100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

November 19, 1909 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
The Michigan Daily, 1909-11-19

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

The Mic iganD aily__
-N ARDOR, M N I hAX, CR1DA). X\/RVEMBR t.40t N .O

Vol'. XX.

GOPHIERS LOOK FOR
AN -AY VICTORY
Great Confidence Abounds on
Minnesota Camnpus--Mc~iovernt
May Play.
NII11it-bap N\litt.. N,\. 18.- ( Spe-
vilto ichigant )ail-.) A --lthoiugh !t
clmoasitig ail) cotlitta-ta ill thteir ability
to defait Ntimteta , tis ihalfo
midat the Pl aza IhIte in the home ofttit
the 'oo hcr at ! 'clclITh No a ii
monig.11(_ ,clc Coula Yosiiit had
the i pp dr me aniat ntlil
Nvith a tabark Moor ice I hSmr
at fotot dlilt)lout, th iak to th igi la
ee withilta and tilrtill itin o dcn
1 iit-i foi at rd liii 11111 ii
ii(tat oft t ail itt a f l thea Gop er lit 'i I
to t-it lit 1 r Itt on ail t e am icutld tail
titame Thlis aeein i Ittaot illpreiltso!
IliCoach a i i at I h iml f at t oill l(
oalajthe h at heI is1 donghi es1 Cn
611c th 11111vha mccli li t -
il-i-a-iplayr tha the ml a-t a
' iett thf il te11am i ll tat l tah t 1111 ' Ir
iatii Mc o,,n m r e nt h
flit l atimii- l a ie tlthe sat o
\ltal lie it-hsio noc~gct
-ti a t s i tho ea m frtels o
thus an i i ailt i tte Iv t do
f atain \\ i ll pt n ede l ift io s
wat to run rep1 itv Sort l0 it score outl
ft-la- tr can las- i' t err flitni int tahil
f si g fiot iro days- l ht a at hi
lit- Jo toint Itritlb i n the11 gam ,td
ti-tiltrsar p l ii- Ito cIh-iti a-s
it-tiue i tee-i l toas g-ie la
tr iltol stitl ail ft u li ala iii l
aintItitI 11111 bI aIttbin thal

ThC anneail hIlangnit (o tlta Y M1C 4
t l t Ithld 1 nl hlt 4,ti(ti P.1 ll.,1 ,i
\e~eriv h ll. ( tik ittil ld(°d an
iifti tcket ar' to ht' issud i tlI1111
wil heoilsae foll \ till lr ii t yi i a-;
,111 ii- li'I litia 1111- irs ii .M )tc aia1 iar
SCRUBS NEED MORE MONEY
Subscriptions Will Be taken For
Ulucky Ones Today.

MYICHIGAN GIRL FEHMNx~rtTo
SCORES SUCCES tS deayetittrpatr ationsI il ft there
ft lt t he ii lit it Ii 11111 alit hail
Miss Von Volkenburg Presents ,afaer 'lThanivin hg. TeifeshanIi
'-Merely Mary Ann" to an ck-ptil iagiv li tht ithebos llgrl
Appreciative Audience ofthe ttfri-alt l atyt me ttach
oittrtat t he tlit fcta vi soilt h
ft ilet liii IC ale a nyi Mii taysa twhichi of these affairs a s i ven ta st yer i

c
1
i

t-ill v rsty sq ad \%ll atli
a'n h le hc will ll Ittii
?ta tat1 1
h hmii ito i ~ ci
tr a sitt l dafor 111 ii a i
th 'alistilt ali iii i itc s o
ac tic t i f lln u; f;
he ti r ly admlit tat
unc t. i. t t itla' cr
alit ii.
i icc t -ilel taci -ta

taor Mla-

it t)t (11
clllc r 1),
i tlW
11 }I"Ilc
1w t<'I-
I()ts tt
(Ills U'l'
t lilt'il

-tl l c'-
:ilit-
Iiii
)tlt-la

Il \\ ll l k1 \'-
dellt c-milk'li
c-lld(-- t\.,)1.11':_'
v rilll tllt
"il-cttlitc i it
;ulv vv.11() vv i"ll
vv-ill cal-1-1%
urt tO SOCUI
't ilt- .A111
:tb:') ht. ',Iles

o~nl to ,"I'lc \' t itulalithagrtal
liee'alit i l-hatoii of h Ictri o- ola
-- ' hllan aitc lt but \suarelythi
la tfiht -t i iiclt fori- Iit-ittptir aitn
-Dilta i ol at ti eceltr u'l l
V 'm \ aiike ihu lacc lied ttae still
tior s v rc ta k f iatt 1)1itiimp te in--
A con~lte I a atn (ll lsense it \a
o ir tall 'li lialasoii alithe S tiae tutu'.-
alit at ill t tail t o tut chbitt e
sherc~resllc? iss t-oitltti tt 111
,milc t+) l amie aln()st a iter iii per-
O"Niltail
\lar \11)" ltand t m isilt t i igl
Th- l ititiatit c ta t )) heti -s iatyatd
the stiking Ihmll Natat,-itange into
.aefllatc~ioi odailsaniit-- enessa
ofa'' r taiN t a t tat a vicig
I<lh andi Ial i ll i-i ~,ud rc ie istan t t liii-
,titi\ri f c~r -itt itit hitasi that ci
"\h- atatitaa a\ a- iiith hi ina alt la ititi
iuicia tw.,aaitia' alit
\Iiitartiae-at itig o 1c y M r
It w i lvvt li i 1 11and1 alit i ti-ll l
w nad ( " nd itsal t rul el t i )I>.
\liss oli O kenhur's stleiAii
a-it ilalt luhlrI\'litet i l odlat ed
prtat'ittI ,) I t l -aioI '-t l l'hrat
A m dinI ll -ftIdell I taI ln s l

ati it- la

STUDENT CONDUCT BETTER
So Says Chief of Police Apfel
Regarding Celebration
"l htai,- hadttlass 1troubletta ithtillttt1
11111s Ibis fallt a e a fIr, aid I
Chefofl' li i h t a l i iis1111 sIite
co tr al ltdett elInration clii d t
afti- oll "iat T heit my.,t itfre tu tu as tlat 1
biinag lis'i at'5glassi tuu tueila tta''riit C
them a air shos. In a dliyt Il l- 111
te hna i~ tiidalit( ~otlk
oi .itcc i taeut gl itltll le, isgraceit~
t ii liii 1a1d1dw t u \ri f, i rin il
iii ld lnd ti ttli cl aitltitat'it-Itt tilli
No f Ihc i' li clt tla y tat I1 a
ha e 't teac its lil tat \4 c arc1 ,iti
tc n ii t emaint here.1
ik tie lt it ht Il ill lli 111a
o tat ai I h itteche, h tiailtitthi
1'I M r it]sa h"c at isl trta o ''t it
trln , [ p. ill e~c t -I t ilt . i t
pit oel. IlI iai as illI It ill a t
t o li e. II~d" :il Ihc Iiv t till sh
\ t a o lt i iiIli t a i 11ttight ik
ii tl titta iti t oi ltp o e t tl
Ii I ii 11111 t i ll lt- lic lit iii 11 '
riii t Iii ii i i i t riio n t isag r
iat- it i htilt anitdt- tii itaitt tle
11w tlt. Itrutila t ow I t il c a y i
ft tc lt-brats.iala, I toetu eIt ill, nt
" I h w i dn'it tlt11d1t11111 kl t
cllii yit h at 11111til 1lngts ~o'
tat oo ti t I tlt logs tititabItadei t
secttalthey b fIt t ' -' fi)tRi tb
SOXIc I I i Il ' I fihol Ibe Ioe gI-I I
I 11la-t Oit ttt tilt ill1ao ttjt iii tilt
balt--it (tat iii t-ittshoittarttut kittit tti it
I do it i I ailoitgit ptt ut it 'itsthItrdi
I iiittt- Sal l tr ri-it tl t- c~o-. oar
spots iii 11111 ftto rma i aigto
terms w 11al 1fc lt iii tt liii Itone
beg - it d t liappyll uti-a thought-11
listchief detit redat Iiiinsl iln
t ooii amawih teltudeniti ll Ilila
p silittia}to-i111111 Itt 1for11 lebp rairans.
Deli hul n at id 'irt t i' althe ase ior)t
111111 a ll yit II 1111 ortm tihe taIotilietil
itt taira sgen iior I Im t il 'i h ntit-
it- f ala oltayand a 1111apttci l
11111 tc als sli tttlyil l 'i tem watn a ts
I hon r, 're aiv bathei hare ( itheatten

.LL WILL WHISTLE
KOANZALAND MUSIC
Aany Publishers Bid fr It-
Actors Can Hardly Keep from
Revealing Tunes.
The nnttitt at' hicihihas ill-i-l i tni ftotr
a-CC producedtin . iintuAr that ofit
is of tha u t pl la i'wichtis h itleid
on ti l utah 11 oring t er-ti T hetttt
is paled tit' 111") OittianItheftC li
,tatis h eardi loa liitintg tta tiC te cia-
tatittl he11 is pr i-- tlllan-tltIbiagis tt
lookabou thu-leI e ui tiltNole'has htar
-hiatim .t' t
-alt inlbitds I aast t" spr ing orthipiilg
d preaselitig h i tilt o g o ts pubitch.
'i'b contrat1tNii liawi.1 a uld ttoie tJrmte.i
It. lRem111111ol, tio pubtishedthluuitthe
Nhtuhut dauth1111 1uttiutt umusiac.Jue
deign stou lir it-t tuusic No-t -a sigblg tach
line1 wiill b en o h 'oletircver.i
at hagei- tlati [tilt l iaa ies tti it a
tlt- iu, tutu' stanldhalokiagtu p iat i.
Thei slN it- ar-tidthe l nmohit istarit at luto
un-utntilt litis right. ti larik Ima
of :'Iit gICfarct shouw upothe ttpage
lut all -c tc Itattthe mo t uth utlou s have
broeniit I m theuwu-ut--taili tlan(Ii u
Coa hiliughin iiast yelttlo-tigtt.
fnotheritarttu-at u-t iiItucadlthis
pl in f :tt f uii-anc aude aign tthitihta itto
thei oitterat. ar-uttuit achti a-u' -of thur
T ih ulomlep-t sorta' sill againt hrc ttit
a-f'tr uof the p ralutiit -u thi ytra's
tahc iti l be111u'faut-hit-itrh uuiii Ithat tosett
of r"Nous yers mt, [tll hitsligtl
itale i.h tsill ftrmlat mtii attrlacitia
to i ~t ig e i t ilt ay iof hoseia
of l to it'lla 'ita-a tla at Gooad
Nihu hut bRotutoit la a nd ihrd
I at iinis a a tn ttat iti I a ft"When
tiuuititittit itto 1mit~iiautwing t it
vrit t auppsut is In oneilttefisht tie itt
hasit played.t lhiiueok 't'ant
is ittheri"Ml ttictaptitursa teattentionat
at theifirtte.laThittawas "ttiti by
t -Irtt s orittrrhua' Cttuirin ioasl..
_ :iThetitithihia f ott ortgantiztioni,"tt
saidt C'ommodutoreu aSantiordutfithetitatQuta-
teudackal a is tI bit)"i(its lgrthrasot
muarnet''utgitneeringa stueatsl, tftr thur ea-
1111gof hutul tutuas ca-rig our
work. S111 aIii t ii ilt suacg ll h
hitg emii "tiit lullsc atr, it hu ro r amstttt
w hich-c tlk u onstlkiist iteireadttg
0011,i i -hull dhut l ii t en ineesl ar
ligltttiutt th 1 hunt ilimtedtoit
tttail tit(: T eolcr f te lub fol-
h at loihasisitantarlsterC'ristianti
R ttu'tiu' : tt wardii I -tt st unhuta teaI ttu i
trausith aproum i lt at hag ttgtain
ta t itirlt uiuut ah tatross tcti traro
I i ti t tirr t cut 111111 at i n tau h1e

bahlor's andt dottuoirr's ldegree. thfehao
j atongirttig Cit f r ':L.Rhodttsrschnatior-
ship. - i-hf h int la hto hut eal l itattthor.

The ool(,vin nlcr wi ltala till tail
PriiateIXs hatilc.Chnlr
llegr u u st ta it" ir. I
till tiqnllf5IJft N Iil il
Al I 1(.A:1; SI \ 0 lst IRSIt~t
Tilt I itt)at ndstai fatdil Owi Mi hian
('nsill ar instllcd ill thi-it )d ly
tilt-ti iiaatuaaunati(r l t - t'ulaaatl
dul y tal' ith l it uIraititit'.
'The u' uuttata ati-itt alsirat saisi ' , alaoat
at aia' thaI is u'aaand ' at -it-an (w Q
sc r' tha- hu I 'at hit a
wil h sccrg i po tillnt i hat
I )( g thse is uheilaing(ftesno
tit r s itla i (a hted hut' c ()
haiiI ()I iI 1 1 t~rc I i t 11lt1
au-itt ilt il1c il (1 s
ta ait ii Pinltil a ndta hil ha ; ar ()h
liii uy owthipt vnma-
sip lcAt Iu il hs ya s a hg
tha' cttahe scued an ngtllat
it It i r i i fe td ( d 11
itll1 a u it()si a ig taheitatli a stat ss
The h ak itiat a ii t h itWititti' ai(,rt
a1 o u Im Mrte ctr sudn cl'

l it hat-()r it-itliti ,)i tst Ii I iiaaih t --c°it
Chcil th art iaaihahaf ia ses iafittitl l ila
~t u iwsi 'stta e u . Th in- h
a-ip i ii I iis & atst O e taiYv cl
m'aitnsatut, s rsoe y Im es
Oclilisn i apears to ave hua ai
sale aee t i h i ut-t Ohitt hatt t <ta
l''li Ia this,11 thet tlt t tuha iI aperi
mehin wa red.theauttwasi
(purse oftat hleture.t

1
t
,,
;.,
t'
1
1'
c,
t
4

la
I lua
t---I
Jla I-

it ,a
ct pol
tll-atl
t"n'ha
testedaai

1a
a
i:it=

VCI el7 MtS t ot tit )-

t it hat a I , ift~ < > t 2 ' ~ tilt'
,hlc iilpath luc i a uta'-kit(c)i
s i" . h hiatt tillat t hitillath --
''it crr i fui eldat-
tlt ) t tu' i i'' )"s pu tc tilt
atg h ard i lw it e c r d d t
k. I~c i5 :m i ut ddthat i ,m
alsr,"d i t risill'; a Ivictorhilts
fa a d te sas hit i t ,i pcrfeI

f I to s m-. 1lu aal uuuu iicntuta
tilt, iet-ti i n t h o l-to
has {lnlila :Miga~atithitf :uteas.
tutu at r '-auth e :Al A. C.'
cl ;s tetru tutat itll om
I -i-itt-a'w~l h ; sor
'3 ast iiSa utlay ticaIrt ,at
art bunt a t2-0 uscu-ut
gene tt iithuAlbttitnthttacarin~lg
at t\ill cthtc(tuIt heutheii aunt-
hak u l tPiucstrrtuuuucu's aClieiitC.
haos ittiut' ci taai1haconitenIItuotu-
isy~radis an tcuhu to lit tt)

Back to Top

© 2024 Regents of the University of Michigan