100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

January 14, 1903 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
The Michigan Daily-News, 1903-01-14

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

UNIVERSITY OF MICHIGAN.
+,',,oNit YEAR. ANN ARBOR, MICH.. XWEDNESDAYX, .I \NUTAI 14, 1903 No. 78
WESTERN CLUB
=-4yMuntain Students to Organ-
iz One-Purpose Social
and Political
At-at- tti.tent is oitfoot to form
Wr1,-i Clurb oa it s :e lines that
St. s-na itt-IttClub, now exiting, was
ftm .Ther is ,sfeeling among
ti s~dnts from t.)v West that -uell
a- F-Il will -he -- lising beneit. It.
,s 31 rn-ih ilt 0)11-I~ttaty for -loser
tits-i-- irh ai-il -om- lil-Is ton in
itling "-dnt tttles of -a
- fi-n)MI tin nitttittittstats, il-
"t . ilto ;tllendtac t,-ti-lig at lihe
t i r sttts, ts-' of 111tar01t
«-a-is. -Srvt +at-ul-ti torig,
Il. li lti ll ga it od sit rtitti
Athietit -Candidate-
t- -ltitlst frill,, atit-s t
.t, - 1- , \ . i ai >i-S c tr t lii Vettir
#t it-Itr :>>. -ii i~ o t lt-i t htit t -
i"r ]-tt t itt-I ttliYS t- ill itol ;sit
;in;. Lv ,";ri, 1 it-ilpoeili" -ito 114.tl -
l n. him i i --is-eri-t -v ' It.VW . Ali--
'ri tiill . 't l t Itli-i It.
. - I nl"sr;Pi-it . ful g r-I
A iadUlliscovery
r dne.- iii- titifall tax-vi-tel-it-eio
%. -t I vo., rishina natedicnait
IJi-t11- t'It Slit- it sthick is litibie
. t tltili1thit-s way it -ve lotti
t-itlaiestt unt ofa
teGrininas vli-
S i -4'41,14 li ias iomeis li n-titcedi
i' i } i--f~urts ttutili it lii
ii -- ii t-ti aisaajoke tanin
m0 vniiai ayz St. I e ftithtt ti:ii
i lhiq-i-i the tsseod tatsoal
t- t i i I liI i-ilzttftiiitii LL tillilt--
halo1-vi moe pthtic lii Mi
81x, I ti-lit t i Etits t orin'I h , ov deaxiti-ni- t1o
-it It--illit for hi: a itutu
Debating Team Woking Hard
:4aa.1,ti-irk 1 tl-S"- day s. "t^rot s sveit
inttillYoti-it -i-I-ve iry eenaitg,tndir
tit" -.-niit-rvilsin i-,r rif. Tuevblisad,
t is -tutu li in ;i ilt Its Iphatses
4-411tr plit- ttu tiliteaiters ttd ut-
t ilt- ii ti-ir hetlp iva in re 5utri
v,«tity tttg ttttii ll t tro tnd otist cn-i
Shut I ttnrthntiss
d! I ,n--it r t]*th- i le gymntit .t-
rt -1::it ittil Slit forit activeii
Mi-tilitrs ,-oittheii-resttioti ind ar-
nvnsttttitttttii-i5 of thSenior
wits -ttt-- ime t tt -tishlrs studio
it~theri~y; San. 7, at 1235 p. m. for
pls-astitstt iittr. Be prompt.
Prof. Lockwood's Recital
The se u-iilotfSt-eistri--rri-tltts oni
i~lttttn r ilviei iii-gien -1)y- ISitt.
Lowo d ax-st otday at 4:3 ai I+rin
is gita it-Itai is :ti very ittt-isstitti
Ph-a tttisie---01)i. 17.
Mliii--A- Ihtrv-tt.till- Tier-itctintti
Pt r.tli tu tl lit tli.
it utitit- fn~sic'lud3~
II. I ats i;
t- iti tiitl-ttldt 4i1."tl-F o ct.t
I1..S. C. 11. A.--1It-tt-a t ttt-iiis
It ii trituiti t lt tilt rlli S t'lt-tiii
JOHN DVS POOR MEMORY
Prot'.Wigus Showes lUu Chiet n~
SEVEN TUMORS REMOVED
Dr. Kinyon Performs Difficult Opera-
tioan-Less Than One Hour
for the Work
knowni iitti t t eillselitit s iSpei-
formedtt Satuttrdaty ty ODr. ('landius 13t
15itil ts. fat t ia -itt thititthospxitl,
ivilloellti ttnl iworelilt ovt
m iut.Twotofttvtuiotts utelily
-t-tittll itt Ii.l Ittittlits n t0 itnat-0utt
it tits The . II til twvs tterftvinadis
lit- litilytt t i It i- iloss iof b l out t i
iltui-lis ; lit iliu1_~eits- itu ral-sizevs
ttitt it y . l l ii- Ittuu ll iii wo ldt
New CoastinD Stutnts
Ther-e is ti tii tittsi ilthile Boat-
lu- fadttxtth i tittuntoh itfisltilitit
titigrlit. of on '-S1-ti i-I-x-iuglt Slt-
detits wets tirtdaoftdrwitt x theltiir b-
sleds upt1t1tiltveyti lttle uy stts
to has-e a r~ tide -todiso tybi-vitigt intio
eqats. IliitI d ntoii itir a -1ur1sntof
aicir ;tl hitt - Nd futll (it titi-ng stlt-
tetrible lits viet Sixhlutit tmtor~
v-ar. Thiy setmtilt-ioiittke pit icular
deiiglit itt toitttiti- lt -ordir is wicht~i
wsas ftast sitoitUti"ihtol1ti I-sPlit tiO
tt ear wast5etivi ittitilt lf-iseinti itI'lley
loos th liieIt-itti itt ihave :1.tlitilt1"tots
in otidir lttoiobtit liii itt ilts tolt
suddvn topsi.tiandtiti-i-itt-eni itt a
otheytiadgaptaitt t!it--irtt chf -te c114
Sfdit t-tin theii- tt si i I ii
itt Sit'itynight IiiThvt-ulllii 1t sitat
onithvrius wetlsi-it tIl of h
SUTTON IN MEXICO
Ex-Regettt Etnjoys Life in Far Soutt
--Badly Wantedl in in ;harut
County
I'
01 oinoss Beinefactor- - Rebatest
o On RalodUnitverstty Settlemenut Notrk f1om1 ' ite t(ts Nas~l )
on5neIttloadWhelit wo is viiii- itlSlt-sit-u
_ - 'l E"t a i t il u ofu i t(l t -it-at :itt 111 ('tlt : 101 I,' 111( l hf 'Iio e
Protts tiII. t I.. W I v-ll of Ih I;1\\uteii Ittu it i 1t tll lii lltly 10 11 iu ~t 11ns lii.i lit ttll tiut, i ttI liii Slt ltt(it
l4isttty iS"litiisutaiiuntutil.tuii0 u( ttiiu
pal~tllislt; ectur d I1l'fo + th Y. . C. t it tit-i111 IF t 1 t( Ituvu s-iu iii t w Iu vtr iy vtie \ 1~t"hil
A. uIatsit Ili-l tlit ilpo ''1s t i-Il Ie 1 t ' 5 ti 'l tr \'lt}t i ' 1; 'i! a e t c 11 n )W l It i ( ltIi
:I Il~r}" k toflii i rsi-ut nut l~trillultuin sf t tuf ftt I thUitsuug i s1' 11 1 t ;iltit\y1;1tftu-i 1iii ittti
ltitl~ i (tta ii 10 t ilt ilt lt-i lit 01 tu t):ill I thu Ilt Cut,
aiti uttsttoo fr i xls vittuthe1541 tidt
(M co pa y.tiersuof 'li l it tolu15 (11tiu ti-irliii s" Si of i i l~r t-il ut utlt li I icltt-oltutu
Iockefeller, bytuu I ultutit lu-turiilrtsadttt iit111 n rfos rT yo, ictO tis ttital -litratui is l Ittt il1ta(slut
tutto - ~~llttelit)Il it i t, a .till niteis l latIii Ist t t rilseivmttnlyt it iuItli i stait u ultt.i_ t S
liii rtills lull hatiutenl aleu t o tut iiecur on Dr maicAf
hs trus ui- attt nt i-ty feezesilsitlt-tits ule tt r al j t'h~ i u t-us li this witsh xii iiI uluvtiuu - i tl
saii~ fel~. rlakdth e citutuul . Itttro imttdi.the ulitrviii-of40:-i ntere it li tall:i Is 5 t t aternoon tii11
cat r liate at-raltts sin e 18 40. ut shuts 'lit I(tutti- lto tltil iltiii ii tutulr.-(ilyoi s; \v nllofw d ex
itohft it ut-l uutsutltilt, lucn', fthei itt stututi tlttuu ii IaiiS ls
stlttin l l uittt il the fau t y- l o i se the li ii lt imes tilt tit I004.tortl
fotte Setutoisanuit-istuur itt ie 'ylow 11( tui-tuwau ient I I Stillt 511 cw To I les it I tileo lde tiand
51 lituti tuu lii lAfitter1-la e en teclg - tiulttitxeilmiiii lit-st lii l l utlit ihas i iitil-ti tut iiut- ugt iy
irvt i texs dIothisn titirrailrail hi ts fi rpetelilt-z tli, year. telui tu i- 11a1 1:1:11gt lc 1 he l il e
i ockeill eller, and uiuintmyIuold itli 'Fl ilt t pcedt dftltiltd I~s~ o ~i s!ii rti tot
lilt il titus I- titlity. ha ml e fi il, teeftsttisuttil or hro : l it heitgs tilthin" fis ols l tilt
till, S-rce i bneis. S Mr.NoesOrgaizatons to tti l' ieoil I lil lunw} ntl
feller', l}Slns to be vu ryi b i -Ittfs ltude -tts usndtothe s. III ttiut way it who luiutretahut -ill. itrlutt atlc :11
atle st lerit ttt htt oneit ira i st11 Iiii i foris ittgiauthus ii ll,,tc( co(il t Io~ui h ;t;t
nliiu o lii the riltiig ltti hs it tiiinttr-Rc efllrtIlIS co e t I - la I tth utly f st l r-ut u tu-I i llt +1theuS t nt ,L iltit
Int liii u-t itut li-ln r t o iii tutu- it l, i tltd inits th tutu Stu i se tlele tsan i e- he . a-ue''tlSit tutuhutitu It- iii- tl
ofrll thtilotI-ttut t tttulii- uit I i tit-i ill t-i u-u i -hutrk li-ittt i re i tlI Ithit I r ) Al lit lit
hullhiiIt i I S uluuitti a-it I ilt S tu uIi5 uvterIy-IIfttulilt tut
wi-h ista lSt ttpoliht-s u-- tulite a lull lresin s leit il w y te o i11y ar 114 l hi t itu iltii fuiticon-
litelstudiitst-ite tprovehisofitsIinct ii i-s 4 a1thelu -w IaInitlut SIt-tl uit
Itt-t 51 t ti-ilt itit i I ilnt ilttsiiitt uit i' an'.n lo nts hi -'utu i t1we 1;04 ius1 1(1 i ioine itt. utt ti
Notllli, tSenrs tutu utu in hu lit lu hut i u- I iit tt ill Slody^ 11 (ria -ltait he chuutil o i ai i11
en il lltpIlv l e i y .al Jituulrn t of S5 tttioo tt ilndl-uaii Iteri(:r l-tt -lrItatuilu ata Slto( hits4x) ilti
setutu -: t "w ~lsu ayb ds~tshir leu-itt-i 11u-tol. tui(tu tut m IiivttIim i 'I'ulislaySit
:tilt / it mf li l-l's o t t-ll ittec r ltii-ittC .) "E ery ll. i t lit4,fI)\ th iggtIull -
SutaiS m tt- ietcurei-at (ge eralor 11:hut ilti viii -- asit stl~ , Iv
Notce it-urganihiza-iationhis ttuut S u tu 15s * 11 . t: i t
II t i ht i itI. tiit ('( st)()1iSt tiutItsitlt l11:13-uttit tt te u-":tu t i lt h.i ttit e
ISt iiiii E itr ll lie"i th oll liztlunis xii Itut-usu-tugu lollllvttiuistl
Sas Jlu fr Sie Su ua i t i s dhut - oct s. NA ttt t ,, I it~tll ts. titutilswts it ls m ol
75 ctiI ic ta s 111 svttden t us isissebo t te tugts-ntitt of ::1114

Back to Top

© 2024 Regents of the University of Michigan