100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

March 14, 2014 - Image 7

Resource type:
Text
Publication:
The Michigan Daily, 2014-03-14

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

The Michigan Daily - michigandailycom Ip r Friday, March 14, 2014- 7
M ~COLLEGE OF LITERATURE, The facuhty of the College of lLiterature, Sience, and the Ats recognie the following studnts
HISASCIENE, ANDOF TIHEGARTSor their superior scholastic achievement and congratulate them on their recent academic honors.
Mn- iad Abd,,1gh.i 2 Dnil LouisCharde17 Jsph Waid Fmy 3 Se.Roet ak, 2 BnamnJco a 3 Khrnei.h, Lind2 Timohy Josph Nichols3 VreJeaneShroder2 01 Mre6om
IablleSAbrams, 3 Aibh Ar Chater3 Shron, MchleFkto 3 LamKahrnHd2 Chrls telm atzan2 Jsph Rbr Lp3 Cthen An Nk3 a.Lgh Shm,5 MhlEizbeth Tbr2
DyAhleeAbamson2 JennChn 7 enaFs oahnMih sfr2 Jrd Michl ani ran2 JaobRbi rik 3 Lum 3 ien6 An MreScut 2 KdalIMriTp 2
Jill M. Akdel 2 Lwec yg-nCe Elli: Chistphr Fulk4 C~dy Pig Hl6y2 SioJseKumn2 EilyPig L- 3 Adey LsNmhck3 Gbill ain wm2 Si Lng Tu2
JoahnAea e cad2 ShngChn 2 DmaA. F- 2 Mik] Dvid Hggdne 3 Ysara azmo!3 ChnLi 2 M-Katd..Nerni,,,4 Scy Elizabeth Simer2 SrhKtein iasn
EdnNwanAdler2 VctorShi Chn2 JiSmh Fdman 5 Aan SryHdli2 JliaChisti-Kh4 My Yme iuL2 Sann e iai MgSrinr5Ksy MarieTce2
AyaAlenAhmdy 3 ig Dng Chn 5 HnnhMerdith Fddshh 2 KuamaSjdhrcd2 KthrneSzan Kle24 ego iu3 Trc Ji Nrzrs 2 Ahy RceSciog,2 Nco. ere rrflo
lHya Sud AIFarfian2 i,,ahuChn es eno2 MxiaS. Hrald6 JsseKith Kd6lcy3 rohc inhm ogn2 j ihtl~s 2 Lndey Mchle S,le3 B-Troen
Michll Ah,,,ddi,, 3 Ziyi Chn, 2 Aeadrjesph Frri! 2 Jae Hny amod7 Mi Klly 3 Rchl Mrie Lh,,&2 Calls!N- Obid 3 Eily RbcaSidhp2 BejainEkTut 3
Jao oro ck2 J AseiGnvive E-JaobFild5 Nk .Mre ap.2 SydeyShreKepn 2 Ji16, Lndn 2 Ma~a ue rl3 Zhi QnSh 3 LareLTog 7
Frs lgirar, 2 Chm-Smth 4 TyrRseFieds 2 Rchel ur.Hmpon 5 Kahrn omy Kmp 3 Zhngy Lng2 Maghn Tyor OCmor 6 EfainPtrikSgr 3 W Lk Tog3
Hwni l esn8 Marann Oh CReie" S ,,6 06K6, Udma'3
RahlCmAprt2Cle Chtpher O'Kt& 2 SkaWh3 " aiaetmUu
SrhAladn2 ElizaAbth AneOlis3 Cydey KreSirimn3 CadrtNidl Un2
MIf. la AMES D. /A NGELL SCHOLARS Ki.Roe 36, Sai.Seldne,2 GythiDviV aru4
Nel aaAi Students who maintain the highest grades for two or more consecutive terms in, tpai u Om2 TnncSraze7 Ao oe2 a eae
Jra non2 JseIsral0,,,,ff2 DnCey Sr 2 Srh Nil V-2
SChanA2 a calendar year are honored annually by the University of Michigan for their Brym LeOlesi2 TraRow Sig, 5 Alid. esVa d-
Sct osiieAdren5 achievements with the James B. Angell Award. The LSA students shown here T-La-Pa-alio3 MhaelSali Ss 3 MlyieVndnbrg3
Marle ihAndw2 Mhave NidoseinanielicM2IFisher La2 enSchmHl 5 Ra lxne~ineshn
EwnA,,uo,y A am2 hv andthis dsinto. ewJ~nep3 Nifi Nmh Shah 2 Eiaeh lrmoVnwem2
KahrieAplmn2 aoli",Pappe4 EflmA yShld2 Sd Vati 3
Mmm 6S. A ,n5 Jn 11Park2 May.SrtShi, 2 Sehne - -
Holly Catheie Amstong3 Mi S-jg Prk2 AlionMarieShrar4 A inn Vsbidr2
Melni AA-stog 3 bSvenDaid Chmy 5 C.n lr Fnh3 Gegoy MrsHratn2 EiaehAneKney . 'IMng L2 Mein ,Hsto,,n Parnl2 Sh KeineSha2 NthaniL Wdhlff3
B6,Crtis Anold 3 Nta arslCesemn2 ChwiSane Fikb6r3 TmanH g2 NioasSenKrn2 Mihael Lptn2 ,, h enearuhn2 AjhReiShk2,2 MheniaVlk,6, 2
Jennifer Nicole Anold2 Sh. WiCha3 jemsElabethFire 4 Jcob A-, aal..~i 2 Aunt ,K-, 3 Aly.MriaL~p 2 Hley AiPFal 3 Tffay TogSh., 2 TyrPuD Vmdse3
Ryod Amyo arnNcl hbcs2 MeeihBraaIlimnr2 ~~SidlEdgrH,ki, 3 Hlen JeanK,,,d, 2 Sh ElaehLopz2 HrhljayintilNPad 2 Xhrg Shn 2 Ewrdlli= Vedok2
Spidh Arafidic7 Yi HngCh- 4 Alin,Pi.-Fiher 3 MryElaedhHaftahi, 2 Rghd Khraflh 3 Reid atrickLn,4 Vuhk Awn,,Paid42 YgShng 7Paul AVid,,,,, 2
Denr~ihoysa2 M,-JphCho2 LndGeFisher3 Paul Flls -orm 2 Assn. aieKcs2 ihalAanLe3 Kal Am 1Bd2 Dvid Alfed Shman 0l6aKy Vigitti 2
Larn zoah2 MdleieRse KerrChre 2 RachlMa~6he mc3 Kt MreHasn2 E8.. ieKm 7 T a Mtha866 Eiyliabeh Paull4 CmieRgShil NbciRatVlp2
Bk66nk,2 Cthy YeCow5 Krly Rt orar 3 Ntali Ulm,, Hm. 2 Mdd,i,,,Row ,,Klnbl3 S,,,,,,,,hNcol, Lst2 ChoePck 2 AhySh3 Smuel cott alwkr2
P664iV6 h Blm2 Jsph RichardChisie3 An LuseFrrnerBal3 Srah Kh.iHrpr3 Spr.Chd.Knemst2 Qrig I2 Nhi Sii Pddiddy 2 SnSh 3 Dvid Edard Wllin4
Cono amsBaaon5 JnnifeGChuag 5 Jhn Beih oter3 S.BenrdHrvy3 Mihael Sth- Kng 2 CaigJh Mk 3 MrsaJdthPrmt2 Fnc-RoeSlain 2 SmJsehWllc
Ai api 2 Cl,,,op 6rerngChng2 Ki yA cF-2 Mlly K-Harwood 2 Mia ahrieKig5 Trnam ,,Mc6c2 yS.P,,ira4,,,,,4HillryShre2 Ageq.i Wag 2
AnrwR.Bkr3 JliDeboahCimpn3 Killy MarieFank 2 JnthnMakH ,pr3 si Kikland 3 SaiMdj6 jnir n ac ah Lah Shlin3 Fg Wng2
MeganLil. Baker6 HilrJ,, ,,Ck4,ka3 SpiaFane rak4 Ay Hasin6 EnAneKikand4 Nn4,,,Mgam~i 3 Mlli Ssa aer3 ElaethGaceSh,,y 2 FshgWg2
Zr Aidl. B6b,-Fdd3 HollyEizabeth Clgg2 KteieMai rze 2 G,b,ihz ll, idy H-3 Ay ataieKish2 Chii,,,, rSzanne Mg,. 2 AdewMchel Peters 3 Zchry Phillip Sgl 5 C,,,,,,6,Yg Wng 2
AandaHeather Ba6kiky 2 A1ison Mri, Climes,3 Patrick ChrlesFrazier 2 Ky Rs LraieHuk 2 Sag mtar lapr2 enttAdewMg 3 W oePees2 JulieMihleSgr 2 JiWg3
H6lneMay. B866ly 2 Dil6AG,,6Chao2 Mathv4116,,,, AlionMchle kins3 Niole Lily KI,ian-,Mran ,2 BI,,,,,i M,hah,,,,2 Mghn liprin 2 SvenMihael Sikm 112 u.Wn3
Made6mMALriBar, 3 AexandaLeigh ohen2 GeorgeEmon,,d F,,ic4 Benjmin Rhod,,Hwkis,2 SamuelAessaidr Kin,,2 AmsaMwmq Malik5 KlI rm Pr m5 Je~sPaig Siften 3 Rcti lWang 5
Tylr Mihc Brika4 Ai RaeCh-,,4 sia 'lik2 Zo ilon,,Hwks3 44,1,,,, MrthKlie,2 86iyAnMfncsk5 i r 6,Mi luPhillip 3 Mn San,,,2 WjWng 2
JaobCritinBanad2 Csidy Bair Clhe2 Jrdan,,Timmas ~Fi .2 Mrgan Jstie,,Havve3 Chistophr obet Kine2 ShazoMils 86a3 Kyl jm P3 EmaMagli Sigr 2 Man Wang7
Kdyn Eizabh Barr62 Kya hlb ohn3 Michell NthnFiedman 2 KmbrlyMrie Hay 2 Adew Mihael K1,,,,,,,,,6 Qiton Jsph Madk 2 1- Jill Plawki 2 Bh-ceSigh 2 Man" ,Wng
Kyfi izabet6h Barren,2 Sm AiciaChn2 Rbcca,, Mria Fia7 Gng H ml Ctie s2 MllaiHapeinMnley7 cKathrineMrie Pl,,,4,ff4 jaso RSngh 2 Xi,y Wg 2
Tuoh~oehBrot r 2 Jesia AnCla4 Crly RachlFom. 3 Chistia CahirineHaly 4 Sam An ,K,,,,,,,,,2 Ymicen ,,,KhlicalM n so ur 2 il~t 86h6Pm~ K"Sigh2 Yi Wang 2
AndewDaidBrton 3 DanilWillim,,Cle3 Elabh li, Margaret Fy 3 rem usen L6,y3 aileDana K,b,,,,6 Sehn hresrboo2 ~Sfani P,lielli 2 Smy Sigh 2 Yi,h,,,,Wng3
AmndMraBaat3 Nah David Collins,,4 Imi F 3 C~i6j2aHeic5 Fiip Alksard K4yek4i 2 Kt a n achti5 M,,th henclod,,,,Png,,2 VriSinSgh 2 5qoWng 4
MthwRiselBue4,2 Klly AneConlon2 T- Marhall Ftures,- Tmty efHel 5 JeneMre ohoa 2 Elisabeth Sam Mrcos,,,6 86,,,,,,Benda, Ppk 2 Svammh,,4MsSk4 Kt~yan,
JillinSitamic Ban2 EiJoph Cbl~t C=ElzbthFrus3 Mdlie Imne ,Hrman ,,4 Kevin Thomas;,,Koh16,63 QC666Mary M26ni,,,i 2 Ena Ros Per& 2Cdy M. Skd 3 Nihol. Joh, W,yyhy 4
L..M tBek7 Brno JmsCry 6 BokeC. Gbiel2 NcolMry H,,,,,,2 San&gHour,,Kong 2 MajoyAneHndron Danziaa bha,, tnJohu koni RyMihelWarmze
Jessiu Ann ,Begly4 DanielleSapphre Cfy 2 GaeBae a maLynHriat2 Lantjy oi 4 Mrqardt3 Pemawar,,.4,,,2 Rbi Mrie Skbim 3 Cu m~ih~br
Simeser ,Mbiuddi Blgu 2 Zchr Dv rae2 M-Am Gr186ki 4 4 6JuiaPtriciaHikey 5 Kdiy.Ncol, Ksmk 5 Emily Mrtin2 VcoraMrgrtPnce,3 HueBnne,,Sall1 5 1av14 BnjminWed 2
John, K B8612 Hllr EiabthCawod BafodWlerGa,,,2 Mrcella, 8RoseHikey2 May athee Kosaek3 1Ks. Mrtina ,3 8,6,,, R,,,,,,,,,,P,pp 3 4Adam Wstingmith 2 Abby eneWinstein 4
R .. Bea,,,h 4 Victoria An ,Ciswell 2 Dvid Mihael Nolm Sean,,,PtrickHiggis 2 Mao Mnobar ,Kwsh,,l4 Nihoas pecerMa6 4F,, iPu2 CarolineMrieSith3 861,,Mtthw,,Wi.,5
AnaNcoeBrzoy3 Eizabeh Jane Critchlow 2 J,,,,,,it. 3 Ai ,,G,,,Ra 41 Hih4 Rchl,h6 Kak,,,,,3 Elna N62 Ean ,MihaelQinn 2 JoliNiholeSmith 3 L,,,,,Elit Whs2
MaronGrace Berger4 BiyJ..,,ph Crites,,2 jam,,'ine iafiGm.,,,2 Mrc Austin Hidband,2 so Mrc ,,rmn2 Al,6hMri,,2 Nih aA,, Rcmainf4 Mr ele mih6 Tyr41,,,,,,,,4,Wei,,3
LM16Beris,,,,,a 6e%A JamIiz,,, 5 4 Andew, Lincln arr3 5 MihelRfaelHipp 2 illHisch rb,b,,h 2 HetiSmponMaes2 Sacy Niol Ra465 Shlby Karen S563 Ellit AronWlls5
Mllie ,Baltwt ,,i~i ge 6 R86lJ Md sly avr3 MryL Hrt2 RebekhAnn,,,,,, ,,in4 Kateli Mys2 EmilyEliabeth Rhn 2 Kari. ,Mrie,864,,,yk3 GaffW6,h ED112
H,,,,,,,Pd,,,Brli 4 Lnce ,Hgo Cmmns2 y1Eliabeth Gawik 3 N,,, ,i6Th,,,,,,,Hck 2 CritnBuhl,8Kre6ger 4 Ay nnMzrc acb iatrRte amnRymn moi3 Michll5kyeWrner ,3
Meihigh16 rrivain 2 Saanha are Cimighm 66fcaRseGthi,gr2 OiM2iGace,,Heo 2 MyJillKresbeg 2 BaleyE. M 2 JohuaPal ,RineyS4 SudiMihelle Smolin3 Vtoria SayWest4
,Le Brnhau,,2 Samuel FederikCisimacio ,3 461il Goge2 Chle .Hr]2 ~ .m.RcdKem2 T hmas, ,MdiganMB,,6,4 Mzwl Dnva8666e i"GilSbel2 awilam:rx
AlxHarri Be6holm3 Crsope au y 2 GatsTe *Goo2 Mihal . Hffn 2 Luren,,,Kiegr4 Z M. M.,, 2 KrtaRadugu 5 D.,,,Zbmi Sb. ,4 AaEizbt Wso
Alli Bery5 Lyn Dboul3 Mrk Luis6 ,,,,,3 LcyNiol Hllnd,2 Em ar Kue ,,adsnCaim Mllug02Al os,, ih2 ~K6,,,,Catherie Somri 3 Allion Rahel Wider4
AmnaImeBm3 Mi4,,,Pul Dalessio J. 2 J346EliabehC,, 6s3 CnradRossH,lcaw2 Ry Roy I666sg 5 Ahyizabeth4, Dgai3 jess6,Ashley R4,7 GCeoryMihel Solii2 Smuel,,Nhoas Waley3
Mojm wdBswas 3 U,h NglocDng 2 Cad , isn acsnSaulHwrd3 M umr3 ~2 KseyNcolMKnney 2 Nilsh 186,hik R-1, 5 Chd" ,,Dminic Srg2 4,,,as,,arieWite 2,,,,
Ryn athe lae RchlMorgan ,Dnils 3 iL-ren ,Ptr,,icia Gile 3 F66 Hieh 3 PtrickkMihael IK,,,,,,,64 Man.Marie Mcaughli 5 T,ik,,86 Ryhaudhuri 7 Hly hi anc 5 Hiary ckdW86iar2
Ber aninDaid lachrd Ad- am 3 Chl,,,Eiabeth ilk 3 B,,h,,,,Hang 2 RachlAne K,,k,,63 TmSsan,,,MMnus,,,2 Dni6611qe TyorSotwth3Een, 1116 SF13
CaiaCadi lno5 rsi r rDry4 SbieNei il2 Iogi. F,,,,,6,,H,,g 2 joh"BrceKu 7 NmM,6,ff2 aiiiicn2 M cl h-Sp~b.3 Cl6Rw ,Wifmt 5
A86,,,,dr Dona,,ld BIy 2 Cr,istnaNcole Dasi 2 And=Mriilespi 5 1866,,6 Mrian ,Hbbe6ll3 Mg.,,,Rth Ki6,,,,,,i 4 886,, RoseMdia.,,2 WFlliamSion ,,Ragn, 2 Jne EiabthSpm, ,2 S56Elizbth,6W",3
Smah Nicole, Ber,,, 4 11A,,s16,Rose Dv~id3 Jcob Slmon G, i,,,,4 Lah PF1ughr H,bigr5 GoiaH-inrgKwn3 Cdy RbertMlher3 3DevonFliciy16cdfr 2 1e4, KiSpuling2 E,iA,dewWildrS
MollyEri 886ck2 Aam,,6Danil Dvison,,7 Saci Rw,,iki 3 Erc,6yHuene 2 A..,,,Mre 6,, ,,,63 Pik,,1,,Cb4, Mnd 4 BradyU,,oyd Rmell6 Kahryn lizabethSp,,,,,,,3 Cfi,, PatriciaWilksco,2
Feida Ane ,BI,,,,,,i,,2 NcoleM,,,,6,,Dvid..,,3 s,,,,,i I,4,,,,, Ga6,,brielle H,,,,,,,5 Lcas ,Seven ,,LFenire ,8 Katherine Ane ,Mi 2 Athn Wlia rad2 S5am,,Eily Spilr 3 R.. F,,6Wdi,,,2
jakiBok d 2 Dmi,y Davydm ,2 Emily Me Ckiher4 MdlieMrieHulse 4 Olver Lm2 Ar.Larnc tgr2 ziinRees4 UjynMaieSrigse 2 Ja a.ikia
Hata al Bgow2 Klly Lnne Day 6 Jnnikr ,MlliCIicit2 Mckenzie ,Ellen ,Hm,,bl 2 Kate F,,,,,,,,,Lmbert,,5 JesieaLindsey M8611,f2 Emily EnRha,,m,2 Age,S8iuba,2 A Perry ,Withrop 2
John GeCald Bhn,2 LoganPaul D1Roos2 Ellen ,,,C,6,,,, Elizabe1th6,6Hntley2 Steven,,DniLm,,prt 4 CssicLnne Mihael2 Cad Le,Riness4 Nmam ,,,Shnd Sdzsra826A.Cbbel F1G- Witeveen2
Kat, ,8 ,,,, N 4 ,~h erine Gld 2 863,,Lk.RH,,,,2 Kr istn a,,,,,,j Lain62 idyHilt Mda 3 3 Carln ae h 2 MegS,,i ,,ynnS,,Andrew,2 Vcoi Eiaeh oct
ls e h,,,,,,,,d,,,Bello 3 1 g ,,,,,,ld g2 DA,6, DeanC3 J..!,A2ne gT,,,,,3gKidi,,Ann 2 61 61116, 2 AEmily,,Nic ol i chards6,4,,6186 h86im 5 63,Seth ,Benja Hin Wolin
PairAs dy2iseEommrito5 JohuaDn 3 Sra liabt Gdin5 ar hin Hur ,,,g ~ ,,, 1,,,l,,,,,,2 NichoA,llas Pad Lai5 dgM.12C74y~ 16 }468b4,~,,6,h ,,W
Rebecca Bormer88642 yan, Q,,T,,D.Ar463 Mario6J86Cic ,lGoetz42 Ler idhHg6 nA min ,,,2 Kelly Mde 6,,6T,,,,gL2 JacquelieReceMiller 2 3 886i,,Graceihrdn42 166, S,,Lynn,Str6,, 2 16,,,,,hW462
jlmsia SamBorlon 3 abneielge-DC,,ldicus2 Sn YeHwang3 Kaie Latin 512 n,fr aie Mllr ,Star Leichard..3iipp,,izabeth6,11,Scamp ,,,2 T 416,,an Wo3
Da..DnieBw.-,,,2 mh ,,Kaye,,,,, i,43 a,,,,,i,,,C,,ld,,,,,5, Eic H,,2,Emly Ane Lske2 4,1,66Mchele Miler3 JsphLird 1Rih 32 SNmkMaie Lyappl2 CutigYigh2
TiAty ya Bas 3 NiiDa 52 61,, 4 C,,,,, SIygr42 Jul~i Hong L 2 Ch4 idi,,Ming. 3 Patrick H iggsy 2 eah Danielle Stei3ber2 jY ,Sd,,,,,Y ,,a ,
JarredVicto DonlyB 2 KirynScottevoll2 Jaquel661ead(2 nan 3yNBahe athry Mino 3 E,3y I,,,,,pa 4 Nna CariellySteiberg
Jee y tphnBru M cEniA aige Goldst6462 K icA,,,,,, ri ly-gar 5 JuNin Le ,,,,3 WdlAnii,,,,,,Mirc 4 E,,,,Ll.Michelle Ritche32 Niol Lyn S 4 ,,2 i. X.yZ 3
61,,,4i4,C,4c,,Irene66 4 T,,,,3,6 And=,, Kim4 GolCdwa3sserM44,,6a,,, ,,,,6amantha3,86Mai2 I, ,,2R,,,,,2 T,,,,,,,,SlliLee,335'YMs Z,,8,,,2
Dana ,Lee,,,,,Braunshel,p2 Sarah Melissa DiamondLi2,Marc ,,63,,6,,,,,,2 B,6,,LAee ,,,2 Fdo avcvihM,,,86,,3,E5uardHRene,,,,, 4 16,664 NHarrisnJmes, Sern, ,2 Alxaner i, Yangp13

111 dlle AronButje2 Mhian Kathleen Doyle 2 E611nJ3,,eGray2 Clra hrstieJ,,,,d,,,esscaAlly eh,,,,,2 Bnai WloeMss3 CuteyEiaet yasi oadSun3 ll Ncoe2 ~ t
MargretCather,,ieBurns ,3 Timothy Doyle3 ErinCray2 Jones,,2 AlexisChr iine ,,,,,,,,2 Nicole MdrieMtt 2 H3 C,,,, e~o611 4 3L6nda6S4n 2Con Zhag 3
Ashey DanielleBrnside 3 Sara6Elizabeth Dri6 5 Virginia, Sld,,,Gray 2 GrceRadlph Judge 3 Emily Carroll Letts,,2 NiKelseAMozolaM7,,,,2Hani SaaHy2JAaRyn3 16,4,, 6,a 2 jenny Gloria Zhang3
Andrea Susan ,,Byl 2 Vronica K8a6hleenDulin 2 Melanie, Rac6el(Greenspan ,2 Hish,,,46,,,,d Kddurah ,2 Sa AeCndr Lvei3,, yaMuku661,,3 ,66,,2 18686 Sagerd,,2, 5,,,,,F,665arSy,,,,85S Kevi Juan ,Zhag 3
Hannah Jane ,,Byl 2 Cecilia Koai D,,,,,,,,,,l 2 Spi lxnr resan2 Smnh iheKgn2 Mel66a,,IreneLevin, 4 CriB,,,Muno P,,MV4AlisnL.S,g 2 Sarah Marie 8Soll 2Lily Yfli Zhg 8
Joseph 1686,, C,,dgi, 8 Mark44Adam,(Durha,,,2 1661,, Eizabeth CGriffin,4 Bnjmin Michael4,,,n3 Laura,,,Elise ,Lvine 4 4 AyuiLuiM uraa4 A,,2 ma,,,,na,,MarieS,lvi ,,2 CIs,,ael,,Tsm ,3 2Mo Zhng 3
Rbecca ,,,S,,,hi,, C,,,2 Kelsey MaeF6,,l,,4 Lura,,Anne,,G,,4,,,2 Joshua,,,Seven Kahn,2 E86,,18SaraLewis ,2 A ictor~Sia M~pyers4 oranMagart Y,,6,,3,MdeeieaueT,,,6, 43 Yig Z6,,83
Nicole B,,,,,,,Carbone,,,2 4AdamBuce, 61,,86,,r3 41,,,,Marie, G,,,,4,4,3 Michelle,,,,eK16862 Lue laehL ewis, 186,,643 Chritina race a 5 Mura CaireSndrs2 Lsli3 eg 4Yue,,73,,,4
Nicholas MichaelCar,4,,i 2 Noah Charles Tobias Elsen 2 1Renee,, U Gros,,2 AlyaMie ~Kaiser3 Sarah jean Lewis-Craw ,,3 GC6,8ihael Nma5 h,,,,Cl6SinghSand,,,2 Hana JnTenig4 S2 Yufan Z6,,g 2
Spncr lak amihal Jnifer,,Beth Eisenberg 3 Sh,,nghua G0,,,, 2 Anne,,Hele,, Kali,,,,si 5 Baihan ,Li 3GJamBnin6,,Nadel 4 Bla3keb6Srig Sanfrd3 lexnda . 2 drecu2 Crln ogZh
Mikla Anne ,Carpenter 2 Ni,,i,,,Hassan,,,, 6-H,,,,2 Ana,,Maria, Guay 5 Lln jyKaln2Collin, Li3 3 ,,,,,Bj86Nad4 Nln Chen Peg Santl6a3 Mathe Aa 2 3,,, JeryYiyang Z6,,,3
Meredith HranCarrel33 John Anthony Ellenkiotis8 4,,,,, hich Gugeneim2 Harry Qin Kammerrnan ,,,,2 Geyang 12 Austin Daniel Natiger 5 A4,4,,,,,,a,, gi2 GabrilleMarieTh,,,,,,2 AexndrpobtZ8 eud8y2
Matthew Jacob Catado,3 E611abethAnnEnglish 3 PB,,, Guta3,ereyzr Kala 2 Li,, ng U2Ahiirrjn2 AnF,,,,Nicole Sarvr KahlenRoele hompson16,,,4 Ru 886,,i,2
SpnerGore 86k 5 Krt1 NeansEke BokeRne usaso JleBethKaplan,,5 Z6,,,,,, Li 2 h CmairaN,,,7,nn~Li,, p ,,yn2 F,g,,nNoele 66862 N,,,,3,, ru Z 4
Cather,,ineChan,,2 ZyaSama&Edeig 4 ALil Venikata C,,iGota2 MiheSlleD,,a, Ippy 3 Jacob Doug8lalight 5 jaspr ,Lhng Ne3 1686,,,, LorinS4,,,86,s 6 tik Kyl T,,p7 Nicholas PeterZing,2
Willim,,WahChan, 2 AdesFabian Espinoza 2 Lnday,,E,,izabeth Cutt~ig2 Mariana,,Athena,,,16r,2 DanLin,3 Kriten Ann ,Nelson,4 Teo amsShf 3 Cou~rney B,,ynipon6 Alsa RoseZo,,86ski 4
Dep hnhaehr3 Z,,4,ary3onEspoio 6 ASnaNiole Giazdo,62 A4drea E6186eth, puska2 36 6,,,,Lin,2 MchAmusy esn2 Eric3John, Sch,,,,,,,,ki 4 Anastasia Lda Tkach 6 HsanAdahZreik 4
Madison,,,3,,dyn Ch,,,,,,,,2 DenaJacEter 8 1Saaicele yslicH2 Ad,,,,homas Karaba,,6,, 2 Li6,,,Lin,2 EMika616an N,,,stor 4 FelPmelaSharf k2 RbecaLnn,,,,M Br AexZny3
AlexZY Chang 3 K86ri4Dnille Evans 2 8Kimberly,,Grace,,Ha,624,5 bi,,8 1,, akar5 Shan,,Lin 2 McalRbr eit6 Lue lsaShne lr aiy onsote ao ihe utd
Leland (DerekChang 2 TylrCaltnEvans ,2 S41nha izm86,,,,5Alx ,,, tz5 Steve ,Lin 3 Grace Ngotnganawon,,g 2 JstnMihalSchn-Lit86ege2 Li,,goTong 2 JfryDewZsha
M,,6,,1,,86Rp~~E hi,, ,,ff,,,yT~g, 0i F * 30,0,,g, 0046 0 0 0 0 0 806, 0 , 0,d,,,D,,*i L,,0d0,,d 1868110 ,, 0 0,N 0h,9,, 0 04 0,,0,, *,0,i0gh 0,, . 4l 0 0 116,,0 ,,0,,0S* ,60
61 yA,,4,,,,,,4,,,,,,, V66Chen atthw 06,,,, shr StphM ie 18,,,, Hndly Charlotte ApheKin Een LuseLoenan ark ajnieMlleniJ enod ahristop ,6,E86 hrdSulliva
Mak1aulAdas KtheineElzbeChilton H,,ary1 C. edmBan d,,,, H H,,Ruby EJ,,,,,, irb0,y JacobBernard,, 6141 MJackKelly6NMurphyd'VictoriaLeeL4,,,D,4JeffreyEliotKSun
Maxi A5,,,,RynFChin JefreyTig Hi Fng iMi4,, 16,, ,,66Kr,,,,Citine ,Hyte AuustEdmnd616,,Aleandr DvidLovlan, MiclyogNachman M Plip Cuningam Rley i,i Htn Swain,
Brandon Wihliam Alexande 18A86on NicholasC,,,,,, Gabril,,le GraciGet JCesRd Hedrckon Edn iuhg ooHannah686 8,,,Aley Lcas atthw Garie3,,,,,RyaLeeRogs Claire Ilene Tai3.
BleAde lmn VciCun in oeGg ihalBradHny Beda oehKsi san James,,A,,, C,1, M,,,8,Macket-8h,,,,,, h,,,, n (6,16N,,,i Aaron4ichael sen MrijlzaehTa
Aysa mn Erc PieCoe J4e Aukua anh BadnMhitohrgetn ario amsaselKrnky Also icl dpc ara Irhm aralh Syny ehRoe pk avdThmsn-oa
Aust,,,in ,4meFsrt-yar innopldlJesrsolegecaasGrebliibelhoorg86n,, 166an Emily Sh,,,, Ainsey RayWil Vead
Kurren Alec Ba1646 if they acmpleedtBlA S T FofSMAN chIa.TE Daie Gerg Pal DJoas,1,ula4,,,,,,, 566p iaxllui, Wang6,
Mtthew4Patrick ,, hi,,sa6 Benjamin Pan8An,,61hh6 3,,,e,,hm!Wahni
Sara Josphine Beid students here have earned this distinction. Micl T. Payne MichaelShen 3,,,Xie
JessicaMichelleBet lh ndre Mic4llePesc M icha6elDvid3,6S86,,,Cc Yang
6na aaleBoratp,,Cayla Maie F1, n Hanna,,h PrySihel HdleyElizabeth Ya,,eych
Mitchell Jamesgould BoyCeGahrilla Maria, (6g,,,6ii 3Juli Renee Gips, Hannah Louise,,H,,,,4i,, Ryn Mtthw6,,,, Cran. McCdll Z,,4,,,,p3a,,,,P1,4, eey uh Smn mlyGae eitgo
NbigailDwBchmeyer Rachel Ann De4auw, e(6,,n6Dean lynnd,, hiI,,,AnnHrsman Jams Jeh La,, czk 86861o RobertMM1,,, 8661,, Pabhu3,,,,,,MaSkeltonSM ,,, P8,, Yin~ ~
Noh HaClepBurns 3,,,,xande61Al6on Denni Clese Myh,,,,,,Mdisn FneHorton Hanna Ram4Lee Iabel Ire61.61ullen E4,,,,Rose4mkkQi,, PJaso liamSkheap6 hoee Eizabeth Youn
16,,h,, Chang Katherine Annette Eh614rs M8,enzieLeCGordon ranonGar 46,,,, ZeenLi Sarah RoseMirona Shrya Rnjan Carsten Ro6bert p, grWli Zhao
(6anile(6nacChen oranAlxa86861ih acelBeth 6C,,,, DanelDavi (6dlKaprlian ucenLiang M1661,,3JaeMitchell Helena Martine Rant, LlaMie Sqil6,
Elie -s86raCen KiFang 61r4,ReinterH64,,,, H,,1,76Elizabeth8Katz M,,ChristineLicciar41 Cassandra Kathleen,,Mocek av8,,,,86 6 ,,4 arahMarieStc
Mlle66Chen, Lam,,Ali Fwaz, Hussein JofferHakim Jula Luren K166mJeffryUin 16d izabe8thhiMollop David Fraer64ed 3Johua AaronSt1llma
T lxne hn EiyRs ek alJsp aitn JoehJh isln aataEte hc Awnt aari oead Mrae ayRam akAeadrSoe

Back to Top

© 2024 Regents of the University of Michigan