100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

December 19, 1902 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
The Michigan Daily-News, 1902-12-19

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

UNIVERSITY OF MICHIGAN.
SROoaNDYEAR.
ANN ARBOR, MICH., FRIDAY, DECEMBER 19, 1902
N o. 71l
A NEW DEPARTURE
h~euniversity will Make its Own
Ga s Mantles -A Small Plant,
With Most Improved Equip-
ment, Being Constructed
Tti..Uierity is nose to make its
e:wn gmis mantles andS for that purpse
.a mwiti plant canhmintng lie mo-tI p
aswc it gas maitilette quipmtisa t
9ata.. enr5 tte tt ie bath e t oft a
1!iftV, iistini ibiig. It I - testate-I
OWy tese at ivirk eon the t ii -chne
dot innue s wilt be mide 'by-temi
:n5,eeousitt of at ifeteclays tttd ~et
wlt n irtet so :s to iii;t ait
;1 iteestihitiono 1w Itinett t ii
eul y Max E. Mellerii iwho hld- te
K~ylxiigt lit~s Asteiatioti setoisiip
-tfnysittie fit - tt's .- tecti eb-
tit 5t Se tis it itigti, aradty
-vtrri-tedoiaittid ittn usefut facs i
ac~reite-e ts tie us(I gs mttantes
]3i stI 151 Ifitie aI iisttte tiy
40A~ng mtti ttts oniwtrtt tigtet gas,
tnt-;. ITe higttnesofat oitnttary
. At' -its iht hs Itooll aittetni
;,.ic- a.tblue flmne t itet iv-les 'l-
Sto ighit, it litatete tbrigtest
+htititttir t ti t <-miii evt t by i ia-
-liin. Tie iiras-tisctts tiatie i te
ra sle itineri-bt-tste-stnd I imor e tit
;Abl maiiterilsoii ~ r h 1eto
Tea- csieeittickteini tatdliig mst
h.ti itantittesisto tturnte-tgas1:11
;m anad is fact has 4eets diie to te
ott-e*in i a sfficientitmonttiittof
ti tiisi, swhichi areusolte dutgreat tittt-
Ieswste titacitof the-gasiwi-lhi
Ih- ;in, suposedto burn.
Glee Club Distinguishes Itself
Ietnveisiy tf iilitan-tale,
tftn itdI itt-l~a itsclubstt -tied
*iiu t rip trugh the sate, at thew
Yti-antilt tin-a buse the de's-iing be-
o 1 ,giving -a ivey -eitalie i-
Lrtiinittlet. Ti.-hreeeuls -ar ee-it
firnx d al tey rnatier liii-ispitula
muicito f titeit-r jetiire 1 itittiahi
thai c~kgcsongs, -Te Yetiiow ail
lne," and IuxLeaids itqtie- Criia*
an sthe-fo tall sng ceebratigthli
gheirtoitt recoirdi if the piast sasson.
weretpeitliy wlhliesesivdsiowiti
ta the tatdietce thau the'p-oie-eoyti
-l'o hiei-thunitertsitt. Te ol-
!Pk iisltt oni only one ofthiteit fa
:witsstots, the igleelb sitgiigtoi
it ititti rsie the iseit I.o-uad-i
ii iiswtt of 'is. Win-lowt, - sotitt
'igSrp" ithie fina-tht i
ospiwutti is seeilty tl-iiteti fo
'eiatjo anti Mattil it itis uti- l
ies-i-il-i anibet'of ight eote I
%~he teerh of lii itittr clubittieittsil--
'-ally lgolod.
That the yuntg inlitistiS itiitiai
%Ntlnt hit;mia-is siowcIvylietie act
9Slit every numiiber was encored.
T'e - sist itt iaage of theeorgan-
matitn tsatis ntud ip (f teth tree
. Ioutci mlla.
F'rrfessor Kelsey is Now Convalesent
Prof. Kley 1 imiiioviingiii:1mi-
tiest ~csaisfatry mio h ilingi-
-ta and wiitile ie i tilt oinedittiiIoi
bas bo, md wsill- fr sonic tls, is
:*iarat iheath is better tantiit has
'fniniye-rs. Prof. tKclsey billes to
++1Abteto ritrn tIlls onie ty
hOrsra 1d Is tityseimns exle-ti
Ae wi lbeablito i etve his 1)ba, itini
tlhee weekhs.
0it dering hisrel-i-it si'rais isot-
ii danatitthe ideicate a ltihin i
Wi t Illslife hug, 1S1"f. Kelseys
U --ey sremtiarkable.
It will prbably besonie tiec be-
tk. twitlIreablittoris-stint is
-Owls to Have a Niht OutS INTERESTING ADDRESS "-itiitigo- h itusI sai
"littt t heii iir S t st o e, iiir rai tiitt a stt toiguttitiiitt,-
t~ni i igh 1w wl t Whtnercit itt ii tt- st t-iten t l liin atilfl 1
tin, tsht y havie 'twitniienjoy igitt witl- Mss 'ielMorita Tells of Japanese i iri tisi tllit isi at r- eli
selvtes. ia uiet w i bu lih i lio Custms and Compares Them itht arrivsit of ti titit titaIt tat-sssnti
itti iiii itt I tvertbl ooItst. It With Those of Amtitisgits auiti tt-irittigctitte e of i-tutuor stttit-
rumortliis to e bin- cedtil- i ow tutu t i -ii_____ i tu tl-IlitItiis-mna oii
ohetti i t lilt ll i St 111 itsitet ll-it-t i like pitI, fgh i;2 t thel il s lthenst-i hi-s
ti-lit'lel.tills ii tiitt'oti Ilitliti ittit I i a - t irt tit lli tiatiltymmlii
in lti itttim it-i t t h loitntt-ioI m-iti
Iege tugr ti ttui ns-itt t iilitt ition. who t-tiledthe i teay d a~ itt - ii t ai Theriistnaion . he
ii- ilTh tttiittithe h t l i tlle its lnoit am-theIi lilt hit t h li is e r 1-citi cnictheii hacis hicht-msii s i i l n i ii
it wn h~ilt t ei r eit I-hul pts t- lies I-u I ilbt Iat111111- tutu i , avta1u11lt ii, a e v-r th n fr
obsurtyandenjo nint re ais illtisu atig ddes ulot is Iii liii i it-limt-ssen ior itwhosei- I iui
it- abl ti-tm-id ityit om us dl thtiiit stole and int itluttroo itvi it iiismoke. tltnspstint ttiti
Sol bpoe dute So ito tier, i as te crwdtt l-iitdill pst ttit- otetl- titt evegum -utteint(-iatit inittt -mis his-ti hitouc-iti
ihe sttliein iior ti lt ofit-hit th Vtli it in iideoo i -hitts smlns tm-kvT kyti ars -----i--i-sswin A n
Nu of i ii mii t i lmit is utu ii tiltlttlba tim lii- tm-t Ti-s .sl ithiit iiiiI o ist-tittitrrhm u ts r tttti timiitmm
Inmim Iiwas hi1- iiitia titfor - iui(, urpos -conthe ivIlems-ms ii hp d s te ill-m eIill ine 15 ti lgi liii iitimistlilt
tfi t utl s t n i it, d ii- thtlit tilte: ithiti5 11ts ttmfo t-ows indunt ineest
igloto t li t tli ng Ilil tm ~ll the wi tilt- titletim iliYttfll, ('1T o s ar m ts heli lltti t ihi m uohli- i- im 15 liof
soctity-ini ti ofitii t 'et10ii-t i 111t ofm5 i ia-la i la- dtfre tit tt outtr s -TheItatiltis iieti lt Imua tinhe t-ili t duta li
Inhotl tat 'le iti-i-ill-ac oficerdoe oter fay yo ng lanl i' l"iii mt ii titis s e t imlwillnit t itthands tit
tuule ")fie iv __d m__._u_ - e or ,n the iyimstep fits eu - fs'teIil hiyl tilyt:it- t ruckti.-litittt th e in httiit ttn
Dancto whtchnson ne rsihnty mLi l d etilis; et 'iai mt Titem i tlco-- i:m tl ctno Atd tna he siedt ii- tgh
ou a ers uihlc d in nt he a this thuii ath d toI m help ii tiThlholday-sea it. itta-it, lief
nture ofiiht~i5stmntsarlt nfomthihiss. Weitak ofi t i ll- sosm l it utcrltam heltt dents1111 liiumcaniti i-' is -1101-s
itt- tutu ll-lltionl t inlt iniilit sttih ;titshi ust-til Altilt- t hembnsibaud liiias e- Iw ott ~ isOng is sI-t intufilsithe tr-
Uetily ths e-irsasiuiofThirlst I115isur- tudTheiha uiii.ilhem-wiste5 iunt-f diout:t tlthucr. T e o a y
thi usttbekmatm-it -aa-hel was Strlea11 l itnd tringin 1- n-gsholt Thte-ins iwtak Se priunire et e ndin a
sto ttlease ipitow tl ohet nitnt hm in sithorrhe Itia--- shtintuAtm-hage olati on fosh wie t t lndlettat
-it-us nteyhwiere neverient t itire- iltat-Ihm t stthinm downtut t t([ itu1gt.isil e tl I ti ltnr imeta-o-ate
attn.In tthu leting;letteet d'd a-eiiihi~tt tus tlmie lee.tIn-tmesIap tel so l Itiscni t st-s The-ughthtowt t-~elrwiac
seem-edutii to t t tn i shnut miaiopposie-htite th hm. ~tu hn;iorthe l lt emnt s lt' tuautwioosn-d -er
Thdefihitspoirty ~coiftilillinisThe itI a ltm-ttiiiires 'flntot, tnwh itus;rtin litiestaliit' we ukthvacatioent ath-il Ao heigt
sot-atctsh, tthntbuittin r ter lhitpredi fillmmmd'sihnot so tout' I'latin is m u r es Ml 11111-of t nththoe h ine tooi ttae eaiay
'ht lt ni--lwee g nuiiiuei- The 1m - Tin hets:ire alt Iyu.inThsitiliter tn 5( t h5 irettohg on ie upla ingt vstto h
- tt s uqlin ii T hePi so -iu ak eI-t RI t nitytutsas ins in umeuIt f ien s tiotu mu tUim l e- i hmtime
a mo nli ut - ls t nm iius Itmu-ht utits uneie-gh tdahalftpn oindstittnd ive ttu-iutiia raighe istanti ehitt t illac
1x,1tut1 s i titonfaieghtt. wh uin e him -ieusouimany<l-'-rasu- heiIii , ot t hers 011are-fominghpaieslt te- msie
Il~uiiutiimis ui uutui-uts I-ut i Ii - iii t--liocllcas inliti uttitthouwiri vuiouul1ilttoig is lin t tthem
gen utcihinsgonmUii ri t t Lu ii u-thul utt ic tu-n usat i t iltli Iheartlted Indihappmym soti e rsuh- olute- e
Ih-ttha au-i iiv uii-tm miiiiti- si-is iit Ifliet-n is gani tue-isltiat tutit itns -mt-inmit u as t isP-The I -tm
"I' t titt ihhti -- tulu tit i-tied htil l--me h- ii vnap iii itm -ili -l li-lnu I ltl tis
tmisiawiyerlifttug 'er, ith a-m utiti 11 u simtiuut ;n i s S if hula huen trmhin elith ti hi h -An ud, mmumin, u ttsttothe-a
fruit-tittumitl"a ~tIeltDean t-t 1hu itit ofI ii111111 liii Whuen -yuouuiunuer thuieuto -fuutitheif tueurtutud lull thos- Ilumn
tm-ittatudesau tsumnt to 30efsli t thu e- learn tutu- tt I ittiti Ihumr Ltg - -nss 111 li inus youhutiitihuiietolsltyhtml Il-h
vthit itin i l as 11oth a tut iut i tutu. rtn frot i ngutu shu-i u t th erm tisuhneom Strioi u s int ehui Averiu teduu tans
limit atuortintnterence, time teople- lii I-itt itatiailll I Iii tutuEll-gltiltatd
ouldttisofuprt it.Fanas' Jlete apa utn-ie Trut yeau - agit lastuA if A si-it u Tu ire -euu-uu mm inente-imn
"Thre sscrcey cors dsigedgus Ientre ahig ,hoo dwn n ~hires treetl tchyii afternoon, listtli
to u ltt inieeeo huhtit t tu uus itudetca-tho a o lant ath mtisis-the imelyt tarr ( uiva f tIstino dept-i
iii e sf~'god luluintio Nlasut titellrcitethatsit-l-iium- "cha~ian ihatduspriadhtoilt tlits ftle hut ome
yon Tra tin thetintehile slc itt:u ira ' tiatil"Huge1." dge Xtint-I at latEoiathu ittwaithul roomt s isth ttear
tuh hutthuttiit o x t is ndtuuu liionit h ultedim i w 'or metht ntat k-ticaa om f ttihiiSi od ndthidtloos et
The assoitta liui iihiitiotntoi i--usntsihoy w hin ut huh he e Ile tlon to rstil -s.cmpeey utd. hg
Iot'aC a m re ll iititih ui ntuit d nlepsohutl,,Ith-tuino n t uo t l t- s holsuet y- hen m of'o
i.This atletclIhut tilt Iofiihe sltt' u-lsat: al-Itu donti t , suppos.hyou l et'1 -I i1' itt u ire l u-itawned tu itgw hume hmt
uents tilt , it i ut ittfor iilut tImoratm u m-lity.i-ueIt mu-hutatt ot ther rootmtight inii 'tei hu setu ith -t hem
foot illI Iluitlilino hhdoubttouhit i Ia nutummettil tskfluth t Ii cu itin nuht oIliu htsti tudetshoAtr-t
alulsi 1igauigiat me tit utttI hi-it I s tiiateri rut nhg.usI 5 itnd t snuttto itedIi tuutil t u ntu hatllIi tt-mi
sut-1.it nmuotu lt orce.it ornh-i fit hul-e tituut iigliittntomtsumsto-tina rnc n nt tn thu th- it iselw i -hswi ti-h tiew- ofit
aucit-i sthi h lt Ie -eSlal I adls rtniu lu l an~ot e srmmiiun g Shut atitg1th etmtu e Iliumdaner.th stitin
mean igaitthtitiuu tuushitt-ll -eSloeIiih t h-hgiuttmsad liniireunsut l- tito apn uudteluutin tetm te e
hielif tllheu ti-it-k totuelin-ulina ti t arSlt 1( it tittt heeishgreamiit:n edtorighut tie alm 1-11 ir1111 atien
1 --ig lth nrmlhthtittili efi hei - misionu chitt s-tutu ot reachlull cln: - I tiuvsth e itu;ieuinm ush r m h
11111it iiu-iii 'stin i -- lit n havi es.t h eyut t areri lu 1(11 tiuut utu nlyumumuathe re I fh elxtir e-ndimm diteylhl
tfug ttus 1allth-u- er tutu ii ulireo- lu a _and __herefore__ called__p__ l' I II :ar iiioelour uwtrotutu fanes
Slis tutu utit u-i-m i u Xl -tt iiiehtut le httatri-t h ,ap-tiugutpm it ( gm-iio o thetsi onii mi bing
vmi l- Itt u nut 5 h iew. thus qus ut th lst1 uick insti tl i e ed o th
-Mutiesiut inceu t hue adop tultui - ltiu ht ti Ihhtiontsofuhhdi i lImto 1 ho ufotia Ti m ti on
oi~tittiis1 tt wim t. h ilkl it-es tda hfllhi- tutu uhttit it muth i huh itsuusmhisu oliiis
lit-t itu 1Th appinug all, - lteuc si hu lut tus iituf imt-n-hiait1tuuhims dh(it i-tu imt hintit'b a
ii sti~~~~~~ ld.-yu utt rhuuitoclcmgi heimit uumiuaIiu

Back to Top

© 2023 Regents of the University of Michigan