100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

February 02, 1894 - Image 3

Resource type:
Text
Publication:
U. of M. Daily, 1894-02-02

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

THE U. OF M. DAILY. _ _ _ _ _ _ _ _
po.Hi~o~ao. LE H -- o oereoreec- -- WHEN YOU WISHi YOUR
THE CHEQUAMEGN ORCHESTRA. INSPECTTH SPRING ST LE
t' 11tMN'. T E TY E
5t S,. MAlIaNi1. Itt cetoe andti oraaa;rrIn olTIllFand(1 FEDORA .HATIo rw in atil
EXLCELSIOR LAUNDRY JD A A I J V ULh
tt EAcT ItitiON S StOP.I
GotWattrk Id aotea d faods tailed ior store loranerl ocOcupiet yGro WOA9R14t ootl a a(alrr a ,lh
and orlitatart. A. . vOVEOOT, rop. I Done,_______at___________________an_______,________he
ored in hile oral atitaaic owiit . Sitigs
@2 Yearstint ie ROioiey. %iat. t'. OF M. (ALNNDAII. PF hiaoogicat Society.
CITY LAUNDRY, --May Ie htla an ty titee by V, . M i t.anad
Ft -, t(1 .'.- aoaaaiaa Clolt a Lataawn itdlioa, I lst evenitg Prof. iTomats ave a alo bhr Mr l;ilaa, t law ~t ha t
M. M. Soabolt, No. 4 N. Fourth Ave. 11,. .
Fri, et. Alataaiaaraitait ttt a a 5shrt, but very insrraative talk be- e to tarr a- nrnta.
KEEP YOUR2 AlCOtI it TH T1HE a ]).Ill.PIt Wooroers*'r.I fore tlar philological sciety ot I b-
+STATC $AVIPGS BA12K+' I Sat Fel,;tnFatilt itt eiti, Facc ittatatacat IyensCailine. ITis play f Ibsena, Morgan 2& CGibS4on.
tat Sat tataaliotiaagtaathttrta n tll lit.3o at
(lo Nai~and a r io a ainae~Cttleua Sat.. pFtt . ear labatatof1tat tsiialt whenlie was at 20 ears t)f ae, ______________________
btrraertaS.C. :1S tt,'lhica ttarr u- preint triking contrasts to tle CATARRH HAVE YO DGoT NET
STAR iNLEXI[L / \UN DRY ait. it a41t :nttattc. Castiline of Cicero anid ill sts. It It tt21at111aeral. Ty it aatareaconviac.
Fttettarkntt hect t y a atv till tt rt i r 1Fr., Felt tteittl by l xtat Httto i tal.itt re resYosC-wiltne tal taaeaa atra clet t. ,.'tat at ttail t att
re )ese tS~ tilne a a lotatlailae, F r . Onea ittlla. JOaNtI:'. iOtWL,
aac aan t o ia lertatt t.a .int n,t Hu-a ChoraltaIatitcnataa atais. I .t. . ll tatSt., aIiatota iittai. :edfrcr
atataSt itt tanhoata th'Fa., t a.le tit'-it aetralt.. !andalhortninag w ihatne adesie of rciaa ta t at
CatOWN PENtCO. cOoltNTA 000 pGOLD ettt l ta./t..t. (.. ttte lttonst t "it ittii ' ta sl~ti lteola \l laat itues Iflie
T 0rrSr~, -, Patt.Nal. at Statt caalcttaalt o ther catacate rsas Atrelia, thea twiePALACE + BARBER SHP)
CIAO ^'itatac.. Me t . 01 . lr. cacetitata tttntttntptt- It Path 0Roots, ) 1. o l tt 1 tattt aat
tatla Lctre tf (atilinetiae eaggeratead ta to Ha4 21t a"tat tatMa a a l,i t oan tt
Peit"snt.Hrra tas IltRonne.lHaratCtldaantaf Itariat Itosaser,'as
ta t Jat itt x tentatis ta appear ridiuoualaa eattt
tNoUO ro. II erronatddaress fast evet- ~ taa mitation ofat Palva andai a Vet - tN)( IE. 115:
a ~ingtagsatutpona 'liar Gospel of Gotal, tal virgintanadtirepresentts Catilne n aailtttl.
t ther taoor, or Ithe atistiata )e- Iais Itriots elemaeat.
DA CaG ndIESA7 jTe tnle tt atItaila \tgaaaat ltatt-
0~~~~~ ~~~ A iJtis 0adDo.SA TEItttrat ."Thel rcaentral aidea ratfte Plte a saascenearta rersenatng sS Atuen IiY At 3 'iaaa as
MyiRS' ANNIE WARD FO0STER Itlecaure as thersuperitrattmtttr al atwtr thathe (Itt1It tatatilinetar it t([Artlaaa lasts e liteveat setionfthiatuli -
tat tproabally withouttpIaallel. PAll
46 S. Shake Street. otf te a"plainat peoplle."ati. ala I raof the daramaatic aoutat. a therntta tciies hatte tdelaredlilt lah
ti> a t] e ati tat'hiastatnity tots first atpre I ach t Isia aas thaaat al tst attdl i bs re cmpa e vi- .W a
]IONM - , . . at.ldtat tac alcl-. a " aa. - te suthtin kslaoa t he nattlr attle atark Otll
t.ct S t 7 a1) tm. Citrta . . at ali a te poo a: Jesus'first trolttwers aere ero, nemties ala C at alnet ddt n t eaitattt t vIlosaaealtaaa ,jttatitt ataota teasnltlctt
SAtitt'a ta . a. ralottolatot at a - lttoor andalignoar at h i cht a nd ttl ortretly ratrtset a0himatt t i tlaas staat Iot tat t as attlleIlcaaltla
it s ;at a teh a kt ttaitg dawina. 'lThe
ciis taavaa a. aaaetIa tro l a als tt se m a bat ty s ovt ie ters t t a sthea fIt ist da taa aist tat ha
an r. tat. iaaratiai glat,. God an t he o l pr. Js s ai fantireyliarl Itn is ttteris in epica~tating lt'e. saotht,
.tata a atna s t p i ''li. 1 tll la tas ltitaal .aa e atttrl attata s I e a iltat ai i i t aitl, tl faan lt
revelationa wvas tC oil is the GIda oflitt lh 1unwasarrant'aTh s a s itt eaQl a .hta aata s tat ait a'r tat lit
--ther atob, GIdoiltf the aaaaaaaaaaaap ria-laartaaalt rts later tatitrtaa aIlat raslilstt t itta...a r 1I1ntAt. sat da-t
at tat itt IIt ataiatdseacrt s as 1 1
O ple, nti l(the God iof aaistacats, ecI it is not toaare I aatliat l kowitaa s ait is t ala aaaaa te tat atiat
letiaatircs, andtatl Iv ta s. lee gtsipraly(til I t fa t a tter t il a 'atatI . .,1Sla ,ttt,It tiandtaalU-
ne tet ovi ho grs aearst tat are totaooda t rsa tinO Il at t aaaa pa tat a taa iatt .tllat aau t i a a tiaaa ~ a l lla . I I a,
the aheaaaars tf larth e rale. tatn sill 1l~aglsla.tt tt)1 a n.t p tal ct.alhatl tsr elI N tis
tiftitt I II tti a inteoloicgtal stcahools ratot~atAsotctiaton
or cci'Cttiaal convaenttins, ln Ccitaatt tta-Iai aitihaIL:At tLOCALS
amontttg altarcha steeplels, butalaaoag (totai l assat attatc att talme tn romtotia 'sit t orta expense lt, ats a tbten
thetopra le. lihr achurchli at: v tar2f, Strday I ata.Ii tnaethiletutt oia .on srn1
failedto bec me a ervett~r of e- (irrl t l. Bt; ti, ataoolt tmo tt ll ta g t d Ilth le p tn s iill hulthe
GH G N E T A i in.iresila ti prndtitlt utta tantatlalv lit it'ltioan It
la atoIeatrly notw isaore satreidtanToar-Sit:a Te enor Law Annual aeveay t Irv t . tis tittl aawitllap
tiaaart'latritratttil dNt Dl, tattaeI ttil(,elt ioien: ~na
at. rs. N s oiit he fllwn da ins A. ,I ay tystenm whlicha aegradaet oald ria- IDesains for tCasser, 1 ie PageI isa h ave v t VIt o tIt Ilalest ta vItaalll-
Aol. it F 1.. . i tatt.ON v ,1csta ttaiastaeaisa a I IoatltlIolr Ir a 7aai I tail htll c, I Newt cue adalevr-
AaiExrs.rFativu. tl teenenos aroafanationa oflt Itr otat.trsEtciigef viost
lot Nst a stP lo retststttIal9a4,al
a.S Ln t ita .Le t tttaaha .a sta rtr ot atlIIrlaL talithi Latt sate t'~ .''le,' raetsca erdto steCut RoSalpeue Fl h-sas, ttalhabruhitaes at tail a-
(ILtaitatat .I . 1n0lMalasteF, anu itag fte;,l ut Ita atlt 'l i ece. or tfrtergoas att livtP. aLt M . 1)taagstart'
N. Y& o 111( h. aN IRt.s . ta a tanfornationaaas ta thet ha ac dter ofTat lax s r_-PLleatoat frntat inta
N. S.i.imited . at tasae tstao't tololl oh intarclothes analfie mantnertsIthe rawingnas conssltlB. I. OW ool- IFurnaceishatit, lihtt hill E, et -
0 Waixa,ta 11 t tHAYsan lnwl ekig f tte
G P. &Ti At,(hiacao, A I AnAlt or.ae hn ivl aektgsiyota lutt ha rntan, a ft S ,tl t.t Srnalall daa asv lit st t.actid-R
at pig hpes;l tthers twiile pigs ali tt as to te aoave adress Iotat i'altv at t ikets o Ohti
THt ANN ARBOR ARGUS -yatu- patttttaha'amail(utp'aatcatst.s SpphnIt
yoaNTlant tdietatYat liaaeNelttte Rw Seiinary in Econotmcs. i. S It' a OYTatu.'iket agt., 1tleahai
PRNTNG an i ~ wtay God never ges along wel llaIAsotatrwltttaaithrgAnn heAlronttvtal haattMih.s al s~l
- P'EBLISHING' the aIlls of hilooph~y tr ther entattesswilh he offeredh net senester. tatlita utlairt. Irs at photoglarahtic
-HOTSE - ters oI art.t Michtael .Angelo was a I The stbet swill be Translortation, work at l aall's.
Student Work a Specialty. vagaibondutShakhespeareswas a poor andth osetakitg it ntast Ihave IadIt tlattkirtthst boattin rus.Thea
lis iaallt a atiiint t Ftatilt hoOtovto andthLinacolnt catme frottmtthathile lecture course onTtalransportationt I1. Jtttohs Iiio
I-A~~t Q- loivest casis. Civilizatiotn represses1 rattbooksi t aatecitisila t lioundtstiutttsar Iii g, o osta~
te setminary.14Mr. Cooley will cootrntI'. ut auk tet
CLASSES IN DANCING wi l rn tior ta i craosoattle1attadutct the nes ocuatre analthose wish- street.autthiatteaeel' iSae
rolows: Genratee, sturdaoy mottetras is\hatever adivides"omanafrittontmanlg to take it shouldh Ianil their AnnAtabiortacStiltaIl y Wrs, t-
ood Thueoday eveningsti:00;ha tdies, Saterdayie'adtsclhnglaedo
aftteronon 4. Ladnesad Uatleitos, a- swhether it be clothers or culture, inaes to bhim.s aalgeiseutlit laaaa o
mitra nioa's.Taaedovrrlatos s oatSota- ~ - tded. iNo . J Wetst IIutrtotastreet D e-
day eveninagsOsa 'toor. orattatti or, c Ma- proplerty or lower, is duatainm,that Republmcan Club,i, suataacitg ttttdhriisthitg.
amrtstnrt 'aaiiittetnoel~uleioerrtaas. i eolinn. nthritatais iidevl- rlere sill be 0an imp~ortantatmieet AtGrangtes Academy.
T T C T istat, anarchy'hg tat the Republcan clb, Ttaes- --
BIG- C~~~T'T ~Christianity sas tanapeal of the day, Feb.h, lasw lecture P00om, 8 p 'The ShtitulI tf I iaetgN. isI lly-
ta attatlllt, T .hunnanity in (rod to the divinity in nm., to disctuss the Michigan cub uard seatet is rtti strictly ii'it school
HnPcue rat itt01Oirs tignoas nman. The resntatdistrut of ther banquet. Eatery menmber is urttr itihy pjup htIraltts itd chaperonsa ii-
k~edilartrsor~~s.p t b reent k ittIted aL6' a ~tt c a, s Ppils re-
peole by ploitical or theological t epresent W teL~x uivedtacefti, ainy rtittras Ofice stee, Mtr.ean-
25 S. Fourth Ave., - Ann Arbor. leaders it practical atheism. President. Mrn:(Ifranger itsritatitall classes

Back to Top

© 2023 Regents of the University of Michigan