100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

December 08, 1905 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
Michigan Daily, 1905-12-08

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

T

The Mlichigan Daily
A\\ ARIBORMIHIGA\NFRIDAI) \ I;Ct I II S t9K, o.

Vol,. XVI.

No. 59-

MASS MEETING WILLI FAVORS PROPOSED
GIVE TEAM OVATION --LM~I RFR
__________________ ead of University Endorses Agitation
werenotfl~n~ld wth ny urps o + F-or Improvement of American
At University Hall Tonight- Ex- nefr iht hebusinessiof i lliil - Diplomatic System.
Senator Murfin, James Keena and ---i
er,, butlirather v, itttithe purtosetof .iW-
Clem Holderman to Speak-Stan- iii tt11edica-tistudeiitstheiihet prcp t Intiis etr oet he clasin in-
ley and "Spider" Coe Leaders. bl frt i gltl il l ic H fI a c I t raioa a wti el terday atfitrn on
The li-lilt aiTietit iii le ft-atontatini-il lii lx-- ii 1111t1ttnetdtiftreform tinithe tti. lit
hlidaysIii-ll1 hld -iil tit-ii-t-et. 11inii teneut m rk n tt iitc ithelit li c l legi Wal idiip Il ie Iati galic onsuii laelstrl i i ce
111 i uu i iln, ti t t ll lti fiii liiiliii the u h111 hits>1 ii t- iw o te mo e et-trtd b
t at1111l7:30.111111 liiiiiie le t d ns ;)c n e o t er P e ide tilRoosevelti to indue ri l it etil
,}ttt I ttt ~ ulu F t t i t ill tot-1111 o:)i Illec. lt P e i n to ak c ol 11til patter n e
w i itbe iish ttwn it tMich ia tudetsii g111111e ll ic isttu tutuillt tttiiItl iiitti- ti i hli
are ith them iii ii tintt asiwell1as11ii.- Iabout iiillalllis tutu ilittlili tIlit litd
, ilt iare ottit liii l1Initil t.ttiui it
tlni ld g l 0 tgt< ,a nd F i Wi l S tutu ifor tir xcsivt ntrsttl o t il 11 i ii u i iii it itllii
a le it lied Mien to11represent it e it-i
Ilolderm n willtseak.itrfeslit- taii- wll latutu ontth playgrond.l"On

NOVEL EXPERIfIENT FOR
SCOTT'S NEWSPAPER CLASS

fet nu i lt teti ciecl of iii
naif-te int-rpe-tt-iwhoitooii oitue t akesuil
ida t-litofi isii sit iintol furthleriies
titirctii- tit1I lttthe Aii uate go tier-
tue whe-ti ey tiei plliii t ii 111ideliltarrestl
eNititita ishons t linItert er noestti-l oi
amliveri-idhexhilitst ite eAmite
Iutii-iiti ciui ti elan he tn imu wt a rsttfI
ulles h-idetl iers 111 te dllartstltihe
chattcesiiareuthat thieiitidl rsce il l be
lierthtcomtingt. 11 It1111gpitn- it

Fhree tssues of the Daily to Be Pub-
lished Members of Class in Jour-
nalism -Pierce, Managing Editor
-- ,Indian" Schulte, Athletic Editor
Sucht-iii-wil libet- heii plticy- of li i tr
if 'I'le l iii;ani Datily l- u iite -et ile
cditinti liblshed Fridy. S turday an
it-eil -wttorni moutldr if pbi c t t i i 11
iet it tiletheii paper111 will beplit he
class -itl newspaper ittili Ili. t
p rueilcleeii iii lit [,asl t yeart
twosecion a lirttl e x dtetiath
seion iproducetd-Inissu111111tilhettl
tilte noi 1111 i i attei o t th ti e
Thilv ii tProfessor-aSiotti-onceiedtile
iseso TheDalyI li tilthesut
jlet Nabrahdtthmmesof
the11 ii tl 1111stff t 1111Ithey received itt I -
li-tt ii i tll lithat iit t ilt deitdtll
regla Dii ailliledilitrsiPrfesor cot
asuelniiinsliit. h I ae

I-til li-hI t- itt-itt tittittittitti e Io titx it
iii sh teai t ig ittlannolitceditt t
till rak thucll aso Ill v1 it-t -
tilt-re ivetio litilt-folloting:
Cati V tnie h t lii t ti It
Lx l ,lt end S: Ke l it lft lltakll
Loel. et tack le. imsitnf, lefittgardt-i
1111 tgran iri ackeigh: it1falk- er, light.
TterIackI Lae, lefNt-al U a.-et
Pret i denti iii t ll' s a111nnual llt tilt-t
Jlue t30 190,liii- illtilu tt ubte d
11111here a lit re t m 1nyttii ct i--l it i
tilttsutud patrosoteuivrity. t
'Iiililtrepot h if Ii iut in eaisint t
aiit ilt itancet, bengon lr t lit et han11
tittt11111 11111 i leaetotuthe I itttotf
li(iidelte nI ofteginier-ingi adl ay
ith lit ateeuatnti bl it cea
for tie itpas t 1 t- I-sint he r-eprt e--
thle fltUni t itsno iwir11111esen td exctiul
pro in esthavtu t uden ltsfithere. thIli
a chtiideit ciain i tepoes
eto thettbelief thati 1111aIfi titwatilt ours
lhe la t lttit was l ot impossiliet
it<itco hpletettheI hard workf ofttthis1courtu
ini- fo u-itta cii an t-it -t e thitecho tt
lthatilaiichgeinlit ti- t the t utd e
t-t uthedetmnth of ltaew-titttile bye
o coliteal esfeatigeandse upoth
feree. h e speeitiftakitingof tIe luau-

thcur R's" this)year lire lit foulowtti
lute ('li-tittnei. hKueltvtui. FIblti. kBe-

"l i int iutili ltult. iucontinuedt
lrei~i ttt ig-l, 'that tue htave attuk-
erred ito ithe liiil Ilittc of titlectntsuls

\Vorket Vhuliescit liiiu'u (Caset', piece' lttese po iiitin shimp l a i tuctrewad.for lhttdtmainyut e-utsu fromut cytoug m init ii luttiuu {:.f irc 117'o,, i to , elu-i
Nt-ttt , I helm-c titra , h d eI (h tti al set cS, r d t i lit'riitgi t ii ht tth tiut u it i t111 uuuuu ii uuu-uu ihtll h h
__________ 111 ii tumitutt u t ii i Iituc t lghisa d h eriic stition fittith I iiih il lteii iii I t ig i t111 fhu h1ei specui-
tuoty Itaifsi andftf it IF' X I thatF Xl h ave si o effuitiui ci t u tim hollt i tilon retarlit t he i ossility ofe uobtin-l e tu thuitins uuwilltuwtu t obh v
tutuerso tuiiuuh ia sltem.hlt itthereiin i uch plaii -c hluButtutpeetIal i li 1 y la' i ttu u t nt ii iiii 1.1 tic
FI IF. F) I11I ltS ' I huhnow oaltoollt a molvee nt tit h vthut bittupitll he _tatou_ co sur h h I uil, ltfto 1til no t t ty will ie
huft iiihatlptptothit i t ediiuuthlii m iitut t er 1 x illsstm li lr-i p ltclafi. ho le h u d n a lttn are
tii 11 1t i i ti i i on syst etand therehh i ii til li iiiumeao tuoptb Ro eick" Dewii ut in ad111111 nlilh
li' t-- - it h t m il" i i w u i com te t. i 11 i 111hh I t r htpiiiititc t ass 1igmne ts,1th a1 ,01Ctutu Ileytu
greatttti'iu i ii ltt" 11t lit tiu ii 'i -uuti' ffmit-h11 uh r re y- uei ahtitiiut t'uuasuttilefibusiiitestttiiiniion iithei
fi- itrtiingt intui>rter111t'heri ii'eitntteieta ntiitPlte hsI noucet h e iblet ii I itutuer Iliii tutu I utiu1h
fur tt u peli e r X cluior t thi in utha iflv
lii- Ftiiul Shthe Xm tuu Xtuieuu tilt ittti'itti i tl1- 11i 1 ec eu tutu plae- th ii ot l miutu t ees"tilfor thettutte ii tu i i uli hitil
ci lihuiuuureceived.tiltTheibea'rttwas hutken'ceurkedu fortuuhree tuuutut Jiuttimthi (liiiI i I
tithu htt iu Suu il iu i w stu h lt tiubu thyI ftihheast- 11-Rice istinthe enuting year.iTt h eyh ii111ii heathi 11 11 i u i
te ntu h er ic ia a i t heiteifeutfit pollstulrhbtnI ii XXha Times1a111n utl' mcit i a tllu im htre ettser~io t tae asl lowsiuuuuu Ium tui I u uthi li 11
fleUt i eutu li i'ii 11h mhl ii titt ited cStatestt IiiNationallm iiit ii t ithti t i nti 'It1111 'pas t iimer ie itaslclity ureadter
uctte- ttu it li htih if te ii h t hit'stit httit i itl i htt illlitarn X thei'langtuageiitKneiip. p a d g w --o l i h i r-llrt ing feaure of h s ciii i
Tlhe repott ht lt F r t Danueuh atu d i it f hetiu l vesutuute hhspec t i aritter- telanih:.Kennedy,111111 liii est. Inv uittin-ti nit tu eItihelibut iittue f l nif Xfit
crak ihilton I'ddu La, W sg p etihi b tIe re o ig i tde ed G tS ha'ittirm nthu iliuC.Cro.u c h'fl t h e uilt foo' u ttall -i-ardhfo
ha d etrd tl), aie. 11Ci l eh werFuhuku lumittet I tu e lal wth h im n: L rsn d d sre h hg n.111th i ldii liii slit ltit cha d it .
drECthtORth BAIRD he T a DOPTpieiiFnlSh THE DAIL'S GGETukytemlan:YngCar.ION Iita t tutu Iin til zl iftilteaitort andttuta
it'llrcs h etfo o e ahr plyG eeso liai i l y uhouhat m it- is 11111atutunututB''ttuncliiiGohoititi
ll te ii til 1111 hh ii iletut X ii ii hurutuha tiking trut e ii tu th e woit : f Mhu isslt
diico lturag ied, h h -n)i t nt ionut tuu tuogf faie li litili fthe111 nii lisl aguau e t "" istive i - uIt tutu cir manuvul:uuuh tieC Tfi . A lsr m , Iee t ct~t'
X tl cutemea ttteuheui vtcreup muai iiti ht ii teteti ti hu iilitihute fu cea Nuvytutweue teuemc he iii 1 it t I if lii i
DIut TO hulBAIRDhce-ft11 t u ADOPihut i TS llTHEit h itc D ItieYu'S uth ifhtcSU 'STI N Iheilutrut lL1it e i ii(X.lpla uclEah ofheIspciatluetis
In tt i ikiI etra' suTntDaflyIuedtitr- tutncu l ltpyt he utfif oty- t d Ibeievethll thiaraIi awl rhtp ii he i'llit'on ta ui tiaroo ctri bued b
11111l iiidvoca tip agenealucrevol iu tel fuutt-til iiss ii u h ciiisllo poiuu tteh fli uuhiin hm fw yasc) f aulutuimii ir rupsicuuu X eii nenutt it ittle"('f" t ch i amnt
the presentuthtutu 1111 ofm-:tutu huthue rohut it g.t fog the a ssoc1m iaionficcattanytutt e . IuuutuuL ei tt hutade anhuh d it uut hut u- .T . C awoodt .
f1t hiuhut tutu w hs hiltvatnced ihrl iimr ssgewuld heull rale uitohahubstitute foth e tld s itNow, ltow eerti bc leva t e if hut XX i ltaffi ofI thes cil iios ilt
mee i li Itlttuiutinglortetuane e tuofexlt t ts ic thu1111 a mes sehu vii tcer l e irth wiplluuwo r mu tilsucessulluug eu se f lt l s it ii I f ttu t ii
the iu tlt ilsutai flimidwtutufootbalitgtmesii tn oh t eeliii i titurkavesut lt ipilt l if uttitmg ii t. ' e ahtictu e di tah-It.I'Shle
Ithat uits ia fphio lt be tith tuufiineuc 111itigiion wer fr eiant i reis admiFtut ed ll 1hrsliiif theitletici tiiI uiuugti ti-itt--e tur u ' ege-aJwood. iiftue
to ti T e aiy' she e nt..ec u-asocaton wold bebeefteiuite ysemifrtit if XXg wa o (ti-l.tee uad . osntal

tutuitdiofirotetrasill hrt-ict organtucedlit uu huthe prachtced illnliii tpeti allundtuer facuulty frownut poniu theuuu i dwtieek-gamues
cheeri1111 atiFerfe uldtonii X niuiIih- coniituitotnsatusimirtou I regulain gatutufur tero t h tii lat. it coum esuu to
aftenu ns noiuumijtl itiluihincloteitsac te:tutd euvtryoneutuucht if thu-i atudent'time.hu
IThesuggtigon as11thdttubtiT h li i)liv hrtstntiwomud t eial atitvhu urooterufret X"YesI 'tutufully- itlf-tuturitf the ttew
its a-si foullows:t 1111romiiti epeingtu inutfuceuof cuiustusytem'hu atnd.11ainpreparto utrhrangtue it
if thue uuidweu ae udsuebettt'ittdtt is- hand1non-parmuti-inhit tcatrsi"treciutg scrimmihage whunt leween tlhe
uuuuuhuutiulu-i next year1111 ottuwulduht he Iluan liitin ewyeterdayuhu afternuuuau u tly and si-ilubthtsi aa sped teuthur fa
t h u l)loe. yare uniterestinug a it rectour t uita irdsl I"_beieve-suThetue ire if ttuh lln. AhdIf5111wiltgto
itutals ancht d ithe vtorstu seldomututfur- Diy's plan ani itexccliileti.Tatauifutheir audvanuce tue iea a fit a
nulhl}littler piracte tanitiiiscriuhs. Thei tincticlti1atutu suh ceraicn, btutu I possiblet

8)10(KPRFitR-kt'oiS ff NFfhfS,
Yeshnte tuftenoonmu thu-i' mhititn
euugineeshut-ittau ueu'tluuguandudeiedu
huo havei' mokutuer text teidatyp nighlt at
N~ticolsutalltutu Statestreet.'l'huey tilt
etussedt the c(ti pestlittt.n mititut efiuite-
action twasttaeut othitntutu)laicit went
chotenuasthtie official class colotrs.

Back to Top

© 2024 Regents of the University of Michigan