100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

May 21, 1903 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
The Michigan Daily-News, 1903-05-21

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

Vol".Xl.
0s
OF
0M
No. 170
AINN ARBO3R. MICH., TIIVLI,'SI)AY. MNAY 21, 190:3
INTERT-HOLASTIC IEET Nicol Cojot Klno -inos. Itinins:
Largut Nnmbbr of EnIesEver :s-it o. Atis,. Ct'*-~r-.Mothn
Knon-Odas on Exiition liii ,OW
-Dlance Friday L220 Yk;tli-oASIl.
__________.AdtriniC. Wet -m~i, iti t r l I-~
1-Lit-ti Delanoi-(-tusitis tari- siati
Fintl 2'r:1011ntshav hon ~ld jArio, IL-iks. IDodd,,s. nil: 1titit
for to'hi ti- ts-o-tistn letti- Is o-i bieiC- ook Cotit: Chareoix. Le-iis:I
held heres on - rilt-aomitot Sitrtio f(ti-ltito A n,.1loter: tClelsist1'.,
tlis wee k Photo willihe 27 cloids O S C ttr. A ,tt. (oo: lDetit Cel-
-ab uti he tate repire stedo ofwit-a rtl, iits StliiiHorN to. I sireolt. Mo-
gassistoiiital ot21i o litn--s tientosiit tro iWister ow ing eri t 1'
hrs t Is-i esalags t tisiits of sout-it turn- utIis t i--u-Rwel, Hen
lot tto r ei lsto betinterit nedto o -ilhileit 0
streay seeitieiigtid o ,y w ntiuo oe stD a
it-i i i at o e. I o ls w t -'-is . It iitii s Itruo ii ochi I i
tiltha It1so etont n ccr o ilen t: s I i-i-t b an ii Hat h.
t~~,s c nu o~to s i tet l e s I iit 0 Plymolu t, I,. sitis I ttiSh w
to -riseree -tnt st-il t R aye Iotse-t Sotht Be it-is] I ll ii I tit
Thititt iit ivntthi pC it I -II~; tt
ir i ll ott o i l i-tis tit liiiSho - rri 'lto ne . 1. \ os rm .
01\ uttiili hiitis I ittleN( rtelt-I Io tt R lf'
tti
Osin i. I eItvlenig l t tin 0. tu Si A ts evi Fn ito h lteS
A. nt, Crillniveti-s Ba1. cIt in hr. rtier. -it- Iam 1 S. G1
ofthe't is it s VIitttI-utw l e h ld i is l rt s 01-Iaiitt: 1 ist-otrititilt
closed mm- stirtli s its adttinthe tisi Iiotti1- N-iti t I oyrd ~emld:llt i
1LA' ti t tutu Itnsiitt I os lo titerl ete C rt ,It 01-N-i i t ti Itit'iS.
--Thet o t illst tlt a s-i-ttit-kotll0oiwist-:i-t CtiitiiI
Roeterete titn S ttr -Kee e t - --i--s~ck\ it-litt tL is,-Le it Itt
sO - tit C OtestetitiitiCli--titttr1-k(11101111;
-(ttittrttt - lter B.tRoi erts.ti oweti. Celly:tit C l oo ii e S t-tl
-Ciii Jul gsit .Iiii to l 1 -to si IttttttBe rli t-er:lymtt iiiz, :r Ciiotttiit
-Itt-i: 0 -iiiShand.rsI NC l l; SafI.
Dr utdilpC ilts ittl'oilti- il- tI- in: kiCart.l C otht-ilr it N --
Taltn IDIaIeCi k tuakt.t 0 tt Io-- is it 1 I ttirt : Clottis Sit
Firld11111- - I nri e -s oratk, I-io: (no-ittV t -u I-AV:ty lo 1rs l it i-.
sit i:l tsti Ki'l tty:of Mi~ stt-it, fi-Alti i: li Iit--i. tnthuita irv i1x1irek a to-
not ildIin-ti - N igt st: t lttttFin-tt, tstor lnt ,is Lew A i : S ui t i
-rlosut: SW. t .ttitO. 00etttt sts W.lttinuit Wriht. Cotitil troittCen0tralTy.I etrf
ftstrtutr: Siutt-ittdldtred, Watgner; IUINC1\1 tIt BRkAD JUMPl.
'kiatis 0It-ttrty. AAiusrbor, IHeathtiBIe-ls. Itt nt:
2CCYARDICStCLOW HURDLES. Allegani. Hortani litttleCrek. OkVtik
Charletuuix,Smattll; Cleeland U. S., lttntU. S., ktlct. lJohntsot. Cooks, Iet-
DraperMuAlelrumi Curtis; Detroit Cen- roil (intrtal,Leet. Smithlt, IDav is;
-Sral, Shaow, Smtithi Lyoins;DetroiktDetroilt Wesern,. Doottinto eitroll
IWestern Collt Sulivan; Detroit U. S., - [Contisued on PageFor.] J
BASEBALL SQUAD WORKING frck Met Busy
Rledden Shifted to Third-Cole or 01 F iI i1 stuner ii 0- \eiuc o.;I f
Wolfe for Center Field-Base ii - i tlt 11Chl- Si lt-it- ';:urn, lit.
Running Practice inoti-e t -udofto1: see- wh-till oi
sets the \ . All1tiiie ituttof i
ofi I lii li~ s ~ k I0tipuomis, tottlieian is d tuggti
tiult it[f il pt il sothi t gI t i ii i ll V'iii iii is s uffeIi ng -i-i- t no fi -
tint rttp OrStis in i ~u th m le andii it i ii it-iitu-itickto
w htti i hiitsseio otpyrn~u utiThe 'liartakm itr=taliii s1i-t itihit
moltstrtiig ea te lru- le of i ii uitfor stthec Onc etsa wteekt
tutu-ifrm ot' ii Otii i-tfitdtothrdtit,.fom ne t utu rdly it tut thliiexit
Itw ,ony il alSau~ to iia t cu-ti u-u-u-u -horg tinkleuoti uuitsI
tit riii Cudntni 0ta tI-l ii 1y ae iso a og h sud
to -oiifild iork 01ndhis N-yn ofii ut James af eroy Inj urdle
s ihtsop illt ha tu iar led t O i, thre .akd lu n fit- ti ut ft heutt
tha -th it l;sI t in tutheo te;11ta o t t 1i t istupsitiosill)ut ui t t-u fi
iii ut l Thlt ilt h~l ha utte mallumnso O M rhalFil
net il oritlh 1lc+ n ih iisimpoii t outua ''l-ar
it ti-ig-titt-tilt tilt(I i1ieilitti -ilii low
il(' leu p it t-sn e ryt na pyi raC h r- tu ndt t _tui1hulil ut I l hit h
Lice. iuThe titio u114 iii ttithi lif at Nit tuste- 11i arun
posiioutn Cle11 u tWolf1e ar1e1thetwo
posible tutu if lute itWith Ist hinii Ja Sroe s C oy n jntio
tiltboxh it s prtobabIeu th Ittley il au SuA.uui R y.i1t w ll-now
by st t t i ntth ttotm e i vii1utu F l , to l m e h - c r iy lc n l
make ueioflis Itklls. Kars ol I uu i i uuss i Lltiout i
I*IkI ell s ills siutt;ibro enIto uderocustie by
Failc gtinal nClassto Ga m it a I I ft iah orseiat h s h meit it
hid t ill u ein t n oitto ut ea t~lii t ilt^e tit.its.hits , 1t to;,tt witus
Till, i-pitt hook .1iuitt utiitutof pr;t-liii ithete
4tic C yesterda 0-i-it t u tniout ill( bI sv . I . Ie o vowtok o c t e e
laiigithetiuiu t ind fiue imieisiitt uuultuuotutuu
itt otti I ltts gu- lt-ttut iti li-itt i in i utisuuhe hsldtu
tu-t Bird t o adts it tilt1i secon <stuttut tutnt postionkinti he li ip
tliv t eri tino-otstuwtrt; furlt,,14a: Johu o mTennis o orelhanlenctlcr
The iitiotutudepature oitn lth11tuturss oveto
riptt astot y t I u ut uu-d ttuidietltTl o uooIut of it ili11 Sl ortosi
S:mt etol of Mush sio maProg tr am k ttuiwti ll it ttri nil itt- t ti f ini
tri , y t t e coo ectons at ufalo \nl Ar oront Ji nti 19it t I 21it .itt rillei
his-no tuuer tin. if t issro te s - -l l plr o t theif n sit- to Micig i s uut
up nths team tilI vato-it oday'utu flitil- to - Iti it is o fiuu t, tut e fou rts
Iulu-stt 1th toitutti-t~i so tutiety, ntthi oo ilt I igttiUtlu in
'rl tl ls b sbalinlt tritlithisil tae Ii c I iii tititi titialm ts
hetplaced tutu to Cttlsttftenoo110 1t5 i uthe it utusout unttin . I Itu
Itpro--IItuuIIIwl eauti-diltena
4:0 it 'at ity i i muliud a tt 1yItI e ntl Poesr o R o
F t i t it iii it i i 5cn Iuciutuuutlls ishe tisororuiiu ty luit tioti~
khe tug t u ftuouttiay's it i r"ititt htcen tlbiedin:nl ro ith1in the.t
Iii 00tete s lu-tug ssioof lit(I ippaGI u- oil Althits i.i i
cetttut ilihetuu l;u eit lilt-ti til 00em
,ct rgm liii etil rutoTi uus hit. O Tto- iTut ut atoti tissu f
buttolio bov--hnge esiu heeitdutum titde -
hut:Isnt ito ci it u-u out it, itculg. tIt-tie tnit rautiuuht ilteitrdaytlt
tue hitf Ms oith 1 ~ fI- lit tns w hlt b tpthitdttth ii Ce suuf tth
I t-;lS~~l-lt N~NI Cit-l-it-ttS- h i stone t rin t itu-lug4 rut:tita
iii et-uiis sctinif t-e I etuuhttrhoeu tush tiutdfruoit utiltut evetinug,
Os-ri-itaitItinhg ildluitsitittugMt22,1tI-uitty ouutig M.,Tay 29.
eetedthts tliil ;ufficirs:
Prsidtei-R. C. CO'Brien. Aatris Itiutttrs C(iowned}tcompanity
Vice-PreCdtEih nt ~Schmuuitz. Ititth itdla loiii itlt tiswiltltireset
t Sec-retarytasdtoIrt-ostiii-kiittut ii lti~eSitve, if ltussttt atithekAtututs
Nageoort. lT-itt-trth r l ists s

Back to Top

© 2024 Regents of the University of Michigan