100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

February 25, 1895 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
Michigan Daily, 1895-02-25

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

~Iji U.of

Al.ltDn

VOL. V. PNO.1 .I.I

UNIVERSITY OF MICHIGAN, MONDAY, FEBRUARY 25,185

PRICE-THRUEE CENTS.

MAY .\NI I)YI. 5 LW Tej11dges were Profas. MIclttglldin. i Annual Address Before the S. C. A. ~lffff T~lM
_________ Ixtiowlton .11 i'l tliotoilccthoug;htIUUUU IUE I
I I itiet city halii ti ii icowdled lit
SENIOR LAW ORATORICAL CON- 1tutu i-1oiti)lc. t11id Profs. 'oltioit t1ighlt 1tolistellit)i- i: ildi tio ddecalire Ties to let-inwjtlitit1)
TEST BEST OF THESERIES. " it'il Col- t1il4iMr. .1. 1-. Itt-sIoil de- li'I.It lcit lcli i Socpoittolgl r
--oIt e. ~lsobso ) HSme peilltllllelltrytt
Seven Orators Contend-MVarkings ti-i t1ile l o1cc- iii ItPullsylvsstnl.I 11seIilt'17el* 1}
of J udges Close--List of Orators Il ivllic diiicveriui it illci-iteecti I. li ill Il) toll
for Final Contest of Narch :15. etiitticai-Itc-cililithi cc ted iof we S fl IL IlL II CbHa
fot he lii . t'.:\.Al. c. (tilcllcicl. beftore eliP UVlIP1 11p
_______- Mcc Iii 1 5 itei-atc iilli sc: 1.I. 2 1lick -Sa Du
'P-ri senii ior i i t otitiatci ictst ..i.;tttte. tO i; . odttc isg M. hlstc ctiti iii ~ cl lti iil
tw~d satirdat11tht:tilisthe144 1
Itelil Stileilcy nigh setic lii los:ttiiit; IL T. Dantforithi. 0 ituoosticli u t -ettl(1111i
e-it t.ceei ii ti . .A. .si4tu ii itil theI
lie tech -. of clacs ctitia 11111 liii lit: .1. I. l 1,-c mlii . N. I)laistf't), iiieicto ii tttritttciili
irtorisic iet - lcceil iby 111 sctii-nee V . I.. Isgaltatti. 'tilt h11. 51 South Ma
tiici. -c --- ti A. 1. A. Convention. 11iii liii c 1(°iii 1'..ft i ittli 11cc 1 i
irpled 1s -itice1ce b t to-1'1; lt ii Niit Sck. a titn-tii:1 o 11 \- r
liii t~lied cii i hit-itt liii' t1ll111 lt e tt itl 1t1ica o cti-te 5 i-tll i e iii\c:1V111 tlt o.iti iiiiti
111-wi i :9 :11111itiswill 1iwihatl t i tciti- - ,
c.F.iie tt rokeNilti eln,41. oiy. itucottli. I Xii ctil tt tint hiss-ti 11- cc
l~t- cdiii-d ct lii- ci tgtt pretil ittcit-l ttitiiti ic ls l titc-sitti. I r- 0 su t t itt i
icaltii-ii- tturathetr oniiof l p et iilige tut ii- lote-cte f ND 01gsScnt tttdsg teteth
t11ittitt. 11t l i-Ita tic I'tI 1:,it ic huth i-is iieii~tio icpie eic a
lie po1 - iut ill t-1t l i itit oil !iii fit outt i-u. - icit li-ut. to Siitrs -itsi iite digiia il eiis
worlditl ut i tt-tig-cu- li 1tat- clii ateae g op dis ciplies e iorw
ittil tirstoflicwitititi litit I i it ttoc111111tit'ctutu IA lt ,1 i -Alttii-icc-:it ticttii laing rootee ailys ct rets
Tioteix280colle-iih- cs i l11i- oi-til-V. ' Boad ted rcos $2 in $2.75 pet seek it
tiol. Iit ~as a_ hilt ittlitt'tit :11-i (lies. t, i t cidediii-i thai tothe is, ,- ;tfaities-. Thteceiales redsied tis $t5o
ulili o itg t i 41 t l t t-i-fil t--1'111it tidIttt botiictn Fsr Cataisgse address
liastllti,- tittitia tic llcr ittiaioi-souiff 1 t111 lilt-i- till --Iii iiaitia.stliR-ttits H CLFIA
n t i tooii --tit-iit ttc iti 5 15 iiii - i
N-i. ll ii tecs te i rs It tp ltii i::411 shet .\lil:\.itit attit ti t ii- stil i 1)-i- itic Ilic it iitittiii i ttu i 48 . ST I
lii~po: itipoliltiitslit ilt tlt'r,"li iii, saidtutu Ihatittit trii lit I xiii:i
llo1-11 111 c m oit ti :111c1 hit i or1td t iitlf' ith icit . . A. I '.. cii h sc ii ; -( t R N A L li
tit-i iititiet - Ils li tttti ii i-itihu t-iitstit I i i lllit " Ie vitsi tt-ihu i-his tut lt-i fr 1 'iI itt. A r i tc P LINE O t
ofttitit- iii( - titthiigs ictc cl- th i-li t i is oli t- liii- iii tilet o 1 , , liii liiC OCO L
tlicuteititiltou ct- il t :t>la Fi-itt- ri ilt l Iii ct tl e it-ilrlt-itlu at1tt.ithe iy -i -. IW AM M IN P PE

tooUsa
I little-
ein st.
d SHORT-
irs; str
coksell
Sturtday
Essep-
,psitiusa;
toprivate
>i bysell-
Y, Pres
kTES
FST.
e'.
Shop-
ti dom.
Air

it ac fi xttuO tt l sh i isi cun uitt iiitlic tS:aut ciii- ri-
!tolso tehoutta.ihx lc°1-1J OLL1Y & coos
1ttusIlttu-uo f this atttiusiu. ttll i st i c -s-.7titg itcitt li t it SOUil-tT-is- HSt t A d STti ol tlfal t ci .
Ftth elier o hi oatolr wMih Nas c~eryhil -1 osibe t 1roid", . iitt cteutji sI i x ndctc uchsatAlBo r
fistc-- utuuug uuttuuts ttiu itittoll Sliunucitt tsh ssa ct-i-vli-l u tit- s-u auti trostht;-r ifelts: thiisthtc O I )- iJ N 1.
allttioqnth li- foSi rluictuta 1 huh(lit'- ttut uuuuu-ilu-u tiuhe isv-it c is-itt 1 If"/.'it
1 tueuof it ( .o teboo. T i
tulti- ano-nain,,ad Sl li ts Sll)1iahai lu llwa oetasti tt-e I I tSu Ei-ctuu Ni ut-ttH___IB
mostuislisuut if liu si-uacetg't(l1'tslich iaul
I itSio117 1ac0. Mr.IlaysIhas)1trichEI'.XtollRiji)
httuhisl usiit-tsute tutu ~ N-i u~uusu- a hilt all-l.fl-cfc ticit etun l ittiueuuiiuuii. ioa
fullVon gic -ndistig rfin t lu t homc e Auitinfotr ifaliniuseiiicp1. tui 1 0 - nity Clu
tha ma-kitg pl. usttI~it5 cst tic tvetiutsl iiiilitiitu. lefea in Clevetiji xtotn ut.ctiou uuto I tb
on t eoumo l e asi - o irst s-cs ltutu-its tie e srt n hu tal 11.1iv-es bay iu oiih s-l i te ti 1i
-'Thi D. e of ti triglitit ~tu~' inAuti4- theit .1 Wiic-it.dit Iei.honiturteultiti tituS b Shalt iiettiudDfvits.ITiitiltaA for1-1 ?I
R.J illS . P o c i'eittpat-Insult t Nit511IXheiat Iu-u us tico i seaseW isN.to

Back to Top

© 2024 Regents of the University of Michigan