100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

May 05, 1907 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
The Michigan Daily, 1907-05-05

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

The NMichigan.DaIl
ANN NkW , I\NL t NO\ll\N MNI \N 1907-

'OL. XVII.

Nat. f55.

DI. A. C. BEATEN BY
VARSITY, 3 TO

O It-,a>

Ovitz Outclasses "Bump' Jones
in Box-Strikes Out Nine Men
-Varsity Gets Eight Hits Off
Detroit Pitcher.
"Mlichia n as ali eat aeal tc n
tlit>veariaThi- remarkii, h-attonall
C. ta , tieditt heutu iii lit hll
CLoe'aute is-r ifterk- he a- tr-itt
an It la- uai 'alpn" nete ii> \m
Jo g. a < d meafoIato alaof I la
hts. netling teii iy h e tl'
()vii -mtck ad lli ll eve'trt ;o
andmt rnsaIt tat>cticatA
tim s ad hd god ontol, all ig
h tto ta;a>>ito afirs tadutriking ta-
tinttic wh le 1110 au'
tat-il a-t aaa 1 all et no st le I ti ;
Atr nalnga twt I) \ (. maltati
ale pig tot itat it-gtat tro t
man taled ta ttto at aon olth lo
itag tatcheIArcer
W elr tail ffelive ga at 11 at, a tlt-
tn ft oIi lit .1141ati-- l it i auh a tlit tatd
Patairlion vjlla''- ailiioi- ito a ndtau wlioa
Cidla aattand Cunl t a-l tv v
a f.iatta ataipiaty tath1-l. tl (id liat g
caut i llr"'.htatla ne\lt-lia a nd tht
toI n e t iat n t atim t ola at Sl c o e t lfrt
lte tta- l it i iii itt ,un le -a
CM aaIr-t-loan 'r - t aigld t a let 'llt atl c1
a 1htot ilrt a d \01,1aoc eod
l a-Iwtt atfatota tat i at' e r r n
tat1>n 6\ -li gatteaaa taeaaatay, ti-,
tatg acttttn 't a taty tnial Chot.a t
I tat-au c nd tat, s u itsafIeIt at
rutata t l esilt n.at a atatatatata t
rg t ic lit tvaitti tt tat I liti .
tttitallIaayittt attiat ttaatersont to-iia
start tattat- -tiagit atla ighalt-
to v eIw Nit ataaii. A to m l
lie talt- Iutell Itailted t fo atttl tait li-
morata- led to t tat eC iti andlttii- tat
alit-ded th irta, Naomiaoneta aid"tauttal-
eni t, en ietly a c t o sitt oni
It liiTil. iiirc l i ii t a i tat
ti- ti. Saot for linot tucing 10at a riaa- a
tarchenara- credifra t ta t a lait hae
lut, a-tiltli It ittit ' a-t t . tr a iaa
In tet taut1),tea>eat mgutomat o I i-ta
It-safe it tath t itto taetr, lania- -> datangra-rto-
t' atatat tlaeAaa-tatItti. w a-andarrrrit
t).At.t C.ataam ate atnithiat nilg ralit-
thattloea a fitw ud a eaneta

lititr 1"
tl aitia
Catla itt-.
I it it ig tat
r 11"i a

I -S-al it1
o (a) ot)
; .... i 1I ' i tat
at a c) it at
tatr> 722 at
'Ca - 1l c~c . It tutu taIt1
ta,-t~ \Iaalaaaa tat c; ~t

VAQUERO:S GATHER I>C1II >TtUlS Ilti-I CCS UlENTOSiiic
Olill I ,I NICI WAl :N 1'I(I) T i~ l
AT WOLF LAKE' Svety tllbi> ftat. fa- law FOR UNION OFFICES
I-tll n b k a- taac Ii' alug, ITh-
Rocky Mountain Club Holds A n rst 4ti raetitaittttra lraatst- a>dCark and Hielsell Are Made Can-
iual Round-Up and Makes tdtitatteagrtatrtrresitdenrtayrtVtarta
MeryinChrateisic Wet t t a nit aat arr-l tat-e toat, .' dte frhreidnc-Vie
Ca er nC aaceitc W s- l atlit at I at--i--- til tlatter spoutke Presidents Picked Fronm Dif-
emn Fashion..tl trh Iayr> laattferent Departments.
A hd tc arn t «at> iali 1tilt andt ialit ttt,(m a iItlta ti-l'daldidwalt a tt t Chtttaat Stataialttt i-t lt It
I atli auht ii l a i l-a la a t ta atthtti iattItn tr- igaatt tt itttttt Itatutluag' of't hettttltt
tat>01 -ar tt e l i a lanigt i itg ttttt i _ nth ott eat t,atu iiio olttitt b te ita ttttera - - aug'utttpton-- oiatinitt-ia alataaa-al as
ts1 - it h l ii)tau b imi lit u t a ss t a aal ant I ti tt talat-l tat tt- tat ala the ngtal d te n m n to s o
tl tat i-ofilt , a Iall CCII Cr a ti ahe i > tn d~ atmta lttigtttioftfIiters fot l,> - it er. T e fI
nhsmigh hav hecr mstakn falailAll tafrCCdpartarlaay at>h ftat-il.th
alt f ilfar i i li t sat> ataa~sI)r n ar aao-lia >i it tt arte a ha at t
lit tacordig secretar
itthtiaaittmade ,n cotttitti ----CCal----_.trat tal
t~ei , n a t trcd altaai ltat> tail, ()()I)ataa la--la- t ti alii Flit-ait-Latail a ry g Catalat at
taliir(isalit I t ct l it atillaaaal a c C tao t - aa t a a a a a ndti-t ittt'. -- I are > the En in erng _

halta I \Iilil \lal s in )ll a> -r
1 -)okin- tate pt rtat )r nv tsa
scns t-att a>a it Iitat>. H t\~et
make ttt cc a ii italt-iti a l r hi
in-caie. hetoac do s lt> at toi
to (at n a g)))))ela-a nutatit' iia -n a Tc h f
a-lIll lt- ala- tt i- a ,it 4d a-' lc
"] It ail at .CNis I lt--C isIAli-)]
wor ut il ,)() at--a\\ - i teta ----
a )t \ itit i to) e anytt t t.d caWil-
aeic as i te ltat t ll; at tt
lit, a- >ala> tatPlae C - -;ct f -r & V
trA a . it tat A l WN t t ,Iti
r~t the velvili anti i-ti itt-1a ,;
~ TheNi tstu at-it Catihitt>it'a-'aa
Ia I :titti 1) I 1)1"%1)satai \C'-tat at -ta atiti1taCt,

\ait a tat t Itc, att ctit -att :\r>lii- til
th i tat taul p it r~n s t e el
it-ta-ill-ar- tca I-i-i-i ~a rms t\at
a itt tsa> a-t a t() tkee la tthay at a d o
ar\' t i)t I \\'it t et ired toa a it> 11\
htai cl s cu edi fri thela-ati iii-cr
nCi i't m ita ,laiatlat' afit ir la i-rg :a11a1
arm . m , i ih y -ii ttal alit i tait ati
ti-a- duaittlth a rs wta d thttun t
It as c t l a i i t tar-'l
a th r cfth aty a tau al t dresslt
il. ch r c e i it- \ t r tc t at>-cs
i a s, wt t at at-a si r tt, a lt ii- >t-
tall uu aa C tatgh th a uoftheaauuuuI it n
t h ftn r fa ll worttwere a rt,
casi~ol. Thc ()a>l-tat ttft v it-an
ii itt alit a tatif ll(- w est
"fain tihr e C-a l tarat- a ilt lath- lithe

it"t ta a( tut aike toa rrelit a it t tl tt
tin atot tatc e a i tat>s abt
t at > hi ca atertt, a b utt N anig atill
to utcl aut dtiuu tn il d tat -exeaarcs
tutu altiltutu tat
'"'l AnnA rboCu ltidtisa tat tght tttd
tTh t aut tat a tauetiagaor fttttul
tight ,a kestat it la tittin ttthe ttew'adtt
ala ust at > iilutarne t.i li at t at
CCII -I NGl IAlIClI ClI(t DY
1h"ls rrp et tait ttt oft a t hIt
i a rgymnri-ta frgnty4 rtoaa6
;). 1 tt tauer t t 'u a a taut tt' oftt M klt ,(
lesv( t adiss-AnnutaA ll-touu.
'Ileie la'aauulitlc at i-attelrr'-> a boiardu-
huarsinug fa pta-u ,t to he a lt auuacuu-a ta
ttn- of ill- Sroti-t
CTtautaatIwas asAllo s: i ss Sutat-
iatt Cluaita-auaa Claraia, Ii tti-ut'Caur-
Th tau tia i dtanc'ting -tutu rt't-t ittr-ttts

Stelphrut W. IDownatty, '(.)81
-Crthluuu14 . ieduta-u taut
Melialtraul -
NI unt.MarshallI, 'ai)8m.
Iar turn- Pa trirk, '7 tula tn~t.
D n-taul, Iv )tauau lt-til atdual tata ttic--
Jatutur A. CotutueayJr., t'Md.
IThront It. uauuaauu -, 'oi-h.
Om-r ata tr-p>ur rei ttil heeleted
fronutut- tteaofthl autga-ndearutmeu uu-n tad
aug itt tll til it claatt- ati-eta. these
alig o itautt-aatat idn itts loanear
ltacu' at ttut a tAll tt1e hatig
Herberta W. CVtlak tt tto aftth uom-
ltartan artmenaltatin a nd ataaa u'utt it
lh ast i-ar hasa>beentucontnerrtudIwtll
ate deptentuuof huisutoryI It-'will eta-
t-'ttut-errthealawcol neat yr-ar asa a tit
Itt-n f atha- Mtilt ass.u
Fr-atnk It'I Helsel], that-tlher-a-toaattue,
lias> been at ilt-hadotfltatelt-Untionatfain
at-e luaus -ut at' e eisCa tgradauuat- at that
literauryi-alaetaratuetu-tIauulCa>and unw ut-mem-
tANSof 1>1-It)g lawcClss. I~l
I>CKlNi.iI IVIINITld >1ORM
tutardIot Citittir'aahea- amteeu-tng
Tausaaai atan an-'ut Iisussed Iatrta -
uuatua~atauuu tr'mut1t)IC. Wh~itneryarwho
wtant>t tn remode IthalanAthensataatuta
aanuld ttlat lugIhoteul.
Mr.nWCtneuy ttua alreadya ai-dtI$l0,(tai
I ntuiactahrby htst-ottpaty'$;aouxa
morea'a-itttenann a utuu ualntallmtstuuti
'Ill, uccess of tt he p unrat depentds
lpnteit- n-ttugness tatAttut ACbor
batusrtinesmn totatubsciribefr fn$'20,Ot0 of
larck.N-In Whitneauy hluau>tgreedutotaket~i
aaauuau aura- tutu(]tey taill hldtl meattuttintg
tit t-e tarunfuthurae,tilhu-utht>s -ltretgu
t a lt-lfiitat ionatat atill lbe ttaen.
AN . J Oi-~tger, ANS. lyttt anttd 1.
AN, CWolitan ere rrtred assateuaedi-utors
tath It-Mirhtgauruuttaa fai nearthyer at
at tutu-u- tug tatalt>juntatornlaw>streld yvs-
tera-ny atfternoorn.t Numearnals wa-ni
awatrulettoIte basketallh analtnark
li-n (huarlesA.bMrJunakin, assistant tat
surgery, la-h ta--a l tutuved atatttintet
Ia inthatdenpanratt oflbatrioltotgy antau
patholoagy at ColuuahumusOhito. 11In-will
take- latit-)histnaa-work aarty a- thae attai-

taut i-la

\VON CCI V C Al 1,a T O I I ,-Ih
IIII liI' tAC\Iu'I--Ii'O CIIf , h IC lt FIlWal PC"lRs

'Il- liara r shrrit iihlanuei t >d ta-n
' il t c iatur at C iat tit i' Iaki'netax
tauct- lii-augha t.-Pr -fessorsltut 1gean
CC'ai-iiu-t Will ha- tht tfa'ulay gauc su>
lii',icommttitee a n chargeadtsires alt-

i ait taut taut hae l edu tgedtaaI ttt a t>
at i-tailtat a-aaaaa-pa- -httpraca a a a au-tatnaas
ia t c autha au~t i>audii-ttit aalre ac r h talwa eiet te d
tautd I,. I au-u a y hit-i-rocured
it fs~l of>uu phys a iologCC ya lat veIsitla taut la~rtlc nnite hc o ssso
Mayifortautly tat- I tourathroug
C t-cy pa n ti--I l l tIaii ,-iutt aaa, ah lt ltit tu tnuatt
orl uit atoy tok ila>ciai titta i i h il t Ilic "peatrain ti I -the -Ah]Abo
aaraauaara tautahaotputIll.
hrn CatlCWiggers.
lVi a i atti A tti taut ataut-axr tF uulaaIaiTa I VI ,-INI WIC CECNS 1
Iraaaau i ( ift apeial aw at tat auaatw tilhtIA O 1A] '}"'
seniot r tauhclta ta ase c u t a~edt tat tat tau t h e rau i ,"'Ile (r d Sanal,
tla i n tat het -count rt, as gitig at 'tiit'a Northaetrn li-uattncl leg e cnet
itt thIt att . w ,'f Chtat Chlaiac aaau aaagorri s t -as eau atat ail N t-
uaugoaa a>vatuig ra >'u'riz-_ ta fa tut' tac ta auor on thi da T )wat neI tlasaye r as
craua it t 1aut atW0t1 tat :Nichaagat.

tat hiatto t fauth at a amuajority tat
th nat 1hr fitalia ailtaitoalatit at thu
CCo la ' tuuit> lha-tit:a' a>>tt-tatiotaut ecta-
yealstha-laurdiilayn, ite tita attiiatiutc aut
ta1 ttath mad aaa'rraaiug ala>- ia- ttfficrs.
Vo hsrala it istanecessarny I toicon
tanuctheiiielein.ut Vot te ti-y h.att
aut m r1i1(+ from)auua 10aatha to 2, utntil atItaa
juttut atof-aoles Ihave- beentuariutu-i-i
MItt tal aittt t tittttitutiaiutu ttt-IiARCItt
Italphat 'I. CC ilk r a a titian tau-uditcat
ti-tutullt, who ha h aag nu->)k esarcha-
W0tauto a 11>1 autt as hut n i as tkedilth
re-aact aaer olista>studiesua ly thr Amat-
ra-n a thlical soct uitty at its annuualu
(o cnimthat> week Ile itearet-a isut
aaaaraauaugtarf, CC-auuangtauau1). C,,to at-
ti-1(taili- meetinuug.
lThreaauauanr cotnfrarita No n M C. alker
iint ruat-augau tautfthtstau rktank tathla
labornaa-attyofupsuitthrapynurat ltar Ihos-
It-l.f lu au-apptliedareent--aly theuop
soictlarrelur atm at-ar tate" fannea-ntad
audraura tilt with rmarakabletrsataressa
Il tat lau eeunra assitednutthait> t-tak by
WCattern,- Iaintnt

Iar tscare

Na-thuat It, .
Stllianuucrt,.
Keley, a21)...
Patern, ss.

4

it at a a i0
0. t) t j 0 1
o 2323

Back to Top

© 2024 Regents of the University of Michigan