100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

December 10, 1905 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
Michigan Daily, 1905-12-10

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

-The itc iga9n Dily
A'NT ARBOR, MWTHIG \N l"\1).1N 1)1 C I1:11I}1< toio)11

V'OL. XVI.

MICHIGAN VS. PENNSY 1
IN AN INDOOR MEET
Probability of Dual Contest Between
Proteges of Worlds Greatest
Athletic Trainers. t
a' -dn- oarepart ritintiating train
n i<t ait intdoair(Iul t trak tmerttr-
liicnte Uiversiatiesnoft Nichugan andl
wilbtar t Iof tiltilaindoor shd
I t mothsllanter tifnidittetint aiati
As D~irrctor Chairres anuarti aianit
ilta s atteneritzanttrirtrtand iker
\htrtit'ntrph ai yel 'ing ti he irgreatesnt
trainers ainiitilt wtiriti areit eiriy rinin
I tiettins it in aitogeter inely titat tite
(, itt tat I ittenirnthe tiite gat int
(a saike N v.wl i*tiutimt i n

1 it( 1'ilinl. SKASIIN (WOULD RETAIN PRES- noral'ntnltttttantihaventr ollsrt-t ttit-
SCCCI;SSit.li, SI NA C i U A , ENT FOOTBALL SYSTEM 1tn It ran ttgrntani tut fotnnntti
\Nicli;a' o talta cn ed up genitiil by a th itretucationial nau ttritien
iri~ai liiti~il i il i iliiCollege Conference Rfecomimended it t ltt r1111li t tiitt
ii111 li-It/ i itlta it i it Only ilinor Changes in A\ e sn ioft he :nist airtic f fottbitti
th it o inf ii itiSepl temberi'iiittthtiretnittt'ila''dentt'ntheG m .iedn i njrdtilbrnttnihtte
ofao tS'.lii tn iltaniar he llt -11a11 thatiprlcticalttittliofitheid11ths
elto lfr teiii a tta n ts whch Alte oobal i(n 111111 d i ad1e1o sinure cme1111aleso
we t noilrrium h''hsuas h1ts ev'I-rkl ittiti1n 1"rtheaus i" ils1111lant ofI panit s
i ot ai tiind i' ettii1111 pa li i llas 'tt-ttfttte it itilit' i nt ifii'w rlt he 'T'ile n'asiit' i ti itorn of ttia N ewittiiorkl
lit al 1111Holttinof $n21,000.ttti'/atin narutuWorld \\althe 11fol tutin it litenlmark
oncttttn i h'till le il aha al/t ii toI an lii theittititiiitn tiouttil hetall/ito tnn ilnc it in hu t tit'
it tilthisiown t 4 tint0, tie, lt tuteni ntii foo ti lnti1lal1, ItIwas nde ide a it it nlini m atnf:t
dil;n~ele frcahs aai s, thin ,f i ii 1 nt ittthen0i 111 isnonilaye 11111e r alifte ofmiifooitinll is int he i
C lil)at her $10.0atttt i anittt ile, cuiousto otie itet liii tilt utehi n ' t he fooi' Intall rlnt if lnitittit
ota til (tniSteimet nut nt year i res ho1111 tntnn nun tnII th i nd Itetiteitlit lithe intiray biI till hote

THE

ALUMNI ASSOCIATION HAS ATTRACTIVE QUARTERS

VI
ii~
n
ti,
ie
it

ight. ilirnhatie tn eelten'n t iotnit
tobaltk dowii iin thtiler titt 11111 nt
i])] arr iert eisti iin iibtwetn et ertn
\Iitl ltit mbaselballtmtakntinatig
it iDixielnd t h ti ritic e msI ui;
a 11 11111ntast ith one111 ofiitilt eit -
eastern tnieaitim aitndiwith tilt lilti-
bilit itofanatr n it otbatll 1'ttii'l iifo
neirfalthenentive' fioi nvniynathltetr
ti tiethimsinelf ttimanea nv arnity teamti
is it 1ch gtrtner itat t' r befrfei-'
NJ SI-N' N IRK Chill ')C I?1RihK.IiSS .
ThefirstanntaI dincetrrof thr Naiw
Yor nst t llb wansuhtl lint cml-
tin n nil otitr ilsu . :b u e et
ivt nouptlteinartiipanted ni th ocaii
lTea/fair itninaniuncess innevery lirt
tiitular, twhincht ;nggin demt stiti aint llt
nil nit ii aniii merinisin of te l ub. nnth 'I an-
nger'a lull]norchrianfutrunihdthe lintic11
lTnicha/pnetons wre Ib)nuJordainIPinn
fessir PtitersnindniinwifeanditDr.11and
Nun. ori, till ofi ihomn aiinl frotit hei

II

:LIN VIRTUOSO
TUESDAY EVENING

tun illitilAlti ln
it'orlift'tiittti tnt' npfilm lnri-lint do

go Hieerman in Concert Program -
Second Number of Choral
Union series
ltina rcitaii rn.Th olingn
itl isn 'iii mmml ithtit ensti intetiret:n.
, tilocnitnmusit alt lic, thih thasit
n fol suh usc. llou ioi
itan tnt tilentedaliapInlInailf ttti
-t tiitn n tenlaaottnt hCrtit oftl tet
Ientl into utin a d I alrc
1o, untllt inAtaio a nd ithrieei nilci
iolin1 playiing lila inritalltdito Iia t'ltil
liim i m s h i v aipi ace1 ill1 (lie
r ii t ri sureii a in a pace1 o
lintngo 111111m1111bornioni ailh3
1.}k attlI tilbl r1111 ivedtin iot liniiein
o at t e ear ii cof it y~ a, 'udi
inde abidprogess i leitruc-
111l lFrnt ;s liniheimm'
lion et' lnt ' 'ilt' I1o sn
feare hii t , l , t 11 ie tn t ll
if he en-earold i, . t lt II Itlhe
'ntni1'wa r em i : " t tdo Intii 1111
111geat was the itet %itt ii l
Ea o , m etro11 look1 il l(.%o i il
o is in iii 111111ii 1" ' t s h
tiltway, ho ttirlti diM oll ft it ) c~r
in-i nd lilt ., 1;1 i i l l iii
tit order 1tot1111111 r ip > iiaitiiittt Iifo lit
and1 atg Gatilie be i ata11! t til< N n/nio
lete oi f in rd cto f i P i
to lt cnm iii Ie ilatth iit l ied/l/i
threi Far tu u anderC he i ct i ar fi' li tnl
will tun ('lain1tin iin hatlila win "til frs
prize of i teri , co l. A h u
on thiner f ituhesogtiratotpr-
feth liii ft ~randn orei lit'ynni'ii'iiir-
liii, 11111 iork.a bynittn iiin to thnen
in't ennt t'gtt-Delenot iaiieux
tm s oli ' andii lit'ers-tltn ntat il-
moder t uscn n P[r ii ode totach
teai hich he1had slilt or hiliii
to te t o-fld cpacty 1s anex inut nit
and a Iitetia aiim iii
Atin liovli 'll ti n o innninzten
mcit n ii /11 t tiliuo u sthe I oh-v Castil
prssd il nisn ti- ni org niz in i
"tht theri s au nildmufnltin ninite innr annh n
aIman t uittrillnuiiytostnanilnd
int inhistilld inenint lear, t lt' ttu ill tx-
poiionnf apin in lnt at'
niTeriit p nianih111111owediwinllnnnemall
txintnlnin o iletnpltnintnt's iea nd''ninth
ilir huant an unuofain speunifined 'naileuiin
Tihi n nil Innfollowerulylatf nrtual niti
csni ofu nthercarr. /tiniorrnnthtlthii
atilna tual he pnut'dutniniv ofn fic i
rl n. edrce logtepoe

Wlithai mu beiitursnhtit ip fo e nth thi mi n tt inI N uiO n
mirth andtu wen tt-tive, thin future u ilf ht mmi tiiai mihin a snills a fnu t icall an ' tiip' a lmn 1 nn organii ati ons,
attiC aanetu pitu a n dmmmiii nt Iintuit nprtey fee o h t
caio s oud aran aclb oue or te lier~t tinie t'he iviiilegne niwsma oitn lititmmiii tal iutni rimcl n/ne,
iht t heult hav e nnh min te i'1111111111 r mmafrr111igest et hs nd hosti 1 e
CUnivi ty mml. iThse arnrs ainre J. . It tinmiimtnnfrmetr i ak ithltet,
tuur iraned primahniy as a'methingpla ceitt ndt t t i 11t I multianitheI Eglis~ h deita
lii Snt 'nnitug' nSu f m Imuiti ml tmult oilt 'alimit111111arilfo uiet l ml m of .m ml I n t, h 'cle ttint' tin' 11mtnntitt r'it i
maThafirt raingaomytheifour-nta - Ni an m tm e wasintendeda lacanareofute ntint'. l epathimntas
titi, lin mtie J rn ChIt aity lim itvnhu fin teresilit and1 beeia nt t tu Ienotu in n o ohetan oud.Th igeneritial II
anamiit the n'tm tan iida sb h e t aluminumtintlimic:t heirnnalmIuttta la t h in hI hithare mlti iioi h ascato , W lre l
hinwaIett iuinniestyat laus-fo ntheliltrtn aint/ftfrmertudenansI'ShaIzint initrmiiof nt n ml i laTwtit
nay evren hulaJ.ttetmi a rkrdcannrigtltfltp wnn liitIhal beomI a nl a iiiiin t Iatumult extilt'en1 t iti at/antoi d hin t nt-
mains, t th. In(,roms unmareant tng~ua lynnecraun iited al tm hinrvicettl( lii anmakesiCn
"Die f nturalInttui n inti I t ipre- and f u tnishe mu it thin sandardint -at n n tin of sinut a I ln iit im l li t oti h t
tm/nsIbast-knowntcomeityanandtuuoffersa arentireadt ingmmtti.t/n Ilum orionumof Iachml a
fine/ fatallinforwoik.Itistessntlialily I thin room is uevotenenhnittniinat NnSuItiiyt so h esLter i itano het-
mirt h-provisnuktg litp i tc. b t combiinas tialimn hbust a i nt IJe nune Cpmo1m smtual aignId innomforwardmithin n innralas niltuna
nea nd ulintniunteresit within t nt nrv- ne tuturnte iamtn t uefli 1ca' talogusiof lumh unt vrsty t tin liii i ltfor ltint
imaiang. pi idadi an'mm ivi ng. T hliis n i nthlso hitad- tte ilressan m isaduitriteton i all thne
liitimhe aunttumult Ile s'aniforimeri tltars 11qiart linorthelilt Ntmi~murad tt Nail aten m p iars mand mto thnlnel ii i ltiia
iol conimednucauthiLowienneg, Snulituna eItnil of t;cutryi
Later, New arantii i n dniu Schtttad mt. Ihma Niunit nu utmutnt ai a eofiithin Ihit Alumiitt assIoaiationndu itlet hou itt-
whtile IVeberi Schurniben a leC. anditimi I in iimat cohh te pu iape nuf ts indtu ini tin santtnio l arsntil l tints eter-
i-nutiar w iiimaknette iebultabefotea itilummlStates.Ththuf ale monity ax- mannses Ihen'pmulti n iitlh i ulisen
tiuivarity autidienmna atami iti tilrt uultio. Sanvan thomusndnim thin romis kepIt illlt amndithincaalonngues
ThemaIDentltuNischr ime unas areadynlyltutuarnundistriibutedlat YNittwile ix omituii t lu tist h uhit i up111 to 15eiiamiim.
prodiuedtwoainltbin htiof whlinci turn thundnu att eunanlentilut it itiga I Tese'cmmiiiuestno lmt ommyiii tulth111
btinienmthusastiatm lty tanninedlandiithmiya Nhum:a utnusaisthieiiollaan if amui n m em oalnt nl tiht aluunmnial hbticalnlyn,
inttetha l t thin prouton mt hisn sa n tnuin Ifitme annucationmunt ii it it l thn mit amio by nitie nd is t ta ut of pre iii
with outrnkutbprevni u trimptsa. lnews lofite titularsityiandtiuonilgradluatest ca i on.u T hetit suut f ireadtimalocr-
tin nellnunastspeinal atitinin. SinLas t ia 'm 'sf uarn tgnet. lhen'filuns ifirthin aboven
Ilenenttawl Dillont, 1907, tutu fanrtisusanvernariged ovenr fifty' pagan of rmail- npurposesanremraimut yant vennartisenumts
thre em annsgarnduonthiemaPriiintmnmituuatern aeacmhuumntin ntruteduian thelii muiiin'niuo f thin assocuiainndt
aleven, wan recnitly coninitincaputtainrticlesandmminws. Tim ltteia iinmbya menmbehntipfran.
lila 'Tigars fum netyearn. iisudivaideadiintohdeatmntsfimtnl i- j'*Aniinul unmmbersna tny 'tun-cumuantive

lag insevn efua anualiutinttsi
i fut ithsilin fut wichn autmn unmasn ttu a
inn tial, tlt t uuli tabl a tinmn'imunitI
fund ). Therainnctit'tii'nrtte ltinla
annier rc i.the mii i nutu rt ifie. tt
tremin, innf tlteinnarnandii tintutint
Niiu~i nil tilarunuullife nt lt' ft'tttit
,A i o thureritnfor'tlt reen
tutu B. inhle ute httian nil(1 nuiirin
,CnitrI)isecrthiry. lhaismuptedinibyI
tint trelaurer,1111(1 In rof.ti .lit . intl tim ' 84.ma
huct tl y al ii iii om itteaof
74, nutitlt Crtank; C.NtButni, '7,
mu Dtoit.m 1t3.C.Iliordt 75,nil Clara-
Iland.
Thins iadviry' icomimitn teeiaettic
aitear nll doeliwt a t it i iitin 11111etthn
t aoitionumut mfir nutmiiindiprospernus
tintittiltiomlt. Sotmult' fnitn suggesatiotns
tunvea'lrehadyibinefrIumit, nd amusem ufiul
arerism amuredictediflinthliitstauty of hloyal
tIbuniessranmen m. fj ril it thneinumemoial
bilinig, nun theCUnioimniclubhouseta, nun
bhnt, may galtmatenial- 'help~.

i
1

Back to Top

© 2023 Regents of the University of Michigan