100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

December 01, 1909 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
The Michigan Daily, 1909-12-01

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

The Mictiigan D i iy

VOt.. XX.
YOST HERE FOR
TWO YEARS MORE
Board in Control Signs Contract
With Coach but Says Nothing
About Conference.
Coacitul %l rmi at \Michigan
at the mtecttigat tihe hoard i Control
'If Attlticit 'I'1nia iev-ing. IIIad i
tin to t i1iov tite 1o r a ncio e
the eas ter tillo lit aebl ea n
\vcn ~ ~ ~ ii t inrcr sbig0)oct o it
atmc. it ii tilt iStak i n egr
toii itihe tii Co frec qusi on.i ii tt
aTh n i ci itott Ca i iait'i ro m i
;yi hi (~n~lop i of i t ii Wetir)i
mtren-i materiiat t-i h a oni him ia tic-
manen pkwei i te iet ofi ittliciiii
liiin ithe liii tha ah iio~ eilCti
eva ed he ontrece netiiti iti it i
ticre thicat toitttion tiwrn ppyn
for iiitan' a mam in iniI tt [ral
od metis nex-iiit ie a if- ticoai
tic dcided i t o i a pptlei for itt lmic ii
Fx- o ie aifiicitno t he hii set
t ticlic itams T herututa t
tatni angmn had apied foi
tati t Il iois: itt ait iii toiii ic ia
anth it modti l it i tti p s i at ilt
A iteptowrdtii ~ gmy ctv
i the two team il lake it i i the ne
I it ticre
itootal tetam %it sh tl it t en
hoard se ~ ~it its otdw inth plan
i g ihNd c a th lim t tt
thir ft iio wit litge I rli-e t A-
mitistrti itr itd aw p siiit
Coac Voi u vh ticla~i al
the einsas ead oac af thet-c a cii

ya it ta tlictigii thtat lisa rturisi as
sue ia ec-ti ht fCoc Ys

-. N AR BOt, lIilli a i-CA \lI DI RttAY UF:l TitR 'ltl i , 1<)(x)n.

aitta iha twul imrtt anititttt t
\IICNS I NIllIl~ N
tit
tiniati -ana pli-iti- ifor t thecnit ttttttt
iii iiachm ad 'c>>id rso t
Frn 1.Ii the i tt I c aTai itt -
l ol iC t I i i tt titt ill ittIt l i ra
CS ERCLE OPENS SEASON

iI.
1
,i
l'
;
I ;
n
;
,~
i <'
.
(.
i-
. .
;t
.t!
,' '

DIRECTORY WILL
APPEAR ITOMORROW
Marty Assistants Make [his
Year's Boo1k a Great Success
-Ypsi Againi Featured.
itt tittt t titi tt-ittttt it ni o; at tilt,
Its it-itt I t taitt ) tl, st d n
I-ci iii itit
1 he rtc-()r h s hc it c(nd It t ic t
di .r .t ci~lcrcnt lan his tI t t i-ist.

itta o s hlit pn ~ ist 'i't- ,
til
c iad -it tcidc t i al l;ahie l
i lde tt it ' t tit a li ether i thii
rit atm ..ft hei ptttt es feltt , t ht- i sttii t
Sl 1pecatr Citiizdei r etnientAc
cord boninReen itm
i/Tte rIttittt ii itititiat itll 11ie1tSt.-i
liii til iit\\.) >rtireeaunast la s.i d re
i -11 i - ith lat any a --a il lltitl
Thiiis nttxill"111111iate llntiitititiiitit,,
1:1 r iti
i II h sll ta1cd till l tt (,tc
LOCA OFICALSGRILE

Fir-,t
itt tvc.
aNN ltl
li e iit

of French Lectures (livent
L ast Eveniung.
Fjlg~c>>i Cwrla irsi tttiI
asi thetti1c i t
- titittiit lid sht- It cit t i>ati
i() cd << cc iultt <1m cl- t
,cr caw ith cii4 i r ];t \
at-1, h cr c at-tttttt- ii isi

Nn. 47,
ARGOYLE TO HAVE
DRAMATIC NUMBER
ecember Issue to Contain Two
Plays-Novenmber Number out
'onmorrow.
<nd literyi ii i mttine, Ii iiiinke at
c liii-t<° iipm ton sali ll te a ii acit
f itt Ivc it t landtintheii i iS ta t ae
lii i()r t tlitt littaltpi "t ncns
\ fc~ttir, () tils n n t vii as)
celI' tea tdis a t ii ic nit tit-
ic, " f I'resient al t ti li cat til
i-e t teafrotispiece.iii largeitihalfr
;ai ,,f te ec ter c apio sisa nti
ther of teIIIlisi i t t i c iiiintad am nt
't Iti 'i lit ed ittrsttnsisttt
h iii liat It a ttithei biad ein ani
a li-1: tilas teveriappeared in Iiiaa ilir
ity nliicat()n Tl it a cns ro uda aot
"lli i,t is tu)f tuGagl ei thae
ialtodaai . tanes O'Donnela
ennc~t dramaic edio a ofthetClnca
accod llerildhas pro idtoii at on- i
r'b [ aledin atice.T i tptaystinln l
acIm lti Ii ,tmci-4l Iti sa t rli age .
lhistrttit~ts hay tii- al c it ttama is
ilt 1)c prited iiitiii htalf-tntteipae rs
Imn i itIili gradeit tit --tii- itiittati in
tel t ii- ittit aittt- rac i ra aiatre
it'hlr he izc\v~l i,, epathe-ri a tae, i
rlli~e tapk'd ike ife i tadi ofiibe-i
u )1it I asitheasiit. Ttiichangeut
Ilit Itemii it II tiat dNIblpae
ii10:1/11ii I acta ntcinnr
' il t is nu be \itll ei a jor-e
Iart d i t iit ilt t ait t lii-tii tn
his lassof mittr. Tlt eitorseir eii
af attica it(t)-i- a itric ital tistijokes,
tt stim i ticitsir ea n lit a kri
itt itc" i t souc o u lt iii Iii itin agr
it ha a itt i \iua iiiitr t ta aig i
Prcial Iietirc lynitatr a t il he

in( olo tts -wichittia I re n -astl
than itt thle tur t- ef, iii . ;e lc
S t~ il;titt ittndwt lc itoo
tc~ l i l t I h t vitt s -- ; r
lit-ihanit-il Idi t\\, wl ateQ w
a ill lth Chis tma acI (,
\itt Ca l th alit iplta t) (c m
tili, wile the it ,f111 ies,\v~
Me lays-a pat ofith iii lc I 1m)
-ran t, t l itatiti - \ sa i tt r h
au d r ilh :ri tit I t til thlit rest
af the tFear a ttltuhei t at tl the an- I
nu l p Im t Ia y, i I all dc lll -i
alte' aM li c
tis ca is M ile 1t t i .iteit
lea Iltan i nt lit-i t l o l v
Itll: lt)n M e a it i tIc 1 --r.n
Ah ii litp%- ill tac ysco ~o
vic~s, nd i sclcclded for am l- i
\\ I ; i it[ A U :1 I I T

ittt -1 l ll(t ati t ' liltitti iii Ii '
it-il N -itt-it it-itt t Iir-t t+Irc.
N t" (i lit " 111 ,L -Vilo Itti

HIGH SCHOOL TO GO WEST
Scholastic kChampions of Michigan
lake Holiday Trip.
it] titit itt()1, tttttit ti-ill h
it1c1< 1i> th v-tt 1--I t -11 lt Chist
Ilriii 1C 1r( at t -111;1l1t er 1;111
it t tt ( ( i te ti i ts )t s m 111c -toti a
tril t tc- alit<< itlilt t-i tt(iic a t ac-

I'ss satemei nti s I tltlontIN- t rutiti.
ailt tile ciii smafu 111it lii ii la lilas
ii lii hi de e --cd, 1s111 it p e r o IIi
wrarth t tt( rtic tutu n-t{> 1 ,1
tilt imIcht it i andr moreover, (it i r l \
i-to ut m i l i Th ll a liiio ithe ficials \isttu
it liiliisht ofca hutisgr -ictl 111im i h
a uuiiiinuh t \1111c tI i n -iultan i1!i
--th il; lila1 1 tui-t iuplated beforl 11 eist,- t
boh rasii ld d n h liiiituual l
p tci a iii lita d a h alep o at1u i
Drese t ht is boug t th ie i-tib ic ct--it
attiltm a it tilhe ableto see uuuu lit lay
mah ;S t setin I oi l in l ht stands. C'
Tltre listuaniiiieattatttaf-iglrali
liii u-tus-a f tilea-iit iuuuuuluu iihlitihe
ill no-u ii t t i.aIr t t tl tiu l. Ye
iii att lastthreeu-uuuu--a it ti-i-i at ~a ti-t t l
th arls;a h1 tut-utc h uliladr I tutu auntI
utlti liofa scoutu ei theaiioti-rtilt )d 11ec
It i t-tperh uas tuntu iit utuut() citIiite
fii al liii 1 itt Ish~ (n tilt t i rhu t
ii Itlll t i Asscia to ,at t h e t tit iiet-
irsd dli scit-la iii ;my intetion tti diuttl
ti-ut-ti- rnessli ()ft these a gentlementi [titt
erhtr1 a etaielrdIii t uthers
tutuacta hr oo ft i u specui -atd , l
het lul ii tuul i-tilt spet ially i-ti 111 ii th(I -
lit auth -a aiarc u te[ ill - h' fel
aauher (;pets.c )fic Ii tatm int a f( t--lt
autcier th treti gt uuat l utu u-
i-i it- t utfras- -is a c ii trnapparentuu
threisii hut tuomef nti omlt 1)
tli uth ctutu

ilt ti-1 t
-~ltI }
1 i 1 ili
ti--i1:1

)r itcli th s sI s II i t- Itt
II -I b Nc>: >I Ia1utie
t S )Ik* ( f Il o r

attn aI(,
Sit-i l

-i mlt ut-~ci-ut'tutu -hut it Ctioi -a
l t~ las I~i, 11 hil 111cc1o111i
c 11 lc larit IIii t till iNill
a(c lc c l< t~ll tut I tI 1 l

1lit-it
\-t 11
i1 lii
?1i t
i
,it I-

t tr
III( tiil:
w likIld
1It s tai
111 !.

t« iail("11 tates ilbeit rcen
-ticc r .-ttaoritic nit - t.ue first
tllashl eeal uceeks
«;t;1 lccdedsucessastaout
atill t ututt ,as tlu et s Pheit
.,dum o ctecd t a awaay
as he hiksthee ireit tickets
Pickts ma h icuredif tip it
il t I c utiutuli a tilt> cutthe City
Ii-c-itiic , d ek u o itnat
nivt~sityBall iThetik ttwinc b
tutu-u- utYlutt i -ttuv i is inlc tid

:ill la

al iebr fth te clubt
OCtti tu at 7 :30 fit Rooudm
hl.te mtate fthe
a tmo-tut mcii I touumorrowar.

l lItt- llc ) dicttuct- ii it classt
+. i-u l,:ta: lit-u a e~ tda s o t
o d untilt _j 1,i i i.- Iat t e a-til
ti-uti r iin, i-at prt ituistoa I hel fresh-ai
u-ti-it ucictiii tuItitit I ii photographtil

Back to Top

© 2023 Regents of the University of Michigan