100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

May 09, 1907 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
The Michigan Daily, 1907-05-09

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

The Milchigan Daily
VALNXII \ii. i;Pi.Arll~'R D , I

VOL. XV II.

OBERLIN AGAIN
SHUTOUT, 10-0
Martin Pitches Two-Hit Game-
Is Given Errorless Support-
Team Returns Today.
TheraitIt'ass aqired a habit of
handng ongro atofgis teggs ito its
opp )ts.Obr li tet'as sht tt yes-
terrta far lhe secnl tmethils san
hr I teone--sidd sr oftoitto .
It teas lri'tin1nd it;mermanatthlo id
the tick this time. It etas atw-i
g'tmetcfor te wet i-ter, andtheitsfirst
Ite ha, pitched sines hisrentils.
CotachLlotesmen-itfattned'sltheir hat-
tiing aserages hr lataing o)itrIe Oberli
tirler for four tieitsafe-ons - ch
ignttagantplae ian eroirless gamie,
givinig artint itoinfidecsliby ter tttg-
iii~entsuppr flObeli ad iveIsiscer-
th olgt ing. i tt sap at
tmike prepiratis to meetiii thle Notre
rw :It ens tilt1
Th c re: .I. I .
Mifeigani .............1ot 4 n
SENI IORI 1 XXX's X\It (171
to 2 iadtu' fr fegiersl p ut i
haysori of ito toifi csitr as'
iTheelas'uts-de t m'wsuit' ciin
Ceti trii n.h t ci i i'l s scord
ilihri'e'singles. tishtll, a liti and tI i
hi tistro s, giic h em isthet' le . 'lit
icllitis i'c' titiilili'to ;cre aoft'itht
tiird. Iithe eigth a soutbliltpla'ri-
tmargin.Thelaw ts soedrone ituacu-iIt f
the seventhili 'nit Ieigltl, gttig tisal'
reai.
Both tpterits tirICfI'a'ioodigam
Joneis strikiig1oti eigctuen, nit Ivlar
six. irrsis iwer' its pntsil.fiir'nearl
all t sti su s 5its'ore I by boti sides.
I0 ts -- it iioa lit 1; un ig l
Wa ts s c; iiLIckwoosdI3t6;"Surgnt, r
"Ship tpar f n, I
'0t I isis II 'i"'rstiii'2t) C. Belknaptt
31);tAXXBeInapt itss1r'ser I; Spraguei
J 2 31 6 8 iRi11,, ,
't9uDens.. 101000i 000-- a - 2 7
hi - .B lknap I S 'cri'i''ei ut--- Blt
ma.Struckiotit --Byil pJitis 8, bylilar
6.iBseon hatlls-Off Jitis 2, oiiliar
l. it bl ilItser lBp Jneis 2. tltl
baiss-Dents 7/ Iawisis 4 ole lay u-
Slraureit ts "cliii s I tirs "Irtdulpl
The ititis'i-Iigamtte ias a staggdI si
Iliflififot of batsbltl, a lt ttglIinI titt
pifted lt l ies'xcll'nt g'tmet. IT i' frs'
mtenutIli tstiIfilu iti iihut'ctl unisil XX'f
'tihiaid f sveral errorstuandlto i'initgli'
te' psitw re abil'e'tho iiscre'fouti' eiu
in i s ii n ttutg. 'The' t s Isile il sit
tll titeeintitus'fosfsiits, bti
XX'siinndti'I siof stltiebx iti itsxl
Whenlthe Is'slugternts its'er adtut l
rnts hadibeeliconniedi ilit wass foundiiI t
te freshimenithsad sitrdsi sxten'ti tits

'Ihebanttigioriders:
Vi-l illittgcr, ili; Kellep', c; XXw
cit ; luiltotirsaitilRowuell, ss ; Rowes

SIT
U
III
1 tI
Al
f)+
t;
f
t
}
7
i

dutilicrip l,21.3:S C A G GT T DIN sc>iti
ististLint iii u''ati lt;I cill:ci-HUNION NOA ITATEDONSsiVerns, , tso,'Ilk I If'it'
t. b;Itt X'titi, c Mcf'ulloh, li Ii If;P l- UN ON itu's s follis', .''Ilo h, h
lx iiiNOMIN TIONStesmajlot' lectert~I si t' tttifti'iii'!i
7 he ,core: ~~~Interviews Show Dissatisfaction I do nitike hI prIset)clwhr
iLn .. 0tig 0s 0 0u 00u0s 1- ) 1 prollion iaieit tectn tc
[0 Ing_.. zt 0t a a *--fs 3 S with Present System-Junior 5 5 1iheolywv h Iln-,o
The-aehtM~ulc.''o. Law Petition Did Not Appear lhe WrentcaniheI tlimdiand tIhesslie-
as Ihts - illa its liMc slslt XXh, 'u'ti' Iu le tini s itt it e >,c o o e
J huty.Sp 'stuk ut - I nItiuiutti Theiptitionsutfist'ut's' Pitligati tn'otutu i naittton: seesi t h - 1pa
,y lip I u 3, tby s'h'ney 'z. tlio t susu iuutiu, uwh sl i tury s tprom uui l itlsid b a d o t ctitus ~liii el lc 'it'
sit,'e) 7, ' i0Iti1 i s i's t Iblls etatftttt i t's iii lof ithe j untfi'or it'clatss Is ll Ii X. Xs'\ i sft, '' icos fi t
)Tintl cstitu. l Tuuitt tutinX 5ttusfIdil nt appeat''terdt I ii 1th utttti Xlii liii us Iousion "lut stiimy
da tttllt tuiBa tlk tittm id. ii Xlit iussyguuf 'th t iii' tiiuginutis's sisu itbtibut'drittit th
tutu-- ~ mhcn3 b anun ihth rlsuit 'stiticmisicontiuingitit lt it liiiabis I ii siti liis t~ i ii t
Its ii it play- tu li suitt itu i- Ilso i sitronger tan iiver, Its' istiuust''ui''i i'su' p iu ofscesth t:1 rcd io
fo clt D u ryt o 'itt'ig ''m- ar si till e tatingsu t he uirt etst i imyit til s ub solutly ssiuntmtuis sit it
Ihe freh I'its l'tesoIIN t.ltsasd Is 1to toseioftheu laws. It Ii Iis sssail' - tdu o} slli intii-tei.
he'o m dcsm e h 'o tdjstis ta u u ustuoif tthe juniorclitit uiul ti'cImi' tht l c t ' lm d 1:
Sis' I irn us I ii ssl il s in'g c-as I stil it Ii i sitsulth i s ls sitslw lIt k tallif (le ii o
-it's s~i ft hesusi sui htc siin slte it s tt n 1tue n i s t 5
Its luist ii susttus uuup'VhS'or'two,' large, iii noill i - - h t at r
a''I Istltai Xpart t u ''' ticllytueuplicus itu pstw s1'ith e fe ig'make any ills t Ii isie
ht in s is Th is m u ist e oi P tutupr stggst t utIsg Iis its I ushailsuts h ( tilsl' '''5,aid ha i
''XX'l o!util hus-prc olutstthe t hi ts ptoposI hu lliii's gh in suthe ipas t u(stnIe-sad ircl (tasissisi g
aus-t XX'rave s ' n cw rthisit "ist l it'msi fi'uges f its I.' uitut. pla t-it'n t ask ist tt lisdpt'. tttt, 'ir_,,n
''Nut tispw ill t ' utt si'iitt i ' '''wts ittite'pooritotsut is t 5ii a e o e f ti re''si t I d t - t inlt:lf,
Such. ' iii they hsrthus11 ady' s-ite sis fthuesuuu 'su s ihusus he l sit liii's XiII l5Ntuiu
isoil they illuonly ntts iatsuem i tto pin 'pistidet shapgpo Ii itits a sal t ._..ll
liii'honoIableistt."st hose lutys it it ''sit tutu ii lIii t \\'t \GI s Tsi stit''it
Sics i h 1 lieu' y'it-tse I ere's heaits tush fosu ts5she iss suttfi euts. u']'ie scorn ''situ's I I situ Is(
stun tla tesnsi onsit hegnIs h uts ch- ill et'tis tlii otuu'bhtiged tount mints etsutIall uutui i
s-snna u br lust t auth s thuom th'''''tutu' it ursnttuhIeita estuitit lit T Ihsiteuugl suit t st 1ig- us p s
Xig thishl it grandsit wthisa'lu y'ut's u l t us tte sitit i uss tit sy ith themsits sustiii I unss fromu ast t wetktu t ril ccusil,
lgtupearfish h e ulus oft . th tushnd- to thu-coitt-icisia uh itdlusthus I ~e ay Th tu tgtu u hii l l e p 'iid h
AluhopIl i hea ii itsthis sitsmaced no iat t ome i t su stt t- 'sutip s iofa lei 5 itlts s t nr
ust'tushiet-l u t s ttuIh 'tutchesm.itu tutu'leaveus ut tush ut tn tu canditeatduS' thnls y i ll layasipeor5n ole a
tuattui tuhoo isp andisrandihtsitgluthusr amounts th sis hiiii it w i i lt ut w rdt he'''' asis m rh l, Afeiai;t
is' Iathy' i rcl ed1th rou h itt( usom ths t tubody.tti t er wodscu sti aht'd rf.M rin I.') ,g
impti to Tappanuitk. it leatsp t t hutmutit'' etireyus creuh htion-' wiltutru rayr. Prsidntss iittil
cU-de g eu kt en-us ii usurdy ipati-I- s ar i th tutlivngprsist t o pratutu'huh Xit hurs suth laitusit sis slts- ti
eregatt sis uut hht hie. '~b rv s af tter sin - ii l n me h sucssorshottt i ul be At the cssu ltso ftead r,
i t'suthuthongs ta i'carried t u otusit ri - fus this ''is's lave this-e' stuuiimp Irtant ii. i it hall ;miltr till nii st t ar
iob to thuse hslsdge.'TI'liststheinttition fitc'shutspens uto thes s-st ie studist bd Iet , n s ltois'tuls I stits-s it
utu's-uhld. The yptutug niss tuhotututhis .1,'. sutuss ow 'If the Stuenit (''ut tutu'' us stun sutti I tutu ~ th
r-uie s tiiid t're: (Robert . IiBoug- u-i scnict his-s i is tnioo.i"Tt- ''he is i t'g imtb inuug' b uilig. thrusitu he i u-u
it, Alhah De lut P i; ii Xfui hh5 fi stS.&, - inal 'purpose itf the i c\fhiganuu I iol' ''uuu'ufuug arhti-u lt t the is' oal 'ssss I k
ta .''heuta lt lt (ii; XXatushS ow'h'us , i t s tabih s nouuure demo-s :Id lpast thusLaI tut' ilinig
ta , leen e l t-ue pr XlM . uampbesll crsat ii titutisui tn hrtviousslyexit -XApiluteiso-sithusco''tu tultcls s ill
s'. -De tai Kapipati tFisili iMray I i.,; niiti stitit st u'u-lrs'stuu t he lst tt is tkes t te n rh w l, ft'tv
nciuu'usIndependenuulut ; WXXtescD. Its sit bodysisatl155(5 ittwichte e't l s ip is sphiall
an, P hi D lt 'llhetau; s-ugs-II Ii's;a oususus endsiT o Ipromteislthis ds o-'t t.li htrsuts u-cug iseis-u std la'sit n
ar, luuindependenut ; iranits G. Vtntut crstitspsituit dto make et chi tudent stor ill tilc t i ns t heus ii -u t,
gustsAlhait 'tusih tut; 'tulh I. Xhgsshhuu fish lit Ileihis an etlul stndinuug in I'ii lit sill ss tush bfore'isthis tisg
suipnce t; Fidwa'rditl N sitissn it-hu tits o'tU n.sit''e 't'sity uututusiz ti I ii iu suit thu smslit iii 5 ~ita tolt
ependthis ititi i -tils sof its offiers shuldi itilla tushe thio r h - m h t
s-ner thisbrasttt'swiths theiri sut itcs' tutt is'e s u'usu'uuts's iiiliii tu ti ldng
adl rstusu'us'l tos thus- .Xlchugsussi isall I. XX. Is sushistilt pussilct i of ti I
=fias its wa sn sfo l.low - iituusi t esssiIsisuldsike tss da5te :i-1s'e spit; imbtics ix su s t ill
M i sa -s' uiitt'l slyliet s ite il lti wht ihut asup l tetusi- he ibgunslit S tuits' trtin l
Pai tig'nd hati e-1 ldl OluClrk. u'1 iu-t ttthIiii sits sli iitis tutuilitlhitm(tutuerry i Xi 's co its I i, o ts rl r
Ar undtil this- C('ustcl hr -Lite m sui 5s entrelys erroseous. s Teeutu )-i thisfirst rusuu'ill it; lut ms nationss psit
is ('. lanicp. upears h to s-w au ssuusl udissiussfatcti ic s sf p ik ig the vasi-u y I us-tut
'otm -Bea tsut 'isiult XX tulip s lto thi stis imteuithd iof nomintint g luts isclstilevn ga d llr s
The (Cousuc i iii Ioui-- Pits leaes ms slicr siftthe is cignU nion.ss Thistswsisinsg i'o 'en trIlcthu ''sut tictus s
Vendell, issatisact in s sunslp hutrimentalu tohut istu e I a eus' te tutu tio"
Xlicligssuss andtu thie-Great 'I'rai-' this- litst itittists osit hit-e ~U uio . PcIt- nomssst sin ty usec sit i tsrents i ll
:oarf ing' XX'ter'i'Souss -isccisiu. sits's'li, I 'uic s--in-iisee suitrea n li'hy it h u t's'ha ugd.
'T- lu's-st ('hatits----Mcliicitic Mitn. nsusuuuiussufs os thIis orugmuiosatioosou httl ------ - - - - .-...........
Pr sent'tion f suuu I ust ' 'fs-Bttitlusnot hissconuchu'us ted ussniut itnins esemins u I s ussusiugg k suss-.of-thsit -
Ne i Inl -Young hut b I.mpbell.s awl tuhalut uis petnu tsttiutitii whrs ery tcli em i.

FESTIVAL CONCERT
PROVES ATTRACTIVE
lay F~estiv-al Opens IBrilliaintly
-Witherspoon and Kramner
(live tixcelleint Perfotmnances.

liii iii, , ul s s li its I''c" ll
11t usIi suit, c p ( t I us, tc '' A- t,
li, tcicd w iw t's Ik% hilttiii' 1
-sit 'its'Ow cis ', .s-a, Is.sssssin sss o
Kilill ll pI ti's suit gs 1 'tl I Is Itt-si
hurl h c its' ilttlit-l s's-.sslsss { s-s
lscr +c tl t Ict 11.1 5 --its'

t' it Iva
t
id Iho
tlit' .
Ii -11iI
t C' .
5t'ISIt)tiC
;l 3tCt7-
f o-II-
ti 4l]it
t'ti oc1
T; I I I I I
wIIIt'II

st rtius i)ii i1
+it'Iii i i sui
''i-is 1ti~ill isis+
iIn t's- 1i 1"it

lic c tI tlit' I'l, 1'
!Itt, 111H. r}(tc1tiig Q tlic",
rite ti Iddi alttrtrtcl"-l
>ttll U 1iItiti ii Ih i, iiltita
t ill it ,cl 1'
All" 11 itflt r;t7cxlll ha"
Icliditlly 1wl"orc ill \Illl
cc %\a-, ill t \(-(dlc"lit cm t
in, rick t I Ar, rest)1ima,
,ligilrlc virtitc, t i 3him
40, ,colic rti;t ;it ftr
iilltriil>I (01 Iltt hm
do tltl
which it tic rt fatal tax
,c t llrt o wnt r tl .llltl ill)
it. If Mr. AVitlrc"rwtxittli
itch itow ,'cur tly 6 i,
,1.4. "'Illlll orttlllr ttf Ilt
I ,c d ill( rrr ,l, I ':, r
tlcwitlt"H a rtrc ttt i,
r:tiWCd Im" a Iii", (All
ttl . flt'ilitt{>II ttf a I''.tlill t,
(K criloldc A, it in clc"

I ti-si 'III
lC ii il
'i'll-ti i

will
i, r

'l'ist- " i-cu s sts
i' trir ~ ssusiiss":
llit1it i, is- ilt

is is ln - 7;~ lIrlill
irtt ,lli Is- . 'liIt- I Vii
.y'l ltl( il ilt s- It's '; si t'1I
li ilXl-ist A L l tI"1.'

tis ti,
- 'i, '- I
tl't','

l'I lls'.

i'ss 1 ,s~, ht Est
t "it tilt-i m lts- ihl lil
, iii r{;tiifulsi-t-s-"-

iirt
tSi{"
t;ir

s--cills sits sl i

fussusus its hi is
eii stilt ltist wl

--u t it r i s -t ( lt
'I 1 ' lst- s t-1 t'
11 +r1 l ist111 '1'1 ! !11

.iiiei,aits Brsaessust lAunud 'Tappans Oab.

Back to Top

© 2024 Regents of the University of Michigan