100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

February 16, 1910 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
The Michigan Daily, 1910-02-16

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

hi - - D- I e ic an . ,L

\tV X X.

*NtN :ARBOR, MICHIGAN, 11if] i)\1;lif).1ICIIERUARY t16, 1910.

"CHICK" LATHERS
HAS LEFT COLLEGE
Phenomenal Third Baseman
Receives two -Plucks" and
Decides to Quit.

MICHIGAN LEADS CO DTON A
IN 61st CONGRESSCNDTO S 3A
Washington Reports Show 25 AT MICHIGAN
Members-Virginia Second.
\cceloiitt to tihe latest report from Believed by Students to bel
\\ toiigttl Mtttgtt 011 lttsttfit Growing Worse Every Year.

tin
third

til lca

Itls tist k-i tll
fittipp)S0 ta
Ciii 111 ahe
tra ititA l I t c t
111iIt*Sci ] e
tea se )lthe

I 'L Coll gv, W to Murn.
n for his leap i ), schoi l
-As Wcal l6m in the
artni(,nt, one )f chich
n t as not des(,rG ed. It
an , f-ort v,-ill he made
reinstatcd in school in)t
lie shall not return.
,rs Meml ll ichi;gan in
with thin) an enviab le
ehall player o); tllc 1)e_.
(ub and Dvtrc}it Central
MIns. H c played third
irsit% hall tcanl, in the
with c .s<, and at the
oll had the high(-st hat
any' of t1w riĀ° met))-
)d. t') idditil ,n t') hoin
.r , hall
he

'i'51115 \Vl 1'k11

Ift tilert)
()ftIt tIe t
will nt
tileill-tel
111(004itt1
1111 1: t Itl
tItlt tlsort

poigtief61st etong~ress titwithattattitf
?. Virgttinia is settndtt oith ft.
Inthlit1 ntettt, Mici ogtttt1toreresetteti
b.% Stierete tf Inttiantat, Mofttttier tf
hatitetc1or mor1111e miettiers i contgrless
1gi1 s u Vad b it sx \'t soi ot ttt
siX- \isour si, oocatixttt i Oitiilt
talolio. 11 1111 i thr1111 ri nceton111111
cccsten one, Mnn set ttmi, ttt, n ,
Ill nc11111non, ra t se. 111
S1111 Gdo ttttltehigh 11}c!"
it 01111' tind 111ok11 atc
'1itt ig l iii111 i tiue 0 1 tou:
t'. hial Inest 11 ittl Itoue of11111 ei
11. \ . Smit , 011111hi 1 i all
1110 1thig ti I tt lait1 issouri1111;
.Itt Iito t and iiai d I-aza
fThne lruli~t fpopck
1, sicss mci, h toomerial tc1 lub
11011 Itffiertt's t-itt metintttt e il
li-Il. \\ llia 11.1enks l its ilett t t
t s ietheideti11 s11 tf te 11od1'1from
1111-111A.. .0 He0111:0striO ii it0a tita 11s,
Iclt onniittNo m n\Aitt
Mr. 111111f le otest t 11 11 1111
atetonwsp itteptot lem o1

thett oll d 1it itt (n11u111IS. ()l
pumpd b1 a p1 siitt 11111\' epoterit
sai, 'Coaitons h<,e aci e r111 hadit
No tttt itt f1ac t ta a e e'r s
}ctt. l ott oftt iIg tii itc
ittl 1 tndinttg ithe \o lit ttrittett ti
Juit r ittist 11 theu Iiit,>n
hett 11ril s It li1 a il vc's
til t so11 lii iift's I ft tit i 11,II 1that 1 1a 1
ca'tstgyhee e 11111 tem W 1
II c o iln t Ifte tlif 11n 'tti-itiOOOs.
0 itttttles lit loteto theJ "tiottoolt
II aii 1l i a pu t p 0.tat. i I h
can't le hcitcd. IIll it~1 11ar1
soltIl 11111 11 t h% them till 11111110111tt
setltoitand111Ittei t m1111 eri f011 ut
thatthin s1 tIl llsh1e 1 oig tt 111 1u0p 1
111)0!aiii is kilO tillSecnt sn
11c11c1tonne1tuneiitill titheiltterprt
Ithe ltit 0111I110 r s p, t Ito I ltte
1fu t ie i ot(I1111 II I 111111 /11 itii titeih li
s tthititit li tutu c tielt semesi er
Sttitit 111 t11 li t htit i r I iii at
thseko ritt ar111 nextt.
tit \Iii iitttttt tIII 1111111 I Ii tFI S I
\ oit clitheliii o 1,m h 15 11tr
1111h11111liri I tltttti.Abbitt
11111ti tt 111 tltr
tork -al l itttu iiitiitt,
V1lg11oftitLa itpattt 111Toe111
io t lctcd t io oa itI rh

1)ilfth le 1111 ttee ut'asa
1c01' if firetes tt s b ll 1) fn

100111

C~ause Many to Leave School.

"FRESH" PLAN BANQUETI
First Year Men Expect to Suc-
ceed Despite Sophs.
111 itte bendingttti t heill 11s1 le110
te text iookso atre putrchtsd I lrt 0
itgitsh tucked1 11001 t colec iste lt
tat is 115reoved si it o tu t~ o tl -am-itl
ott the ittttch exhausttted stttett. .Ac-
tiiis ill' sjihtooks11a11' i i 'is nt o
tpla tt laitl oe Iegt o malfs
iee ttet or titittt t
urtieatktt eae rs t t l s o teii ell
titl ba re Just till lItttoittli too
1ki ti hl r e r ts k o% , n
qu itl i psibl e. itit until1 all1 <111
r11111111111I t i av e a11 0 0. l te it I I
thu s totigthe fesl mtittlo s r ll
when o tml itc tille tc 011r11G i ca t 10 101tl
snakeitit i il IIIII 11I11
It thei i st Ittt isiamptilel
tluh oaem kigBil' e p o ts. It t
or11la t tro gt he N 10' '1111 110 btt i
tilt twilind ut t t he i fr111 shmanlt sectll et. I
't'htiletearfthe frlitmat lttioe hot' so
torutt. ()List s u on'k owist~
ha t he ele td. u orlit s it11 h01
Roscfioe 1111l111111111beingtcit li t t It t ll
tcotoely m tei oti i mttt t-o5 g ilntlttt liott
moresttfi. tl1 Io1t ii i
TrnYete ttol-vhut 11111 It ilt
tilt( iistruggle ptecedingi iti attractlit ide
Spiad til t tttentio tilt lndit g tcl
lute effoti tot esca 11111hIt 1e1otd pgiar
mte tee itn brin abut m ny11 li lo totitl
Ills titeibatuett: llth oot 0 1110
st-fli t into 110111 gli r's 01111 h~o 1detec-
tto It-dit n t tk t e t pr, Itl
1111011 ittito tesieged1toetheitre
stti tittito efoor iits i t ool 1ke t
ed ~ t oO t-attemt igt tl ili
ass isteiire111011 t111111 hot tot 111
S 1 tt'iti it-fi' tt 101 11mi tt1w0 n th
Ihe tiets h1 frei ii Iu t it it i iti l oItt
te ottslit tto pe0 to11 nte1 1100 1 '
I sttlst hadtt lannei d. tlt lii poss ibilit
the thte l int awnd w ill Granger'
a it anceittot en fett. hi s matei di
l aitlttetresit t hat10 ther01111111 ii iltli
iifeshen idfotf.seemits beTmidb
f uhmtesfottf eit-tiadtille1(10.
ii r ;Itttrst. i' 0'5tt it
1 tttto ttrd 't is ottld lstligt i t 511i I ll tilt
Thei1010 boitsdeided to citt ne-st
it io if nit d seniot r lat~5 contt st It in
tog'the mst-totmali OttittIofieou
11111s.io di dedt0 uoniifot he ipo t 111_0i

' h loot tit-t'tot iitoltitl tter nuned
ig The tiillhelotifmit edi sticttly tot gills 0111
(' are to tem1110'httt te oilottttlo dIr
of t I -tfg'ott 'lbUnfottarto th As

o o2
WAXY TRACK MEN
RESPOND TO CALL
)utlook Promising for' Success-
ful Season-fifty Men Coni-
mence Training.
i as I c t < t I blMa'sfrt
41,,ml all > r lfts tck catitdtates
;e:;cre~i .iflnio~u. For the first foot
itmii toOight1praice 00wilhe iulgedt
too )l to tutoth at oO tiotooeek srit
Ir> i an tuu, it thad piatbites-wi-ll eco-
oils to e it il he odiv ied ito
1110 squadt ei nslg 1111de te
.ialst~prcison o a eteran.1
im l im I ndu-oh btyooug11001111aroatnd
th" taco to n i tzpa1t1rlis 0 alsot rill
j~ iix ti-t al rollen itht
d oprtmot ik fi mtotthus frestitiei, i
orde Ilaalint ma hegottnothellO
iit % ;ncii i,1101111omitg tast
sca s Tam ech ha n to retretdtto
,cl~ t 'lt ill a ,I 1-1011er, Craig,
\1'ea. ~ o r, owe, Raittsak, Kk,
ai d (.i ~ bl ac :ll nic ifs year an
illsc ~ hriis r" -oeteuttoo formt
tilt mwi us fr tog'nn teami. (f
hundred oin I teoi y er's t in t ille iat10
meto , l ft to tot seoh d ioo toh tte q ur
ter mle. lc~ni~r o tsid the1 o
,Iwtpill :Ak plced thi Osin 1111mi
'I' \ l imit n te Om this tasd 11e10
it1, l ith e ootwo-mi u n.o tt~~tt ti
11101 itle ea lithw e sout nreto
, ~ ith I c i lto ii1011o111t11101trctk t ten
ths a, in.1t itttt1 tooth to pres-olentiiiao-
to i I oftt h1000iiolt m eck, ri g'
ir l -at eics tilea tbit.td
toa il ist schtdo lelou ofot44r~atie
hwii hasbeendra n iu , adfoo to -~
_toa it ito:4o'yr Tourder 400 iiid
Crmto Irnr .tt~o.t oto00 k 34 0 0 tos
'01111 tilt t-,itGamIliii 4s00otolt 3 oo
I to 1111:oo t le uiiMiay, Toeo're00 ts
I oo hig up onr mt,30
tiN rcit t:o o I014:i01
(1 09 1- tRO'U illtA fii tlt''
'I'll jilm i- I illgu 0s Iou ttittst
11' i to thicampus'orgaiti otts.oThis
pnj i lls ine lout it uotrecomp-enseio
for t,, hi; fy su hss slothnd enjoyable
(0 tot~ii i o~tot tlih \4-10e 00eigivn lt
.to hotid -I liii- the soey u b. ntdtItis i
th nit Cus ut 1110tisccloutndswitcthi
to toc a ih im d db teoittitotis. ta
Tlw \l hitnt tooc0101atrewa e fist
Thisplaes tile Co edy ieru
1",(n ii sc c al y~i 01 l t ie the fact

(('ile tncsiv I Il 10110 rattler
1 Mll-, Wll C'11 111111Ll tool bi g'nia re
i-aia~l outi ho 11010$;o:) w1as0 ltaen in.

1111 strontgest
I1,ttte-srs dt

tIIi'

fai t

Back to Top

© 2024 Regents of the University of Michigan