,. titli t shylt kllfui ittly t't'. culd al0onehaveit
is tilt I SI hilt thosf uRenter's' l'tt t' i Aril >.Dr Itr rille tr
sses ~ w /0itithI Its hut ' ii ' t otiIt ltlttt t I it
'iid igh st t ill t'1he hig h iuts ttutPEttuRS ITENiTiu'WORKtthuu'
h atlt hatdilt wIt uedsiex
Irs ors lw e i I'lW's'theIituilt W ill be Nit ded tol i t Mchi gan't Iste
::'tinge of malty illHt'Ih t rShill reniaeb ll Sqatfrth
11.011111lotonis uiu'ittitt tis01 ittntinltte
isenter; ittt'lioh lt ttith T elseb11lii' ititt it ich ts been o
Hesstithg. tt's t'iutr s t.sin tft'ei'u re s.lthe fii ru d etra feno
i t ieItSu 1aitesndtutu stutit 'I for'S a goo; d Lard piat icFe.Tir'L~tle is yet
'11111 'silif tt'u'ui otntu hit' thou' lttit tr' of tit t t few ch t 111(1 isit
depct'ciby ltnse . Ili fth r, he inietltdetrsnd inthe haXX cntrttoel') Itoe
Il ot I er wishlut i su t)lstd} lt' of tt t'pitc''tsills' 'titoac hgu t'
l hi's'ndi it h ii h\tttht't's' I~oter h isn tnu'Sa fsttedug p:c
ate ld teuniveiu ty.l' "Is'In till uut 11trw ic'h' wIsit' lltowit lutit us t0 t
Il, titttano elst oIerto tit ta wilei rstell li it 111
; acive partiii 'lilyi tit itul ut~ke s i tit liutu 1 o itsit t fri 's crubit I itliig o
'tir s r iid 1( l u'uu i fe. andut i t itvr t ii u'iutufft'ul' itul't'histu it
huts ire lull iii l tth a h s tiilote 'it rtiiu'' itdie t th ist' t's't i nd o i
T it-isit if'ut ut'tw ete onem ed do n hisild T eunfetilt: r
th e tnc a llv i iti'lt't h e irX to h os anit :1 s et mbsit nietutu
lwuu'rcivd n 'lleroo hirtt' (,1un t: i s beinhut t t ownt ut Liusthevi
li ra gd rth n ionto ill- litncil oartitut itl ep th iiia
eih tfrsy ii e ri e 5 tos ' ttolibsrted rdut's work11111 tb ' 'h S il rmi nitt I
C
t
t
z
t
1
i
iS
U
i
e
t
e
i
,
r
5
i
i
4,li~ilt'1ti-Iri11 f i w , ' hut' s ts
1 i l'li"t'llst51115 1 1ig;l I'1.1 h lsi
vos 40,utsi ' ';ld l ull is isrtul hu' t tttti'1
1 t1l 1it luI tu1s t' 'ilt"' ''i l
'It I tiutt.'slo'ttu t houare IllrIkl'
j l ' ~ I t I l lu t tutu 1 ll N, 111
Dr. Nalc lhirLevese
( ti'lt's 1;.N1 rd. p'Suit (f sit'
I ilitY. NSi llle Seit111 i 5rl shu1t I ivfo
M 1411-141il. 5 huh , SS'iuu' I le' hut's ' i lt
lilt'1tu1t ute 1'tu i u 1'I 7i ut "I SXsuieIci
I hu u li itt I ii S11', tui I 1% ,1os
tush iii titu tt '' to usl tiltl1Is t its
lii tutu'' Itie' lol"-'' ie wouitd'1It' :nIl' sill.
tu1il Ii, "b e outhII' I l i l I il
sit'=still haveu' titsilt SO t 'illri't'11'ir
.it thue 111ii t ii , .1 t( 1:1 a lithi
I lit is howt illPa is

Back to Top

© 2024 Regents of the University of Michigan