100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

May 29, 1907 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
The Michigan Daily, 1907-05-29

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

The Michigran aily

No. 1;

LAWS 9UALIFY FOR
FINALS; bITS WIN
Engineer-i Are Shut Out, S toO0-
Gfilbert Twirls Good (Game
Last Semi-Final Game Today.

firatlrCI, cure; Wcrc 1,l:
11:Iif ()f the f4mrth, wi
pct hll, Flitcrllft lccl t
itlrlcr clt+ ice. ltki
_lI rrrur rIt -lltirt S.lx
.ICI: e c rc ;Ill cm trccl
into tllt° lici 1 htit waI

it het hx 1jTEACHERS MUST M .(,A IA S t '' I)
r iialdthe "ia tlll t he yii - Il-- w ill I-i-i- lat-cd ithl
:I.Illot oliedBrowvn Ranks Scholarship Above th Ir \etnnltal c-)i-l--i-. .Mar tinan
tnlt c~~~nt at lir~~~~t. itt-lic -m wi ll ti.d , h a t r

(Ii

.1.. .11.... -,,,1 I rcuugv} i<a.a" rlvaa av - %,massaa

The ii -i catr tim lii c
of II lll l il it tt
A ti tli 11( 111( i i
ictc lIIIc ii ,tI I c

cel lit tc li ('
{ cSIi- fS t
i l i tCIM II, t<

law .tiriiiii lii l cii 1- ci t it I
nex tmat atil t ird th it c- i t-
\ I t e -li t il in t e h l ; nc
lha il gll-t t) h t)n irs-- ti-ioitt.
The awslwg~n teir t~rtl i t-i-
ti inin - a g ec le ic -t )I
ltiti ht ti , it -1 si gl han (i l-
tl~ t t l ll aggerit - I i ngl
1lato ~ tl' (in t) cimditil it-l-
itith k.ri ;i n iithi in in Init h t rh
XXI\h wll t i-it)1nthe aws Li)t liii
himslftit f th tIe
t liii - il-win d a IWO :ii lii i n
tici initi)ld tric

'M ie Ito intd hr t )Iti ali t rrr bIthei tion in High Schools Discussed
I')tlc ftsiln li In tit, ifh 1 tlf ru _ ralto thk i pi i ll thict if tlt )fcci ic
I II II ftr tSI,)rI, )rt1, 1 il a ttrttil' ~ttt~l-ia t ilitilat i oifti-the-XIctiu-r
). c t lt ~ r tccl y thtitc U itttaticmm isitter
I'il ii i td a I" c m in "ln ) dcttttt lug afici Itrwn, actuTap-i
HUM l ,ML 11 tlt rs innng lk'«;t panhal tvc tc thtttiftro in-tic rei teflt-I
t~t* ii; w~li. I~ t Ilk 1)rIced in tlkc it e. de t ofpedaggy.t
Dart t~~f tiltt il litf- luiiuioit it-ettrttThttten cicfw y as g) a if
,ga ))d. Atb~l fit'frsln tn shove tt(Itte itt-it ittpi edagt gyt toti ti leif y -t
iii I ii wk o patceIct o reaato lt- tei in o
!)u 1i up))l « ~lcdnut -i)I lIt ilt Itah trslinuighifcholsfusttna
It{>t]I piittit-:t~iltyd ta ut-It-ent uttthugrfirIt u air
;]: I]lXr f m ,nv i, I li lt )c ircd i iethII XIa t o lyIttt ofri thettse

i
t.
t
} 1'
t
t
i' .
i
J
z .
t .
Ott
11C

i>l
lit
l-jill

tll -i :Ll u-d i--I t i i tlit ia t-iunu
I, %v i(I <" ic w uI t I -ittC V
iii ii , w clt i f I -11 s to
1a \ II<t ri i f lit' il l xiti

-it -itsi-i-it lito t r i ences.i- i--I l-t
tiidec1nt itt-i -iit reit t ha at c iiI -
-I try taoo t ti titit titI t i iti
rc<>nre 5 a in -a isit titt it -i t
pat if-a gcineraltsystem.,,
P f lirai nlat- id much sttt- tt-i els-- upott

Ilictt- t-ii iiiuii-itniitadit -I -
ilIt t ii the-(Ift-it "- - at at
ert iii it- ni tiia 'I t c I n t tfi;ca i
gli\ c ti-ittic ad u Wn ca-ig
Xnil i-ia~n tithIX I- Xay e t
.del - in t u it I -l ctutu -II, iii 11111t
iatet-i-Itt - - - te ~ticitt-i
XXl tneit i-c llI(itu it i lii it - Ityit
lesJu-t~clag llp- - -~ n 1l i ,
; ~ t il.liii It"- iIh:1 - -if-th
ai1 clin-t-tic-nd i -l.:,o t a ityii N
-i'th tll citt i g f If . Ir u d tl
-'it 'lit i llXItii i f , r ttiti-
ti-iti-I~ la esaI tiiit it--i-i ii-i- itiofi
ut-tutu glilft i-il - i-tilc bat w' ii
itt Itt-ing- IIiIi ti-ta hetititt i i:" v l
it-;p i o ft - te I lIii.ilrt ilt Ioi i tl- I
,'fnial ,o iey ll .:c Ia d to a
;e tit the-i meria t ) fPttu o
-- ti- it iatit-it - alt-th iri-i l
-- -- itt-eld i - V i-c to-- ..."kN,
ln iv iiicrc ein thlthoi ital I - I -f
t-t-i - -titill. moml i t rtm of w ich-
lace- tema itti It i i-i ti-ittlo
"S it i illi tIt rit it iti t tlacitia I -
tStdis il itt it- it i - itt-i itttt Iti -
Th Irti--"t i-tat st orli aii no
- i-i itii of thli 1 'it ol I lr I-in
ii-fae el at k he t-Iim -me itt'
tii year itwill hlititi iii on - youit -
it-ithos it t-ti-iIi- tofl w- It i tot
th 's ar i nit ai -itt itt ion tti oit - -itt-
iu tetti it who all- adapthimselftt
any condition wh ilt-i-i-i o irtit-tt-ti ii
wilihei c-it itt tcXin -iu -it, (ferl
manirta lXtitr ilt-av i fitt it J.XXiii--i
I ieti Srhe i a I thiii iii .a lly - ro
(iter tutu iii ht-iit-cn Xi itt il- ept;-c -
thilay nst ttic l Fe l liii 'twi-tc
Jtiuiit itit R l-- h n l Ii rtc XX i ittrca I

fJ
i.
i
,
a
,i
,
,
t
i
L
i
}

IICHIGAN MAY IN
INTERCOLLEGIATE
farrels, Coe, Rowe, and French
Expected to Take Frsts-Fast
Dopes Pennsylvania to Win.
a-itt iitiiniitilti antilt-i'lit-ti-
t ill, itmIa- t ha d i-it -iwhitl-i-t
urngh witmitt ictiigttholtiitt rf
It, rac, c~ m i i iipt-if AXeicatI-tt
ti n k" X illr i g' --i---n d ll
iitittt illilititil m tt, atich~Iia
la Xani1 i caclctti itittit "me- -i
ti-itt-i 1 Iiti t I t - it Ii -itt-I
.rtititig i to tl wi ll - clit ls
tilt--i clattigti c t llt l tulmd
it-t-lig i-it tt c trl tit t-iit i- - --th i
ie runs, ti iiitttt-i lit-tutu ie i
I iti l ,or ialitt i i-i oi nt i
itheit-mil" titili pri-,,rh"itt -t-
I titrci' lii - I po lu-ihan t t th rtilt i-i-t-
i-i itet-cot-i-it it ,lis- t I i u il
I -i-tpin i s ;dlll ti- tl n t oIt ak li r'it--
p it- toiti-itat-i i-it t li-I mtutu l t
the ttita t ril-i--__ _ -i I - it i ll :Al
J11111), H ei an l iit i I t % -i c- I-
dep-nded ir I ,' I illitat- 1II
tii- uwi Xdd pnt i i. -Itu-inc
l tite I , gitMt i tt -le c ,I - -
tarititiu;tt i-his " t , l w I hc-- i nterI -i
I tleiiu tat v a- - t i-i-li Iri 4 i
ferv "dark lore t.utW itht ll ln
It iii - ex t ', i-IttiXui thet - mi ,
(li ie ar, ,a uru t i~r Itt Iat-i
itt- i nt flu t , i ll tt ityiarc thu-itt
i-it ti-w lnt-iliw --iicht-it ii - I ih , i
ld t ;i ln n c ah ,lt km
il, tfa t i iutfee t } ' i-ti- .it ill I IIt - thu
Xet ritutt iti anciich-ail, it o c
will Ic ighitt i tiil Ii, - I- ittil
fe l i , Itu . f Xui -t iuu- t t i
ii-ittuioti-iainctn ill ct intt lt Ii--i
\ ic-itacim i uuatu'rct ,i'iturc uttll Ilut-
will,. lifdt -i 1cIn ttu al oe wil
3 ; utd-a, -t Xttr, thtfc-i ti-i- it vy
ver -t-- c itit i-fli- Itt i; c- u ,
I" i f ot a it good -litrccirin clo t-uI
filth) ofSctrhu~c wl h h
list', i mostdali t St, t r i lltu ill' i-i ii i--
pu-c.frIt utalilte ittinl hvr itt- fe
af nci ,utt-It utut X lit:; iu -iiiteitt-it.rilt-
itis, ig. lth lk- h t ird four.
ii tc, andtt fir t t-i-It it- ill itheihitil i

- iii tuutr-t utt u- itispicked Xfirts-iimid.
l i i--t u cea lft-k-ut fi i i ithe 1%if
( Cntiued oIntPageT.

)(IIMA -l 1

i c--i-i t-iitl- i- t icr - -i - -t--_
i-it-ei ri-;t(iIttfit with 1I. I lit- XIl II i-I-tS I~r itXXI(tttt
(Ic);tttt("it. N()(mItt uti /15 18 O IS li- -X N]X

11'a 5cri< I'. lt htlt"1.
v" Caah ml
that ht. 1" ;till 111 -11()(
lthc it lz he lmd the
I?1111" did -Owl k%
c 7t:;i c f.'r qtly trcc .
alc ticinht rc tl r-,
>cIf w IIIIc tv II hi
i I t c nhiI7c l t r c I I
c(T' faiIciI trI rai5c

ittiic tui-I-17its ii I-
)dicct)iIIcodtol
-ii c tic-i-i-i- i ali
I-rki n ti-i n- t

I

Xilll It a a tc u t-ii- mI hi-i
tilliuta y a - u law, f-il ii---- gli lit-
t--clItiitg
Xi * Iv11)1 -ici I ii ' 1 110 fit- -

Iltie- I lu-tutuis seling I". I?.Calak-insa
for big daa lfes fo r the los fhishaut t ndi
cade (Ynut hakehiahticture f a"Le-
ight tpow t-u-etrtan -it-i-ttas hit-itedit he
-I tblt-ithItih's htnto iituu-piece. -is
terdauv'Thomaits -ittoru- tut tfter the ut--
fr I - fuuuutrim uwith t the ikwd rtt-i t-tut
exroiartyi-littuti explion mi utilst thtvti beecn
ut-i tio utun Itw utow ider ihe- httut rt-i-icit
iii tiutc-st i ti tht het had ntutifu- en
htittitof mtixi tuu-e it-i gilt-u it.t
Sf~litittittXCLUB-tIIS NOtT
'TlI 1th"II llXIVI I iITY 81.1-iXI-
Theti Socfilg l-tt ubuu nill thtutdtit-ilaIti
-t ite-ofte tearcthis after inntu (',

icy a-i-i(t h-i-tat -i e
tcti-i -itrc w : t,
ccut-u-i- thui -tt-lulu-id.tou
-tt-ift (11'17 tll t-

7<)111c tit~ a5
lild Iptl ti-i
- ti~uril-i Stt
cTi thi - -aFlln

I c tnt e h-ittuetu-llthet ifittuts it-tenil - - -idc - u-t 1i tt
121 .i Iool- th I st -i 1u1utu--i 2t-ithu-i e-i t i-it-it et
theur [-it 1t111 -il-i t h u t-i ciin iiin t ti -aunti ~ - - t-t
tututhe pha i cslta tr tedIthet i l-i u-o- ui-ilihi-awIt- - - tni-i a
hitinguu Iilly focr ttu-i andga- tth tt uu-iat- for --I( ittittil i h ti-p ttnnthe ar f
tilt twhicthitgathern w it inui crrrc-iin uiut l- I -iif -u-it-it-t -ublicatiiuuu-
torrns. it-i oIi-ta inuugs i-i-cut btytatutnoiWVXX VXX XI cvnnuc

I it-icut-itt ccIuunt t N 41 M '1It ivtill. f I I._____
XVagrauunty iniXitAnun to," is u-tutu ut-il -WSOit-ittutuuituih au( T iuAT Wti tiui
itt-hsiexpn ded conul t-uusidele-nuh t imehh- i It ic utut uu l so h lihut I u c Ititus hI-i
mautkinug it iittu-:tigaii-n andu promisesttat t iev XXing uat uu-i-inu I ake. -it-itt
til finteresing n-e unrtiltattett u uce fe l-ightily bhi-tutu t ofii
TIuc- Chuictagot Commontius schlash ip 111lu-it yerin ru-n t itfty- six tutu ber t-ii crc-
fundtt atl h ows atnx lange - cltttttt it u i-ittn anaturat-ithA itptutul t -itok the- unty
itt-intr t-wittl hu-etmadteI thus aternotututi- toinuitfr thu-tt l ake.ht Cattucey It-i- Itt-
orgniize pantot a uke t iittt u m de an utiuti I t tatuntt-it-iui ls
The u-u-uiug ixill ttunchl iniTapptnti ereidtlt vered byt rotI hit Iu-f. I tx-it-it tatd
hull letauire nrtotm it 5 tocloct-k, tiii ht -i fte cas

Back to Top

© 2024 Regents of the University of Michigan