100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

March 27, 1901 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
U. of M. Daily, 1901-03-27

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

r1>r
VOL. X1. ANN ARBOR, MICH., WisUDN E>4AY, MARCH 27 1901. INo. 135
....Our Special Line of.... PROF, JOHNSON HAS GONE Studets plled Minstrel Parade WE SCARE THE PREACHERS
Foreign and Doniestic e Slipped Away Last Night Unan- rile tltsi8111 tistil". 'is'iic'hiiad Northwestern Thinks the Daily Stirs
Anunced-Law Faculty Prese ts mabit te Ityx iysst dt i p Sleep-Destrein' jelt,-Har-
FA BR V CS in XWith a Gld lit 111 eiSt isnit1 lwIf i t t i-nrwn ae
F O R SPR I NG i most until isi' .i''vi. i. IIIttiin nu tinits wrryi's r I I5 j f ie othtiws't'i. Eatostu imtt
h1as arrived allill8 ' ' tutu' li 5 Ltiiiiiini-iylrt ihi'lii i s inourl it ti iiii'hur i hn (:Isi liiitt
W e have tim Irfsi' i 'i hefl l(,innfIltn ilitiniti i ,trt- i ' v it it W5\ li i it e i-d et ors ,,i liii t iin' e cutvti''t 'in z iv lt
sorimeiit in the ctias '-it- t L i t lyIto i t fliot tin o M t 11(1 S r11 liii 'e it of till 'nci_ tt uit-n uvttt ih
it',tttcci :,n ofstuent toale t rtsttsi~ tir 'i et'IistfolI51 1 'itwa
i tiJ IVLs t ilitl he iii' ii iioiI Vp(11. H ~' t~i't' '. ;Ii t~ tokate ii l l iiilti iim
SAL EDui'~t i iuetii'!Xsu i {t lit(s ii'' st't Ion,
received resh ii'iT'rt'.)tit l 11 ,..iti i ^ Ii t.tLAUGHL. tt In d hiii011 tlliot iii iiteusIii tii hat.utt-
evg E ryWasing o S .tw. io~ stt Ie~l heitl.theh, ilo t i t" I tluiii o-' urMArEA E tilu'tthe lv nt i ii i t\h[ i tutliut
_ - iralture. as, liti s . it st ct l i tuti' ____o___,___llu ~ r ,t' h (
litVIIL D E RlS I' tt siten.itii t ~toi ll It BusUndet 1enstdetienereroTettil:l ii isut
Ie Ar'1 t-tn-uTiihis fr Ma( h y ( _dsL rehaid- heiII( loti'it i t ll'ffe i~e~y st t i tto
A D A S -otilt "It Ii'';Is e ''tin tdprl( In t (tft 111 ~ih !( t t' ti I 'l ot 'i
S M O K E ou h 1 i u et a[le(fI '1 o i t r Silt tla t ; utu iii' frtint t('u e i[ t ''lsi ul o. (Lf l
________________________________ t,,Ii t li ut ilt l t i ututhe tph i i t S it i t r t l n n te . ~ u n o ~ t ie
PT A E EA U S (u itu iii ii Lti t ltpoiotooot' itt tutude ult t'ito i re. 'uIth t tinli iis
ti--u Li-~i sl
1i tau it( ti s l-u ttuie t tit c it-nI hi s i t lt tutu I itrt -gttiitutu eittltilts' iiit
]t( tits '5 'itt nh-u ell Ii'("d iinitllItlitni ttu ori r I utiot i i l, a lSot e oret li'uin suu rs
'ase tot. I1111e 1(t ll 11tilt i o I i,,h'1[-rptzlu iit li' ti'ad tiitii iii tut
t e er*dy . . ' 'i ; le stills Ilt iti iImt ii s-thttI hetltll i(l'errtu ti i
y 'itiutititi utu lft iat(it.iii i I stthis. ii I utu itiiut i Iil t i or toi ' lu 'r5-- t~ itt'
hS5tsii tSiiti~t' 'is l' ttu I olt'stiiilt l ii I reiit t iltlotssii' Iti-tt'I uoii i aitiy5t'titt' Iline i ii
ti-itE S tt ;t ul( ls lll. rl ofl u Has Underi' onsideratio n 't tutuipht iti stti i that 'sit dt h of (lui ttu s
,*hit'utili( to' ak ifI' oe :ii viit toitalfod lit lit't
IIrg a d~e nute ltu' 1tutuitt-thei'i-It i t 'i slitrtu tu t :tustit iit Iolintititdt t ''itti'l lo h
tIl L i ti]o l tEnr. Si(ei.t1/illgird hisd-SSl i "l1tt' it- .Is,u I ri' st t t u it t i
OIIAR Y'S torenittes \I(1lii'ttuu'llutiuut' Suit ii of t i t c .lns l t iu~ltil t
DO NO h r u oget...Iht iititnr' i tsi t 1 uu St Il I t urnISt ilt i l( I suii _n.nhto
..I ttihlilt colfellt , a' II( \ ie it u in 'tt t il 'I,_1 o1 ' tt tit'i' I 'iicy l cm t i t l h i i sI t it
i______________I__Iti t 't litf -i t ,rft1"iit l--ssIuJtIfufuIum ltutu i t fttos liI lit it tt 1it's l''I t ut i ( i t v"
A D(n itiIInI tr 1t t il C i I ; , I u i t ii 1.lit"I tSlitts l !ii .I rouz To vi' ul tu1to t-
I*l Aiet i ef ((r h ls i tl t D it i x iito-s[, . u'ttu1'uoI 'I 'II.I.II VItuti t ii ttnititvi'tnt'ti l
S M K EIt l l iiit L It eiu elil t[;--uttispor[utt et t 11 ououtB r
ut111Isiii tiiiiit.t(; it' w ttti l :" , Il i' I s tut ro' us t '" e i IFh lt, :1 e" t itliilirsti't I~ .
B a s e -.T llyt°,08ut.u'tateiStreet. e lla it'iSt'tii\i<r1dfi 'ituil i dem; th i toih totrsWisa Bakt al
rt lnlie-so r(,' thtSite tutu Sit(tlI Sm urtii i l ti tu I -u-n [i' tt t it,[ 'I'lsot it i-
stilthutugtuu thei ii S i stil.iii S' ' itit' th
to- --he I e. itt urrii hi', eunt'se i
go dhein- 't its ,tut- nt-tt vi nu'uufillSentotTalkCap lad 'Gew
ha its e vh ai it lii ituu (u't-n i'1 "t Il i ltrh t iii ll o [ is h tinin 5tit -i u s t io in s
strongly sewed and ~h(.t t liiti tlt I ilt in 1 t Stil is ti' Si'm ii'Sii'i'' tns tllI-ints ittttisii sud t-
stuffdlwitsgoonpaddtsuit suitight ht''tiit'iI tit iivtilt tilt"tt i 4 iiitt lstS t ifiSt tuu 5'iii tttitnulit liii I. i
I utuilItrtsniiiut t' t'Siss[s ilS~kt'itell'
ing i5H N Dsh R t I otuld silt ii li-tilt uI tnttiI: iol 1:!' t ii i 1ttir Ilhtll tutu'I(Iil
.1'SV ~t tutti'tt'.tsiltut iii nihis titui"i t-t 'so Iu)ius;m' in tts'instt } 'st 1u -iu ' ,I I itl efu[.t i i I to-tin
be i l d n s is ke ti tit P itS st it IISI till t il itul Ttstt I IIg o T,, ut1i" intIt' nn'stis elistituS.11 5' Sttill.. ''iltSSIiS5 t nt s' . tl snutit I'
'~te have th m at frotit hitu' rooto t oitt 1t'e't duu :1SIn ll .tnali t t ts(' st illsu iSt,.'Ito t s Irdifsis t i x loah"tstiti'' tuisims. P t
,5 o $ . 0 -t uuu i I uvt "t -ht su'tuu i -tvitu-'tuI-u St in'iit tui utvte ittu SS .lhii -ttu tu o l oui' itS Sv tit
3 thu stlSa Mut t ill. it l ie u' 'us t utl'(1:. I;l its i l f :1i t ons ine m i t t l t' tints S ills t uistitu r s o ss i" ( t o i. i-t n uli~ l
F o u ntain5 il il'lit ttt'it iiti Itt I I tii i tS n tt riii ils'5t he de.itl til Ins t't''s't. Sutttiimu. S eies

Ii tusind "Peck'n. fluessell of etilti s it' agatn'u teu. Stark, CSamn.Tlitlll rst tntBatts.
\ ~ IIR S aitt bear atlabtlti~t1515 siSS tittScisi-il thnms a itt "CooniHit lot-is ToenTeilght at tile "Cotonit olowut"' Teu-t at tthe

Back to Top

© 2024 Regents of the University of Michigan