100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

January 20, 1903 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
The Michigan Daily-News, 1903-01-20

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

__ _ UNIVERSITY OF MICHIGAN. __
S-tt YA ANN ARBOR, MICH., MONDAY, JANUIARlY 20, 1903 No. 83:
CHICAGO DEBATE CLOSE tn lii (ottitofthe 1) 1Saw's iFERRY FIELD IMPROVEMENTS ur'tii~ ' c-n a it li ad ews wi~
1)t i fiv to our ote.The ichianl1e a fittingti ry (i 1iOsin;u- patrit-
--alumni N rwht ines e to -at ant r"Ktonfor Ail11 hi n
h aSt Ev-enly Fought Debate in dsiit-v~srtt-iI e l~ - feitith the de- To be the Best University Athetic--
hihMichigan H s Participated eiskii tnsi teir to be ciose- with Field in .te Wold-Foot alltomuinicaion
'tI0o. Team ery Strong teoine nfv"fMcigan. Ar. Ges Nearer Town -ut~
Ludein, whiiit 5irc-ii t utrned to teI. ot ls sn ttu !t
4h-iigtiii; sys andiolet em i t otn.that. zti nc rusii: ii re-a-t-i -It t a
t iti~at- * titilt uvdiy %-rigt i t3", ii- sitri-e iof their wise titer sounl ithen- tiim ftpi-ovemerni-t 5 ;III- ith ti iacstliii- titttty wtts a-t-ie-
W ar- motntiti C bItetl of the hae= hd hiti 1 iiltt Btt the t1e- imtae onrho Itt- eir m. Pepry ASiftitit. tiftt i i IIiittit-IS T1e aE
alitwh~rh ~cna ios s fis] nd eer lnlr~u1Ilae Gld hef ii t sut uti i toiiiitily --tr
anwhc M t1t i-'s 5 IIt ti~ ic (tfheuttiitt h i te S itrits fSI hhiaiiiwiti
Tt_ :ir litt t et tO ~r tst speshavethe ii tintst piti4rtafori s - iii I hi
a- I. r w.t- ---inc e. Thei-i-witi ettittlt itor the it-tritrs itwho has, tetilsofay-tit aiserity Iin hi- itirst Intotd'-t,-- iti~tts I --tiiiidl, itr
I' x iii iiiTilei 1t t iit w th" iid trs t i tte i lli i enait dit-ylslt e< sta nkll ii 'ii- it if - tr t in* i-i - li ufururnftP-i Nat.iit i I ii li
ho t te liitiii I it tt-i it, -i 'ri-i-i s -iltti titisp -I ilrit ittil hutu.T hertle il-it-i?. lc It iii iii- (Iitti t -tl i iti i A ,,,KitiIl t-h t
it o ite c l t - iit:ii -ltt ii ____,_r,__s__t,,_____ -irtiii-thaltiiiiiititt lsts -it ti vlwi tightii t - It t-oli ii- ti-
C~r.t "t I1vi a h n ia is t ltir. o lii w lasecondy Smetiis ttl- I tii iili ii P t-t til li iIti i-ui i -i-L
Y-i1-ii-iiil:iiin' 1s"1 a ,{tii itn evI iii cif ti-ti' reitt s ii'-titititrt
a _'-4w)1 fr - e" g sli an ti - t itu "n .tls i t, t n i in
lii 11-tt lit ittttiC.t / iit-K Ittut iii -11 i tt- Itt itttititit i-t tir - 1ti t -I I itti -- Itt it
At l at tilt rr in -un- I tt ittti it te Iti l--i tti dt u t ;as fotu i l tier n: tilart-ait ttt is i tf ttO
ito ii tititiiti.-01I irii I iii lAiiK -iittut :iits ititthtiItit riyt ii t a utit
i.,;i.nitt" ot r ~trd Ch 5tlgtittfit tlt-ti Scn -Sm -~ i l~ide ellihl- it t 11 it-i :ilts.i-t-I-t i-
tl.ii ; I i ra i ttit li till-.'\ ntn p"Ii t, vz ,Ib ilt i -titi ot 4o ini ,8'th i (w ( i
I i tI iiIiitrlt-ilt ;,I([ 1 i-tii ri a t~ t'1i tt :a . ei a~ e ,r
W-.1)'1 - -1IIh lit-rit I;rt I it i' lo l ''4 t tn i.,l il t ettritittiti ;tll n i elrt
<,n 0 (11rthe p ,ni i is il4 ttl'. iitt il.lI
c ., ,tiitlA he il htrnt lty- at 0 1 in t, + of I i iock eaf .rid ";t d " ellitii it-t liiiy t
::o lit - i-u-u ''l , ii - i i l i s il iitt ti-tiIe. tIr l .i e itt =1 iri It i c l 1.14
1 "I' )outy rad ng 11,1 o t ilt t i ,r it ri, Intt
111i llt il-ti < am I rF-t
lilt- i-iiti,111i1ututiiiiAiricii1it
:itt:ti: o r lieitatttIII alld . lit-i till- it iin 'i'uslit it vne- cart- of i Int t l; ti t i t ie "iat 1,
i-il' r .ti l t lit litIni , +e it ilrO ~ti i i
-il 1w iiesi -- ti-i nittiti-;I ti i - t i-i tiii l-i IiiiiI tlS tl
- - i1 - i t ti-i ti it-its ii Still " l 1tii. --t i itt3t -- \-ttit oi Ksri it-m
i -t -t iii:. . . itY -it liiittiu{,s1t t t illssa i i t 8 il ii tir s- i i tR i "it-lt lt iil.e
r i "i, i It - iir, -i ill I Id it t -u iii-i-t tisti s f 1- ii-t-ii ilttil 5 -i -t- ii I - i iii,
fit initi in iiityiot'lt ie"t l l- "T' - i itl i l it li
it ii Iit-t-I it-s- t S ~ i it 111 ittiitit- it- Iiii-iitltil giltit-i tit.t1t14 t" tjin
lii i.i-iti-i utu tit i-itits Ti, Itti lil t o i , iit lti i ii
I l, t i-, nuo tsti- i- t il t i i 1i u ,i1111 ,its1 S Iiititiit ti ntt -siti-itu ptu htt I s-t- i itttit- iiii-tttllJe
it - tui -i ltXlt i e :.-i-itt ti - i i iit t s iiti
i-itt liiir itt Iii n i r lltI ti sttillI( -ilt l"it sht I ,; .,, i l ii i i lt . - at
ii i- ilitt tii i iiit ii tl Stit-it it -.t-s itit i tu I tilts . f~ it. i ill Ptttsti 1st-
5. , l. roiii ill,"' s 11 1 i I tln i rtit-a i :Ind i te i iii- ut-utni t t lia- t - --. l i t < nr is iiii t i t fol iii. i-5 tt- i
it i-itsi titlist Iil r in ni o ^e 'h i \0 , 1 b i y r~ l l tutu i - t
1, ,tilll t\1utu iAra 1 i it-it-tis, .s. tr lit-il ie . f i t \ =,ti liilti
is.. ,1I: ,,ut The ltleitin-t"-tl -t li'tiii li"at it-'r i.1 ~~~e~-'I1 -sbt iltlci i tffrfislialitii tt
I\s ii-i ii ii --ilnits" lit - a t il i If ii ii-- i-tuI-- tiiI i l
"~n tilt istli illi t i di ,n-tit iii1 en if :i~ r i I rn -iatYt-
;; l ve tniil w l i, i i -l I i itittti ,li" i hi"l .n " ''A t .i 1 l i ii n iil-ut h it iii it t iiil, 'tS lella riis- n
tiifor+, v i tilt siiis lis fs n1 t ltI i--ltf 5i ttit t -Orl elii iiit i111i jriei iii i" at l if th ti <' ir " .len"
t:O W 1 e n iit ansht in-i tt ,1 tt irS a-itt ii Nt iwlt t-it--i ~ l o il, lrlt rs ;1t.1"a1 ftI -u-l":,I n t Y t tu , fy iht lii
- t{r-X~i thvitri I teit~t irl Itiitil tii t (itt-ni i-st titill:it Iirge Itit ii ;i t~ l - ltwt i I iii:w .ag114+t hit t i1i. 'trts-l1"t
-itti-tt t ' 1,E iii lueiii itr itiittti it it ii itt tit itt lit ilit411" f l it-i liti Itt- - ls li-- - - - - - - - - - - - - - - il i t i nn At- -iii iiitie~i"taeilII,
Sit-- to - Iliv Ii 1 11g. i lit-i il rtti u i uiit" I u u-tn+.Il-vitt yt (hel t as eei llti tt- Ii iw -i llosttt i t - -111hl gti it ty tlsu
- ItlIf 1t tItd)Itii I iiitiIg Tr o 't t i i u-1Ill.1tI-ut li??S-It i-t -llr -i t Ilt tit11iiIItutu..«,Piti - tilt-.liiit.tu iel ..
+[' , irt - illt i i til tieth It i s whtiiri lit l titli Il~~sllo,('t). \ -X t ll< 1 i1i)'it.t~ f#tt 1;1- 1.Ile ttIIIiiii H 14 ul~ t '
itt orth ( eritWortii itidli i-ll. it it-IY I tii m' ill s tt i -~oitIl tI i t t u ~i'ti l tI11' (f I, ;'"111 s I~ l A''
, itt 3 v t lt1 i sit W hS't 11 I tt u , u ni tit lit tII i - a ile s ii il oC i o lds ; i tlithe tilhl t I IAttI ttt ,,
+it';t''+It it"t:1 til~ (f V1t t liii tillt iiti< l rt 153iii ii s I lt iilu-uhic I1. 1(lk o )itl'; I c ie ;ld 1'1lli
iii i I: t r1 : s t i cu l ii I it u-I $ il titlitl Ii l ul(>~ltt' 11If ii 5 - i \lll! it . Aii I I
- - lii i li-111 foottil;1-i ill-'s.iIietil liiil
1+:It t !1 uo t* itl l ll i1) ii11 e lltettfihiftSohhall. t ilt:; 'u raliliitcill itt-u Slii i'ts. A
'ontl S.it utii lt-ltut' i ''t n iii ii ;211+tilt +'14'1',tututlit i Tt li-itt-i tiesinitte
tits- -tilt tisa117r- t t iii rI us br ii it i l lii t tt i-silt-ic t)liii il' t intsi(fl il'ii ii itlit it t sit ( lI I IttI

Back to Top

© 2023 Regents of the University of Michigan