100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

May 20, 1910 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
The Michigan Daily, 1910-05-20

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

VOL. ARBOR 'a' 'EN tfJHIGAN, 1IOA10 LA ,icV 1)

Vol- XX.

MANY HIGH SCHOOL STARS
ARRIVE FOR ANNUAL MEET
Over Twenty Schools Send Representatives to
Attend Michigan's Athletic Carnival Which
Starts Today on Ferry Field
VARSITY TRACK MEN TO OFFICIATE

Eager for fame, trophieia, andal tat of te tit' n the litde
of university, ife, youthtul track h aic aa
leteo hegan to arrive in Ao :Arbor j lam lo ;it 2_J o'
Thturoday, attd hr tite timet tic atr l a ando hxi lop i
sclholatcttteet ibeginto thit atataIoot garlic. int te sawu ooaoI
teaits fromaov er twenott ilth t atdpc cotestot has ct t

itor'

tarattry schtaat i llherettt c m-T esil e t
ttete lInlterttto a satal tic to ivenaun-attia aatt' "'tato
dere t 'oauicoftheahetii pV il egv
aaioat atil ibegitn at 2 aao titts itt attatatata leatiart a ila i
att Fearry hili. iona 00a
Tiaalt tnatlliof ttae aetoatauponaatthindthdp
0000er athiiexctieptitt thitttcttata Sagala
Comtittota atilite st attr ted ialtieFrsa ht
fielal events. Iff atoasila, th i nas in B ttre
thte htigh aaditbrotadti jiaa nd taainathetita'i Bel
pole vauiltawili itodeidedoa. aTa.eatai tFdc
evets ttoomay lobecoaatpalitati. hitatit . r
tat alof lathraet rck vetstaadintasauchi
of lh iar etld eatata satara aotata o aaaaaitaat 11 aa.aaa
toal wtill bla detia dediai aaturattal oatattatta rt
tag.
Paaints wail l be atwardasta inat at st tatta
tears; list placoaaaant'tang ivea c 't ttlI V N aN
ttroetirad ttw aaa dtta ttatlit ata
ao referee ansta ter evrioitat tt
tracka amen awil t ac t n athetita t a a aa- aa
latCataea. tatt .. ..
MaNYC'taaa
Ote a arams an, Derit U ivr i im a ..t ..
tratituI tatColdhiatteaIlaorthi Aala s taD( t-
tr itoCeatoa fra ttna 'h lat , taet a .. ..
Toledo artroid Il t at adretd'102.a ..o
lattnaighttt eina att estt(at t htpalt tta 9t3a .......
liar evetasaatt' ittattt Ii at.thsat n o . T e p a a a ii taoae aWa
are' toe faatatat to inacat nstatauatct (ifa tha irat t itt at I
victry t Iinsig Sturatyatd aa tata

ae t c la td iitr ls
a tI 'Ta l I Ii a I

II

II il l r ;

BIDEN FEATURES
SECOND CONCERT'
German Baritone Sings Difficult
Role in the"New Life" with
Great Success
STOCK'S DIRECTING A FEATURE
a ' taoitati otta tta tir ;alto athae
tati tta M a tta eie, t fact trt-
ito t hat a iaa all tro oftheit wataa attret
] tta it t I ato attattat it a la at at, i allr~
, ochsta lie. Tat lis t taotahis
iterp aetationaat oafa aat la a tt it at it
a , ur " it tae aotattaatt it at lta at it
rsni~n. tonepicure tia tiot
tpin a t tll atu tatat a, t h lIto t
th hitlaaaiarm at csutti 'ithe at oft ta
co itva at wh se siesittitwayt a ttt
n ittt tla' pta attl the' ttpetnt
hr tat ata d clrntsse ted tilt
l'im in til of tat' atat' it' iiartx ata a
ahic M . a Sai ta it a nllti it
'\~(l t ti sangt tta hitxrsi onai
aelig Ie] itattatathta al t atatalh
atroad, l a Hoeting atto neoda nd at
itt aegrtexpressedita atat her t pt
I~~inti a c ]nt ed. itt ttttat

I-d Ivtht ' scitrat' with stripttat ap
)a ITw la at a C~~it ' taiaa'jttIt' 1)( 1tt
ta aacrr att~atIc. T' lit' tt~ pclllo

th a no asan orhsttti.twm n
i theit a c f h ng listt a therta
i l tt ta ttat h fetat ta n l i ti.
litatathtandOTaottat litltati "at I (ito
in t nt a st a t mr anjd rea
ittait tat tats aaata hii h a to s f itrumats
tthatte esetiall' I MLaT hett laotg
tIis aftrao l :lit s at ntratia
irttu W alt s ls Ir- ih rp o
i t tt ato tal t'ad i ta aY u g ohit
FAILS TOreanTroChepraT
tai" laf vied"Takesnurfere. os
thladn PredlitdbynAtroevninger-
g am. taPil.s a n rt ill piot a ly ie
thetroosttopltarl(fathlao eites n l
.'hd toorat rc ortrei ixat cr~ow alamis
aatofC m tTke lifeetttCoulit
aeen aef tatat le attiflittat tinge betat
vao} h 'o.Itats attatatsta lth
aexpecttttedpen m no asnttoc taturrd
I'hatatatar ta t I aata ptat n t heta itua-
ti n a atlaoit
"\ (,atretalos t mn te tatplae h
ta i Il a kig o s r aio s t e ti
has apeare to I, staight ats a S at
i( t rd itat tatghy ro alethat
th tatscrvdad tat tetiat
atl tattt tak laefo mi e titt." tatba
, ,sat r nd te folacn
-At oon-et his own tat tt2:9.Ia. .
osr ainiwee tt u oro udca
atr attli tath tata ea t ati tatg tit
maxim m heiht of t a retat
inm -st_ '],ri c ai WA su siedat nit

SMALL GRAY CAPS
TO BURN TONIGHT
Freshmen Will Fling Headgear
in Flames and Become Real
Sophomores
SPLENDID PROGRAM ARRANGED
toixtght. Th it tlheb gray c'talls lwh ec t
have mttt'iaked aC ttt t'tthe ies t'sa toat taet
casstilie costalitto thealt1ameand atalll
fou atta lasestawilljinja i a at a coat a o utta
to' lira'e ato w at tot atchat m hatal altoth
ifancant t t ep at o ardttal hat atiluta
itw ttt aa t ittattht w rld athinatheya d-'al
drittss itete atara ld si or ats at it ta
and sl a ttiai t on the a ate atheytit
go a ow aiaa t Jo'a;" ali lva'ieges wil
itt opeto t heatt m.
Te claas ts tail otat 715 hr
al aaon lt th iattat t a lk te ator
at terotaatt ad owonsa thile ntat
neerigo r chtat" eLauo ioti betatawe n t heatat
librara ndatt ld hhll . Itotatra'biltina ; t'he
saophomores00 t ato a taatth c annon adthet
fareshmenao behainthata LtIao ulttlal T he
aen ats ll t at tfirlt, attaxingt dowana
thte atali tota'atetostrtothetothetr l at-
metet at alto I at bildaiiigtat" eat, itar' tw il
taketie to load.T heIispaadetia tll tatc
10"1't1 't to ta S tatet t1101andt a st on tt att
tat tat Sleop} Hoat wI:latiaa Lii ao t he t
linea of a a la tt m rh ad aoundta1hat I litatav
w i tbe ttald areotire.Tat eIio frtit - o a
tell avil iette iggstlto'asad1
t rona litnt-uatta at Isieethtos atill aad tat
il a rrvn ttotta at S e olw h
atne ll tacatroutattdaltiat etao ltata
ia ta' ,Da Coey rf.Wn
ley, leoL White I tgat Citekdata
.'h. in i s oa a ct a stat at irm0 an.itat
tweenttt hattallsachetro andttal att' a atill
heo gitvoat
visitrs ilacidogtattalt thetautatea
oftttspectttrs.'t '' ti t pd t ira theati
'Pcbita a ro mpata lto altty e i at tat0
The ituatitels l oft atfaira llya a i it
Saot t Cotttt itacta lttat los altoe tat
metat a rrhostat talownttothtat tie.
atrk r T h eato Ol t wila 'et <aut a i ata
srel-aa o t o l aollo to.iT seo i t o jl
Lat' i ldainttg aatatha tunte le. 'tat
tat-ir toa atatdtill geIto et hert at ithatl
tiobatdtin frtolo f t attth Laiabiuiili
a t vo' ctlutck.a T he firsattttta w tath itla
metoaa at t tat itel ttau 'cokfol
elbitheI ec. d w tchatatxatclck.
F eha mtetit m ttst ateitt s.htattasIa.
th olwn otuttati a i ) ha
btaea setittotto 1t D Ittl artomt theiituat-
As mtoat i at e C tudnt Conire
tatdttte artat atgtiltpalitrtaacetof
tooatngethe att \ 'ataaatth t tita
miat tisttonlit a s m chisiosatl

aladaea'friendshalipasthe Mttv aalaleas a-
aet froam a a llege course.

conient of v'ictoar. o. le''cl'(
haver had liittleo'aaiaaat tto show tat
starenth tois steasona talut a tt'sen
lig teamt it ittatis as toughl they'-attatta'

IUNION TO ELECT OFFICERIS
toOfficials for Ensuing Year Will be

Annt Ar tat I E Tht itot'i ther teamsta Chosen '
wail1 atrrataive tiatmoring.
''Theao spectator aWtill hav tan tat{>~
t' toay to rawa i aliteo h eaici,
abilitytoflitveralatfathe aouthtul star,
and ~ ~ ~ als toaa tht aud tat aar a morn
oxtitisatitit I ititifro m aeightt a.ta Itta. tat t itat a t fal tat
la Taolaaa C1,;1ti l^; IEaa o IR I d tti o uit'
liar tat foat n lo ta trsm n r U) . ht tatai a
it an exitai g game, ti t he I o l islp ~ 'eiln I1
to ti fla a fait a ce at alitn o ' :1al 1 .1"
artmeta l series.a' a hat tat ains tat Ceo A I
alto' ai n wonth a l t h c a cs - - ---
''liii still sata l th ial series fo the hat I lcb c , P
1 gTtheratttitiwtit t'hleoa nd atta ht atiataa'r tam tiet' fll

Tlomorrow

()f thl"a > ait t isia tail at.
tw lc t itt ei d :rc

a illtherne

rcd atit a
di t lt ( laIl

ite toih sy n a
f c t lt a Itt at aI tal 1 lni
ae tata iltv-, tItIt a t t bst itt
atI a athe a])rI t tat itatIttIt
11 o t t ti t(t, otai tt lar.
lit seen, tand n t' It-a'etiti. i
c,(tat c hail ttributedto theta
a'iilt he h t' ail at theat' metta

I,<u-lctl il, « )

taa Jatitl) hat

troll arirrirab a
tr rttrlitt~c
"Xiiatrasesto.

a) tat)\
) (lt' ' I' ia
he 1,11

bilftt' lila-

Back to Top

© 2023 Regents of the University of Michigan