100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

October 19, 1906 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
The Michigan Daily, 1906-10-19

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

The Michigan Daily

VJOL. XVII.

AN NA Rl( R. II IHIC,\ N N F1ii1IIA Y, CNN T)Il <i. : o

N,.«22.

I7A t"Cw I'XI Cfli T A n IIU' A i7E C F C1n

V AKb

II Y Z !VUIXU L.IZCfi
COLUMBUS TI-

Twenty Varsity Players Go to '" "1
fleet Ohio State Eleven and oeMnG oorw ,wa
Buttwnty vplcers will iform th f iii --
Balsud wicle tai-- for Liiliilt tV\
t imornig at 7:in frmthe lIM anAr-
ho'dpt h picked squad tis smal
tl- lac o f i .'['I l ilio s mt meani 11111 i
ho e e that h-. ltl%' ilt-11.-it wlIhtieE r
avaialeI for te 'gmeiti' the till fi repeat i i
morning-. quariri
Fve rv i itinilea ti-il eIn 1111 it ei it i
tha iiitgiti t -illarge icro t- llh ire iat it layi il iii
send -f littiltiiI n fti-ing'iiruinit -Ihighil 111111the
over thierimpn d -i lin ls ii td il il iii ll
ha d it t tti i it it iil t hin i ',, tin cit
desperate attacks. t h d
N l e l arii i t u o a ped ls eirt~
nihtt hat lii I an-il i and Stckm wee iiti
iitrt -oftheti mtiteri hol ver i, thaii Iiihe
l I tufiii ndit are m relyihlditriltilt
net iealow t Icave with titIttitsu I t- e- e
it, m i ng. iiti l ilfit hasii11fa ild t~ day s I i
alnd tckl htntilt ed o ii II Cli
tigulyi ii \ l rme y thi, i a til
l 1t igh ti to o:i 'r ethut il ntlte ci
the} ii ti t iinIw it i trltso-it la- scrd l
it nk t iiitt itrig , Ce ct itiltofttilt c rni l,- I - -
"Iilitii h:lt.: bentri'pntof 'tllirn
Mi higan i atttl tis 'ill i ng n % IIe ini-
itilt I would o itnty he alfI wa l i i ol I rev-
tnr Penrin nori-iv itheriliiiNuninAm nil
i-rc a n imthergrdednl i IIiiIi tcti on \\rtittil ,I T
by tm 'u i - he xivirii I.itllt h iit l..i I
litittir befoiiret-t h ias icii iitin iFero ii tlt
casetir f intk illin rndut1 piti rch.rI itil" t -, a
litw irlnti-- etail (I low d ro l i cl Corr o t h
itnill iir tipi i llbeiii i tiir I l arrit i ii c~t
nower , theil in - il in ill hail i trim-- n
Lefit endN wo ;lftaklC r,:irna
rright pr, im bst olrv D atis; atrlttelriu gyn

IS MORNINGx
f r t ll r'\1 llt iii lii 1S t
i;Iistt r a s to S rft n es l n
l -tor)- i ,tfli i li l El i it-t
-rt-i'r-iiitr-- hit N /dI il- I 't o i lis 1 rI t,
Ivi i s lst a\ illI-hutott-- a tul titilt 1aoflt il ticc tit iRat hut iii
1"aiifc i I Nheci l- itiltt itt li iit-

- i 'reene p laye tei tela
iie wereimuchi c'a't I mni I lt li
tha t illta ) m l ot h)(
11l ,elld tg ( pS e l
llth lii Nhalft NoInl i St
t r, I (1 nb clit I\I(1 aN ill-
r()l 11) a ii il() ti i ntlt
i-ltd itth av o pfcltirt
ph hegetriii OfI r ale
)I and i il w ife, -u i-ll litd
lil Univitr~tit illtthave a 1lrgoI
Gres tO r land lII the eautrutii
- fFl - illCemeltiry, ith
It), ml iiiliand heI iii I iter,-
hen w b tan ical grietiill-til
itte th t t ilrm t hree1 an
tilxctrii ii ito t he tutu Ii
ua til thek lti t r I tant
«1 If iic i Ofii tietiia-i
iii it( tti r tl te citirtf
I' 11(' ,a l? p li"p(), ;M(Itt

eri ir"it paIi l ri v ti thl ii iti
tail hii id.
Air p ir vi ii 1 n t til i ti itii gv
itt h f~ l i interi ew:iiii i1 i
'J pt d liweh v ii t ith i t iitii
tiilt diii I a i-it-tN tilt w ir li~t toi'i-i
1 ua l i -", i i n; inii i lthe n tntr
with the tlt tr; lPay ii liii l ii lititi I
whih ~ nr()' th cin ia iii i -iiiii gil
iic t iii t n tt-cti I i~n rte ii lii ln ti

TRAIN IN YELL AND SONG
FOR 01110 STATE OGAM E

Ii CIV hllFRSITl' Nil iii -li
tititi'. N. VSmith, 'o;. tp, hastueeI
forced by ill hth toi droll) h hlii uis oltg,
uT-t-I;. l i\iltat feartntthe wt'ti itin
arrites Nit. Stuili t at1 i nte
pas I.ntuIh1in'ii a'Iu stee-~r(, ataI
whic utoniiu llto th hsia o
o, l ek tis- fall. his- hittiuian o
cl imae. li itill goti'ither- to I dahoii iiori
tillt h a-ui- beenittt iiiliiofttiteil t ati vei
tis fall Ile ti-a- 'ctil th ctdutuc-
In m e fthe enritti'literariy cltas. In
sp ite of hut- ntlii i n ii otther linis, NMt-
Sutluit t iii iinegleciu i t i tdie, anit
ait thut presentutineiacs o ly m ii r
tfeogh ceitt lfor liii t t-i Nut
heliterarytiititutarttme t I lii'a'utiu
;Manna Nn fratt t ernt tuuit is. ii Iitutrnt
ti--u for ihis o n at i l inii iii -
unty t-uprointi iinthe afairst of
the sophotote class
it-hS ttl-Nt S IN SIl\f't1 I.NP it hSit FI-
lihe 'itiittitt ititti iof the int ls
football schedule in yeserda's t til
tis-ti - t d timeii t in tilt-it oac
ittsiti
iii-- ofithu intrcas sris, t itor tut,-
,)t tte 1 arut-ti- ;it -tutu- iii lll
cn#it iii ihaveiltnlilit m iii h
ui t-the tu ina i.T heiil leii il aret ratheI
nno tuntu i as toI-u lengutth u-ias no -
turnl -r untIT'ttttiinn itipacie x
ittbew en1 'a It-!ma Ililit l itiuuttitti
iiTe departtim ent-t exptlii' li-itt -i-u--- to
giv agod tutof itslf
j Mnimtar Cody' -iithine -ty litsisu lit.

Plichigan Ilen Pack University
Ball at Singing Meeting Last
Night-Cue Leads Cheering.
II tImsit' of thein tt- l'tiit of ii tihi
lasi iigiti' tutu- 111- timug. lieryn wttt
fm'ld ian mum tumou1 olt liThegtalleruy
huh --u-ia mutlal11)tt-int -Of Nlit-
bas t i Ii it luc u ity Im htduip yiars,
(Tn-tut mtithumuttihg itiltatuuovmiiture
ald t~miotiglil I uuititlsc lii iriitst of
tu111,t w iill pee m.B ry (tu 'tu ile
1)iI tit itmtimti yepll imatert mut edti
the p it--uor im u\\ ]t it I u-lu-tutu Stanlety
an ~icl hie ltliitin yldinhg III.
a 'V of l1 "at1d a ~w'Inliii yill.
l'"< -tutu- I iii that -tt iof ite limit lfor
Ra l a d h t -it higan"'ili m t iliumo
be ,d) -It u-ti)r "(I li()." lit-up- mnu
I- ii gui 1( -arl111ay-l alonug utwit
the ;- g ; -c iII ii tit ititi Itc aumiln
til t - -ut i ii nto u-u :Igull itiririnug hti
I loctilthatlii it-ti tavIi11)(tit he ti o
Cen r tutul- 111 i(,1 Ci liii iuuu'ndi then
mu- uuN.,1(Ilaticn b- giten twhent
murk- iiwt ). i.indsiutitnulmys
;a1 . icfwitoli t, t thujeut iof
tIr, ki dhallotiiicitiiiit'itic iii ato
r1c -Iiil i orthe'ii i ll i thillihit Itttmmm-
ii I,/ al' h tip I ut Iuau-mm l t t115tu(
tWuttum liat I1( p> ltiri'atglet
tutu -eo li t-'ill'u tg to ' u Ntiu
1l11rda I it t). ;. t;,i l wa s rigs al
le w Iii I ' 'e, l limitersi awl,
o -ile tutl uututu tt u I iin --u-tim tA'lo-
lwit tctiiIm tcdtitiuhuit I ftilt liii- l
au- ~ t i; te tm ol i t tu itt-
got it) u hit i ltt, )iii i cli ms the tti-
trmh v adadi' nowuuim -l

1

i te mul i tr urte t ot,-i Mihiigtanu dLimi t tiliup-mummi(u - mfat rmmi th isiu -ttu1(iIrt,> a glit I cailh. I t-u'--f-tin murtin I l
tr '~hih ;b due rc it-ii icd tutrc b s-hi dt1il l11 um ritmitagitig wutithe pe.C-kirt he 1ii- %dii)m' i'u ' luth lttttmiuhumum
co thin Icvtiut ii t 11-I tlt1, o h fttsiihiighii.schoolhmtiu iii i p st m(-.l lii tcI y -iop - tih icu ao li t ut i
l- - ptmt nlr soltril Ii M l ofhueum fit-i uumuuummgiperuuuut - ugi m mbr, f he ;thhm iit-0
, y ofca I Imp thu iiiof thuit tti iftuue rtaI uit um I frncr Orhad I zkc i tittiilt ii bi;an sp I ma I()I
Iitc p 4 te li I o oiii' for i - um lmit iii liii i m miiham uig 111ith e o n ryiih t( c p alet Itdti,
thlt I~l ofphu tthe c I y -ilk ldWi'itg i laist cai t cyi-iumtg ttgum It lt 14ti-i-ilr -- Ipf~t ~ti
htunl i h , i tihiic ht ti h t ) i S.iir ha c Icl5lare, lu i ye r (u-
miir l, -ap 1f~clc ~ ),i' ( i - Th glu nhorlit,, I,),)<y migh t o ll" it uhtltt arc ain thu Il iieiA e , ztt
he T -tk Ii 1 c i i tiltlt t iicih e ned y ngh v c p a iiic 1), i lt ltth -apc i-itt
hum- gm ,(1l hl d he w l((k is mumumuims imhm- l ip I liith the igtu hum;cha)!iMil iitt ii mict -e mit (mi thu Itihi
hitr hi tlt iii iii ii tttttii') i ttutu h all t, i-tiar ittles ittithti ii tumult 11114ilimtilt tutu h s t - - -itV tt c(ii ulii
?cmmmii JultH(d, ;t l 11 th era s h l eior- itmu tmu liokm'heIp t .at. !m t iii til littl it lii c ;tc
h~(pt il e l ithi hh1tiiiict he 1 ii til tmmi- ml iii hif nte a lmt intir eaghei t- I~ai~i cn ci-i c
N, te malii i mmii l i i4umumumtp h -il h f i d JakIhiltul (1t IlL l(a i ii mitel ttp mu-, ie y 1i ld(I up-We dolum4,m.
ilc c i ( t (f tmummml nttmt I; imupie it cu .fo t tic.ll umu im i-ly, Ntl i tug i it
p il ttt i-i ofhtmthetu- iivcs Q PS IE ,? Ur IN iii eitpm t t o tiltitt1 ,v y ic h t
fall t ttu mu itiu thump t mrIve tip-ailday thiar le tb (d Tii miuup ttin m . T he- iumnli- i imit O "H liii mdii a ii mmtmum jIinm Ih,
utmhesa i h rg-dlrigula-r flinto ai, up htg wuuutau friend werw all i nmg FvcrybodyIp lutimum inutetlyp tom tlt
m'lli~u ,t u hut tutil ,- i l te uup- thrughu Palumer ark ii hnnu tin D toi. Th iaiiit tappel tdmmihull w s ii ee t
htyp onlytutu m , gcmrmum musitmu liii mnt mual nti-ilatredath oiii ,mbiii t Nutec h mttu m , IM
si<1 ii ity tl ti limi ft it(. fi i l- mu iii inmuk thump havet h i imu i'glut malu l l N - tug Sm n Ii- g t ht
rotadst aswit antctmeeting tisutypar." I i utody. (uoiu ed nag ih e IThee.)

Back to Top

© 2023 Regents of the University of Michigan