100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

March 20, 1909 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
Michigan Daily, 1909-03-20

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

The MichiganDaily
1: \ A \RiMI 011C uG N\, S.N ' l ) \N N1 v~tI N Ii( I20. 10.

Nuof-.1X1X.

DULL AND MAY WILL;
LEAD RIVAL TEAMS5
Records Will Suffer in Tonight's G
Mect--Dull Expected to Lower
Mark in Mile Event. i
the yeir lbefoe thei Varsity inet cc l-tt
riiiti-at- %iit ouiittside teamstt Te ic 1
il alts clitati(ii in this- meect may piay
a large par t in diatcriiail i thetakec.
ip of tihe -ea thtat wiill faceath l f- Cli
*kio tlciic *kAssocitiont att Sattrh
dai. ltttt asid Fronti thisti- ilcontesIft
to igj ttill IN, out Mir reorlah t lt
tibrke c a nd-a ciai ret celailliital i- I
lii iiilancc shul ad t ule and hr ti
\\iciiciii inea will liau cr o tct
lthe ate p of CapiiI ttiu ittiD ulto lii l u 1i 1
heitiiti indo mitlu Ior ad it theSan(
t im to t n tiliii h i rii caiii lii ti
\ cN siii it ii c niti o iii a ii raiiii
ln im, i il iie for t trill eiii tll
Ii, r c nti ttl of abslii : ic I i
not IW ii to ]M p itbt racel
l\otig ig t iiiio a ii i
affor coiii ii ii i i ii i t e for t i t tai
iner ill khalu -p ilii atiititi t-u-atos
ri.aici a,+ ii (t i~i Inal-t Mm- hul ii
:m1iiiai chac i o ilip soe tu aime tic-ac
las iim h)% Io riak ifi liec t ti
,IiA cofheClthat i at ca-lt ii ii
he \k1 in il , but- iititi fa ill
I , it tntheds c la tihck ii ti(
c m aai cy fatti e o liii atti s.i
thaturlifeta it t riii- sul t ill i t e 1c ( i
i.t ahkiiiili to t-ahel utmoit lto wat ilc
-~amN i tr ftt pint incrthei
pal 'i i a-ti ill tis ucalla be ill itta
Dull', tel 1cr icoctit arf ticc f
the ~ ~ ii m e. \ h ccrh (it t u le 1,it
raise teucl vut tccttu at if sm
ti i (l tm tl. (n hi tict tuitala lst
satra itt t e eigaihiit ofi iti feit t
ItII, sta ad an( ii itis posa l hat h( i
wit Raiti a~ asakini a cls- c~n
Il il ahta-au laiia I Icnrai Wr-
it itt hlarcl posile tlat - \\-iccikcrv.

"Mi Crai, Hlammntd.
Mii l p ccii, iPage.
Ilg jumph Dull-akins-,Halr

lip "-DcapccrI-orcerccGoodara, Ri-.
41)-atic un: ulci tl-y-cc, Rica-a
Keck-lic, Ri-citGoatc.h Malti
-Smtitl i tacit; Piiiictu, it-iit.
(citzAiccth, Rck Wito. Malti
M il run: tiitDiullI-D titi. \oh atckic
Biiiru-ic.y, Goa-z. faiti-:Aia- ua
\ctauacg Iaiaan-it, Wilett-.
Sht-put: IDll-Blict I tin IA i1
Ma-Ic Inniiiec, Bituiit
-all ti-a inttg t in o clctheicfitc
roiundilof itglsin the hanIaililltorm
haddinitiatt ica naesfr tisti-a
tittiarilutuawnitspfat- oponetsti t
tia- of lay ip ucrieiimae yatcdalt
uTe hit er n aoh ttn ii lcittian-
clccle i ll haar dtl i bionsl. ltc
The tcntestanit, itft b icittimluta-i
itha gy itt tiiisthe liiiarge itidm tillofi'
c lel titteisIchtdIlaspoiblel ututi
tacwichiscf r t ifteenll pinatstoiI
take aout tenty i tic ttatdalo
Ih frt rttil itt ll tpayedi iltliayti
tult ilic -t-a-au if M aimmeii tl.
Iol'I ai lal c les i heilita i l
iilii i iii iti i ina cage-uof \\' 1
R-a -Tutuluecia
aro fti- at ;. Ii ic I0:)0, tuit ilbt a vli
Rui ataataiitus. a fte it riti it
ad Anyder'itiut L uer: ,I laat la-c-aitu a-a
Reighaitd.
LYMAN AN\[II DOCiOR
CAN :-il) CXCH I Ilfli
A\Vatintt tpio li-kc -aiao-ile ivlitag if
ltuattttaa ill(t[Itetita nI ailittalcof ah-
I'Ia ha tiHai s }i tiitaF a-iii aitea.
"Ifi cte cattatitiw ic lii-etti cc a -
sin n lt l -ii- t tia. ci itt seut"ih lusa i-
th iassiliprogres-a f mticinciacoiiilngi
iaoc n cat i-t-oi at-da tha nd ah
tline. fT iiaa itiiti liiaato tei I a -a-a-
tr wa m-c et- riic a lilliiti do llla. l iiia-t
imedicineta s itic utinsaiauuIllths di ae
andil cnaaequt-ntla- tei-diatuhl it a it
beIeni statdiiayilcccaitt -
Au cicitti-hasucbleacthieileader a
pacu i id of a--itlaling ta- lit a g i s
;;cas oucoia ioustiisetae.titit iilti
ittationt a ndiii d itogetheriia~tit I at
berucuoiwichimatvlminti makiiisI tt
Cruade Ai iloot:acinsigiaiatIitaftii
hitscibtenaa lotivaelna aocutofIc acltta-a
ithIil- iicinl pittta l iit ia falatiitt
mttatertialli thrilac hit he i ei-i fitarts f medi-
'Tu ttecompiiteiiitvicory oe ii a
i-c- ala lttlli- cwith thayianitt. W itotti
-ia ait Na- caloi i tl-ath oractithigi. XW i
mi t ac tat-a-i itiiiala iusael a. C il -a
tic ti-a cncaal tirisase;,taandtin
ieticurd lprgrss. iliyalaiawafilthycoa-it
tic-c tii citoniiexs; teyt-allw cildli laboirlc
Wheu ia thiie itic-a andidatc for the

puresidenucccycii Octal in Universty HIl
antah utkcia-iitthe atkit- h ie idiaotthie
lDauciitiaiu tiicuiyi u-a-can fcal thec nuced
a-f c'-ducatiion.. - Upothe lla heiasioftill
iuiuiti iigs rccisithc rcsponsibiiii.
They a-niidic awoia-withali di-aease."

SENIOR LIT WINS fI XXCI) II:N1\(aa(A'tCRO~G 1 '.1I; 1CIRCUS TO IMPORT
ORATfORY MED.AL til ii lii air c-aas-a-a and it-ar HIGH CLASS STUNTS
at iiwer hauled ith iiii llic auluicitac
to tlil 111 ic taf i the uarityhc anti las
McKay Takes First; Orations ot nitinc. 'l'ucut-uuubcr uf ilcccca tr Union's Big Tent Show Will Not
the Negro, Second and Third- ratedtci the t-cof X¬ętautuu uutuallgmlitilu Lack Thrills--More Acts Need-
Gov. Warner Presides. tas ccwelul 1 i1uath oseila whoiic-iaclai
fcaucud theiric tiii lii iiic liac it i tl' ed to Finish Program.
C. Iitac m'( , utl Al. Al. ii intsiu l (a. andulfor itslu- a t i c lii cuuas i tilti-awill in I ittidi itc 11till hitcrii a iftel-1(wil
w01 secon ac attt dtt thitu araspactivly.-Ic. ii be tic tt opi tot he (i~ii ii l hacrs. a1h , tihe aalnnluiit a hi ue t i 1 ttt
con1test li-ti-a haulld iitc -a -uueiuuc in it- iThe iiIc ilton ly a p r'It tie hula-iaureii o a1liittiii I uatiih moaai arc.laul i llt d.AI ly
Satd ly fo rp nt caac te ]le- t(' isucces it4 thu-anextt paty isau aIdhu l apsiitik riu u ui ,u I t-aeii tultu
spiti(r i iiha e b en h r t n \r.Ii u ild hu aernethie paritu t hir aiihitilt'llil t l I i t 1 1 -tre
cit-act ereii presullthuh li t hul li-ti-ilt Xli; 111 11S C I I T' dllto e 1etieIt r )li ll( b
til I.i il T h a '0, ii ta )t t "ttisc lu s h ld y se daitwa icc~( llt rltp ic h (l, - au t h ll
A itfri t uan it- Xtauuuie lift-a-a-a t opuaI conceCtIidSltegninXX Uhfi tblt e llhut ii;it veniiiitai iiic.) wtik
faoI N t -asoll fa llti thua pit of tah oriti iii aune viil il te-ear fu li tail d tis n prv t. lyi ht
Alol c he i ron a out heral prejalitcfl t lt- (wic aullizaatl iscIit ak la--wil t h yhnrtoitpresent (l1(u uuuuui auuuuiu i I 'ii .
Xfaniauau tiri- h lull spetch.t icuriut a s ittc hat ul(1 pe-knoitkita Whilt wthu-a No.thi Ohi (afilt t I t iicl
t.11 il aaiiii u t-oailfarI is 11111 fatit h tllaifewl c eph thi rcu t ii ti till hte llaone \(. ii A ci t rati th
hit . lot 1ttes aer ."I t Ill " aipo u ine mlti ft hetaai tiiii t s knitt-at tinli ill {iiashtill-a ign (ufr ie iit r o
V h i Xliifoi ull's ctu nt ry ia ttu itt ilvat wh ath utenda fthe a iitu aa o uonet-a ha Theallgraaforhaiti ii ll i~is
i-a-a-i - X itercii ht is ci a ut- l m1 fth-- ciC llg sthel u ica laautclubsac Oiaa-a t uw ii a pca ta t I t Xt i a e
tartkedi alit rcu4-i-a ti leuig a u ithu-a- ofhuamust a i uciitiesat ghent-a--fiscent As enpcr o.
IK"y ),tretua cted hat tb-at nd ii thi-rel i co ra son wuul h t hi uu iua I i alf u re atlpcncwt i ilt'1,11
-ie" i a era nd fotrcefu l ai tilt ith tii ll thu-a tthe ai t utlt i h uuaatin caueurd fr ta hei-a I ircu I l or
tak eor tsistlt reti l fa lhitu e t Iy ll-witth ithla s iica iiresondenlila-a is bit uujp tc il 3wt
Xhutpe(4 e un r huf~ l slfih s- a tutu ac-n,:Maage iby itn s- ee a f u i h i ii utri
\Viimusta-cu-uter tunurc it(i laa d t-ge 1 nie- i i I tll f ra cancer ii i n 1i C1iiii-dl to ntl M lr "i's1) .
tlnlit a)fpltiic ini tatwhuthhwi ti bebete ta rynIIu-atat-a aimftecitl~ ( l
11.a huaI:-S itih, 'ooa spokeiina "Peace," tae ii-aut ()niiitae t i 11111 ha-C t ae h t11ll sr is
ad i -( aitl l ow miat uuhi i hb ite it itter wlo t a esc eie i mt i ii l t-a s eal ic te ( 1;1 1 ic s a
last iye r Au-atltcucatytutu thu itstunts hic ilIh it tll inow tuin, t tutuan ha e I, I i s 11(1
E. J \V lsh 't1,lpea i tgo tut rss wwkdu pt m. It i i t opeit in his w stod tha te m iiits cait )]w t wilt
hs"Tae 0 tia t aut ov r tuic(ut 1 t tit-c hmtru dcuiedl trtit i l t he t aut'll ,Bel the i ii iii- ad
i-atln uu ii heh n ftiltrtuta-a rindi -ail haI lus a d tua lt he sp m-t) llsem ls alte onn ( i-1,d y
th-e uui liii iii iof ilt- a-a ill-a t 11db - tudenats, Iotil hteila the-a-a rein ii ii atcut it

a
z
}
1
l

vi-au f theIc
cm "' huc Xe(
earns pltutu-
ihe hiov i
hi \-
cannualhintf
bingsus hXet
I hi-alie t-i- aii
ttintituin:
cf."
vv tilt that ct
uit ~scal au
his tt ~thu-
-See it hita
deits hitt-
tht he Xhth
tat more
Ihta a at
we ll.liiihoi
Hal tiuihislif

tci tc-a a prsetedt oh
ii T polein is speec h
fo)i a Xii iialld tilt tut
Sil]101.I)Ciu t -an eiti
Sc o istrIot i ta Revt
;g t-a, luth A i ;i oluauWX
aii o h u- c il-a-
si fiatheuil siytoa
~thila 1 ei e iluau n tat -
t it ll otilt- ttic u cti onit al
-alt tilt ll tiltcar
.n <lte I~i hlt atecults wl re a tlt-
il r fc-suuc-s hTia-lodan
itiarketd tuuotteasizeif lth
caxpcesaedlthecir tatiafauctiaoa
- tuu t, rd sid t tut Alicia
lcs iii ituuithd i l u-a- Xu -ti-
ictupuut- ccott.
rner stoppeitlltheiistat f
ci af litfriends-a hto cit
itt-ill-a-cive tthoustiali.tu-
-c ltvlta itt 'iii llXuit
ctrc-alt school.ui Wherevecc
thei paaiiituha-u -ti t s-cta-ats
lull aone lica lroull er
is knownaboutXAlichuipal.
-auc the - a-c-auth a tic- ,ii tuto.
Kaictlill u-i litascait Xiiciipat1
Att10s 11Vic , ini the-
hrtiaulliI aght contet.
ut-~l ill -spcteak iin Ilr
itrtiiiut * Wii4:30, cut (lit-ct
olnlca

acrd also whethu-a- ba come it Iititliii ii
iii iicill will lo ie nopna
I :t o h i - tl iii aiii t-a at. a iui
aw iib lvifa oIt ofuu U ivetut ' au- li
prep choo tail-saliii if img tie o
co io ticel.auhist c-a-ncr t a ttic-ohit
lilntisithicf have been woefpa ul cl<
i n te past few yeas.uauauI f ly thu
-tdns allit aletr itinawiflla-ae
talisi ti-a ti a- exatact at-al ft t hen
latP'Li(IXIX SINGFtPS ORGNIZX E'
MembersiP ofITIutoilIcheR Si Xi>i
i;ii e uat t audtrhyt lt-at i-will bhit
held idtoomt X, (Utuveasithy luall. iT-a--
tilt-a ttiu()n ti ;o pck it luau
itill bichoseni-atnit frt tutu tha t helit ar-
tecil atbe i formeutanilatlesaaenuaauapmte-
cital for -ali titai presnta- t setha i-if l
whicha aace tll t ut u luau iiwill tie tacit
Realizing the lack lid iifeattic shtwt
by i-any of its hamIesat ututiauas
taken t ihit m an>o trit l ili t, f-
heart adtat mail -tudetsa ii andtheli la-a n
i-a tot hia- 11- ut a tt talult th-a tltact- ill
-u-tut t at uiatiathiat tie-plaita ltb takec
in tiii l till- lit-a- itt ason's ueh
wt1 i i -a tuau a auhhatfl t uta d ttuta cit
a til e iho c htbiiEarle illeen.a
COS'I PI iiilihIN li SPRidI~
hAilk 'tIhI~t'CAXiIIhPVSSitNNSS
hit-tutu C .(- Vautghitan inia eti u reut illa
Ii pi Si-au-l i1c1l-,F iayitc aifternootuc,
hlad atedthelii-cahlia-ithlii-authi-tuauiacti-a
losis- camauupaai itiandhdclariedl thaut moreti
prcatuuionia cctidIprevent iease.ua

tic- f-ae tuu 1i ttiltil p-r alip liii t Imut
th-a pgenuina rtcle where ya -u .=e t you
tlony' W rt altn ; chctiui-. The
iatis uiideh w ("mln a sll it a u t i ha
pi e o wlv ft ii intheihst
tuu ii thagrounds.
It isa tircusa forthe ii tya a i ax d hi
and c itiel.au tilt titilt iis biii - (4m
tou lmauki-uuh itci-cut-af iteetiu touu 1 - i
tli, iWhc-thert udentt otohu thu r wlt
thec if iheatdcircshnan iih
d aatre-dev i ftfilyin urlas
shh hi a iii titch d (T ilnoigtC
auicti-a reala uirshipthiat ae._i
cat-cia-eaturtatit ill h euot ithut t
stirredauat peetadisepce
thatrmanyh iltl hticctit s iiit (m thea-elau t -
fuul clay.
f-na Cairmani P 1 iuiaianduChXir
hmcaiiMcIthualduuofithein shoiiv1are i
thtw ever hetitld i in XAha I-
stttaiiiii IA ithitiv)t tail-at at W
Itll usun i f a ltalc aue t -a " y)t t he
al-atiastued fi acosu ttu 1 thaihia it(ilte.
c itm -it oft he c'i lar-'tan-a c A uc n
the dtehafort te sinuupuu Informeri
c-a-icc tiahe titnu~t has fr(It h ly had
hthaitolch ostponed liiciiii iofthe faiflurea
i f thi-a niours hut attendi iitit-e autter
if baeintgtiltau dh a nd tuttto auctt uu tut
dlupau ll ausenu ita-aetu-ph )ittndic
lihis at tat c. Ciuuiru t i'elf (-up tald
Gown iCommcittees.

Back to Top

© 2023 Regents of the University of Michigan