100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

February 16, 1906 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
Michigan Daily, 1906-02-16

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

w

The Michigan Daily
ANN ARBOR, '9k Ikt\\I RH) V\ IIHR \R\ t6, 90g6.>o 5

XVI.

No. g-.

RHEINHARI DIBNO
PR(
He Rights Mtatters When Told of the
Charges Made Against Coach Yost
and Himself.
logiittni tel ephne cm-ra--
it'm tt~citAti111 lAtr e a nd cithe
ig hicahart, te Lafacte tackle, yes-
erilt, reetittithe fact ttie Lni-
,~f f Kainsasipofsso wh ctt
Ht'y p '1t)ts t atedtinger;ci (m the
i mtitittattd fiat
,1It Nti ci (it ii N C-iet it ut i I.tt-i-t
\ii hit itt ih .,h ad li noit hear
ittil ies teray of te chargei t ha i
i ted onioach tititt ial t Kansfs
h, w rk tkes int nto te tildts of
\lichgan nd m ils hitearit euet
itthtiKitasiProeitt;fat immeditetlty
ittchw irigtigth'e mter.tt t111
"t's tsim cyianealie i ciiia fabilse-
n tis r ittso- it ' art ed i it I t
atr I i-itr tiltedfrom iiiiLfayette
h c ce, fa trltytha ti octe m t l y
oo 'a tadililithat.iThn h t ellsii'-itteo -
mi la wo te igga e ith Nit-u
cin hesaf f1 ns. I wai neve\ if'
the stte of ci-I a. t hetimeilllie
lt esI i at platittii on itiltKansat eamtt il-
Ii-iutuin~rfr t - i oft ice -iet
d t tutuworkigthr tpi c iii - flr lt
I have s ill-r ft ifnltu ctuftit-t n
dic hea t, everi-il ilty ofi anii al t t t attc
in tt empiu't-ti i 't iltuoca}-aserion:li
tn, 1 tithi liha -feen, and thtI itc-
iN timmeNita-tlt crrtiti ll eo twa
lit-cas i l ythe atilt thal t 'lt i ghfttt
sth ilfttI" h idiherd f it . t' c t
.reotert ateptitoaciatefte ieoCod.
ita t-c the lie-t tas pa 11ru 1ex eepulitcg hai
ittlt t lass oraoical cf t ecif, atill acii

veec mtetdal fcr the sco'ndti best. Thev
mt lie seini to tie secretaryc. L~. V.
Gaffict, liy Marci i-i upaft

IIJNCES MUCH BUSINESS TRANS- STIFF WORKOUTSx;
ACTED BY REGENTS GIVEN TRACK MEN
OFESSOR LANDONI A Large Number of Minor Changes Gym Presents Lively Scene Every S,-
Made in Faclty=Prof. Wenley's Afternoon-Bowman Beats
CHii -i-OiS-iCUR Leave Extended Clark in Sprints
________ lBeidites etihifig ti ihair if atfhi- W 'it tine s s e ltaycthill set pac t tiig
Frm ifr ainrc iiit apfpuaItec tdieu-ithu-ib1oacti uf regiets oi \edeuf- u-l u af trnooniliii-gymui fretesit tilt
1 fu tte t the dtay uitr sctetfi l hit-i- fllowiufig ltst- -ii~ifi-u --cut- luu ifri 'tuti-t-
do thtetuifteic-sI 'iiii-ithe ut i ic f idoctouruof ctaf cut-
Iti - - tcf-it-ti conutferret-uI otn ttIi e amtem-ithiru f tie -age frontit e tthrfl a iy. -
ro o e.tm ps nt a eef n efi itkc Junowinrii h t itf. I uu itunuttfp i htigpiei i th'i-t
el.tte Cng eai l cuctsociect-) tiu da cts, n lredh owg ing.hI r cdhirardi il tetly ieutbeir paccet overiiiw he
ht deliberatired-'uponittheciquestioniiotheen-ie h e tak mt ak ossinhfte1 o
1 gng il htc. T ese-iice-i tf \r ' iis su en nth edcl tue - ati froc thi tut ttuiii"Si loes y-i--i
hfecn ihtet n uh i l-c h idersttl il fhave tfi~ tugymufufterp clc teei co -
hcenticaftledunfit-ut if uf-iotuttct-c'vistu ttui -h 'ti di aftttti i hui lf' I fi --
-thl l orcrrig -n hisi ia- cititwofrki.uuuuucf h ic ttu Al Dtt ictI-u- K utetic hutuclit-ci fau t tn i l
hir Ichututtitpf itiT iini er it tu istIola ari-cu artu ofiiittc o hse ilt-e tuf Ituu h uuu it, tn
in uthi. ch urc ,aet-u ta ndstilt htctyh i-f lti-tu 11 iit-t t- iihave ifuttit's iye t-it itt-i beriii iii ' '-i-
Tracy', fti-iifii-ittitnt flitnursettatitthei lif
t111iu lt uiuiu ti hiu ii hut i-iitt-hositatltu i s ihten eei e rii ctiii-l i teittitlu
Atitittspc-il Itm ofi t he sflu ithu- eit-t utRr.u ItI i"W h i-i andi1i ul, t vcratie
Iui re uiiu hua-hf t niiituo ititthu c if tul Marchli-i-itugit Miustu-tstcu-u til-it
hut- sda evenuh ttu ii fing t h tpfirna oft-eitdouun ui I"t', u-thbe t ut-.Intthiel-ig ih utpi-
i i t nitutitit tti tifof. W S tutu i nc h s ctu tu i h e ryti- oif cfi'u-i
lo ,rp td tierc m e ion fs te cl. ti has been nacit t otttiI illt-i eft-itt ancyii ii i- tutu ifle tet, titinch s cn-i t ly.fuitut"u'it
Sutn ititccct-ti us. T h t -tuckres - iP ri f Nit hl utit t citwho- ii u A c ie Hh u i t ay thuile ucspa n ic
zittpropertytheti old.h ift i tbuyertfcould-itlitr.i-i-arecireceIivitt fitgimorh e uuu~ t h ni usifalit tel,
it-- i-itnthlhandi tiltiii -i-t tsociety tuthnLui -f h e w Ine"rt Ciiik putt lu-u
'iit 1futlftt'C u ..ici r.Ifl tt rti ft crtt autuui O i IR S U1EN uI I
tutu' d i1 t ttuitd tuuu tfittuftedfifice loniaiitt-il-ill ani l-i h" inutie t t st otil speed.ittuf
tic, hih fhoud tbdyt e fltc~ai feet 'fthfugh ithe forfmeriistsftolitettingupofduuu
- -iftifiiilii l-i tutuluu ufi utuuft -- 1 ii utu hiilltufifttet-iclitcnuciicitilthu1'ut oron en elsohn euio'8sittil
thu-t-ie titfo i iiia -i ht cifi-i in-ir-chi $forti-ittiu t h ur l ifTh pirfinteitti'htfrtien l A perHee wnSh kep ri
tilt' shilt-u d fit iiuuu t'uf li tft t 1 ttusca lrh ce r I m~r oii ittft iacesiutlitfent t hee urghulthit reCutt isPay etW
whilc it N vas deci-il-fedhtohtdete-iuutip it v cg t h$urIp o lr a h tr,
later fet tpiin t hitrchmfludi t io ft i e. or te scondhut flueto ale is thee tet fc rd ma .Hin ti- hetit i I I tcifitiNIcihitt
tilt reporttseemedi to meet' with general'the plue Ioftth" i-. Itt flit fitraf erredti tquat , ci inigc i Ohctui ilt feshm nfhournutnderttit thrrr I r fiu tust
favor, i-itetti- tftot ut i t he i tt ii $ if-ien ctrii hhhitaartlgi i i i i itc lit-cuti ota in tuttulak cfng fit -cu-t
T hi l c usi huh fit it-i stfandsi f $2nl u-ii i tsut "ctli t rkut ccIii eustrauinedpafmtci leitf ff tunir iili
on ftutu mostihfli t flI i h eCIcTYWic l - ap intd si ttto in hi leg ibiforelexamsit I CuitillRupr]-i ttO-R fiEtR ISTU EfTfu iWl-tI - T Ilu
f p r ic uulaly inIilts iinteri r tar atgtett ti.i Prhitch elit-it theipri.cnttscmlu te r a t ttiyibe liiih fpe int imettut oahitl ticF ttts uh - ti -if N GEt T CfluAit
tr~ ditnttuh u aeentuu Ofutii h turcni ecdc eiic. Ditunli s wothe inhf ut wihuhf1 ce fehot ifltiC i fi c I utWil
tu(, m o t u i fiet-i f t y secureditt tuu aitprophiatt i-if as iade fl-u'veu-idai a udhiohdoel ethic e ls ohn, I ext 'OSu i tf
hihtowingliteliiigtlttle tutu faateiphafitc
tt tit fhth uu ue hhu tttuI hit spec i letur nt e A o e n P eicA p a h iy t rt itliii' aiofi nti-i ty f eeuitt rguu ftiCte cistinrtr cii pi luts e x i t Cit i-lek ci. -i
thiefl.Ttutprpitt-ittin pssibly et-fDrma," b Pirc$Mc4aytinhng.tbuthis ii i'uup-his-workuthu
fter PhnitIIionta n I (PN- on- IcIittiohn iii it-iitiwast ialpfint-i. s- iihfttar c uch c tttc adbl hadut ci fa thlpeu ati i it tl u -
P h I Hi IC zou lo'tiatu$2uouiipletac tteeuofi hhAmongu t i t ItrieC11p1layer, flu tleIt ,n Gre
stric ctufaevarious hutrhie-uceft haveli-t-icefluestutumchiciwhicttaflitafsitur-etututututcit-
been ifmtde uon it-sincett utingi.Thlt W.liiim- ncfnte disuu ut-a vst h er-cc l lu ey sG rdn eu lii I e ofp lt.ut-in
ut-eofthic ing h e uuuipoll'uidoftn hitand tC'eibudget Pfo the sili scho lut, eeraldct uu cha s aeushortiyC-e acuif utcuiii i
flIt ttti iit tt ectlthisiteiis. flue we t$1,00 n nces attuwtutu as been tutu i nghl t-ippp'huwe ll eutt
unut ucefucf flt tituuic s Iif (ttu ik hh ut eu-d uuectucuceh uuTic cir tutuwhifeutu coait t-c yar
us~ htis reasonit tt o i euiu th aih icuuiglue h ip if.f i i . milu ,fu wii lueou tel bctc iet u Hf' ws.a mu-irof l. I I y lu-i i-t ,
nut- i ewit iffItl tfi u iiehuuucatheit'r f h e -nt h 1 u ittsu efeoge w s pp ited fcuinfut t-iT tte.h-i a tf-ui under Caitall cuin a c -hutk ipartiin thuci t c tile-i-- Itay
to rsp vaiabl an deirble ii ifh-t e t ic liiin -whit tutu tutu alautto fl5 u e rvisiontel On'el ot r hiail nutfueRih i-IP 1 y pe cnsc frtn w ks ok eahIc pi te < pl ltcn "1h
tfortithiltuitversiutf-i itthiftutudhhstutudithut lit-i ili"frfueshm ni ho sieniCieartuuodftu Msi- it the v n
lhe chN rchfi ayI he(pNC'ric h tIh ipe. flin:c e~t tt i af r ple uu Ititi u httin the lfu-m i, i i l e c cuuul Aftal omyNubat ,r
toe oud.inths aeberediy itas - rT e e crt i eit s t e -iuftoi payi to thelid ciiflue as i t sleenufund tcica tha n VestyclIsedi lft TieAth1u "~ h
frma-ut ito at mth seilt ieahe tutu errtup he.lance d'oe i [cht-l t iirs.nt he i phys- uce hInott clon rhu ;print fre esuhorlieu-ri
cityttticp-fcutDr.tJamelinac urecpluuitseappinnteucefene.ccuredtutuee tile citewcciii loic-ioant
----e -t- i c -ilRcipettuphtdurCcx utonttutnlut thu hlefcp thaeuutucautu hinc h Ner nf tti ewtI (tluu Itotit-I
c3,li I't) futuipii th i CutiONii Iii uuufu -i ai u tt ite ilc int pnecerul ounelhcsuubeeniifounicyetuC anda Inthefclheioegc- Ie
fitSnt c n t Nlutc lriuT IS liniuuc lc -ld istm. u hfuteemsch oI befi n tuicheficss. ItMrit"uCrIe Il o ii i thitihaenashel
_l.i tiu-i i- a uuu l I h u I 'le hti rti' dju ne d fu-fTOfttafch f3.tDftee g t heutu mfiler i huc adii 11w c oarc cicc ecteu-ifevff11'i -cr ii. u-
Anthe ft it tuf V ubee''pdi alt te v i cc atit .i....tuc i i- i u uc mat ifleuhi tyt eai iu m awiuyc rsn agoc is oudcut Cep-e re paes lntv~tc
[ersityf Ifuut" uc cud atlcc-u huvin u tilt-IIittAKiuuNiueeitRf-i forunarhcicfluetrcii elcerwegh. Awcau iuiutu-inc02,p e crt ~c ,
C ' .utta tiniicoach of ithe tem, fli uuttut I uhun TERup c T e waffu sck last yf a riku-ga-liceathe tot playliii eluau npuutttu- l th-ytIh-it-
it-ieehandufed u in hsuest indtin a . i li t tof i 11h uIdhue f u n, ug t i ap areunuly ight"flue seye'aflth m evsra t t i JI
athlei c u-uhfd I1, hetam Tten ccepnt h [ec up- s i Si isnh Ate ngeeral C ic r ale i terestaing etuidee d Ip in T hui i iir ifouCrIt h cIt
'tuan ttw ull ak'te tln.Ket A heingp ven-tick pft uf into theucage uyCster Cay utand haow i hav ciueda thIaeiracu li-ic ork e sntelaeared p" I;l

bueganThursdtteap alie atwit waeeks' an- ereule willudeivecrflue tuddurecc. ATiere andulrepuete-iniinio gentle terms lthat il-ce 'fle atualuttustettioruc Wlute chits hut
ctiontndtatu ttlseven unditriledfrleech- itill huetutuinufoirmiutureceeptiont int he par- meni decuiat heifr trublesome sport. tarty wiff behu'lelduatif hh eig-c01itthu
meniotihue li tundenineerfig depart- lutes u-ilarbturhugypp-ttimmeitelaftlie''hlenth le picture o1fluhe red-checked uand 22nd1 ofi [ebruiary, flue cetntg if iWush-
metic are registiered ini the canre. hmetilic nfg. henumbled-fingered ladiec wa-i taken. ingans hirthiday,

Back to Top

© 2023 Regents of the University of Michigan