100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

March 31, 1906 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
Michigan Daily, 1906-03-31

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

The]MichiganDaily
A-N A RBOR,31IIII(\\, SAiT RDAY- l.k N I i 311, 190F.~

vrOL. XVI.

No. 13r.

LAST TRACK A
OF
Final Meet Promises Close Coi
tests-Fresh Engineers Shou
Win Easily-Coe fay Bre
Record.
With the intecass t iieel toiight t
inorseasont at Wa temanillgymaiia
trill e 1b10ougt to acoe A 'tige c0
centage of tie ten who hoteienwei
nin lt ce ipreiot0 o us t ets wIIillt iC
atitete colll e ooked ifo.T hel i t 111
o fiefiors t. lcin thetotherttindo
int thte 10!o t t Ni tctttttttith I f
hurdievi chtie 111 tt high ettitp.til
Mtarke1111 tte polllt IBtides th!
1w1ittavebeeit ing lex1111lilt Iworkl
Toih t il hopet! t C ctti will
'ht 1111u t 'itt'tibeenttitit'1111111 l!i
has befenitoring1111outothegrlI
da li.ilytfor t tweek indlilati i
littl t hroifitt thlt ad in ieuei
boyitoodtiofCftit'-evftce , iettiti'S 11t
tei thebest11po iblefo11rttandi
111111' I calilt ii't oo hihi o
fifty-rotr vec11d tiSchenkt il pr
111y111 sfthetit eitttatit ha111 ,11h11't111
do tu tibtful if ecnti n.litt 1111 i
tlt pprXhi rehenierslo
O iti andi Bit ol illiilitfrIsi co
as tulltilt ''tillpete
been ilti'lilgtheit et ith3 Nire 11111
latiy fortti et hurdlesi an it may X de ie
for'fis -ithighhuFtlesiit Clotgi
a im t tlmt igh lttie tittifers. Xl
I titut aKeettenk telstch.I.
Ni v 1C 'ti ould Score eiih oii
iItotI otwillg of hy ill tird.te
ctmieit.tliee etitsodgo to \V

twttii a easlonaloie titmeiand 1tol
tiui ticxa.odttti stibjeet to 'review ity
coiurts."

I4ET it. , v .Citi ii iii S 1)1WT. ENCORES GALORE
( j j BY "MARCH KING"
i N DuuiO<R Si iA~lUN cllr.ef>rteSllet, ette
as<0r iii h te tlas t tpped intothe
______________The____litloit io t icktelt ha tien Noted Band Leader Plays Diverse
>ii>lrliaS)'i: PresiidentiitSi.ti1.liiirk.'i'o17 Program Before Crowded Hall--
n- 1lilt\l\ii ttiii to7Ii I iT tieI HScool - Three Assisting Artists.
Ad ;iittw'po i ino 1.;. -''l, eodn ertit ryitt H111111 A.
ak Uiv-rtityo' w hltcacait' asteve- Ioo -rner, 'Mcit: foriitrlitee. i . WXX. BY A. tt til Iic11:w
if li1th n t it tiules tlias iti llted i lvte Xiig- lathii J.3 . I Xill ilt. '09 it: . 1. 1 lo- i il i il N ttttt
tiC ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ es -, hallelil oItitXioliul ol iet the S.L. A0 coure0at
the il i ll tiofe teneiltit endor ii.s ii ifacu ti t. 8i lit:i' T .tltF.iott -ll i i'Q8 llieu1 nighltt hettllttre ltd i 1111n imtmen1se/titi i
111 co111 'saci11 i ad ingt-ll 111111 e1110 1 Ititlirtm th ue g lri 111 iltiliti ttitlt lint 11v111 Iet.tvhl
er- io 111lt1111 ii tiii'tltIit i 111tl ih'rllldca t i'itllteas no~ lii't no lii lati brethi ng rit olit ryasi at ailt tWIu .T h
in- 1T'itltth iie i li i itridieinlilt'he as ici t ins ii ' ht Tlilt' itt'110.t'wiliheIhiid'to-'Ai 'itt asiiting teh nd w r izaithI
11Q u 11- powes by te ii ult elaittttnst iwits UBSat1I:'JoiU nersiA y haNG te n m-Scl r orn.Jet oersi i il1 1h lii1111 i i il i
aslts a ls ot tnlc.Itti vt ed11toiio11 mativng1con1ei t ile oR HiR-CUen tTINl tit li ii nd I' Sixtitirketicorntelt itl
1111a ticmitte111111 iiioofer lt ttit t te fl ty den1 s.iTheilit t erdl asttu ht111 t i hti li
noe in e gard111111111heipliieCo mittsteietUpon Four ig-1111111iii liion th filttia- lnsdiv 1 11l ta
1111 iti licaId11to11the11prolittedIt it tilll tltit Fv nt etileo e efete iii! l hai e beenlit t i 1Iliir!than. itutlt
Ii iiii itti1111 IIttittitb Su Co itte I.'i hil nu imib iter ft i t iltudd t t h ecis
iand iililthttettic o c l i1111 i 11 ___itsacons ih ncrtoi bo th ppauei nd iii. h
e li e, and itfor ai ng11 them mb o hile fivtlt ommitvi t tes ec1l ulttiiltIfite 1o0Fo r i g adia itsmesaptwngad nt
lop ahletc hord 11oredirecly rsponihlc Evens-Deails o bePerfcted thatha tltaystchitalteize t il
ill to1p1 lt asi ti on of s1111 iii iii iittttytil ub=Comemtitteestel-moiiotrilliperor anttw ic I
Aipanwit prpodt o ii iiform i tl lt ititan t ititastit thsile-tl Ii til tt iii ireslttofllpraciit i tt Ilolitti
hei ciai l1 e t t h sti den''tils 111fliialtttlithe lii ii 'lttile t.liting sol1o1istsiiiwere1 i i l ut r-
the hi westen uniitrstiit forlilt tittitAftert tilto iiiuliiiorhiltftutu
1111111 111y11h audielit XX tilt 1o111(cnto o tle ii ii itititics 101h h rd ttcl1 co 1miteesitiie t1111 if lt tttlg il
iii upev iion 111 1 1ther1c1111111t111r y ittnerousi I Il 11111111
lilte This11rIttI I ite would hlilttelitdX till Xitotctnferii ut a commi1tfetile
1 utustiltill 1111in Pato'sertuttuithtt Xim
o - Ii i netlt 11111it ill t tilc ti a so tallt tillu e or har
gl1- T e quetion O I )r.\, illams aa i i A lilttiliteturetfithetvellil lit
XX iw s irti~ t'ii'i unanimousiopinoiS 111 lie otuipitittituti t t tt tl t t hirlt"cii- -i X lti~ ii N
spcc____tle lassets.i thse plans itrei t he-M rc __ngs_ anpu__ onfth
tilt NiexpresXs t Nieed 3 i titiil that'tu litishouldii tnotiettilt itcut.ii baton. tiutSines 11111Vii t orellt lilt'
tie 1111tt 'uit t t lii' 01their o> n a i I tu g-f-taiaro s tide utuIur l tuo takie 1"1tl tutitttttt ft ii itt o it
1111 X tlittui I tit 11111 1pha 11 som tuFrit ayt aftoil ooni in iii" tile' iit'c iii itit r}ui aofltltit ad 11 fe11 nXvilties
wasi til enoe ofi'ttu til t u11111 t,'iii atutiotlt ttlt Jut i'e i
111 II11 titiu l I\tue il eli Of a Cot edl on peag aeltey2 )4liltATORICAt, 11111

NOTED PHILOSOPHER TO
SPEAK THIS MORNING
Professor Dewey, Former Michigan
instructor, to Address School-
masters' Club.
Nutr before.X Tis t~itstsotruetitftle
it ixettimtedthtttitiiallith11111arvtnetily I
mleetings.l
lThe progtit rlii ehtaisibeen i cseiall)in-
tishvapae d itoi t othtt ers ii1111 tuttntthose
lOrgan1izaioil iil illu it I istoret'"iby
Profeststori Mciagin "Thetil ttle-
tiitonal importiof ill tuenTht iiuu"by
itt; J1 vluItio ad til Xdtit-
lter itfttO lie t lege. ll I Ill
itt i ltici c l h e tei ot't
t! li'stiu" ad huts ittf-te eni tieisession
ofilite utctoilmas ter' lltit-it ill iteiidet-
bit untiers ititntttt'i Ivrit tBallh lt 111i
thetsstsionh eitnn 1hing at5:tlute orn
tuiing rforiDeweylilt utet at1 iona
euutti Xi o uia i a ip illpe.It t isutac
tildt ef Mittuuchin, an foratimeo
wavet adoifls etttttid e iut tito i tttlila
ophi heetl eedt' ing hit ofessori tit ortist.11
FmMichtian e'utuut Xtilt'e 1ivetr-
lis~~ityoChicago, atend111 ifoitrthpat.leto-
yetrsthas been 11111 tewt h Co1 1111luital
tpeia~tt t"'lttuiittl t'ok in cn e tin iiiit li tIlhe
tihtorcutf111111 a111nhilt ill 11t 111Chicg
ceedetoiphut ino Pttt i esw
htrcdta ill dea of ttit ionahil over
tile Icoun11111 and httt i tI tutum made li
adepartent ofthe10 l't iit' itvofC i
cag . 1Pofe1orIi p lv tutu til'il'ittied
noedtilteile. "_\ udytf ill-s
-stdieliti' LogIic uI'o- titt IIt.nd1ca
trea11tietoil psyhology.hhi Ilelisthelea -
osophy I~n wnias lIttlitiis ii
csitflto biuht-din 1111iycri~ al
x:3 111thuis m rii;i atut u lo ,
I. ii tiltesurei t i hi Se, ii lie
1) v . )trtu t C1 111111 lightil I tt i
At.uiil \elif vet l1. tui.tituIt iui
4 1. itlitand tCt~lit ituith iot iuttit A
hi yyy- til lltut l i 'umuit it 1'cv S i X
3. I uiitt Xtlh iiiI hi i tiitt
T einalStuu toft ii u con ierence hot
1 :30 o i ithi eonitlLti reit N t . i
ii 6AxiA ~ 11 11fo fiAdt til Firoit,-
Ihtt .ToledoOhio
;1. t'h uuNrnstt Lam i nu luth ugaibo il-
r ctiei frFouuc FrdN.c ittonK'itueue

Ig Berwyn, illl.
ld Modtcrnu Itugutage Cotticenc'
uu rile programu for the sesionu of the
(Continued on page 3)

tt
hof
ll;.
w it
will
W.i
the:
oatic
tught;
)orse.
Thte

Gymnastic .Exhibition by Girls Delights Schoolmasters

Tu-he schluml asitill sfllntd u'l'toi' l e u' tutuodit Nsfme1ofh thumotutu ' cl t mtt oe-tutugls ctot setu t uuhectraveln itte ngu-sivtgether
turned tic i h u tll for it tltr hi tc er- t i tut 11thfachit ain c lassiuttuatdetti uto more cIlim e oe ttitutsit-uestintutt
noonio tIhu exthiituti in a tiltrhuhye-l fu'teentttiiietii'!tgirltool's ~tthete ttcl'iltntrturits, ut-cuhrst-iduhigh
and 11und itt lul iciifiitietntt ofij Thetuwandutui wasiipitticlipted iunbyuueuu u i tltmevslk ml xy
Dr.tit tBoo itand h iStewartuitw111111 ut ftyi ive111 iu itgtirst urehmnairc itugs. tsutuuet u- i
t ontituotf l tth ttiari tus tkitds ttf Iio1111 th 11111 inut llte tiwtole'drill goinug tiff toulaties, iandtthutext bitio n closet
doeu inithe01ymnast~itum.lmtutttilt ieckout. A muiltay dil1with a1bslilthi amibetuucctwe-eiiuthue senttir
Vil tugandimrchitaohei iprompttl ttl i!hl w u-its ig'it tutwoyfurgirsix ro-it ftr1 eih s~ hiteil.i lylichue hininug lil
~~~~~~"1114 itlthuabottut two undrhtedtiru shIintlinue. I each e tclas Th i uries tieute i-eurI-ii-u p1ltyiid tithe fr'etshmuenu tcuug u to
It ito a peI!tutu ihttcto teetemti aci i ult.Wheing ay itupotilt cettraluivtot, runs,1antutusinugutmttcht latghter ut
ill lueyt01 iuutu uits1111formuuuhue fantcy iniitutus- cutfour.t teiwtulItsepirate, good-lnaturetd coommn.t e ir sein
tigures 'tNtxt cauutteSitteli lwout hiytmitcittaudtlostet toks itiltriue ii- s uh! i'l Ct ttuhu soeluyetto onetuc'oeil
i-uargc tresthumtnuichasThIelot-showed hurt preiClon. s at-that the INicligat college wtetia
excellit ent tituig atutl wire especualiy Somuetaplparathus uvotk tfoltutlowe I wo is 11otiesatitle ou well deeopedi.

Back to Top

© 2023 Regents of the University of Michigan