100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

March 11, 1909 - Image 2

Resource type:
Text
Publication:
Michigan Daily, 1909-03-11

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

_____________________THE MICHIGAN D~AILY
THE MICHIGAN DAILY. t112122. C'IF'l Ai.\ \A12121 121 lia.TORdS PLAN AvIDANCE.
.ANDlOWNEVfl B i12 18 \( I1NCY P1121 l( )lS G(lIILlci
G. H. W ild Com ipanly 11 1 t a, ditor \tu'ttt nk PF. rietit. I'in hth e t eurttleat-tr' iItof olorch \t .t ttctingof the I lttiotiubit
t ti: ~ 1 it ,r ti Fi Z f h c~gicei; earmnt. Prof. C. hldtl i taeen" er acurler'aci Iy m G oo d s
---P UA I AI O S lrtti. dilrectr ofithe u- tirticttt ci I'sri c dir cussie d-t. Several went Ier
EIU so rhtemc a (Corieli nit-rty,related their rpr ee with lhr aea ___________-____________
Ncun ....... .. .... ete A 1\ hie gac a le trt-lest ight in le pitt ie s ne d iptitnt idnt a fct rloftheir attl
Atlic ...... .C . . Eldriditge ,I ittin c room. toi tie subjet."Gardettnetho s Ittu l ub i mit inhtg itt pur IFor
lave received a large line of mituetMonsejii ro lri irlteilktpn h t fr is lusitpar, to e held t $ .
Iol ns orSPRING and SUN1-11 ttBurn.Alnititti.trr (.ilio-. t S. Batea itttiitie iic b i etirupon ii th e I iit Ir gnuituSia nd te amtul$ 2 5
1 H n (tileiun Ligt. nd D rkRaymodi i ss1ecier Itdin plan wic h hetit cl t su mm ttttte.n atultt i hit itw i I c giein soon iat You can buy a
Art Leather)Siver Drab, (Grecian m i Itiuto. L uitter I tttVottrlthisttit te miiatttett it ie tda e te iii Ltit
lDea, Light Mule. IRnyal Gray, and ., titt-tiby tts. 'Tht rit-icltt ott theTat h r
We have the Blarney, Hudsnn,. C lit r 11" c,1 i,1:td t id Inl iiittthle actri, ttiiemp le r lmot I (NIOk B\ I ' Running Trousers
Cumbit erand, i hester, Orient, Pe- W it).LanettittI tti Qtuii i otP ciict ___
hartui, Austraia, Cymric, Bllion, y l v k ih ues oCitet, tugtu' hle ]nitsihatuic idt o Bike it
hedeeaind EmpirebRaeelrnonIrish ltngitt ivtit ban
lioating Tweerd, and Lndonn 'otr- \l icn i Acl i tgit Fredni . C;ttdi' ili itittu ltlilustt thiciihtwuill b l <iti( Bi e S pp r e
p . i Ii Intttetlt-i1 ip ii tt o iti iiit i- aitsx as to thti iiTrack Sh ae
uo-ii' it;tt-kept u p bti t h le tus iiii 'iittan ts ottel lu i i i et i le Every article guaranteed
Pleace come early and have lt I a li, i i itt i iie l. Iwitii. t lit lt i liof tilithe l i t e gretlt tnitnhtotli attnd. 1 Upon t tttthem ltinOu o
red_______ad________ __ he intrcBase Ball Goods
\.__________________________ 1' Citithiti \, i. Elliiit tile-s.. 1'riI \lltiti hti -1 m~r
A Ai..lcL~i~tnteil tereotpitictont deti ofiplatis andihoustes POI'l- Ri L'.i\NII i ANCId hIAY is now complete.
Ruiil c it--
GH.Wild Comfpally ItiffyI ~tti211 i rc I - - I- 1d1fIlO Il;YAN' F .\S'II S
1\N I L~L LC U 11 Il h it iii- iil9iirit Iuttof i c titi.ii T J
3ii Suth State Street BiiUSINESS 52 ei 1,ii toAFuit-a
B1\ l5 SAF Nlii istitl Shittitr.istoicse. Tue iii University Bokstore
CalI I tluit I,.. 11. lita l l iirof. C. I I littitiia i, ctutu ofthe t re ct teli ih i eig tketith le iitt-dance________________________
__________________________________ I i it .\iittu HIlIill utngietirinig dpt enttit ot f Pitdeti nit - ii ii itindutiil equteiiire te op~einig iof
I :dd ete ul111toti anP t,,Press Btlg. bid iit tettiti iii I lit l ine titiit -er Iita, he i<t S bui le- iuicliutcila- .tie H m TT7' iLb
P1laynardlStreet. , tcI A e i i olsIfrithti stutu l referi 1.1t . t ptlisttihc -iothtt het malltuie UC. F B A R T Kl I ' r r1
. s ang sfo r: I . a., 7SP ll oi ro k1jmttit omt esti here ai a
dip, ecept Stundtay. Both phones littidheliuti ii
A R IV Dcut eacclint he l i llet t i lldo g
________________u the :w nice, of futhe B () (a)eIfS
Our line is complete,+ \u r t 1 ANt~gicitNiI"W tNSthI I ti
tie it 1 t t igith, ii tt tiug ie it:-tidthe.i blohti u nds h ttw i i iill li-ee i i ed ca
Gloves ranging from 25c ,,.iti Cotunil ,eli it itiututi -, titCul on-utit ti iteet11 littitiut into,",t iiore a-itt
uptae B ls a l a t ii . iiI leIhti.ie ~riii teutui heel Nle~l 'tt \\ i-ihit - t huh-ute-. lilt and lie e-s nte itPctiut
price3.0 Spai ngt s o ff2ci - 11dailii iii th thlil ite I'l, the liibi uuli t miv e rs ugllInd tli 1i ti tong Pis lprodution f " nl
tii2u o t reett~mildt i l t t hi uueuof i ulg. .hluuii ciot edt I ti ' Secoinnd-saiddtLaewt,;ittith
up. a eg eBalls a $1.25. s h hit f hs ll' uno t illi-n- utt ericiti,1 a tti it etiti bes i Ant. nuThr i b1 apard. iuh ooiut;uifor
prie s Ameranl egudingS ff- elst :1Blc drthe ii- [ e seta evhte nc ut-tner au It-iuui-umt ttlceuenecriaa aln o atlM tfa il ti-
t --c hue hur pe sucui-te -cngtu uteandtnc reporlt . liu t. etreuul-if i litnd h e (itt 'B oit.
B l e eBall.125. b i iiut i .11ha1bccn toethi 111 itr ut-h ittlie utit-utmherohu;,lut-ittslie-nstuin
liii ix --. - itt-u 1111g. 1tt-p caruti. h till le -uca tnet utui cou t111ihutt lt it itut Cutlll it es ii'r
prbit ~1hos I ttit ut ililt i -li Itit'tuiuP i-i tietl HewC andii . cl i e i gn , S t. tuers I oai l t uil itllti i t ie
Reach __sAmerican__ LeagueIn_____anut .e W ui il in cuhit-ti ferth - ____etiladace
B all.idem hidto St ir up ire huuvguuat c u. l l aI S I Su AI 11211 1( byI iltiiiu-iu ii-. uu anduut-ic il Ale louno uih r iu tll l.
l l Sanh-m.-mss ie iliu, 'hut- cliii- i l 2(12 S tI a CB I2T 811(~ 11 1 ,1t-ui 01 g u- 111 i
Po is loosuue it -.cntin-. nhie ~~trats . n t-hte h r' Si . iii SAluiut C. l~E. BAire T E LL, te
spn Lia eaLfta e a d mo e ic ~ c-titu es i c rei lit iii
it st , , tie cloedu t.i tet forgoi t ute iuta(lopIt tiuluicit taut_____musicandOld _books __takciiin __________
1 n th the tic Au io.t he itltiiiitl utie itCKii- I ' C CTIE cor : l tl ee si si ateip rpilr-
A Stu d n gBoo s r os bets iti ~fIhIm it V. tti i ritt I hlieiuu, refusei uce"titl e S hail e' S Jeu.-ny S toe, I
ti1it i. uu u. httuAetu TT N TIN. 1-Il 'CP1tut.Si. - Cii f
ha m lt mi iitBae . hl i l uu-.uioii t a n ,e uhpion t thi i ii su x hi tot (utaucii1191agaPi-3it-it.('hh cutTuRtEi
net ai roetanamid -meivmi Spaiatbndii1'Il iten fl \11hi 1tc:ArbotrulIe relii i nli shirs h n ht l~il - eon -lor e.
it isliiici l ut-raitinioral peistenc a c u~ Iau tite C t t e u e uthis
Iit -u iii hut the't.AlleintutupainiiSthttu til
be~iriig tl~ee~pense IvC oght tohnvegc Class t ()litlockWtmtakeme Ifon
-p*® Ottk11frli tem lo te li lu.hlp- i L untilon uchd titc-e uucofteF C IT r hae d n xrt baultu c h reto ir -ttt-.
1'cC m clbaltLs e i te plan te tuiit uhit\ f ii i gatiilluin I il--irnu'upIetl1iNtt l--
A. - S A DNG & BR Sttu 11t7uu tltu ii I giigueincett-ih.thu tueh s iitac tlium lllSitore, ut
Spald ii i t r set PuIItil PGtllerthi el t hu I lmt emte m uu upi-leuuuentsuto Ial A N L )8 e e r>Sor
h___________________________ i ,itis hoped 22 ttheds lInbit'.c if2ii- ilt lue inhu St elS.PamiS od
hyP y o e ,;.S P RI __ietes
net '~'insl~ til iu l e BOSSED HATSeHATS HATS1

AV A -dtuic~iCAPS CAPS 4
STATIONERY #~
Cents 15 Cents Spring Svits are now on~ display.
BOX Always the right thing at the right
_______________________time. 4.
-THE- VPPLY
N lYE R SITY ST OR E WADHAMS & CO
121 Washington 1:. The Randall StuiRandall & Pack Props. Poe51

Back to Top

© 2024 Regents of the University of Michigan