100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

December 18, 1902 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
The Michigan Daily-News, 1902-12-18

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

UNIVERSITY OF MICHIGAN.
ANN~ ARBOR, MICH.. T111RSDAY, DECEMBER 18, 1902 N.7
. 'RCOSiI YEAR.
No. 0
TRANSMISSION OF DISEASE Accepts the Presidency
fir. Hinsdale Points Out How This rrl soii ilol101 ill te f i,1,l'
May be Done--Great Lakes po It11tnee 111:speieto
to Furnish Wae he .hoI- Ciee fA-v,
li1s1,1s 1111 -,-tI il Iiit,, I IniIn
Ai 'i,-11- hasi tmiln largvI Y i so d.n _________a, _I._l_ stII___ ,
t1l l fl lillil annhli 41-inltha c PA\I .lN-AMrlERICAN A TIST~d
Th n iiiii igdiII I- liii-.s RIItIm i laThe Man Awh1o :Plan ne teio stils
saI-it fi: 'r inn-mn [I i 1111ty hidl Iat Buao w i, i L y O .t the
a lili- t fcter 1 lr i. I i-t ni ii- - r l1 a d 11., t l ti', I
lyea sintI llii-1inl ~ii ini,.i-illi iit 1 ,ccae it:--~csinip - ii ii i- I l
ix n iip Ill i f-ter land tlni 11 n l cIii until l+tild i lu :l , 's o
Crtt tn -n teu n Ioi Iitem ,i tcilrr id a -fotp s fie xe n i hlt ;14
dvkiii- XV. II. 1LuniluIlm- tIlrn -lii 111e i -Ip ro l111 ctolist lni l, tflleIli.t
a~drf Pt and fnilli ill thin 1- io1o1tht ihisni1,I,' dutie-
wills.illoi ll 111111-fnleIll-n-.c 1111 if _ i_
'lael safe in f-iol ucil e tha tntken i N -A ER CNt.T S
Mafirea1115 llllisiiil p lni-tiietpchilt
fyi--- si li to n- kes- ill the 01 of ttlu -- --
YetiS a:n -iflrn ii-istitl i nieftutinTheia ~tll y h lanned theiGii unds
nifttt -thiopnte. rtie t ttuop 11-IlitItttnm l. tt a- nt ittl. 111Sjit
vey owdieast. heco mo hnk t IBun ffatoi itnWi Ly fit $t5he 11
tkyisprot:1,l' eitoeh LtoXtrns nBtailnicanrdf~enC (1 ati
lii1 i t ake-s n-ltII lt hn-11y 5scrtnIn -stnmgt e-leIlh ~etl-it i
like- tieefurthyni utitgtettakes. Ict I 4: iin I d 1:I~ a
- iil ,uIoke of tite talvtce t,;]u tl~~~ttt i
which the in ntinitjg iltetiltelnlg(rIn-
tif mi11tindlilp, l ey laptIter tOl W is turam n
whore liesif y itn Ic i te n t tttdcl 11teo1 h lidm o tNa th e I s oti knu i serl
~c n se fttiitnt inylete r cunt -ti-estie tilt -odsine heI~tscp
113-tettlin1' t ge"-ple:td <tje o" forth 11e In--1n11 ~ t e psiiu u
,Itas iiitsltn r i Itot;,;ael retd if t , jtijl 1%ich s~ dieInli 111111 111 tl
InI dijiro t it led tik i il, ceil ltI ii11rIirtit itnltIln
Aigl et Atli I I s etrnI llit nae , Iit by 11-ll li Nil t-Caip iin
I _r- __s___ e :peke on he 0 fo 11 liithenul tIn l gh --- 11111
P. G LawsltakWeartGownstI"I III Ill-niillltne-pla1e
iii till nof, I4li/nni IwfoloIkite Y.liAIn.ili-
-ilil. Il inI. t ut Itin ItIilinil Cn tributes r to ,the ' Work us
m ad a 1 ilil iln ntis ti ttna l (1011k S outtI~i ln ot I aII m l n knn- Iin t iil
za 1111[ina 117fw nli t titttdinkit 1111 11111 councIlil i-lior il ii - I. S.
-l~imi. nlnn Il m~tS jf ile in i nstrluctediiln t hei r11i lp orinnli to cm-11
h t i-li foiai-n mi ounthe 11111g oIt- e m l e c n e lato r ce i g
ald"t I h 8i~sip. eballiItilMsoteelyn o N ifli tith e o com
l0this he-lief wa thefatt hat motll l ga mllhe ii imi-
1W i i'lnitr t .flu~ssar r n ntieln o t l ii il ep r n ~ . Th c4o irttlCi ilmmifiri-ni-i-illi il
l n i rttn t i~ y i ati r,;cnni tha ihe nMlsley p Ionect lor-t imiiiln utif t.i
l~n I tS otuttili iili.p- --1 5 i in fo- hecty
i C lonity , lnmtfjlarg lIIyI 5 ielrrWhisttTournament
, I lifeitIn 1110 s ii limiithe I ild it-ni- The n\n tionaIn l'ii Iii - I iiAiof
s"eisi-t apiiith il iialt ii it 01 Sill i whstm oi-u nn-
'fwT2 j'I'lleal1-,' 4111 11w\t .IIIItv1;i.N' ovoIIilt .
U. OF M. STANDS FOURTH Zimmerman Successful
____T .__.I. / illilli l ini, '411, iii I
Number of Students at all thto Latveinls -ilW f1'ilie Oamks, nIt nJllitex
trlwd l:i t nly it n-n-- -- lll ill hiii- lil il
Colleges intjhlesWoild California irl itnm n I it4, ninmugmein-- Ile l-
Jumptls Abcs-s Mitchigan tti t i n-nn tttI' mmy lii elm
t~n un lii ii mmi n 1m-m li)+ii m-llemm in ll Iro o i;,lt lii ll-nili-n {
tt ll lii i i lii tli<<i- X )nni. 'Innt lt,
.i ,nnI min tin-nit' .ill l i minI- mi +t n)'it i- unit, i n
il n it i n i tif-i mid li il \to 1
11i' 'l mInII in I'si m Ii nil
.1i: mnnniwlli rs in n k i mlW n Ii
1o t t o l it i i 2. I11 h
~ 1 nit - f i i i ul o i h tl w t i - o s
(int -ninnis mIul il teimnw
filx nTi s i-il- - iii 1N i lim.
:1111;; ('Iic unumn i t . wih : nm21: I1-in
eiglihNm-hmu11: Yo ,tin th w itihn
2 ;'-: 1tnul ii lt n in it'In . \liii iiliI n
;151117 ll iVl-n umniit nh :111 t m 11115
Itir - i ini- in-mull:lNinm O t 'nil
i n m ihn-i-nil hi gi i ni-
inn'i' iii n ut ll Iisn s 1 mlnim ml i th l
tin-I;; nulm) i ,L hili t-l in-in I 1Il15:
I 11 htI m in'l lith.ni h 1-15inn m l mu -m
I i~n I'lnumi in. nn i inW III n_,l
lwi iietu il luwith n11h: niSta -nf r w nt-li-
111 lh I vtI inihm1i 11:1: P itetliii e tr
-inl. Sith 135n :mu l nn ieuin l i ui -n-
n w el i: n nut Inii mim in I orlul
n-in-luitil ii. titinigof in-nun t ith iasi I lit
nint A imt I i s asIn fonu l lows:mI ~ i I I l
vi enll.im I ull Ilitl ltu Ille it tlnill:
518; Ala h ill 1111 111 I inn i H ll: ii iil' hi
Imntim- mu tIili mu nu1220-, l welfthp-n- iain
von. 442:thiteolt Caiforustnia P)OS.
.1 nuua it ammi nlthisml e oi c'
th r la )~ inta rumor lint itia ml Inn
Inn-i jnonf i (V la l o ili l tin inn'illh it4-hi11111s
Alir tielauistp I-nuwo nuif-irt eedy .L asti
tinul liifua lii itt l I l illdan I nmmnum-
fniiithir orestn n imnn yun ori untime-
SiTniitp i loniforIthe latdhtmlrutwo
ilum liii in minimthe same:i ordnil
ml. liits t I milfr --n m i1-41th 1 u t1111in-n t In
IQ Uiv i i s-un ni s i n smm itn Iii
ll ln- ill i-n-n-I l~lw i :imim. 11 -nt inlly ni
th tarlhwp ut uinit.ml The- ll ii n-u-il
lion. Thereisillum rep li-n 1 "II u tnu of
lint ihe ii l liesn in lu-mrn-i i
tan-mu Ii i l i linI t ies Im-lit e i coall
I -in So ilimtIm it mu tu-s Inn- tn l
)t Iiium-il will I o t, Iw t~tll~
In- m iv -I III Int i~v i I n n nununmIlilup - T t
nun mu- inn l' to theiii ia:'I ',nlmni t- i I
mt (':Ill llimni minm lded I IIm I mnni u en
liitinin t ntnI I mI-':I ini Iii her . iti
It. )lII x11111 Rihi4.nm 1: it 1 ofti .
INVITED TO ST. LOUIS
Prof. Stamley Receives an Official
Communication From the Man-
agement-Hlas 2715 Voices
A g tt l-m ifn nun 1mm- llu--n -In nilll t
t'horil I' ioii i i- ,niin-i lll o -
ini nn ill Inn ,c ' I nn-~to ntofIl lei - ini n
idY Ii; t -irof. A. 5. Suutnlup
:iIl mm in tl o inn tIInn i uinnu 1that nn-h i 4 14
rec ive i I II lull lim-il i il inili tiiu
fr int 1,In.(lill lllll of mthe ii-St.I mlti
iolflitn I liri ltkiln ,if it IttlnlheInn-
sie ; n-einn h- tin hordull I till nfIn
init Illee ml0 ii l x oiil
.s I i I n m1 i nIi s It nim unt11il 11l(u-
it i I' 'Ir ilnl 11m- 1111tilre to ntrtanpi-
mill u-n11I'ut-uhu lini hm- nitu 111
Asi thin lul lml l VnnIp n isu~nllulosn I 0
in5 lit ml i -ll 11111mit m- . I i ttil, ti-l
liir tiltn- i l lli i f it iinsnd rideto I
o. I I 11- 11 tle e4111mm I tutIlvei-t
lit i mll in :I lium- nlilluienli to llrof.
tmnilecps inrctuit
Chuo Chew May Come
Ws hlinlltonl l ii-De i. It._ isl mli
11nlk 1- thtIlse nu t Of Wnit InTits;
h' inbine nunit e liI lltf11mm toiIIthl
int u. ihenuto111111 mit kital in- tit- o,
XX hiv u s l-ni- t l ltin-l u it nul i p o itr.
theml mn hi11sholItt hi tnil ittiN.
.1. i - c~e he ltii n\VIs iln I t tin-r
11"1 Innpr m-us i-ed hlietasin Woit miii
prese n n\-litt henil ;'iunieatm In unlt in I
dIil- ie l idIhn- oni deelitflt
Approves Dr. Vaughan's Stand
Inl. . I i.t. Itm:lnI ll('m- Imum t~n nll I ni e
l m ntmni- lilic~. i mm li un oil II
liii utntIlo idel iirlneni I fmIt tp ihlili.
inne tonhiciul 1mmunil lse mnti ininA"i
tihi-I lllii uftIlse ii 1 doIml w ih-l i t Ii
niltt il mu f ,I Snminum 1 I .I u-hunt un- Th
;mIl i nn-ars ol uul-h nnto u-,u alb them ar-mii I
hu3v ~ . l l 73. l +ltnh717i1n-nni n 1 -nn lmp lip - liii un in-i I.I.l"" iii. liii. Ill3Il
li-minrtt ntril - IIAt I umnrilr unmmI lln - hunlt mut m 1nxntIIralltt t
li-I tuet Is .1 ulium n I -mu- nnmiim n iil" d ullt n]a,> I u tinr. imnlgin
Inn4 Immnut t1a1 itn thinie nir o innnilant nn -lmit n conceni ng, l iwnnt": ni l 11111
In mii l i h i ngnli il nlWIill Ien-mn ili mini e ;generami nim I I o tcan ti tc '
it wtItl I Inn harmdu Inn lull. tt in m li t 01 1,, o in 1 tttr
11 is t is m~ hini i. 1 i Xl t11x nu t i n i~i iy 1111 eldni- inn u t h nununn
mn iy ;ti t' I I'. n I. P l y ofi tI '11:1";1 lii ll - ~ ti r r in n i
ulumnn:' hove lu-nu m n "til l ip m"? I I 01" 4 h 1
mninmum- Sen-imimnun X~mt Ihownull
mu uc ein i-il 111 miWAni mmmii thni Iiii ii Ii iiiii n-i-n I rtg s % i", 1":11ii
It t nInn-m ~--m i nu hm mhommis in m aimi-ni p nll 1 ii Ii n liumn mmm (lii Iny n" i nn-un tft~l
Nmeni enr. Ii mmmi ml Ii mmni-mimi 11 1- "I lw 1 - ~n M 1 in htl iI'
fot mittn i, tnrm (nu N-Ink i z l t n miminct -misnI il ,1
on 11 a f o it m , i ii mmiii X111"" s ca in )11 I 111," t tilt

Back to Top

© 2023 Regents of the University of Michigan