100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

February 01, 1895 - Image 2

Resource type:
Text
Publication:
Michigan Daily, 1895-02-01

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

THlE U. OF I. lDAILY.
f eI. r the ire Tilnnli. it irls i M-hi- McKe-nzand ilKing. of last Fear':I LI.. F EB. 15..
N__________ l ha1111g:someti-Nvei 1a l utg-;eAttlli i("1111) hel-i n nim- B" FIciA.I.v BA.LiE
I ii lwd aily ( iSna Xpe)d ur tilo1,Ml rofes"s t. C(i i-ann Illi- I!son. ..-
THEGE M. IN DEPEND[NT SSMAIIN, vrsity t recoigntied this ned.-it. 11t:plan At t1 nians nut it. ofit liii tt EN'S FINE %SHOES,
tin (ilingdynstt ii it 0nitits tacty. l v n Iit-lit- hden t s tl's ay tiight it wainoiteto
li (x ssiiilstiitiiiiitit5iititit --r iit Iii LADIES' AND GENT'S
EDT RS t. ittit i r iiiitjitt nli -unatu. ARCTICS AND RUBBER BOOTSan.l o1111 t '

A. Wt. SUine, Lit. Sl-It.. As isl tnti
C. 1. FARRi1ni., li. ., A ,nt
.. A. Lias n, Lit. Si, Athleicitr
11 .tat.Las 'it. ilnniin- s tI-naututi
II. 1.LSt Y v'. i A,stu tt t.n
Associate Editors
S. BI. Shiley, Lit. '9. It. A . Itanec-u Liti ii
F,. . Liirt, Lt in5. NV. .tiit ILlit li'9i.
Minit. Thomso ran,Li.'.

itt- il" l i Ii-llti itt IsitS It bsrib tte fr Etie Daily.
11, im l l oi ci iloiti- ooi l ".iii enI
litfitsoBicyclin n t (4.4e 1 A COLLEGE TOWN PULPIT.I
Bicylingin he Gm.SMONTHLY)
It 11,S cis iil lsiii-<><1itt It ii ;ain SERMONS OF REV, J.T, SUNDERLAND,
ra,;ii> r~nigtrck <1frIs <til(1- Series of 1894-95.
Iia. lilagi-ralil litis it <itlcl iii alliisrSEPT-The Soul's Cryfor God.
ilwa o ls i. ' lisacio is tiloa iOCT-Jesus as Humanity's Ideal.
iiiii lit-ii. Flts i utu ista i NT .-iP~s s .Ct.1C- - s Ev .ia l ns ses

'
,
i
i
i1

iii ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i rivtt-.Sigiviirnu iu sit--
tiiotnsnayib ttt theilii ultiti iof te .lm , it lit lito taini oti heiititties itscait DEC-The True Cross of Christ."
iiiSllflia, inSltesi m s ttitii lt 5 1t~ sutng i ittiti itgi lt iit JAN. I'Was Jesus God?'
ifthiiie e is ior- au toiai-ilolisito______
liomsinnuic tutiiiinshioulil ni-nih e lut tc bI ity . .ls the ltai" l vs l ed it tal ,i
j (t-o'clckp. ii . itiy are t appilith n t ti-t (t titin t tt tttill untilafterti o'ittIts-!. 50C. A YEAR, 5C. A NUMBER.
iday. Ai lrnss all mstll intienidedifotatnilfii
. an n t(the111aazin i-i. l al bu1sintss it it t ei idetntdlto-.lw<i- 1 u chj Frsaea iehnsadSI~les
itlitiocir.)It Iii Mititty. Wuilis(t tly hutPERSONAL PROPERTY LOANS.
THE U. OF M. DAILY.,ttn Wattctis, lii. ity, titiittt is aind ehatteil
Aum At-lit- Sitti. It-il t Ft-ittits. Flits is nthut d)tt Mrtgages atBltt i i a m ds bogt
ansosld.l Ste tu nd Jteitelr y snlyra--
Thmeitiisittti li li-t iItniisni itaittiut ii-li llila ci-lltllli for l eillas. Iie. itiht at m s t n-ittiit .3at .Libtte
itin ti1tst. ( iti i t . Ifu s +t ( ttt 3a dit
Bilefo te piios r tteen~sf ores u utl tillig Iutiillit- il-tit kit-ilpa.rttoft ) 1 0 C.W ATTS.
i-nd t is, ll-si- a r in, i heIuigLi. sit t litti tl.iittt.sitI l~ ~ ~~ l 1 tns
nttiliiln ltltttii tht li lii t Ia t htili ilti ; for ice rttt-l tllll- s. All ________________________________
itt Itt in nlt I i5 tlt Iti hitt.- Iiltk Flt i tit t o Itil lit- id ihs FRT C A S C SO AL RN
llhliliiiisutu- It- mmiIllll ii iititatin titmui-n ni-ti- ani WilCAiiERinR
lit twRFERll itt unt It' il 'ti - iail thlai oril(,trck ea tith'rfiii v nt), 1 em W shn-t n s,
'a ~ ~ ~ ~ ~~~~oi h -l1 - l y- I IR P D T li.I.S lsi te tiy
Itli rofunll(inin c iit tmwor n. U~ril, arc . 'oflP-Corknell IDehate l i IRST CLAtSO StUSnTOM TA LO IN
d irciolhlt-tien ti sy, uten l iulutu ltttl j oneifitaeaniilia--
liisnofStls itiitt i-au-1tin ilst o th ti it tt-tt-n-t tait.t uentrai-nceiur
uttt ai lt it u-ut-ntttt- ti lti li-t state r ll;tttnti- le a vttitshisrutmini-t
giantttnluiu-ltrItith :t.tuA.mni-Im-ul it liar f tntCMwit-lDr..NIt will tin oftlut iii gituiat
thoft-utgaitt--aituitl tun i ttet it tu t e iai.riostillowiit-aistan-allltuiualtrt-of
ltgo~ (1 r tcul -itluuiiho ht niih utve:tttot.tUif- Corneltlut-e-au e.-i)ti m.ih-tn-tl. 4 Edited by Asl
nouthilto 1)e nui t iii- - n t he uui tiro-itt ofu t itu s lgil hitt It lalttiedttWA
tPilwihlls1(i r ~ie1frfrlaul8 t5 w ilal telield. prined Thin na
tli (niig tu-s 1 uurtinnnniit. itS lit-lit at 1 li itit-t. allarhl s tas
Cn ly o -i-uinic t tobe w ll ly tlutlslit"01 itt g fl lt~e n clpete.Tes i t-ut 1 iirien it-L h A ctaTharEitedat yILnE
1Americanoaffairsnandoisheditedynnastsp
the mostref itivte nil Illstf rbittri tint; heV 1Y Review o e-e v s a m
ni-lil t-it e t u l( 1xttit-tiiul ii S m inmit 111 i Si]~lll atd inlatily aive otIhu nenest -nav
,, ,-o t it e d - s u tutui l It t cum ut t eltiu t en e m enbeforerdvnaenpedfof.''Thiobsandseof teat
-hnioIzi1 te1rccnlr iaI It bll among them the greatesnti iT AS i I
si-stun is liii iuiandh Jun. tititii Revies givesthemleachly wat (li
ti-tat t ill hut- t ett hea estgi t ii -'Slte cnntsad n lpof rein
I inrily mt ttsiistt Nt tlt- i kIi tt he S tin ir i mutumtn tt in o allcrees an allpartes h eaneed
tittcc ltdluniiuet forult Ioist1t, -. -c lt t ie ait year's debade, b(%twcac na eh e fr mprof e
o its c r iSIttntit Itililiiln 'OL EGE kitssuona<ltatid btus.isesmn, ariclussimply
thutti itiuti lii iiittt it lttlti 5 ii- tul inilti-6ttn nitummirtelttl'-i S ut m te na far ss nrs-svtothelE, t
t -n uh um tu1moflnuuuutu (tm Xumtum-ittniuug---u-(tadi s e diteadllwuth b er
nnl iituii li lt ttil iii -Tof Review a om ee ws iproalye
,vllichrecenty- a1 ~tre(1in youtcol- i. 1 ml (tinandinstanlysalieitotteinewetImove
11111-5 milr F liii t uhihult. -ittly d.ait-uI ahsi ,i befoittitt ttiiiti. nrecedrentedosu .ces sn ofre c
gimulls hut l -ne 10tuuuiu-it Iuimrm llte- m n A tem he re atestod amesti W l
attalo h 1cian ~tgco h 'ixttLove ttuSmng i iieati ttl-ttgsReviteras tgieisithemextlytnthit te
if-lit t1 utfinesshalticstinuexquisitettiit5eit
gnua-i t 1 uipe rs c uli iiustiiiiithu ii-u tt iAng1sut. i tHe t avy imidP a ir, 75 icets. I eductiona vatu, whie fo. itt
imitlitr8ima l ii- tiunt m1;11t OLEDITS N CO.,t si tal n uesto P e,iNewssYork y
ret tuaelvtt uoli-IynnShld be it COLL.EGE01SNuGetS tlttii - s,
liui-e-isemiiitdt tru-huitit-s-'sconducteidd by11catrefilhispecialists,_____n-_

JACOBS & ALLMIANP
wanklitit hi-nik AiniuAror.
'IFE1;GR1\ NI) 0OPERA:1 IJOSE
ONE NIGHT ONLY
SATURDAY, FEBRUARY 2.
WALTER LAWRENCE AN MISS INIL SMNR
smixtit i ii n'iii icons itt in
SAieo Ihititutics
FABTO ROIVAN.
LI5VING PICT5URES
flyte inui-it-t ni tstaid ttuuiunut ltstu
ti h.La.tiuttmtaut.mtiuimLondoninodNw York
nd iel til-umuuusStrenopjticnanu tutu~l
finc 1i rc PRICES, - 35c, 50n. 75c.
EVERETT . FISK & CO.
THE
FISK TEACHERS' AGENCIES,
Chcago, Ill 355 Wabashl Ave
hi, t CLR. il5 SIiii i
"Niii muost mmuiiiuto m ituuiAen y Sysi mitht:- i
Fimitt-mi Staten.
cl -Ou- tw1.01i mitis filledtillii19til
Nw York. t.n tmgt~-.ru Troto.
Students Recreation Head-
quarters.
NutS NSain Steet.
in Apil, 1891, that the first nuber ((
Ameica ytormttiaasithatake~nn

Back to Top

© 2024 Regents of the University of Michigan