100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

October 02, 1903 - Image 3

Resource type:
Text
Publication:
Michigan Daily, 1903-10-02

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

THE MICHIGAN DAILY.

~1 1
AW IHIGAN CNT
-The Niagara Falls Route."
E'S I10 T ,N1
ANN ARBOR to
CHICAGO
' BUFFALO
NEW YORK
AND BOSTON
with chtIr ix olletion-x Itlii x i far St
Loul .l iuS:L~l ly. St.I .Ii:ad t e N_ t.
wrt l 1'. ASExx~ I 0. ui Arbor.ix
THE ANN ARBOR RAILROAD
AND STAMSHIP LINES
Tr II lii Ir ~ n rbrb ', Itl !l l l
'xi ,0~ I ii . , s~i
E 1 Ixic A. 5e. (eo Xr'ii (. 121
per[i 'I ' \t t1'.
N xI f- "NIlI iA . ii t-x xxi Xxxn.ent
\\'. T.. WXX illS.Aet:.
:1... l1 1 I'. G. P. A
New Brlllswick Tables
A
REID'S BILLIARDI PARLORS,
Fine Cigars and Toacos
JAS. W. REID, Prop. 312 Sate St., S.
I a utrw iii l teIxI. r;-es( anl ined:ii
i niir, ix
Turkish Cigarettes and Pipes
eve bim 11hi tothe(I x'y
Fine Lunches in Connection.
EveryhingNea l i 'ax.
301 S. Sate S. R. E. JOLLY.
+ e
The schanolfor- 1
Registlxis el" X l
..Gravger's Academy
YOU CAN GET AC
0Hot Lunch 0
0At Tuttle's, 338 S. State,
UNIERSITY ACADEMY State Stext
SMONEY LOANED ON
3BUINES STRICTLY CONFIDENTIAL. ,
*W. J. LOURIM.?
listtI~tli51i sseu in o ck x. P o11.
U iii lo l~s9t 1,Ii i n 1::311
Rowe's -Laundry,
326 N. 5tht Ave.
.THOMAS ROWE, Proprietor.
Bell Ponl~e 457.

P ICK WIGCK BILLIARD PARLOR
AND BOWLING ALLEY
REMODELED. NnW OPEN.
YOU ARE QORDIALLY INVITED.
707 N. University Ave.
S. I4OTTENSTFIN, Prop.
GEORGE BISCIIOFF,
rLOR13T.
CHOICIP CUT FLOWrRS5 & PLANTYS.
Chlxqii St., sbitieeniiIisron i-li. and lillee Xis%,.
I'loon- Os W).

-Ten next painted picture
on the banner is that of the
MOGUL Cigarette, a little
roll ot tohacco much beloved
hy the collegium studentum.
Often taken to his room, whore
smoketh he them." One of
the lectures not in the course.
Ten toerI15c.
Plain and Cork Tip.

* Established t88t 106 Huron Streets East
'a Burchf ield's Fine Tailoring Trade
wei'hare' incoi' sed thillehimelifIorseieii'n. Axst a
wx' IivixVbe e Fh~est 1K1rie of Woolenis iliiie'
f the tilt. W eix'tfully incll 11itF o ij~clitl.
S. W. BURCHELELD
i~i~ii~ooooooo oooo~ooo i~o

Others Claimii'hemfi We ixlljiltti IiP xi outs eree o l 011 xl PctUre S and Fa e
+F Have Them.fi lll(' wilxe. Ilee]oYIs ups DiiEe PkIL5 AkT 5TOR ,
+,+,+. +++tx. xiiI xxxe oi xono xx t lt poi lxi lilalil 'i oex.
+ .11 I'V "- f - +f * t ? ?f ?+ f I+ +Xffi+f f f.
4-Lyman Abbott. + lectricC CIXPfiIc 1Di.shkc ,
+5.. The only strictly First Class Short +*I( 'I lix A-.serial 11111 eelxs ilinfidet ltlii +* le-ti
+. Order Dining Room in the City. +. +EetrcTblap
10' 1 e+ix Ilx111' liiI ali I;Iix lw Rev.lxlxeDr.Lmael ixli .
++111)11Vll liiiill- xiil>lI 1111111l1' 111111111:1IiIIi' +i+ ]toff.x i i.1iiItii1-I'IxS
a* Willits, Ihe Caterer. -1111as I ill xii. 4ix .ii ' lli'ix +
l+ +t Ii'. Ai)t )t.ilh l is lx oiiil xwasx 11er 3, t+
,wt+ e l'.xix r lxx iI. '+t liiln i ixxxxxxli hl awii an.iii theii-Ill1Illi- + WA5I-ITENAW POUT &
() tIi x x i xilxi0Ii-ill I iili;l +xii+i
StI .+STTE T. ry. 1I'.liii ililixry finllXxllxly liiii in , ++ POWE-k COPXPANY.
'a, 31 S SAT W. Z'axihs irtlasortxwa 11lxxx e *
+++ 111 CoiiiW -kiiit toxi1 INl(1i4I A1e.ix ixtie1z7<
++i] ]lut, 11 u i ieix-i 'ii- ii11111 x ii iL xi()2 '4 a4' +t'+~4 '4"O 'ttt
D, Y., A. A. & J. RAILWYYI-I ixii .x I oi 1111 li.Allxil lli
I1belx llim r l es sx inl theiiiiin"THE
NIANIO lO) whish hex'leiit.i III(!) lto lxvii
t 5 t -il .l 'lxiii ll, xxx'r ixl ii tit x. lixiill x l 111 xsssi
t> x1 . 1 i')' ( 1) lxyii 111 x 1xi :lx . lieXo i
I])liiiixelx lxxxix ltoiliteraturexandi o lxixlisx. FNU IJICLUB
ilh xxxII..folc(. xxii. ll. it 17:1. t). ie H x lxe 1 i ii'xxxi(iii xxio
Then l 11:5).Ill. :giii ld:1 1. xx. Ienryl WarX x e ech~isie ii lit e p bli a-
Waiting Room, Huron St., W. at Main. i ii siP ofii- (l (hi iiiiiion," iandiii CLEANINGI PRESSING-SHINES
lalii becaiel r-ins-iefx. Ili-. Ali)-
Con lx int111le lioxi :e i oine, x ii Iexlo ll ax idted aioxo lme xof l j M M ERHPTCKTnN-AEA
th e iixtu d e n ts , J a m e s W h itc o m b R ile y . liJe s ls o fxii N xi ie ill i 11 " Ildx T eP10 -I ® - - - O N IE D O L L A R .-
tii he Motxiii I 'xixl,1n11dsixnoii l il-o 111)- i lxxiiiixplo s xof Nexw Testami ntx
~lxcI(Inii on the liii Lx. I.A. xxs 1111eral x-xx"L i -eof H niry lWardi Bechie." 1)1. 3365S. STATE ST.
yerli 1 , o xis te occ sin of a xxixr AbliiltI xilioxxxlispakon -heNi-exo'Pxole O~a lo r. s .
liiiliii11 iii lxxxpi hull]lxi.- -
ii ii l i l xoyo I o riii x ofdis ta-c liilll - l____ 1111ishm IXOWhih es l acod I illiiiii i
lii iiiiiiil i- ii 1107' ili% ii 0501F. Hopkinson Smith. i 1111xi xxi-l ii illlIii
Ps'ililo 111111d -iii 11551 lavsx i s 1ii liiiiax ieeiiiiioi li i n ii I i veyx sor ini t. 11
horn 15 t .11 ilaios oft iiiiai;i"' llpli snlnliithl i ll be i' ii lul ilil l ll 11111 il 11 ii attenx ionlx xat
-'iil ii x l-il lx ii i tired il lx'fro xl-ill hs p eaanei n Anni'
x xx Iei tprsnho eeeii ithi 'im l'' 1 ill 111111 1 years he l was
ii a lecturlitourl iicl-ll - ly 111 iiiix. li 11x1x i as i xiisxi xxcalliixxin l aii ii 'l xiso x the ibxstx
brace ( ivela d, '1olcd , I~tr( ii a . iiSih sisssty il ol li. ' l lii )
ip ableto- securxxx iii nxis. :lr i ley xoll tas 1an11 ixi'i'ix i iiis'ilii'x li P and xioodlOratorical Association.
lxa~ ro is xworks.x xxxi- iiilsiiliiiiMli. Smithsiioy lx It: ha xi xitheliii -lisi liiiforii-h ss-
x\liixiiii iix l oxxx xii iiw 1i i xehe li) Xxt I litllhi sc xiixild ex "Ctiiiiii. 1111iiiit i(:1 tl i io Ixiiix lxx-' Iiii lx iii
xx -0l'-ofiiolone pa, i il Annx lArboxrxiisisi i- olast iis li- cl~i~xi-ii 'xisoif(s-i eixs he-xi ii Oratoriiiii iiica -otst.
ek ini Octob-ier. l l xix lix I lxxx isxr xo i s sx ear-~ly,. iiildsxix 1011et 1h I ']'is i the ionly ml nmixsxi lf ly hc
pclx111li i~l iithe art isto te a-,an ii aductx5'x s sintil xfiiour i-i l lt-i the' xorators ii in I tlilixiily 'can isob-
xi "' 'ixxi il'lx x:i-i101dexscr ii-ixels"hlrie ~i oo i fice' i Nsauxistrxeet. til a ol iiIlix lxo speik and111
s-I-lerl d di~i i al cct speaker ofiiil xx Aniorii iixhreheis Franclis 11t. SithIii lixn xsocsiaioix i llxxiii yearx xx hlii theix
ia"ii. = ;a ix. iiilioxix \'hlxx h h ('lix' illy becomxsxixF. IHxopkxisonxi S nlil ssli x i inx' he iii xiii- anne
ent i itld. ixlxdllie i clowixixxxchooxse-s t 1.in. iii11111111 hal 11ige xlisii's li ter-i . Anounem ent for Fiftieth Season.
xixi tSo tere esxp xxr al- iii xiit oxli--ist isand xxspa int oM . l~iI xxi i teow O t
(ii ce i are 5x xxixi xxi htd ll l iii ith i-en ixs. Northropxi of i n. , Nov..IX' 11.i
tii xx ixiire- ixn wr. WXiixix l,~ii liiiNovxi. 21.
Isb liBeecher, Dec. 5,
President Cyrus W. Northrop. Henry Van Dlyke. tLvsiiasiAbbott, lii. 2
li' xlx'xii l'yrs- W I. Norl tihop Iof flinr 1111ain5Dyke,11a1utioreandi l nix- "It'. liiiix~ino u l Oiil li, lxii xli.
Minn st iii'xx l siv- sxiiy xxilspex--kxtoxx1iii1 Ph1n1h lsli h11d11aivex-y iitislipiiixx lelxx I iy lxii -- --x
I)pll-- il uu.x..sI 'xxii -s
upy. Nox vmbxe II. P'residenitx Nix-il- lhe xxxi to pxok iixhxi t o s ix'iily h i il I)is Nix xx
rp is ;aut aeanpdlii xi uh i f xiorxse- (te-graduateixx life 15.1 P'incexi11lxxii i li xsii lx xx 1.ii
x'sl xl 511 i ldiiithix chairsof*i t-hilxi gradua 11t i o--ionh xw n aadies tol i corix- Sa' n pckts .0
liieix-s' i nlxx i Al aix Ma .teri. Itix151 ])it('li his xldiviiy siiiies. lIe rei' ('xi ull onpalefour
hi' isslilixilthei preidenic'yxxof it ixixix'--
soixal IUniverity 1and1 alxx nxxxi olxi
xpro iinence ixa111an -educatoxrx 1'resiiixnt
Nosrthirotp xiiilxsxxakionxxxing Lxxxx " LLEN'S FOR QUALITY."

Walter Wellman.
Wlterll e l'lxmanstIhe noxt xxnewsy
lllpapeixiorx-spoissiix- axnxd irecticexx
ixlorerx,xwiii sill-k xxix'"Behixixi11he
Scx-e at.0 lVaxhixspixsx.,' i-. Wllmsaxn
siliipr iil sxintoxdden axmex-immixi-iiatlxy
oni lis oetion- xxwxiliith -th 'liii'Iipii
llx-s'xrs. tOvxe his signlatuxrxesif'"ten-
hir"''elprdicted tliillixe xoixnatlionxxxxI,
tioth tiClevxelxxxxandlaxx inexx in 18l81I
Al alWaxshiipg11n1 corxesond nt lxiiWeIll-
xinu xxxini iixhis lmnti. It ix a xxat-
Ix's sif exomin xpxoill ilWasingtonix
thatx Mr. llxlimxxi tas xsoed-xmoire'
larxpi-no- sxx eatlxxii thani iaxyiiotheri
gxixislixiiiix-x fix i ti meI.sxx
ItMr. Wl-xii llmanx oth xliiiable ix's
lxiixnxx'x have been ix inodiis'hi
Axeir explotiisionsx. HI lx led xltwox
expediiloins ito Ithe'Noxith Pixle, the
latest onxe ibeinxg;liI1898.
Isabel Beecher.
IOsbl G (arghil ltBeethesill apptear'
oxx Dxc. 5. JoshxnTemp~le lGxaxvxsxsayx
of he'r: I estimate' Mrs. lBeechler lxs
txe comsing; figure xutpon tie eadxxinxg

4
1

Fall Suits now Ready
$10.00 and '$13.00
Best in the world
UNION LABEL ON EVERY GARMENT
A[[[N, ITH[ CLOTIER

~The W. C, Kern Co.
1 4t1 E. 57th St. Chicago.
yiL/ , LgxIX I. G tlaso d Gl o xisili Ytxsorx
ee'a.,±~ 1xPexxantx sixorall sillex x xsxxnd
L- ,7 ,c ,yyrah "o endfor (Catalos.px'

WE ARE NEVER U.NDERSO. LD GOODY.LEAR'S DRUG STORE.

Back to Top

© 2023 Regents of the University of Michigan