100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

December 07, 1902 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
The Michigan Daily-News, 1902-12-07

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

UNIVERSITY OF MICHIGAN.
SECOND YEAR.
ANN ARBLOR, MICH., SUNDAY, DECEMBER i, 1902
No. 6 1
THE FOOTBALL BANQUET
Promises to be a Rousing Affair
Fine Program of Toasts-Covers
for One Hundred and
Thirty-Five
Plrepaatiions for tecoipitoo-itr
banet to0l1w tendered Itv te o-it
isine-etmenl o Ann Arbi t the ,
v-i-triitn-. fixi~bltea mlare riitVttc
going forward uindt(r the ethiietnan-
ame.ofte ecommiiittee 'ii liirget
fT-eiiovviiiiie.w8s tarted lat i-w ns
brtiheirs =tess ti-itian totiito secnit
stxty-fouir tisies iien to tput tiownii
ter name- tor $5 aptlee to aid te
iwortiy itteet
lThei mmmttiotin- ren ailet-i t-ittster
-Ty. tiesirs 4ti e-hertedt co-
fritunie me ad theVasitmm-airt-tie _in
riltion- wilt te exte-imted to the s-l
;tttinte-t theansrnibs ttie oard of
I nt-ilttheiimiembiers- oftte Atieti
l arot I rei -ii t iitelt. iSe'r -tary
W1Wt-nti-mittieasurer Souletite al is
'Ph(,titiaiqiet. wii hi-ssenett at te
tiok ouslienii-i.-uenisday eeing at
half patreightioensteiig toit toe
one titiii-t ndtit-fivietpesnsi.
Th'ie Ann AtrrMaitaoin etlutiwitt
ir-met-ri ineat -allrtbs iuiin the
Mayormic ktyi-and. lTastmaser.
I'ris iiet -nigitt.......
- .titti;;<a) aittgtir 'iwttat it
('opt. NSteels......t11miro tts
litattiYsr.....Tte tint iitiois
1' l'ltitii19ll.. .:01-it 0f ('o1 tro0
TraietFiteitrt-k.......
- . li... Te Mie Traine
Fug ear....'PeI ut1ci
AIttNI'
tiit lani i--I- i~itt t t lii
Boit~ ~tteFst
u:rtil 4 'ti s
IW, tt I tItit itt iiyi- 41-i ii. auc
heshan Spre
II i- -.Iit t Ic-Saldono stirott Oti
- ~po itt-- i<"ct-i tt itit Iit ii
ti-ta- fe Cik. cieist
it'ira It i Mitai t. itd n
sit-to. 'C-it itt-c itt 1-a- ite lc bthr- eitn
-iko-ci hi ii I tiitreihmeagne tin-
- c h l!"1allit ii let iit t ie C tra
tilt tut1.\u lli ii Itt- t -f -iieuiito
I-it ii t Nt 1tl~ttti.-li>n of teen ltoi)A
asit u t itioomts thtSrwl
is - t 5trt-tti tM 4iamkpreidentor
-d ht oman'si-tattufit oit of5Tiresue-atd
Ii is l it A l'as.-Jdak n-Not.me t
ios. siig t le oliwreivenywanilye
American Universty Conference BASE BALL SCHEDULE Prayer Before Every Game
I--ijtittit ittf 1 itittIti wctchoes Representatives of Five Universities iraletti-ptresidetitof Almiati-ollteeSh-
i o lit ldit lit inNi-wt Stork ittin Iti-u. psaittthat hit-considrd footalli on of
.;O ,n I -~.Th tltlt m i tthe tl- Met and Arranged Plans for 103 als manlest f spots~, titnitott In
tests i l, ssiociatlion i l iceii -it An Undisputed Champion whtutc utiore Counrage ntl ti tir on-It
tlta ~itd m i:t itlir otit tittdutt Assured ie shown thIlan in tny thier- gie.
eeingtt Do(:. b- mm t heI lt .tilni tnit_____lt- -le rsferred-ttto stitetieit -tode Sy one
(dutofi--tritai--a tiU-iv ters-it- tt, enderiititit ttsIt--t ii ectof tslitarsItu ttaema ott the f-ttthnt
tauthatit xt-eery game -iie ae
helit lTit-I tsi-ialmii i v e ditoltrs1111A mong hi tin e 1m-f- t-i eit pi ut-tat "ig int-' is-cit sinmicit-oner trest--it sac an is
are limted tothose irst ap lyilj_ Theco-lege ty 'wicheiithei-git- tofIthe it-hargiof -itte cm, ve vha -
outitittle toi csn ions ttoiae a rge Wes-it-t iitgter l, eS-hapiosip it ii -hsut- itiaysiffeti-I-u-iit tt rayiert -tim God.
ti-tim-- -tuiti i i n I: lr --Itili-frotutu- it-ill mii ii iuiflybm tsi-tt d. Itimr- Timi- t ptia rt-i ei-asnotfo l iar ct-ry, fo
ti - e lti-uu n1lIverit iii lii ithis tt---ti i-i-from t imas titmit. Cicatugom mt--haivei m- limt me--iayd birthtiti bfrn
Iliu.v mtibi-itco-s edii oiftth-itoitt-it lii I ii tt mIi-tno ~tis nd itt -itt-e imttatw m y oiep fo
hig u iverstie., :1111 1s d signe to m t: '.t the Victluau-mumeliuuttI,.it-mittrm :ad imujimnI i jI Ir mini-ur oppo-o
tieptuat- it-tutu Isiucusournt-tititiecs.resit mit-an =Tri-utysm tiui- g ib.utt tuotme
tue ttu -i --itoe itmituions;I mmii if11m it ttuiis tittlithe1m-titttiit on ut bit i(Id nu gld ta
Caliorn a, hic go. Cat oli _ 'n__ l- i mmiiiholst s m-ui iln-it i-tc- Co-to-u 1 YDE PARlW O
-i m tiititatrsmduneIthis.t andmhifm
st'11 Anrc Llrtouha (u- pn(ATTEMPTEDeBRIBEY tutu'mit--sitit11utuumtru mitt 0 thilht0111it Wester
_______ i, o n l tisL la d f lubs14'1 ta m io i a t hreemgtImlt ii-smfi tihF obl ssre t
A+~nn Arbor MitanOffered H1afbacktthgstur-iii-tii ttti rmc-rnlnDfae 0
its tmu-uittt-t-tnsonandm1110-enera aver ges it -Ie t1i1 f-tut s-u tH0iYD E P Rstng onts
Heston $00 to Thow Game omini Im-wutn-i utisbe tlaudteiwesternus
' 'tittti t iii oft h ybitm-t iii ti-a il N S 'tl-ttit lmttuut nt
Ann Arbortt itiitM ttf mitts a lfbackuut-- I e'but it ve 11111(1-t Ia irmtct-me ooklynmu D-tm-t-it di -10-5en
To Minhit-ai U mut-i-m m lii-Idisputubt e tim-li( - lii- 1m mt- oti exii ttutt gitatm miofI-hmtu en
.Ac'ovlng to 11 Atlhte~tw im s ilI reutu lutI iiithtiiiias tte coilii -s ht, oI h ts lu-- yt-t hu-1 t m lank
of astiveingtMatinm-itt hAlie i t-h- ae :reryt rutiuttuut are te 11yi Parkigilt- hlit-itdtim-tilyu
one t at av l wa s ed a e a- ttl mih mg iit iN, Y uitulti utmit intitu tem I'h-ly
rh-ly b f r he 3 i n ~ t e Itft h o wever. out sot h er-- colle tge t- im t-ts a us --ihast -it- t-mum uut-int-
atit ffre wto<ah f e oud tnn-i-tmu u sut- oreuuiof 1-t1iv I1ts ipuutstips
:t- suti t h lte al n et e t ig th I in~i iihumiutit tut Ii ahti ti-
tiii ult-i-um- limi i menuittt-or- tin Ituihiioithru-swmuP i-oh
Itu1 pit t-st l ganx~tu -sKhitaau ic ily It(,oftht (fuu ltuut he Btutu klynt- 10t-s13n
th g11 1"to tiet .p o r . 1'1 t ol til--itc u ltI th umbispute It h m i -ittle T e i u defu tutu t eo theliu li itt up .tet- stutr
li- m lb rso h h - i tist Mtit - imuI tlhit t--l i-it-and - -auuuu-ths lmt bus-
it; itt4 tiln hivti-mut-1 us tutu htiti tiec Ilim- dt o is - ttuVVts u- tyinitshouatiji
tim-orKitt base bullgi lt houithit-- d u-utm-in sit tus t h gutis ito-k t-mim
tutu~:r ou hasu-hatilt ;ill cuiat- ii tO sttood ga-m wa utiit ti- ut- titus lull lry mpre-
iii ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ h ir-tteht- ips(u lts aiu ilIn-tutttiu ii tht uuus- thugcod ony in titerutii tit-ut-- i-i-ty
t-tit it- tO ti t t- lh itt Iimi t lut-gmu m tuit-i-ui mtgw n' t1g f lj ah .s reeos tmHie th; ut s1n nd-cmiuht tub icot-t
hu--t- l ii lsuu ii t ii fii h i-Iuti uit ii Itut.t ti -i-mu f AI lt r tusittutui .s Th t tr et
ut-tt- i-itat ii iiSli- ou iit null Nll lutist tilt iuo ttia kt eam wII I ysis it)- i-tutuoof o Sitslit-
litttllii uth - ,1 liii -i fI l Ih i l wai s l sou pri snti mi- i t l ii hu-t t mYtutt a ndutt- ils-n
ut-u ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , t1t-u4't"iu i i- -itu u-m ou ttu;t-1m was sthi-tum But autie-i tlus t estyt- (f hplty +ot-i ti
hum huh-i i u uuu Iiio1'Ithelilittt- - - - - t st-tin e-tuu u arac1"tacd
out -lu ui T-tihtii I tN.umul uuuu g isth ,Sltosum tintL4ed Pak s ehu tty tittua -use tubns mmuuu1 l t-
Slbutt. ft- : a e Am A b raa t. A iI 1 in h h igt - at h in liii -itte liii-h a It mihis mmliii tuuu
i iiio d hit tti ll 2.1e1th oitu- i yu-a t Aprmm mi t :l- ii- ii ilaitt- idi, it lm st inste hu-y u perit- it-S f ez
liii tt h c uitio1m hut--s till-it- :April N14-- tit iguai:it itanluuti '.1mutt ft balgl.-e i--i t nti imt tm
itato ad nuut gimiia il-t _ pit1 -SNt 5 hit-int ut-u Nuuml ('hmtu-itt i f Hyde1m- aut ark.t hut-- it I- st htm
It-itt- If-avor. ti t-t i p it i i t u mituumum-ti-s m ikudyfea-tuhfig Stu hiugsutix
I lidi-c 111I t~it m n dd n t-il Sl-Apit I l uihmuummi it -I : u mvi-ugm n.i vmumschm-omo l if m-41ha m-atuuwhu : m utlh
wihtIlsin n tmnyhiug ilutui-l-iv A t-i 1r:St- li itt-iil i:1 it niAlttttn cmt -utwe tindt-ohu-h-satlouitithe ; t
hcnr u ilit lit mashit ftutuhgum u mit-il liii 7-Illiiousi artiiu -ml Ion. nnsuumi m ii- ls;liii ltnt-lnti s tft i-mutt1it
toh i il athut odiiumtinttm itis outl i ly0- i.utupr ti t 4,otiulttuuui , Xls~a i stm from tutth mum its mum xue
t~itittheimllwht-umt-wti- lu ~ t it 1 Stinn t f -i caSot--butt ul A 1 t' oa h Y s h d;c lte 3 P r
\itui~ ti 111:t-mt111. huruiit J1:ms lt.1 5 IIIlitu t-bo i t atitgn. il I Thl loe rAssembly a nrcer, n
u-ui-iu-shuhuhu-u it-I -uu-uu lt-itl-u - li i tt Miso n.mlluuu it-tim ho dd :to
Musical Cubs Trip m.iii -- - -tiggn ati 'SI rthesi t r'nt--fi I 'l itils mufit uul i u amut it-ins
-im1 it-s ga ut- ;ilmut h ofmfetrumofi -Itut-t Nbhummum t Ni t uuistut-mare t tilt li- lyuuumsh tigtus outMihtig tny
u-ut liiima timety willnot M a ii te ftou11A t- hutuiga uitt ut ttla -nt Ix!y -~o tm-ut-tins tlta -tt-uuuit mu -
th Ii -nh i in1:11111s mor mwhal mt il-hit-bu!- aliitaum I'_' - us fthig umumo: is us mtrbav it-tm u-uts-u-wout 5 t ume-mitug it
didi tim ,it t~ inie hm luIia ht intmitwol lu-tutt- 1'- AViensn a vas thuui~t- ii th-e oi t r i scl im thit.
ehert--n- i t-ituhiott--d I-yf ield.tam ci mt - The miirst ofm-h moth tadimifaummi------i- ti - -
imtmu ii ut u-i I,-ut usm li utuuttmu m ifu t-- iii uhtusatunC- hm-mi lt u-sit t S u mm hn m
tbu a- tu, tu-mma muil ma olis lc ele-l uaui iibit h watluai s it- oill b\Ithemm- sum-nhtg -till PFi-
i Min --usticalt Clu- s T ri.ur e t Tt(i-i-i anttis t- imao t um ldIe aneatug tg of yslits- intl 4: t :, ani S ltti -til l- alt
mluh illIt no h al t rt o t Sien son toturp ine iouufmremet th etlunt- i-n oSi(;.n fm flerh li nc i n ega i hief t
mi't i s fithtit (ih aves5tidetin all5 dtem thelmltnhmiu m ootslm whi ei s emind - utni-ima and mer e i prtyn m
abe.'te ranzaios il iv 1on .Aa~ ttuS ig inet ih-icgatCi -1st 1 K-atthe Bla"'ndTe (
c1tim itt it I) uttliaaiw -- (7 n1 i c ica, ausa SteDancng- Ia P ltil t and

Back to Top

© 2023 Regents of the University of Michigan