100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

May 17, 1901 - Image 2

Resource type:
Text
Publication:
U. of M. Daily, 1901-05-17

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

> THE UNIVERSITY OF~ MICHIGAN DAILY.
fl7 I 1 sat) teeerall in alstaff .. .Verdi
.,, n.P n'114.1 - opiel tanti itietesto leantro
The Valsi i eii hare --ine. Al- i~arhe "etav"..l Ilii~o s
tfisiiclli1)0 azniiii to51he15Itayrd 1111111 I -- '___- / WH1EN I3UYINGOCLOTHIES READY-TO-WEAK
i-iiisse tiiia-C Clasa Gamel.s Begin TIodary
tesil t bodytheie. Itii-; sriitaai ___Tbere is oniy one sort that will never dissppoitt
thite iiiesiitiif tilfi. l ti n iii-itiitiiii i rttratheaeast th. you intihfiecellertce of tihe fabric, correctness of
fo:ilexts nded tip, Ltf h(ti-a-lnseli On12 aii cii toftet tsnit tt-s al } style and generalalsie-foi price anct that sort bears
doe s irilt1_'si. tit Yi i I ts]tii lit., e efo nn(setti tt sartena eo
1-o tta (_It a iis iiil a iersai ei vt fwh t twilt Ife lityarltisfllws, the t
.' i fsfifsrioit XIly iieli antitiiid citt a-ug hul-f tt ia it-
tes t.lt this Fielf:ufA
Nre-iterl i ateit- teans fiase proteus to 17, 4 1i. 11.ieha e ths-ak Ot
it-i-at iies hattutrstril iiii te f i t fsCs-ii2fis S-N~f I Wefaesold ti aet0ouor most particnlar ens-
-itr u t rsu -uhfe5 tdf5 itit.~ toneis and have tnever iheard~ anythiing'bt' corn-
1- 1 i- -"-at iotit j tsff _tfit 045. itt its-S at., Pi ii fiendatfons from the wearers.:
'i Wei-tirstiuuti i-ileit 5 it.ii have just received the newest creations in
fthat slit an i--i ltiu 'andif eiii- lit-- Oitf tat I t 'oi:t itt- s s . fii f<hti-lti ll.,TEI
Siteirit uis.Sit titt ~itif 1ir -it May2111 t p.TEINI BLOCK'S MOST FASH-IONABLE SPRING
the _______«_______ P f it\0l1i11.aritts SUITS.
First Concert a Sucetil One Ptt-2.-Lil.ii
1\i> 'I ? n
;")1.1) l) 11. . r:lf Lindenschmitt ~ ~PO
Thi-e itttt t1)ln l it 'siv l ' Wintiter 1 int 2 " Tlutusiay. \Pfti _____,______--______-_______
nlsiltred li in t itlit l i-i11(- fI iosr 4:10 p. ii.
tis on,1lt- itittlitics. tniversity I itilts«a a Winties ..I oti vs. -f -8ttit - i. i it 'il e E I i I FOR....
seal ws fielottin hi-rte nt-e-tti-ti Wintiter otie1itvs.5 Ttiitrtttt. ltIt .Loi, NOe 'Artistic 0
)ea1 ,l.9a a. Il. ,'The tighlest rotto li~nntever Picture Eramring
lttuas;Iti teo t oi :,alt' -fl Th iit-i s ofIi t nitt i )t t - - "i tP
lien tree ea] lt 1itiit ti ili(tin t tit pledIf liii)at itts set-Ih ilt it1 \to i paid a~ Mai'ss Shoes.
l tnilttwats ot tlli ttene tiiti fiersse ti-til-t itittl fpa tt i wt ut i-oI- 4. COIlIFOR'TA BLE, HYGIE NIC, AND
iin tite isit.ti hletheilt t-ti ittt his tnl-t iii i tpiats "lI uthet itit gattit-.' ;SENSIBLE SHOES FU nE""
Pt.l tittl)-hti - 'l i- s 1a tttttitl 11'ftheii- mtedis ueiteri li( ii- -s, asGO T
fitt ut toiitlt inofriiit t tti I ldlutitsi tteeler posileti ithis uttitir. ut-p Stugod Oily by... (O T
itt1 exce-llenctte, h1 tvillt he itn ittiesi: itillt ro bliP ti p ia' a~ nttt i l-itt( ((
ts.tl-itilrl;ittti tlfiln1 fte l tttruti-tl tt enititiianItit " i 1. ller, I DE FRIES' E'ART STORE,
iti-I0ctti li toth stito lloititritrk. Alltenis - 115st h- iilte-roundsiatuis i 212 -5. Ma~in St. I 217 S 4th AVlE. ANN ARBORI
hiss Fit-tlttit fttiostll e, -itti-ai lit w tut he l i tetl li-ittleoiortt1 i _a~ . Tllis Zilt- - _________________________________________- -
co~l-1de1ahlc pI~l~tl~. I~o voie. tills isltteill LitisSttti-iap rnnuts. 00000006000000000000000
el 1 flt tt l, pssss-i - iii t t l nu1(1 \otit ls, or it teltity ti-athts twilt lit 0 * 00 9 9 0 0 00.9 0 0 99 9 9 o 9 9 9 0 9 9
ati tit t it ill. ttu ittl l]iIu t ea t is lut 0 000. . .. . *.. . . . . ..:.. f .. ;0
s' t i r soltoist it--s Pf[r ittln 't he't Stiley (l I tas slu-iie lin 0 e*:f a0
astn Hi len:(a a)1l dantti( tlll 11is ~p t titheliisi I it ( ill *'"i*
fltal tino ila it vis ittittitlilto a+I- tsitti iiit.ti lid'theliit"tt *0""9
0""..i
sutlTh p ittu I uit"ul I ~l uit- ttu ii itoi-fit -lll i]s o t isttt0t 0""*""""0
it tilt it hit tiIi he tll -t o Ii -sits na -itt )( ayten its hlitn-ltstetatd. 0*@00 -"
Pl -tlei-eslit ii- -teho o-000"0 / .09
siti iti isrtisisMay Festiv al Inlander and Librettos *....."00
rlo sntiiiit-tttiuiip. le Pit t lititi'ih-090... istuft0tui
t-n h illed tt t~s -u-hu-tit (rI slly.Tilt I 1 -I utstiv i )~nI , ltti t i-t-s -iii09.00. .*
Thei chorestnt wothusex l tthuasd it st o te I lm tit n~tut-e un lt- ". ..9
111l1itiPits.Thei-lu is "e5
uiIt-e \i-it Pit-- tlt t ulrtit I ttill;t he- hit or v ofttI ttis -i tl-i-tihe ,e..0" 9
A ulitliu 1 ht itu h ntftl ris w r i ihi T he P ei t itt i arst iclel i h l Is.-t ii i ti 09 0"""0a
ln tetti X11 .itRPise tittt,.111 lit. wP itz o rh ts:tT l-ln r tolal t l o. t ei.,
T '9eo* ..."-
I ___.',as,............coat.. 0
May lseslivabyl rstainas FaTiss At -to tiltit,1etvt h li~ 1!00-"a

4

ter:itoitni d eving

qF 0

The Iwo;-r.l111 (1;111c'iz3< iolli
t t.,..,, .,"., .". .i-iii "i>>i i'i"rit t ":t 1'f n 1' i-lt[? r"ittl- 4

, 711t£I'lloon Illd tilt t()il lii- l -sit-itt f t oit 12. ici ltt jq
Solouit Mr. _lii It I or vod Mrituuti i.
(t"wilyuin Ptiit- iOur "i u Sksin" Pvritig fIats bieaut 'riff ili) itEft A hU, St Ti Fri'S if E P 55T-A I flS,
tth u-rI f ire n ... ttot 1uh it itt i i iltphttgI pItI es-i Satt- tts ur nutute'y, /"\~~
tat ut-ur li. ft 11tt tiir. tut. 2t '?3:... i0,t SCHIIA L t±7TS Booktsore. r p\i J . .,()-
f sulihsuuurh utf I ~ i DE~tutiLIf D, REIET"iI' I P f TtPI iNi i W,
Plgfi.-il fii AItt- Chef d oeuvre de 111 iI )N 1B
ri'111C-Ilt;1£ 'itt-u- At E R L'"- n~s I ll IttN u1fs MONA RCH CUSHON DE_' A.O VEDff
Pluuittsco Pltliit tut Eylu fplyt o : ib !ltfv'SIt
l ntutht r''tuguuu-lr Waitti, Sagli10 and Chami~tr ARS ToNoo CAMDET~
Sp'jtuuu nu ao9 Li oi isi 11hu a1s-as iI tfif r~ 1tt O~.
- -n111m le piublisfer- af tlal s-rk l tic i ti ' '
ult-ur Piuhut--I~-' 1ot. , - oi:u potit ttuin fote'xeeii lt c. A i itff -wtorks~ Ofi Alt tiutt 4i~t
Ciat tut1u'Z ut uuuuhtuu itt tan: t - - Iouly E I) D AND « ii nls ft u PU H
fIP-I I N i~ o.P'i It :ii Kifrir ! EYNGJLDS ' TREET
Siftsir:ft ititiut Sututuuuutuuuu- Redmronid, Kerr & ,
ii-u-u rl-li BANKES tvt - ii SNTR LM3N
tuuSiii uu41 Watt Street, Is snv Yerk C1 F "u SNT R PL BIG
Su'rueiiuiit tue Strin (g1thuIufuuai Receive depsiets st -~t~li ift. Divides h 0 .i shntoSre AifiSTl GAS ANDt Eu 1",C if FIXTURnES
lanf ttu luf uu hd inilelt < i hull ; ulurl r. ir tted. ut ia 0 IG foGRA E MlANTELS anti tGfATi -.
Ifl1 ad1e1.Anra Fiscal Agents tutu ani ,o a itu hE -u u _____________________________________________
S~pluf ItiurituuIi euritiiud-er- uh utt and sol!n f-mii -n We are fheadquarters tar every thing intt e ile Ett of fiurnlishings for
Aufrftuuuus iA l ria. fro fttetfa .... embers Nets or Teh sfsi u Ie sttidents' resets,
P........11uiguuu - ~ t LAMPS, OIL CANS, PHO (TO RtACKiS, SHADES
tuituitrts., fur VioilI, St ilp. iftI 5fIs WASTE PAPER BASKETS, hfJSPIDOftS.
22 Pieitlit HIGH-GRADE INV[STNf IIT FWIIRIIIES.A Oulr Prices You Will Alwavs Fhelf flit Lowest.
Allero modeufratto: Itali t't 111li0d- Lit at curerent ofleeit #° a puruttii
erato (it Jut Nitugulrl). PHILADEPfHIA 00RR latt)NDNTS. 1 OUHMI MARKHAM'S BAZAAR-
- GRAHAM, KERR & CO. 25OUHMI STREET NEW STATS= PHONE462
SWEETOTOTHESWEET IFYOU'WANT TO BE SWEET- SEE BROGAN. 19 S, MNt~

Back to Top

© 2023 Regents of the University of Michigan