100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

May 28, 1907 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
The Michigan Daily, 1907-05-28

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

The Mkichigan Daily

N(>, 171.

RAC~K MEN LE4VE iNlj I uk N 3FR(I l"(S\ICi''WKS

TODAY FOR EAST
Ten Athletes Will Make Trip-
Captain Carrels May Enter
Four Events.
Ic iser I t Nat it ti MaNil
Fleche, tipll ae 'nn11 ArborI atS 1:;;1
wh r ih ian till c "lllllagin"sl th
'atil'ail T 'hill 'l l I im ' tn l Itt till I
1r. lc.C c ~tc 11mc1)1111.i
Frenchand hath. Cmhridtllb
Ca ianCarei4ntill l tehi;
itt Iit t iosa ,flvo ahchew llttsiu
Nil il(, da tillfr th , ic altn )ma
h 3I ilt at p iiol ii t '' sc taire i th
laid, wi l tinter lli lirct. Nt i'lI
('(W1andI~all tltill I1-1111 1ill tehlft.
111111 in 1 tll iiheliim itle andI w -I111 c.11
Ill iandl 1i la l it r til titii tl l i "1 111
linl il e > )llit andi i l til r l
tn eah w ill ol 1111e iilihe lbtoit
i vlrt llll 11 tl tl 11 >111
fi1 l',In c i tril,1ha1111 ii ill \ i I(w l
'i' (Il ilgI't iie it at It'll I'll' 1 110
iii 1est (1 oiNN (iv iNI I Nit)tt
Nt N I attirtlipermittd tts ii , I
liitjinthe " til ,b t tisc'11e ta
I will hein al g o frih ai r
1.11t111 spt ig h 11 111 1 iic~rt
thre1act 11 1(is ill NN oit cond itionl
NNarrNk it m-tnti rahn th frt
ctcprslit" J11 estrnP 1 rc
N. H \' I \.. TI iil

Mrs.1 I' W iliamIlNI' af livhas 1KI it e
yea. 11 11111nd.11 1. Wil\liam111 !of
Jwstra1il1;-,:in'Fancis"()
M rs, 1ofntllrltakesthe 1)lack 1of i ,
Mi" Ial i is it)'f('if l iii' ~ t lr
Unde Al r,,I l 11- lof1,1 '1" IIt's ll il llili ill'
.\ l lk ic t cildIr Itnll lllheltakelil nIilt
"Flnii 1111 11 ITillihe dranli 11111
Iii, KS R 1IN 111111 1 -II RI)11
Il IIt lll er id ~ u l ' 'il t'll';
gul dolar, 1 T1 wii ng hi ll
11 '1 1 1ofth 111llt 1 1 III ly- an
010w hvcc~ll sro adi c 111 atliilhll
<uuc htlt" lx doic a l 11 i tillr
1 il l 1 i'c, to th llllillon, ~ l 11111
At t e lltt il n i >1 1 t'l ii 1111 il
in ilknat(1qar l l .IN aliltga
I'lt lll I

COMEDY CLUB < 1+ il ~ ,ills ;f B"' iiv>a I
BEGINS REFORM et11"fe 1toti( tr ii' it'pll I hult1111
____terftwoi t ult I iWll 1111 1" w ill I ill',
Situation Was Discussed at Open fsi~a ttro .he tl aeB
Meeting Last Night -Faculty il .:veinto , c i I'lltmretuhail
Men Take lpart. o 11111t 'i~ld e itli urns lill
I ' 1 tearI n dI ll' iil ll l Ia trl 'l f al i ilt i
I" liii11 II11tl111111p 11111,I ilh I
ill, held lat uii ' 'it crcit1 111 Nell ill b it h.
inill ( tt nds> 1 of ills l ub iltI l t> iti i iN i N i iiI
;t t Ila, tbteen tt vl i,tttllth t thei I ml I.,;" , K I' I
eI'll IIll rdtouestu esion11 wil IlI il'l''t ~iINIt'IT a
Titiii Netig hed att ei tigiliet t " cc Nribr o 'lillt
11i11 Nitheii olll l ublstnghlro e tia pa;ld tlt'll' clN'N'\Pttl' il'l'ltl
illb thi t I 1"pen,1a.;1 f r ali el at in i irIiaof11 llt f
:JolII iii ii l-Ii lt ill ''N'' it ll Nt-il lilt'
11111 11111 titttt I thy til "I iii illa"I
Itil llit t tirllolk cre i llthir s1111111 i ll N til li lholll l .IIh" il~ d +
'11,11 . lll t t the f Ia lliiu l t , lel ' ntel r- 'li it' 11ti ll' Ni r : rt C . ,t 11-r1111' i 1
"e11>1 i theil" Illii I tt t i. i ' ' l I ' uit''' i t l i ..:1 . I l n il I
'Ili' ' lilt'c> tl l i ft)i'Ilp rest N'1i1' ly 111 it tI
he amend t-rs o ti r c cl d).111 :'it'll h ll011 lc ' ' , 'i, ' h li
Ill' hoarl of l it I ll t i on b b t sd s '>1 1~ f, ,c ! ) t ,\\ilal
I'd 11111 ifith icl b, ; l([ t ill"not I I ll Ittli li it t'i'iii .lt I I' NN I'
:Ill" I 1111a II io ttltllai 1111 tt I 11111ma II il IlI ich111 l tl lll 11111N 1111
:hir11 11 a p itilltlllntli v11ofiitli to
'ila form u )llhetprt tll l t o 11ri'l 'l >1111 ic liat , Iii ito)ru Ila ri
these r III 1will1be sta te i I i iit'llltId ba,lll 11 Jllt I lif'l'll
At the 111 ill o I t ) I >it tt1 1111\t' I ti il 11 l i 11 I l' it iltti
it' iii"I'll"llRtlldl 11111111 iitit N i plltiall Ni
ll t> 111 a 111 tilp~fthe club,1st'teri tti f I Ii ldred iI' 111 (11 t i ,11 ('il
the 1 Nit iad dtcidedtto iii i ti lli I 'il''I tNI'mi ril' 'il inbll t it' ehIN .
I ill ttitit i I I' 'oit i li t'gplyeri.llll i
Ill 11111k Fox a lso iidth11111 were t till itl - '
ntoc cpr~cta iII iiand t secure ia.bet
chat ailtti tI -ci Illo >crp r tin' wc c IrjitI ety1111 Nilt lw d p l n u t ll b d
htfoi lltlv. I T'llset fot't h t> iptiblc titi NN 111an i l :iltf lidr I o
ivy nt weetil lic dt hat ii Kivpf'flli> '1111 1111' 1111 for 11 tit(11 ,1 Jslltitr I>eu ir . li
ont til'ho uts tai' dil wa't gi venl> a11 ju ti soci t i lltal t tll ill'sfe n
>111111' 'iltthee tk fltt'r mt ril ' it h I t.l.1hmpo1a1dJ n I: 11od o
t ty, TIeti'logratn colnill
_'ics y, Itr I It'll'ittiti nt thereiltil t te iat facli
lit'> theyihive to t sec redIt.lle, huN irtg of I- N il rb r , 4 .

[URON CANOE CLUB
PLANS CLUBHOUSE
uilding Acconmimodatiigi Ove
Sixty Canoes will he Erec'ted-
$2,000l to he 1 xpe 'ted.

r

liv t1'1(11tarlnilu , 'hve cci' 'I
ha ili ro i''lilt 'it'llfor 111 '
trr~ i ti 1 i tiltiil lilii a, ' Ittu Ias.
it " d cd iii ii iii i t'''e ' ill' ''dc-I
a i (11"r a i c i ''i ii c b f r
ra li w. 'l' I
T plan callii, ' t II t iti f un
' irit'l i l it '0'fet, i lit on a pl
The love floor i 141 1be li ii '1it d'
'h~t t a,.,lgr Wy V I till t t 'i'
;rlald o hodin 11r1 l iiif" i I'
ihlside, \ lile ~''ill* ii''lockerii il
,itl~ i'' 1ae1ea a 11111thec 1 t'
hrli k , ',lac ,11 , r vi e 11
S ig! t( I err1h(1 vfr it w ichI'll
iili callll taltdtI ilan chiiai al
(In th ,e (,rt 1110 , w~u a i 11111 'I
iii 11 ''th it ~ ap ~i ner i( w tI(l
li l 1 b 1( e t l i/ , w ll 1111
1 111 i1 o s 11 th e (4 i, s d , )
IGO it i Iitic1 l(ilii' ial r~v -
S ic i d l iiiim'v 1) IN i serlt ii lesI ''''I
NIiT 'N I "ra (itl f 'IINch11111,
il( 'blon. )ftre I& ii lhP hr l ,
Cllr16 lit, i of'llthe 111 ii it ilt, wi l
Ar i org titit in rm t l' -' II litf
it rr1f' titv n a t f r m "
ile tw - ei1 m sia i ui-ivit. ilit
1 1h i l Iii M l r i i, i ll'. vii r
gila 1it IuIsts,-v t lilt utul 'vifou-

'tN ii l t 'll ull .N ItuilutItiii i)s itnhu hu t jtittI

tii~it,:ti t'ititi Nir-lc"
I'lc pit tt11 V pi ii r r i 'h; ll ' t'll I
11 1, 1 i f; t I tthcti I1 Iil Nh, Kat ' 1

Ni N ii NtlvI tN l ii ni for lulltn"ItuitI liltr It, t d i ,ii tipINWlIlak
tilt' 1a111littriltillen aiiiIrl moteru'fini u'p play hlksahi Nif: 1 iIN, 'Ni I.ii 111 i' N'I
vi iyu t NN\ ittotu' i ev tiis v'uilitrit<,r ii int, r m dei , t h 'oly h n . irly icctitut i t ait-tutu Kt h~tl c'a'r tc i
,Trn iv iit tu utpNanttl litr>tgg'uict Itll> lua tuniularc'ituumall) ofii ihli lt 11 tru h .tnd i- i
., jitintillv NNtill-tt>eithut1 'i 1 utttttttiv lt ti lt he u mutut er->i ofst'eic't'u'rav it I ltt i t.'tu iituu th rs i i ilil itiv 1>1
depolat 6:r , a d't e ih'tli' K ohitlly do w . iittlttti hit lit P vittit> lit'e itittut t .I ttu afslh -fill itt-tg iititp ittiihIeihnt-tit Iw a l iiworl i ll on ti tte to1lt
i~t~u vii lilt liv uttu 11111 11111 i a 11111 hh I t tttattiiic ottlytpitu t ttif tI Il ttt> ltt tttit
iliuutll I litvii ttuuhlii 11111> uul iv iiitigti tlt' N vttlt p tilt, lt'uu~ti u' Nivutt iliti ' 1111 i~ti~tt~u iii ihf'>i hi ll '
C anttu yul ov hu iv uuII 11111> I 11triltull a t a ra t tt .it in tt'' It lt' tt' " iiti l''oiu fl t he u t-i t i ll Y iCo. 1, 1 ~l ica i tt~ rc, i " It ii rlu tl ,I - thu ~l
te a the fl i ngutti l 11vitrso d to tiCXH t~~,; '~ 'M u ctdutoth erhrmi ony. htiutiul hvuut' tilt>1 :e ns1111 it I(t iki il'ton ii' 1 t i, hcg , S
t lla afs thyiNN iutlnNrtittrlCtvovic1u111i vsuAn1o >1e11plan su yg lt hillys IIIhat ofI I > lt v 111Friday niht. > Ii julia 1 1old,, h-ro l,.

,(
r.
w
rC
4.
':t
1' ,,
1!I
Ia"
'{
)1.
!fl

Back to Top

© 2024 Regents of the University of Michigan