100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

December 17, 1902 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
The Michigan Daily-News, 1902-12-17

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

_____UNIVERSITY OF MICHIGAN.
SE1o)ND YEAR. ANN AlfbB(I1,N lI( I1 WFIDNI D Y.N !t N 1-kl1E ITV Pi N. W)
AGREEMENT IS REACHED jf~l N 1l F - ,1 tM,- V P r ER A FOOTSALL E o- EVJM ih aS-ON ns1-igti
By the Board o Col I " wl tub ll 1l , on p( S T [e'"o1rd 911i l
on the Lonn-Staii, i g li 1ttit, [-,r ~~.i i Hs l ' t l,
Band W~il GO it hitrll, "i ,.tieHt4t on K l[i "Ait itti
~ I r e t' ii ti Iti li titt l . i t - -
3upervi51 t1 j i'i- ill tiltt itI1 I i\- thin- ii i-ni;-st t al tcip~r ilri- ne
In ,-.. d i l ho 1tli itt- ti t lli ill t tint littn et \it 'll t htr isr
-1+li t -, ,nttt o Iittit n ts
ali&kiIY nititia-nu tit, ,it it ~ oe :it mliii Ba e Ball r ," ol : oi lit i iiii ithas iiatit-n-tt -itii-tt'1li
Flu. i l~in ,,,irrt o lthctd Pa oel s IIh~ " Inntit-eii iiii ritiiter slts, tititti i lii
Feu tie itt-in intew iyieirs tWliii it tn -i ii-raiiti-ptn niititt ti-itt iin iti i-t- in a nd iii ttliii in nrrm
Clnt nit ttn itnmi u uuit ii- v . Pt l s ,- n it i , nu s u eu ni--n I - - - i t ilt nti i llit- tti-hut ltttlt.nit-tusi
.Wit Ater, itittitt ittit,: i c"i oii i s it itt-i la ii ii- i ll-i. tl
S an tttio in ti i nt-n n tit l rtaut li lWN W rl I nititi iwini, flint~n
ttt. itheiii}" t-oiiiit-itt it-g. ei t he-r - iii
9Will i- it t olt itit t - - - tilt ito t hti"tn ilidemctrlt't"'tilttiniofihitt-N ttitill
ir ttnt rsl t{1n r, olag f h l Iitndt o -ne-;e he0 " h ! n a
the:etwoiw= anuy'a n 'htittt-t uee>aynrr enmiit'i 1%!1ie, 111 iiigIohin T e 'tn an - --irlet-sm~u e
Y(n@'t lhunsn a liot. Iswi, tat I" Sl, n e fc ly nhr y:ed In~ nri tilt1relt~o "ltu
lsrittutninrttitto limit-- it ." a e- til'tilto-Iihtilturtil-i.tick e n-
orll (1) Itt e it .ienn ~rt hat to"solt ast BaOttlou .rttbirt lti-itt itti- l
weli t nctitit t rii cit s oud he lie.D _,t id tu trIilt- 1.(i id e i. Al, h n l s e a d co
4o t i tiztri rums-rim-loliii tiiiiiiititci." Seniorse,"Attet"ilirttit
:s it l tin o s. w n i e r e l ul Ii :ithnt mMmi:Oil mmmiirat t ttnine limitnI tld tt C t he i
tk" ne tIpit aongA-til.I-itn.i 1w.----11-----v- I mi t a l tim mmmiii mmmi ittlltn- ii-iou'tm--nt
,fltyiin i-tu tandti li- d n B of 14ii uli t t olas iti, mm I, c s, I tumult 1 i n itl ma u-n uc t grt
tI halo f-itttit li it 1 t t I itht C ititttitti itt. -1111 mum ittni-i ittitndi tltSi-iburi
W itt-ih rtaitt Ithin ndmiiiii - tm-tua d ftu n- I It - mii Ion --timmut tint i mutI i on adttu Ti h y ot in o
snato t nty wt ii il I tt i~tnt '> y i utiti rlin Utltey istti tI 111. ifit i-mm t,,ttrm -ileoi it ,itim-i hmu irut i d tt-i miitmu- mmli-lii
Phtr i mmos m n~fit tio i ii msli tutututu iirotll-ri-ttnnstudutt-ti.aid
of te ti r oo um it l-fr i n the l mtic na ittm tt le t-tmi n tha ai ati ity aimandt unudtmltii -ttltxitia thiklilslit li it-ittnt,
todilnuroftn w-niet he - il tiot nim rum im CC im n til a l s ld hit ndi 11 ltlimit [It iis n ttIi N C titiiiihisti i u t -s 1'n n tI [l i-tii[ ti u t taim-u Irruti
nut i ml I naeilo etm-ite I, ,! t, 11 trimti l eln 1th t~ll.mIIIt[ Ihi
html a t ui ii l l l y ntrr n ci mI iii li o n ( :t tlo t i mn s ttu tuit i mu." th e j t:
rlr<r 1a a li~r I i i ill ittiti u m tit~tito askIemm u ttum
It unitt f utmtumummmuI l t li-iihi itt - ts- rant -It te frmtl iiii ttot umtiIott-i
torrntt-Itit t imtth trtni- u- ii-m ln i~t l m rnItuis m mi l m idttoi-- mitiutli ul rim ri and15 t sut ni tmu timhear
fi ut rot ti ul~ tii mgummthe Lnlmi t y (lumtn lt m t 11mm- nrurtn ,mm l mldi ,,eil- an td nit ' 11t ei ll i l nl t irlIII, 'lim e tri 2 e5 I-hut Io In tt-i I qi-t i "
Biand ui tulSho muld e it irtc i 1 tti-uitt Ittlu-m-uluar; tul,,ist ita tiutmol I ili it -ul llmrriu nt-tt ti- iuulo
4eitt und Irtdn ntl ln t h-Ci- ttut m t i iiIiiii tttm ruiro,-;"r It ti I til I yi waintu " t S t u tollt su:t ttiII ut
vwuitnt-t into nit i tt-irt m tu l idiutuu -it iti -lt n tmitm tn tunm -tt I i--im t hatI mii ll ryer vtl r nad, wiithouet
I -t~itntdin rutuum mimi n Il 1111 i ii i/ it]t Iimuit it IitIcmttitiil hnt liittt t m il ttruu itut luruut ut mttIni
-b ed in , is t herm-nnmu dli nt lttn- Iim iit t ~Imlo\ n t i r tdIIit I l iThy, n otetiittA tt P talme ti-ii n e itmti tlt ly i ro ilce tndt oiitti i-hit -tt
meat n-n theli nttutftit e ln i i t l tIt, 1mni mtt m-uIt umm- iiitttit ttmte lIit t:,in-n Iltlth I naln
,Iei n-I1-il'I,-tn-nttgt i,;tm Iril ! -11,1mmn hov ah ,nt iil .,se .(t fin
*dopued bi Iy te Ins ndtr oftf Imuuuruul ofImit I hu uitll 111 hi elt ig i Wettit tlu" lmum -tlivu r ill .1 huillu to wntl-t
41h;e ntf'tttitii nttti-xiutn it itnnum ti t hlt 3011" r um Urn-t itmiy It~l.i nunflin-n li u tHohIdeen en M etn
41ie titutuu I Wih to nl lttt tiitit118 - C.1 liuy(-sM t"mul1,t hem ntuut tilt Ittmni tmutmt111biugn . pli-is in llnthe i ntturunt if
ag-i-icI expresnns itie n utimnuu in t lt ts ftt v r ig" twhili" sin ll-ntto lutinlti cyIunttitmiim iit. tus itmumit 1ttatiini
*i anizamtiuttt it ftavor of Ittim ni unou- I 'ii limit ihuh) lull. leii"nItfnutimn itut uitttt IliitI fnrit titepeie liC -t: ho inutendu C(utgo 1to
4th u . Di. Sadolet rumnd Air. Evern- Cit liil imit f hiuttirc 11mm mhtt Add tbloci.Ithei -X'Jul 01) ti tm tiuttu Sonit ruin-i tugtnrittt
*A71ami utlpt.teuhI i itttlittt i u IItil ,1 t tn rtur tiit i n t?11 1)''im n tuttu- tmnunuigl it th tlttmlv eltivtoiMm t i zesou
ugtItnintl Ii iunm ttnItt Itm i nrtmmutmtlt rmn Glee Club Cihton Ypos TTonight orut th heir uotutts, nfuurnntinuugand 1ni
*auu-i t-txotinl -fur fle l-itHe nvs ltnrn Ct i nt I ialw(iItt limi t tutlitoommui I-ivittnhupitoltstu ttttmIlil.t\ii ii' ntm-tnn tlilt tnuunt
x~iAtive to thlind. uitlThu-n egtnttumnimoiu1' ewilsu sin I lullrim umium fumtrn llYpilanttttiditune iniIte tent tutI tiuintmelnen. tulin year I-hi
bar mullti Iupomn n t otaetu he smitiut- tIf humit il I mutt-asnI lit tiknonu totra ihousen toiilt - Spetti l tiutag-- name in t Iituii ett i ll nt-i oll tonwnd. It
ati. ofttielbanditiandtil omitenrninth Iturn-r it tie, Illfiot lit-trill mtutut-n ueuuubtenmatutu-o aOn ommtuoo- is timortuanttt ts undenlrsitnding
uigstioo its -w ott Imn tnt mitli Itte Cr1tid itt it Vit ise t eit- itt niltl. tatle thle ttlnit ilnrunwiihItio til n tntt -In -II -Ii c b flte vacion i ll in rder
rn-Oh - loin If Ohe -baud. Thte stblatdtuhlne cunnerIt-witt undounbtedlty -etin-itth ere beinto dItay .in t1e tork of
trace of tIlmeresolutious hateenn Sttkieen b1oielhtim on y .Intuit a un u-u-dleaIrettas lthe chub has sen-thlitdifferent nommitteee. IneDully-
Ecn use by -hennembers of the Obarn liate--eruni neuw tNtoltlginsongsnmwhich aunitNews -h a beenrequesIted t alth
WievIous tuiteanuptionof themiby A lilague 10to tostenwho dunn to Iameipouuulan d nttttite.The cnt atteint-in of Ohe - menn I t a
#0e Board of Control, and tine nun inn r. willbgiat 8 oiok, -stnard t OfImIneelit lg on Thornsday sat5vno'clocklPn
iieof te organiztin us. wella--D- roim Tribune. Tine admissinn his2: ad 3cennts. i Jn , tUniversity -Il4.

Back to Top

© 2023 Regents of the University of Michigan