100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

January 07, 1903 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
The Michigan Daily-News, 1903-01-07

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

{fIc Q4,
___ UNIVERSITY OF MIOHIGAN.
ANN AR~BOR, MICH., WEI)NESI)AY, JAN11 \PY 7 1903
No. 72
N]) YEAR.
EDUCATION AND BUSINESS :Se,-AlIii11t .ilpiar " f II' NUFER'S ELIGIBILITY Those Eastern Critics
744r Relations to be Discussed by i 4iiit' l \\-li iti' X x Ii 1 'II-Matter Still Unsettled-Decision of i'~iix'xx Il 'xxix I(Idih, his xxiii xiii)11
ei: a era at Convention of Mici- 'L II ilv "'i Prof. Waldo Unfavorable-Loss ihixls+'i rttili:
gao Political Science Asso- Thi i:111'1". T h i lii i l * v(fII, 1(e. of Athlete Would be Blow "Thei' A A i'iii'r'ivi ll'xxii iixkxd'Ix
sat ')'INr Cl. 1..I:rl il ti. AI ( aixspar' CCliiiix'i' 'xxii'Ill I h slli'
clation in February (hi 'A lxA 'I'rAsi~l'ix it Il(.to Track Teats xxtha lx lx11iIs lxivdili l ttix' lhst iixix
iii "'hi'i'x ' f°l'xx'i 1l rl -lom to i tiIi' (itillIct.4xii ;tA 11 l Iiujxx-I'iy
''!""xrxxtx''iitiixit i IKhul tiiiiiixi .( iliid 1i- ' iiiiiii 1:1iper. iTil feliii ) f' Ii ly i r , i i. i '1xxx111':h VA ~i11 xxxIi y i' x Ii lily'
,I CC itiifAll I.txis' A i.i-. r. .1ii1 lli i
K 'h li 1I (iiroii xldit) iiII iix,--xiiI i-i- i i)' 1i Ni ixW.IIIIA.iAlf.1'itlll . r x':Ilxxr ':111111. \ is :I'i' ixi''.liii'-
I)iI11ili' Cliii ix x' l(Iiiiit'il .i 4bxi' i iii' i'':iii ' iiiliiilist ai1 1iiEiai i ixliii I iiili'i Tlw
Ei'd11(H ' 1.ii'ii ) 1 w l i; I 'd 11111 or xII -I h 'x:t'id h iS ll. A If "l itt 's" - t1i 4r i~ . 1lis w ' y s 1I t1
ll.\ixl a 'u : I1 t y ' I1 l th' '' h;I I i I 1111.illi' 11i'1111 W I ii i l 'ix 1xii i( ,jIt is i'i i 111i ii" illli
ll" lixi 1 xi' x'x'ii i' lii i 41's ii 1'ii '1,1114'i(ie hii 11 :1(\\ '1 ) )ltl''lt' h ca o A hlt n a c
1,014 :tit ii0 ii1 iii(11i115'titI t li' ) i',11 1I'41 I tl' ''"1 ili11'li;A1 i:ltill lr~lt A~ '%11" i
ti' (i ill; i''"1 11 1''' 1':4, t 4Iltl l vtr i v (:r h '( ' 1ii1i 11(ii ii iii ix 1 l'i l \"11 '' l~ litr :ld I~ ' l~ ll 11 i
)11 ' '\").1( 1 1 a y4 Ai 4"tsl)IIId t l, is i~l~ t' w i l h 41 -clsst'l b Il% l lt' t;I t' ";1 114 IrtI()'4' P r(t. 1 ;t dI) he lls s1t'il'- 11111' ('r 1 t'' i a iil '
i lt (i l I ilxxi iiix' 'xxI 'I iir- I 4 1 i '''x' iiI'1 1( I xi :1 ) r l A), 11: 1 (x1i i l 1 AiI tI1 i i Iit11( li t 111i'iis ri 1111f iii' 1 t aa
A hii" _,hiIi(iii1 iiiiil iiA I ''1ts l2 1ltil .1 14- l :s i) il k '11 or
Ci I<..1llists- aislisli:tilrsiMichfiglis11s'sian
t t t '' id ly 'iil A iiix:i '1(' ri1;11)1xIif Mu 's tt,1 '141)\.I .)1 (l'''1Il )I 1I I t ilit lli-il f l- mt it ide 'as ass s sI-V I
:1A iJ~ill:Il ;}tilt 1t xxxI i i ii x ' ii lit i) tlii ii) * i 111 iilii iAil 5111 1111 1 s I x'i'ii 1d I1*'' Aa l L(' 1\' \ s AAI 11 1 s 1)-II:Il
ix- h I Aal r IIiir t1'l f l ixii' aii '-ik' t 1) tPresen'ted;1 to Mic'litlian lFsotll T ea tis I Ct xlii' I f 3x(xix'. xiii C i'IIiill3'i'x1 i''i i' ii xi'' II 1 11 ii1' txIil\x t(
i' ii"l' xi x1114i'i ' ' i siiiii 'iii t " xi' as esti ssniloV!ctern xlisIAxiii iI 2IxI iI1 AA 11i ' xii''iti'ulii. .iiiiii i i
g> ' i 1i x i i y * 1'i)A "Ixi1 C h4oA11 A sl i snl o o f I (1 0 9 't d I x II x I t I 1 (0 I Il i A ' 1 t'x i 11(ii "I)I 114 'xDr .iii'
1111ii ii iilxxiixi xiiiiix'il rdl 'xi.1ttl\ N I~~i'tI ~'t A. it}~ 1 h't(lll IIill.\if' r' TENIN EIR
al ' 'i 't'iii iii'h t 1 1( hA x 11iiiii A itit ilitii ii''xx :11diA11111lisir I- iiih4'xIiiii'1:IS :Iishiii IA 'l; (1i
Yeiiis,'l('')f li(xli :li s tt'i iiill \'il-il--Gre 'a iit iiiar i Book i
111 itile,' x'xxx ii ltlltI ' iii'xiii li s i xix i i xx ii xxxi i x ii sN i~) xi lii iix
- '-IIiix ii 1)1 xixli' C i'i''i xi iixxxi"atI ~ ~ i ~ I iiii(";iii11i Cl i i 'iilii xxi ii xxii
iiiI 1'i}i ixixixi h 's'dxii11' s ' 1xx1xIi' tt.1(4 1i llI' t i t 1 rlIL 1( i i ii it x ii's.xliiiix ilix'111i11'x:111xxii' Xliiiii'''xi
X ix lxl .l i I 'l i it i l t°'' '' -
"il i} l]lull. iiiiii r I l'iii 'x
Axi Iil u. Ii
hIxIix xi ii i ''"x _i'i'ii I
fra al I rNltl't'x 'i. i lli' ici ioiiIs ,
xi'ix ii Iill i ii i it xli ltiii
J xii l ii x ii i Iit~ [l1,1"'C "xl xxxt Iiii x'l''
x' ,~ xi xii' It xxiiitl I'xti ii XC xx i x'
l:! I' r liir' lGxxx :30ilt.iiiI. i
ii ii i x litll~tii E i toi l
xl'i'I' ifY ''i r e-iix' . I ii:
'"lx . i'iixiiirt#I «iii x iii 't~l tr a
Ill x tt x Iv-'i i . I xxi Ii'
t1.i
' i "x' l Il 'l'"xiiiii ii iii ~ l'ilt~i( ii
',al'it i t I' tlii tsli iii
x xix I 'CIl w.lxii l I xxix xxi'
--lx i Iiiiii'x I ~i'xi'xiilxiii x i ilix'i
tixii'x Xx' xxI'liv ii xx i ' i ixi
- i ii i' Ix 5 ! 1 l xii'd xx rIt' asix +' t
l) i xxx:tc :iii l1tlixi~ li iii tat'lii t t t)
illxxi ''stIi'x' i i xiii' i i 1 f t II xiI iiiixi'i xi
Yale May Play Michigan
A xi.-liuiixi'li Iliii Ni 11i I i iil-
c't~ " tlti' IIIIl 1 i '4 ' :1 :11ilix iii t")
till ixxxitr t'IxXII l 'I1,'xi li],iI' CIx'x iii
lx lx,11t. IIO1;rI Vi xii'lx I lx i ii t' I '
tIwi xi' lxi a I- r, I;vii lxx II' oi ltt .)I
o1i' 'irfi~ tl'ixli':iiii i . ii
tr ile. is I(1; - ~'111.I lill.-
~v)I x tai %ItIWili IIM'sI ne(wtil it
liii iiii(, oiyCli Cxxxiii'1'1 xxiit I
''lt ii'l' 1-. iii(t i xxi Ii ,1;1(,1 tti~ 1, a t .I t i i x~( tix i x lii
l ixxiii'x i '' I i iii iit _I I ) n ll o d r t o
liii XiiQl1 thi xt lsxxxixiii Xi] '''1('
niol K iii iv 1':11( : gtt i i . IhI VIiil i
tti d .of FIx rxi xxi x' xxW iitxx i 'li'
Nitm(hotie Brg an'Cni tl(;SJ~ 'atisis t i i ( xxix lOur
11iii ii lilixi I ii lii iii ii I iixxi I xx lilx lxxi
liii xx i ix iI & tCixi i''xix'i ' l sx its( onlii ii ii~ l ii i ' iii I r l Ii i Tlii a i
1 xix xiii ' iiria- i xiiiii )lis o :illikindsiillioutiitt 1I~ oin oneii ii
im i t 11:,1(' s ttigs a liiitt(' xxiiis or the ' ill" xxi xii yI iiif youili i xi' xxix
xIiiiiiil' i l ri 'xiliii' Cluiosix'iixi ilx''iiiii'n . ioti(lootio xxiii lxx'
S 10 \1 IIi]] C'i i i iii x' ihey iins' :ist) l i li i iiliiii' xxttiioill io ler ii orI~~
I' Hti::'l ilx1111 board witI h h 11 xxx-ix t ih t l ln"u a
:t -iclu t' o tli'ir ;r~ t11 s t e 1)1~- 1'11','Ii il 'ii lt-( Y. T i s i s i' l~in d
I,>;I:lsicrs 4 )no 6 ,',11+1 " 111111ot(', sh llye r i xxi' I l lxx '11'.,':ii x ii l xx niiixx
m ny iw i le",1iE' I i ry to'et 'ut 'an C'i'ti.ofJ'C1
""1 ' i l.iix' I xLilliii I iliix xxii ii'' 'x1;1xi
xx Nx1; i 11Ii 11r tt 1 Ii t I i>I1 \1ix x i 221x2 I''ti a 1 . w l 1 ''iii''xiiox-
Cl1ix x iix i i ii'ii 'I .11 ixIxixii]ll xittt I xxxt]t1n1.1 li .tii xx xxii.i.4 irt 1111va* lixhI 14 cr.tiirxxiii xiii tixxi
liiM i' 'xi lx 'C lxi xi i iIII 11CC;115:1"'ci 11- i'i'2t lle' ti ii'x wix i i I " xi I txx
s'i''i'i I r i1i11iii. i iMrs x W iint'Ai llif'xxx'xlM ,F ''xxx'o lIv rt4] t t

Back to Top

© 2024 Regents of the University of Michigan