100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

May 12, 1907 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
The Michigan Daily, 1907-05-12

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

The Michigan Daily

VOL. XXII.

ANN ARBt( IN. MNIHIG.\N.UNAYM\AY 12, 1007.

N H) i)i

I _ _ _ .___.._ _ _ - --. _ _.. }

GARRELS SMASHES fee 2inhe. TAr h a ~ MAY FESTIVAL ENDS
ad aathowof tla ee inc s. at
DISCUS RECORD aairit a th :; <. ards:th he WITH GRAND OPERA
tidfrscnbthaailintg tclear the ____
Track Events Are Run in Slow ba'tthshigt. 'Samson and Delilah Meets
After tie formtal met.ia dual ct st a
Time-French Shows Lp Well wa hldrit aratenArthrtiatat I taand aiG(reat Favor-Mine. Schumann
in the Broad Jump. ares Patrick.:A worl'srailrd wasHeink Creates Enthusiasm.
taal~hdfr aataihn radt ad t ard-a
"1oim arl aa'aaai brken r ina t onaaB'asa->-trak beutween f aaiaootbal \ h (ls f t e ond at o
ieod r t the iscu. A t(,ttat ll. galta IPatrick haeat Starter HOat's pas-- am'att a ndtat liala" tin last atgita
tatattBoth huradea ta t athe h a eet. t tI ht is te lattar aras ntatookig,
ha- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ awl' proarata t ttitg aa tt 0 ataai ateas t wa ntc trtr';iaite . M\i c eI talat at atlat tre aahdthe it
Iettpatrtat scial,, aeverala'eaatoveratiat
arc>, te ctatt- ig ftlratI h ritTairintera a aa a ittzpatiaataidaaterthy cunl ~il Ieiah, a a
met l tat aa-th tas waoa wt, ta a maaat Whle noneaaoaitaeaeeaant;-~ce r ta a at S at-oiandtaaanr h
tatctedtto enat ati'ed'toaptat' ttia'recad';aa',t a't' alad'dt'c'aa i ghtaraea t i ta hetatt at latat lota eatcana
at-ia teta tatac ar ratat mt >t e igthetal t> tepaticethe a-wat t riat mtt etaa eaata i toatcratg a ait-
"iaattwa aotttota-the le-dat frotta t he Ialsatar pa h: - ""d hi ,rig " t atat all a 't Thesttatat I ith
So inisahedtat> tt>\aiandltTt;\'l tati ita\I,.atti atota- ariedta hisat ata
tatt~,ko 1 tat \tat tagata fc~talltta a' 1:\ I' ,2n St'ttttamtttI leintk 'tat talot a lato i
"en ass Sttattt ta a Iattatt tt r~ant-ta'nded te -ther hat-r,at-' dcuIas ttr-wora edt t- tt
t a t a- a ttil,,,w n ig i t th r r ame ihig-at tact shua at a t aoti tttldat > all,(tteir acl' ima at a theedtIiet}'t'outas'd
a~i~o a medaatt a sigtlei-ltaad vr lat ata ebal gamett-taitla tt a)Cla- al t 'tatt otr tatditr t itat gaett'iet bursatiaa otft
a atan ahot ot ) rs r mth ta pea nittttae aIpv te -store ta( 2 ttaato . nh iaaaaa. aTae aplauas t ttt
til attat and t tt a laai t thitttofthtw r ho l et a m t ' t arrvd v r t o (rtigla aattairtatn tti'tta'kno ledg ttme'i,
\" '- rw ,aro tid t(ha ur; tat eit it as-a>rece''ttive a a tet laepao tadthroua'aagouat t te atdiencta t ere t' asa
1 a t at-a' ato t Mithitg at autitii w iththeahopeataia aat ly ta a' godta t un
'lt i le tat in 4 ttie e~taata atotaaatt intwt'htt'>botatcr Iiv tdtati ga- t te Toare'ttador sntg tat
inada elbn, 1C e andta otlettaa tn t ttttttlt I t ttttt aru ds heda on ,ti tat . n ar'ta klttgaatdrtinkig sonag. 'lii
tat at t .e~tat tt> iahirl' taatt ti n w o ! n a i n pot co ditin. tatati itt it tatf1 stuct allrit ta a'tt
m d to ce a in paviuarcodat-te o eanttrit, tto tildtaat beeatfa> ottenat anl
t1ic) w<n te y a t a> tailatat 'atyan ail i aa all t ta-at alawo tinc ainatiatnt- hett'tt'tttt'saita t tt tat t1ta
acvi; er t taigton, a t t uttt aati re t s, he>aia sataa tr atta ld ittna 'avI t at> ply i a t. c1 rf ta1 a
Curt~ t Iatttt tat tathtafr-aae, tatit~c t fr t. itiganp o1tat itt ritatta t i ll(at ,taovear t e ta t tild at ltahta
i-ta-a-oo 'l: tse'ctdtand -iint ta t hla da opptstna twat le>ttaforaleigttalattrda it ,, at l it raraa tt>Ie atd.a aai tat
tar attaa Sattat 'a,;I :i}ttta \llar w Iich 5'wcrtctg t-t > f ic i ttatabinti ta The ,hornt, deserv t, tatr'atpraita--
tlit l am wat - t' ofi rstt ttt it ita ~tatl . Th ase r n itg i l h I t o t at, ttf courtaeaovtautM r. atati at1 lioat-
ttca acrtat t iv elyat'a ina' the Ia-a-2 taatitart % r tit aela poor heai dwotrit .ail atait T het choala utat a raa t astnirgahta'aerpe
a aStotAC iu n,,c r_ Theaas.aoi astt at l d ela a ttthe a a ani taisug. Tat hlteraeaa''atas ltoaiti t'
a a aa tta tt t amita'latage al~hd or tae r ttth ni ngt a ft erlaiiit. ttitwo er oa. ilt'itt> tata tapnt tail I-al-bou t ttta t tat at-a
- 'I' gfthatsa ce hl L g r tir antt p i n~ au gt it t t a d i net t g t htcluau 0 anut -t-itf ta ti aagtil
aite af di n atenid> tilu- tata Tht' nta t b ttertit paitale I ataof, t ainn ft he udealg b
atspo -ar -ttaa - it Iat to ad te tpe a dnahi ' ay fyto Whaitt paera hthirt e ttlot itt I tchor> >adlitaer-ttold produce.t'' a
'la-t. lThaSe ta a-at'timegi a tat-a-i'.II2tittitagalitb tat at tatheihatlt al itn t't ho ue w r iat- i atahaa'ata' atat
it'itat half iewa a tttt at g' ali te un ertotif act atitto i tata ttas aatey ,'e t~cp itt"an ti a aigiaatatat aaaaa
fie 1"1e teratitg at idt' I Battar-a-a' tmani t'. thtitia li-a trtr> a t > li tt at t.Th ase ddatit itdIt iecettatt
iak r tt Ia ith a t a ai athel-uattfla'ia to ' w o he hg rat lit' ' t ata>a, at Irkit na a gta-l'r ia ia-e aaarta taia''a'r-
a at a, thi sl aaat l'm ,5 :4. l w lgtet -- aaagIt a I'ttwoibasetat'>> t-tititawhi at ' sng t ' itmat i-tita lg
Tt' 'tad ath at h b te m t o rt alth la't.'iithotit t ath taetr tat flei a l th adat> tind a ott' ota'. r
ftaihl'ot ga a rtims a t tat iiittries tihiri~ atat wo lt ave gonea to I xta a g > ga taa l a-a i's t asr lttepi n.
tarepe a itt-tatttaut R we intat two a lTe sfeature' f te g me w , a RioIf, ae m n a ' i t eart abateiata -
miletatair p ce atth a t lie drv a t i by t atat aO1 o st tai i iting n e a tly andtlattintt'' a-
t10at tiat y ile fl at-ia onitta T he d moaizd c aiof t t aela atataisaliker ilhu(a, a
tiataatl- ta t ttat t taoc ei1dbt ti thll t a m w;> ad t oaa i Iiaiatheln ,h riiea d Ih o e ateira th a t i tt" tar
a- 'atothet tonte-tant inathe eventat.teslw da o d.S rn s eeo itrttac aThtl tiytooa
wo hi hr- ln rbo , 1:1; "atheasoreish wedtae sau- -exatlnta at atg a
tStho litfaidtt o tita a a tatear ttittaa pala - - -tt att at tat.a t he m at e inng a d e dig c
tatit weigtitati til >i Ar ata r a ta ala ai tat t>Ina~a I a uur
weaih ttalt gs. - art -h woo an ta tM ello ,Ifia'. ;Ioi- - - - - - a tt a tt aita ata ttta-
I tail tat I cilia that at -a11~'a 2ia - - - - - - it'i it'ti - ct to t it a t tan aeff at
fr il a-pgli t a in *ia-h til-twe tig t Su ian iti . .... !a - - - - - - itoa at-ia t, \s awh le, it trr, iata tb
mar, b in abe o m ke but38 fe~ K lle, 3h ..... ..3 n t .t t at oa ndaaa I i tr t ate tatacho taiut.
tat' a-a111s a dt c id n t l lly .. . . .. h ra te t lta ahih ti outs a ir
enter. Latgatoat;atha aastiplacetitlia atar~onlst atti 4tatIa2t4
itt- ittt I tatat ir it titatta i sacat atrat ltitists aupon aone rai tatn'
ail am taarko ; iett iintche"at apetai t.oni - - - - tc ana -alit> ktaut an ii a ih C a t ar aa-a
af y ct-a> lt' att c a traaaiaai t ill prof-ta\t i p pltur , prI - - - a. at roao a t a a t Iaai a a .attiaa haaa
aila' rillairtaa palttace f ito r Its i ther35'' 8a4 1,7'. cli tat at i tttat h at igrhtrt ailco ta-a'
~~~~:l tatc ttti ls tin t att ws ial. i ita'-r.iy- titaS tta ily' wods a ttai l
Inat , -da iscuts ai, -two rt irr- wa'aiaa tai'aaios l.R f ip .1 neco ssces" tcia x ofat Itrgi
rltho rataIa,! han ti g atrainigataai uat hrk ' t atatga a2 3 ra7I 4 ta-ari lt ttr d- a t ha'rit laata
If Ial i at J tirrttt.e taatraa a the'ataurI2 att ac~ nt ra... .. o ta 0 o o v iit ra r hi rh te at etrt ytut atn r
..te.a. Lein t.{ao atott aaoia rCty o t o o poat o uncrsttreit estryl 'aa wet evlir ad."'tilt
rat-tactheat ftrt (tai eit-an broke hsrec at at If .......4"st 0 0 anl u t' Ita -atthn y ar' etiata at t'itlt-m
tard adtatrh at satceededain mtick aitita Ii. r.iat 4 1ta 12iltat utr tatne wl tk apomnn
iaiuing mark o over 1o feet. Arthuraga'aaaa'ac....is. tat.4at-ocd5aoagltetwhich willinootly tbin taait
at tnlayrthearjconateastat ane at truck taut Itt. hat oiatot0it 2 rsa la iiliiaurstotara Uliaersityi i hi n
G rer-aci discto pooV rr acantagha th atl a 3 h t il'lan Croff, ta1........a.aa0 0harttsoc ut a te ro.tall ley, utarplitIlate
tersgulationEatl-naea taa us u f taa ~aauaali"tI, H s m r: 1anv b ..... t K oty attri autatai of a 'tire aftr-tb o ard aitar
wiast 11ag 22eet iches; ta hrashut redtAutitst paltr ...n...at.r..ahi tatltr-atlap ottheA nir it iaaa astap-haldItupt n atit
hcc oIn discustitm chfaes raait_1raecoagnint 70tt tirnI ofatre cota t r Sattlaryge ma

ta9 tart 4 tnchans.'The onlya'gamea'ta H ihih aMichiga l-art'ucealtar thi n aaarrt laust aught.
tltfttt narnedl tan victoary htan ointt till jtarctantutuaterntntnt' aill hue alayedl
tlae hamianaer thrr. HIh atteent splrit- neat Weneisaya atith hWilliamas cege 'The posttponed gamewathltrie l~an
dilya'coansistenat inipratice. lHetton at at Fnrryfietl. -wat-lt tantlaye r attY 27.

I
t
I
r
I
i
r
c
t
u
c
,
1'
t
c
s
i
-
it
i-
il
is
,ti
ie
-
e
it
;t
i-
r
E-
h
s,
is
i-
ie

it t't'taISITItNt, 'al1t taIS'S
lit iii a .plinain ttthea l 'al I t-tittt
- ilsa d tat mth ta a hift Tai htteoa
Itsca iiir t11' atd all thatkio
atr a t' 'uta tic ot etat e recepuaitionua at'
k~d' itt ut it i uhand aaa-aaut gueita
itt> tutcu t c-i t th n aut a i i~ti at itt a
tat Att Adut-at aalaaaua
mallI hlc a t a - ilk ' c I A t; tutuf Stltaut
tathc tutu itt ltte mc
it V'tcap o t heita :doP h '
'athe 'at ih tia'ittiii thatiii f a t ' iuk
titttteg tl ttith iat.ilta taut atatthtatIt
uta ntitititig 'taitin thu app
htliy I(ins ut til a a lit crat tilt L
tat~ at a tu lnit a 'C t~ l a y cii
h-u tail-at- a htave i fat aatiii 1ala
tcI t a . at tia-)aitlg tit oh cl,
tat atul e a lledc1hh ' atin utauata ratar
to t atic thia, ia tmy Ir ''taut I 'authc
itt-t auh ata-tit h a r~l t aat aatlaa't
appreia aateduthe c n icitil ;II o
taut1tha t'anta i ii o th ,lim
oft tha t 'ar- I am t 11, itc h re,
hkemitd "~tuit>that'htaghet ku
pi taa tt an atmiath at a t a c
1 ihink-h )'ait hatt that prith
th s~~,teii ttiatuat; athiat mta t il
o ' a ya 1is t n ttaict, J~ 'It -a
apndd "hathouaghthii y lta-atat-
toA t hotu ta ut iat I fua "mitit
I tautlaalways rautainhitill)iuit il
tita iiti t ta gra tii II n tutheit-i
lookaof-a -tatitti' - 'in are t atatat
p ar tulirly impc<;,a at- tru' tat-theu mt
tilt nlwok hay haul It hwsI
youaraimt icattihttitmittntia g 1'
tetd at that- iveit y. 'ti
1'at-i la-n t a t ii uaaaau the at tat t ia
aootat wotaeatp'totgrahedainatgyuad
tat graoaps, ta t alhial tt d .
that- atittl Ia-a uta t u liaaua ahatru'fo
the lMay>Fetivuta uaaaaui-ra
Pt-aa ACiS ('I\IS t at''t~kIT'a'1
It it tai t ftu- tat it at' r~t
a"t t''a utr itaby11 '.p tlay 1 11111
tar-at in 2t:27, i t itit it tat aI tu
at tutul' i t t it t a t-art a ahaititheat im
hamaby' Stiftul in ttthetriutu lat alta
A.. at Ctaut aia-tat ou (1,iiah tata tIg that
gymt aaou t Io y atha itehintt 'tat'
(Ill laity t tut th otaned o tut ii t t-o
haitcm b tithay tiara tha t Ittt atthet
eitgile. 'thaty Ibatktha wttat tro tthat
gymi tt tat a t iiatm 'at \Iat laug tha
le-adh tromtthei t arta-it a t sat-ha'
tit tatfh1-. i St ttu auwhoamtua ita
fifttl, all the mttuen ataaiah at i . c llu
conti tion.ata hasapparenuhtitat l
ha are iltltua tlong this taut-e layatit
his nau raltlimiit, tutu hit at aai totau
exhtaatadtatathealitih
''lt rantretatretut as:>Iha (''a\lito
frst; A,.at C(tlt, aia ;ti J S sc
tiurd;IR. A. hairl auuth, tata1It Slia-
tati', fitah. t ,. T ,ait. FtIz
lthn h t itthaa-tutsautarat e iagate. ui t'i
Itt-ita-ua-atheit- ttglth ae laraeda-i sl
toa aili tttha tnta
A't thia-a-itaiotaut f'at icesfliltwitta
tht-eaun,IHatrry CPittatas ru-itu iaal a-s
ilt-ittFlay-alowIt apa taitutu.IAX ul
aeurt'r'ary- audtastacr e atwilt tt u' w tr a
I'isatchas trasinsa

RULES MADE FOR
FRESH-SOPH GAMES
Student Council Prescribeas Regu-
lations and Lays Plans for the
contests of 'Thisa Week.
iat t htatt circl talt )r it that tt)<t
la~ca.\that~il t t aut-t
! ) l- h tatar t, f l~ :t 1tit '
c la,; ,h ll h ,)t c~wl t'i te thatll I tllI7
sit Iut a i t a i c ha l I. -~:
at at al1 l he iu iu ;, ; al w il il
aettv Ifi ha a rml111~ , lnl~l..
hiat itt-)11-1, c-tc ing tI aitt, tat l
ttcli ha tthat tat ),,c. V
t at,y. it 11 ( 1d ,~ a h
titar M tt- ttat -a hl lat tat.
' ttt' at't t - - - _ tew rltity it-tt
«il Ii t ar t l. a tt tt Th Ita l la
ti t t al, ' at ilt alt t ha.1 l tt ttt u- c h' t lt -a
aft;t at I~c - a -itt
ll at ~y- ftit tat tilt-,
Iitat hay- [a l,1:171 r- T h ,1 c- ;m
tat' t - a it i l ls I- A
1i t at- ita~g nt h.t 1~.i lat i itthat- ,a-tat
-- cla t taut a authir tr)1ht
tatit)tha a l ant altat itat
t atti; at,_ in 1) 1tat t [rl m
t61t bel atti ll f-11- -1 ~
atm at' , t.ta takeaaa - ta l ' ' a iclt t 1
ran 1,' ; a a 'htr a I' 't A l, i i n h 111,
'taut tf a\ 'ail N 1,r, ltal i 'a'aI -Ia
at taut p. +,fi a t it tat h i yla tatitt atl
Itat ItcTi' -d 11 , 1n l tl 1;1
taala l m Ita t tw 4 11 f t o I --

it-h.

,--a Slaat'' . tt' at haIsIIw( tatb-t it
ra. Nttitr. trait1 ha),tasre-., tat

ialyN',,. hit-at I h-day taut. a,3, 5
'Ttai tittay. italat-at t w- tilaaibay aatu-taa-.

NTd ana, tly aa.Imckicyti.hit.'
'Ithur iga 'tirhigaanaaaiaau utittl tprobt- 'liarsarni-fhials wiltlaiaik, plate 'lu'tl s
tallyntu be' hitttut on tSale till that- uatltIt,'tat-t at at-- atat Of ha- ''tlatl h' tat that
tat ta-ax t-uh 'Ii' uto h>s art- auh tt au 11 1ildtrat> tat ha-aata that' autuatyttaitn tt a'c
the an d 4tas ttaa th indhesJ aiti aaaaa (,1a-a- I

Back to Top

© 2024 Regents of the University of Michigan