100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

November 26, 1905 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
Michigan Daily, 1905-11-26

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

The -Mich igan Dail y
AkNN ARB3OR, MICHIGAN, Xf \'Ii ) \ 31311R 2(,100,5.

\,'er,. XXI.

No. 54.

_-_.

SCORE 75 TO 01
FINE
Coach Jones of Oberlin Says Yale
is Not in nichigan's Class=-
,,Germany" Schultz a Hero==
Catlin Watches Game.
13iitith cli 1 ofi nentx -licint
,,rel in fo ry-lon-n iin - is f piay.
wicr t~t,'b,, atd till. tit 11111teXas
rtn d ta oil titellhome XXsason of ii e.
Iit till. iaigtamIll et l ete1 i th -iii a
'nutlplas f\itl liine-tupi tcoliii eC l
pr1 iipal f sbttn s te ln h
,cined tihte Xs lipped a itg, and hile
11h111lay ing ta il i aniitit ti ea
otei t w sii cy rggd. 1,letla
ha, the lilit t ili madtill. 111l lxtremelt
\tid i ression iitt 1 Coc itJ till
11 1 ii iti i
33 iii thielht i faced 111 itt tt
Iould ihold it, o ii wthnYttlii"he1sail.
"If i Cthe ise Xare l lilititn t l. en l anlit
till. ing tio n recordtilt yi ng. thati~ii
- l tolnt beint-hr san canwt
iMic tign I dnttu eei howi therei can
ti n y qil t io bo t;lih ian', be till
iilgi cagit Thanksii vingai .
tIlldo iOlerlin til. sl woll ftll y wtt l;
niii tu Ptithttl ali ele. sist.'i ii Iil. t'l
tit iitack ioftill.scrubs. liieItion llne lioe-
ii till.' null iii tit X ists "ll.ateliithe
teoa Stil. ileill. i'SIhl t itis leia
Iotilfthanksi fro t he'X tll li11Csiii
th tte tn Xi li gnnl i ne rill rnleta il
i sa ity. T w rd h Iud o h
n h lfFethersoneObe1i1'.1ri iii
en ,w sgvn tibll.' on5 11h1is tut liii-
1111 li iiwnt l cc. la l lp e
on ttel.'lof tigroundi lle lthtrt I iedto
liiith. c ngeg tin li.st iind thXlre
wa int. in utlaii n et ween it ilimni
.me th ,potc~ go l ic.1111 I l tl'i I
din. andtalsino iXm i Xd . But nt sositb
he ttr ctut ll ii .il C Xii t l ttill ssii ng il
Oberin' cater tiit ilone XX'it itth
dased X'o litclapan idwthe I
lXeXld lXXaf t ill. the Xlingl til.ii ii i lit lt'
\lc intl; fity-1WaXXIdilie.hC in~Xind*itil
lt i ln iltirl.,Igintly woundii t emum .tnv-nit
tttiime fat un :il. liiiherstone'fa ne, fti
sTinigiffeiltti-tnciifiit'tic sht ed.X~'t
"You'reti tl l. 1 ills Ithlanl1i- ln.tttti
whtihthentn lti i shtl of i thll I ii il
rahl stesl ybu vrhtles s ore

tiii gamen, Xlit it is stafte tot sa1y tht lie

IN HALFBACK HAL WEEKS
DECLARED INELIGIBLE
AL HOME GAME
-Eligibility Committee of Board of
Control Makes D~ecision-Fail-
ft ure to Attend Classes the
Reason Assigned.
liut<<1 1\ 'Cncl i ile ttalfll n t he ull

ERROR CAUSES fIIX=UP
IN DEBATING CONTEST

_1

11c io 11c11) 1ay' Cfinti .

site f()o])a11 te m, and lrted neof h
grgti.' hs beniilae neiil
Aw ithelret (Al thsiiiii tl t heitt igibil
1i hili islasthel stateme n tit utb
Prof. A.ttIi Cieii ichir anofth
hoar lof ontrl, liilas ight.ii CWeeks'~
filur til tXo ii att n 'classesi'iin ithei egi n-111
lein 33Qtntrtitli x is the treason ait
fisinediOrtheilt o I itteii tin act1in. tlt'c
deiionwasirenderetilt the com it
coi ost of li Clitutiiitiii1. Lnean
Althouht oah1 os hs otan
nci lie" frte hcg
game yetint3was g'eneraly t1111111.ha

luTcblrt -13:nit i Cn 5
lili, .2: nox j
ill. ixtiti Par 1. l . iii '.S.o
Da til xi I24: 111- 11,Iiixii 6 m ll
Calile tt \ as. nd Leff- XIt o .
ii wa t mo e ill o: iXn initlit i iit 1111 lit.
IX to lo tiiititme iiie iXi t ilt iarr d nn
XX 'iiin ils' I 1 .i
in X tinkXI is ct ain, and1 that isi tha
game ll ". i Ittit m Xot tg rng i h

Th

11ll 11ot ihave anti ng eery sX tatilinig to
tell IilonzoXXhis ititititi.
liThe'it'ii l itt'1b-a 111y1 1 liii Iiki ng
to Michigan. 1Oh11Itlttireii'wined1 tteiIS]
liot ian, h n O elinlt" in gCot
Imi onth -yr line . I tl ioughtt it
Imck toiti i ii ino the tel. I o 1
Curi; til Yt l awaylii trmigi hlin e3
teb lliitill yard-:. tiltlims andl Kos
1'lt on mtln ti5o-ardline. AI

Chiagt. \'0 . 5-(;pecal)- x aran em ntin i satt ackl' t o iilmit I iii
Dc ra it wi ill o e nte-a 11111 rhs os IeItnd )W ngC ti
T htt isthut i Xi. 1. xivcii (mt 1, loglmen. wll rbal e sd a)g i
C ch t - I cmet th laot (wn nc me retill XX thanX 111
Xii 'e- anIdI adher11 nts like i bot o t i ii olitiint mi l.i n Iit 111

,

i

,,.i,.."rl., T 1,,,. .1,, ,. f l.- D Ft

"ai kikd of fir uMiciganti t heit on ulvii ,delrd ti
1lxx getigth ibllo itheti.ltthee- t i ii _ tmixi -niix i i iirli

and reptedforiheiotiltwn Curtl-
iilfn ild to kick tmltlo i ml.iScore, tix-o.
Thefetued ofnpaets2) Wr

1111c Moe eril~s 11111 suppotmsed-
mixchie Ihad uiltX 1111p i iltnItilst

t (' c lays ('mxixrt m't xexmmit i-tis stlt mxIIS
cximixm tu ver11 the tikxint salfiam tilxi
51111 s xChing reervt iiiowasld u t
wihi xtat timeI. A itblock iofiiou.-'fn--
st-Illsetsi Nas lesemliii (itt i sgtt- Ci
an lil wththeismt apiittutu te
il ut iias allsured fact thsaumtun1omore m
illt w~re lil ablenX n itlmiiiaycic
al r frtiets ix l the wrahi o
(Conxtinuxed on gagt 3.)

Halliday Left in the old by First
Announcement of Judges at
Adelphi-Webster Meeting Last
Night.
.3Afl'tie ithe stt of tiiidehteubitweent i
the Ji'i''xisoiitmt andtuu Adelphtii scittiels
team it ii tt-tsasan ou ce, indthett''tt lit-t n i
>urpii x and 1 gen' ally dX' issaiitmisftttd, ilta
lmt 1h< hall, it teaitt scovered thaixtn
itro mitt d bee' n ntuit'nI full lilt c th
tin lit, withiX F .ran ni .it5 1111 1 Dit7
itt-n a xi, n m nixrnae, xre xxe ucesfulitc in
t xxix fr mumtiiummcorirec xtudmaltrk ins
'8lii't, ttim 't X.iRawlit mlx Ix' iDtotw-I
annuncemen lt madeI for ntrite3cImpletion
of (he team
FtiidatiinigI)tlaie: lxGeorgehtA tintalcolimi
'n(,1 lt:''ii uS ils 'l aw; Ii. K
mug-mm'0liti'7 lit, m A tilt Parce
'o8 ii miii, nOoxx atlastalterntt.
The t' imri' thiulf tiCh io emlx illlit
m e the itt i tn il n i t Ann-- iii' 'il
in Jld he : iven p 3w In to lmuxrai load
rae,' lihi;:n t e I he affim tivCei.
'Ci m ln ii I mnmtx'm'. I t'. i nmstute
iintr - Srmeuntl. ess I'l-Adlh
r-plcii ai vc prse tigml(-a r -
til I'miwere JiamesuA.u Ralin ,luxu't'xt x'n
uto mu ai' tnt'uedtheSmnm""aiveSi n.si lt o
Itheiqut.stiunt.
Thi i tins Iweilt. Ptil. xSagil , Pr1111
Ffingr l Priof.iit ht \BuneIr, iOr.'iButx-'siiaytd
lxi liii'Sto m.i innh ln
:AI?,xuitumi nntsA'R mm S tiih
mm S itl kiin w i t %s Einhmi
'Il-Ck gsl mxl~ Hitzliissi Iglilim
hn u Xrn , lins l of ii I i 111111
ient, took parni"ertude N-J on
lxx )., .31 a ittl imie-at' ifaiyof otir -
t fnil i nt.xuM iss m T h act kel lu'm P'la tilt.
gtnsiu mtt-nd in olIofDrXfat lit(tnes
patie'nt:, we-ut fom n a'u. classesux ofiii iet y:tg
Nlix' 41ol tr, us l ad
1 iutuntn New 'iork; Mis thtxh iI
K'tiingleytandI Iii XX hm cxtt i ghamxin fo
nil Mtunsim thot. l : t hntth restnsily

Junior, Enineers Win Clek-s Football Champiomship,

cus i-xla mrig btiy xthinscoreiof
t ii xi nt totinftegmehdbenad-
ii ul l fiun liti xcmmng-ill.'rs5 anid
lawstere would haveull hill.aularge't~
elemnts ofx. enitusmiasmitn itattliltA
mit ii xithi ungsx inr 11ts mnewtheil
chmpinx i was tiusaf ittdeats-
intin astltirirepresstnnlt iblltuisnt
Coloinl IFtox lximmmxxrout alotn ifs
yello and xii i blue megaphoneiiin iitheit.ni-
mult of lit heiosbuhanoca-
amxinohIr feturei iflthinauiencewttat. s
frmtliterary Xdetiplxirtment wh11oiaddedi
at dashnt ni clortoi lxthinoccttinandmu
tinwokte thinecntein iiltngt emintin

mut' "Dutch

( ) ''iiuiilt ( iuumtt'iuul.1
t\o ilt' lut() utualn'()If ilt'
rt til s i t iXI ()f ltiht
tutule-I a,)%-a l

u3inm uti i luvd ith a l pamr
Ili lt neri e' hit fail tilto 'ake
'lce e tutul fr m he 73yad linit
thn 33 lnn galic.
sai htil. X lyn at quate sh we
l m idxmm'xmin mumn ingoi f t i inpxiays
C mu 5thusIi ppledx i suu teaImxclsiderl .t
I lffect ive<sn mn
mCoach Curl 5tis'mnt hwdi hirsp
lxiieriiordy ixh 'js: lf w e hie-
j xi it.rked mt h t tutl iifro m tion ,-

thou h xigh ake fo h e la ini I
three. Nixxiii ii in nt leas iioo nhotux
Thits endedinxthut'scoringit )f ii
I lut ec d hat tilt 1 II:, 1till
coul notm 'ix sor.In mxi5nitthIai Kv I I-'.1 us1't
'xi aidipentratedmlxi to thi nliorm 'n 14-
Vardxin(,.Herunit wa thmird om " a
fiecey, utthe juiorsint nutthei
(firtesifly iuholdingii-theta.i Tlilt' t'liii !l'i ii
w ih te filt tl illxthei u vuminr,1(,
ntart e li ( hefed
he int pridofCca;( C1mxiii
Junor.xllti Ci thi
Intl e 1 C 'u1. I~.. . ... Iitti i tit''

l~T'e igname istelf mt-mn clt-mmn ttuand mhrd lile tatol m tm ml 1xti Iml.' uchun s - .. .h-.......1. mIX xxxllo i cl
foxug--t11 Till. lxxiii ms werel'tfasarsi allyutreXliiiatItheileftlside if lt. S unxutn i-i ....R.'TI..T Crn Cat. .p)
sixe auh acu rte.i TIey wertttgret.liy sniorsn liit u lne ttand ioccasio n shoted brtli xii iiiu n - \iltt If I I?. P lt--loytllxli
s1l''liitenit by l Eykes'it n dmm ii hcs us uheusneI Al mlxiiI mlxx 1pt ).. O 1........Jxc hyi
hatdx beent gh'l it tcha11111 h ip haitls terted the in I uli l xx ai mx nd liiSa uIns Ii 11111 I I 1. 1...... - I ixiumuns
byx Joiuri. io onlli tXas ttu'ir kickedn g al. W lters ..33.humR.I I... .... lloscill
Itillm tiorkisgtidt1 but hindiv~thida l tork iheuntil X touchtdoinmxix it l sit iltadie t -ies P .....Kennedt'yi
W&' amuaue. m I-y l)'m'mnt uxxtoo 1>y shtu i nIl n o t hlt -yardilimitthiny Ilflin 1 xs-"I v "T urner mtx tuu "'(mtl'
lh i t htlill tins tetli me1111 nd11111 in and uulseniouti bracedIt nil mutihuldn- lueunxmtumult (Grahmix mi elit x i nletsm11anl--Lonxmgllmn.
refuset.o eitt a~yed. IHistsw1111 shunt 11- 1 b ut oe 111111 tert t t. 1 to be dinxiedtt. I 1111 of hitlves-ad inld 20 minuts.

Back to Top

© 2023 Regents of the University of Michigan