100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

May 01, 1907 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
The Michigan Daily, 1907-05-01

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

The Michigan Daily
ANN .111){\I" I C= hl . A \. W\\ I)IQI A ,MY',ral.\ i\

'VOL. XVII.

Not. I I

yVAR1SITfY MEETS 'i l\11h hl\l('l1l)'I ilUtJNER* hIhi IN aF() Ii hFRI)MA
il;C VFliOtN HFENCH 'L lAYERN CONCERT ILLTT \\()\I I:\I 1') IIIN? I I ITY M
OBERLIN TODAY V22 1vis ctne() I 1I)tt t BE GIVEN MAY 4 ' t a aaa
tctlhltre I i h tttt I td theateiifScondteatttat tt A tat titran
Fait Ohio Nine Will Arrive This I lt l 1,1 ec- c wl h 1 ecn opular Concert to be of ita t
M~orning-W~hipple WVill Pitch fVV H8HiMgh Merit-Miss Huniit Will at I aa tarr1ta 1tstntan 1111rc aaattt
for Michigan. Fri a crnin-ttana retti c*i ros fal Fake Solo Part. Iatta it att f t lath tat ttgnerl ir
I'c v riy nntil m e h a t aigoiaet t t e ta a it 'and taiuler appc t itt i fth ere (fc l c t,; rat I 1s.itt \i M s.Reda nd
Obi nta mit()Itittt 11 h ldth it er ai imtt'if h pa islf 1 i1 tt athe H I 0 hin latcH forth 1 t J r an, taittatsctat ir t heart tt
1(1-111ill thsat aatt l a mc i t hetat tilt tal a t lait ( hf at if hag tatft ' a (1 w11 h i ta ,
tcat~ a T, tat 0 ,I ar an al ttioaa'aI ha hae a ha arrve n innAh at ll 1 a I t al a} i at f in a' i alg''attd r tn1ar I \lM A . t () 1) i )ttia t le l1
ilot1) a c at a tryars past.A sit asa0aaa In a1pr~cll n aal\a h tl\aaaa hi -ofStheeclcctatit:ta \c~ I.J~c t
shut a tt i t -u'a atta 11tai .it with a I a ll iid o et t h t(ftscore with ahtam ttahe itt' laatptdau-ta
a tatti alft1tAraltintthi'taja tat atiat ttheagahI tat
(I iti tat ldistats atc:ahacklttit tttit,- m 71 t"ta a nt tti ais attatiatdintt atikt 'tt"rs ()alc ae tatfamusactat] tat' atta nt r tat tat t I l tr wi1a1 il
thts atear adthe a laa t t t ltat imi hr ala titta aait d ti I tatatettta. HI t is 'tt'ti tittat ttr nh' s
"Ii - tail g a hetermtt'asa'a tat tat tlla a tatt fat rt t he layt rst i ll tt'arv'a' ~ft" aits tt'atk i t i a: I a. a. tat. t a h t 'n atm tat ttt i( t' tatat tarth is et wtia l lt
he (i ttttc aat tt i ta tttt a i tta l tatwran i i tt tat tatt tabytitaaatl tt f1t t t cy a t at f t he metfraht'Mchga
ha t t)ritt ca m will a taatariveattt aiatt111i a tatn rtttttati ac r ady f tra theJa)ti at c I ti I fa a a hat I tia a tu
Cta L wc wl cWitt tt tatttt . ialathhh-_itt tat atf tat timi ta lct atiaaaaaa ttttt Ct t~h m t S\ l:hi N .' hlTt) MN OaRtlJ OCa IE TY
tags againt A hi a saa tt attrattai'a'ht.hhlNi \\ ta\ , ilkAh l IA I \h
s t at a a is ttit ttit' h s oliet WItatat iat ttt ltttt at(1 I~on y ld he i tatta tattit 11. 1 I ar the i itt attt at tat ire the ittk v it a rc ctt'' t t f( ortat
t ate we ls t and i i tat tt tai iaat tg ataItaa ita a ius tmlr t tati t taaaata It wit t ta tt w d citatcrs,111 ie h no f h lifta rie* li le
fil p e t a d m-vst snceth adtvenaaofaajtin tadtti '0 (Ista a aaia C(tt 1itat1at ect'. all t a(>tan~tahta t '( it tt ''Il(1(rils at ~{I )1 t'1a f

x a t] t't'I tt tatta a l 1a ttt
l'tt'(m 'aatttais c catat at thi -at tadtat
ext ed t oal at aln soi rg iar~
Tile'a- li h\e oo) O t4)t] mi
{laf'pactice yitchiaat ((at %vIIa lttttl
'in. attig rcs oI~
h1.Sth . a'. ; tatI tat ta t . t3a .:ta ad
Nl hh'iili atataBur tono t tat : 'alga
h la~, ig la ek nrdc
hitiat. Ta t 4r I lattltaat
Mcl'm c .; tt w l it af; idIrrs
1). t [tta aatta m s. c 1_V ) a ft OFt
tIif'llflah.:I~'lfa hhwi l lilt] it c.
hhbil lt'Byolithei~tt 'it prt )1t,11
tail] iaattn tckt.aaa a~ t
ataaTe fRockyat J a i n cth il 141(
ts tian tt r~t't't a' I4)l"triday night at
l~flke Tilt hrot' s>cia l ta rs tat c
itvc beenat ta c atrt o)t carrt he tltpart'
wrilg aitAtlArat rtat iP r. 11
th ltil ttagroatat a .et otheta'ar.t
latt fi ar satanda rct a l ti ata "-a acare
rrtia t ariiacteratitciwt eat stale.t A litt
thethala ll het dressedtattla at at at'> gtandr
ryrotaataa ofl pslt sh'ota'r iaraa,. aa
tat IAT Mrata ataatta s ta tltrIStca'tNta
thIefra t s tftt crtinhh'rlry t whoiata rra
tlrn rrtoav t he tas'tatetha rdg ] alta iti
ayth Meilt tae, ladasearatewiload
rets t he deectsgi ata hnicha tualanopeat on

tates tat tra ut ft het d I at'
t'mataaattati a atavl e crturnedtt' out'
hiraea atd I ittai rct ''atail]l ihe
runt Sttiatu aad a hig 'rass 'attttrt'
tat' a'WeektAllowint.
hu o'ait ,rteo te inclemnta' ca h
c, a tmetart y bei exectedtttappea
aigit aecloattiata a, tt et a tiatt ta
'a'tnt' rati ing atsatgrataet hanttt evertt a ta
itt> haw a tata a atcoall.
tatig'ty-i k ,rtaga instahity -all sh
'tatnterest.
tatetshm at t adt l boa'fa'a
A in~tr atk Ietat a aaa'io oal. r
'rshat pl meeatn atiteat ssitmat et>
sie tls , it pra ptat i f ufiieatner
Mratzp 'aal ariwhnasked a ari> t
atch tatn ga-ah'acalt' thet eastern itat'
colg ae atat,1Itttistoy'ttat l y tat h
ast> er tt a rett at ttso t 'tt't'm a ty rtY , sa. a
tifc l ak at arp' time.a' Iiaatt''at't' I
thin th t lss han thi ttpitsa till
bt' requjtirt'o atWtiltliOt Cambaridige'me'et,
ad it laooksa>as I thtoglahMicihigatt n tught
lihe aattotalk ist'aa'taat'ag'atag at a y
I w hilt a uiv 111>1si
at lt rg a t in tutmtat tat iveri-a
tat hat this tt adI I taa
t all attz atnd aaat at 3 I'lo k. lr.a
Stale ilotrats is lctrestby p a
tag froma a taIathe w r t e itt enat at athet
Fcsti musc ar itatethatI att d

'at it a tt'lta itYe t h n e s i tiw puitt~'a at
() n k af it(r, aa')tcrta iatrrtiaag tt
Toala a aatt is MaI ~ ays'tat' iait aai setf
atattthohis> i
tat tita t~f t factyat tthtita i
'itat Sal attl )f ta ic r t hitta ott
trait(). Shet a 1ta pa rcdt it] Alhnta haltar
sevra ti es Ths al h andttg till
a t tha ttt t M i t a a tat'rsia
th at aa'aaitN all N irbl n
Slat wit na itlt hea> k a i rata tat 0
ax ec tat sthet ill a a hta t ha ath tat
a ti t ht atll alt 1' iit i t lI Itt a. a
ila'anagraaa fa r hiatt ntha at it
a tt ta ttb r A tttttt it ttttatnavtt rtat ard
Ad R ich l, r. nn faher i at t)
I iar au , ht Ifehealavc~k hr
a5bu (ne(then ian()tala ime( {that riI
t hat tly t11. tItat at hat"ill ttakethetat p
pr 1it.a Ir. Fr ril; t a t r i ts
ab hit I a t i)tt ts thntda T h
hv RAW areaat")attta wial t~tp~
tatl t h at I h atlata shitltti s:
tatil Stattag (htt (
( Fattat ttin at-(,! ha' 'tat ifaitat
haatttatta itt'
'tbat tra aitt awth isha tat ata i)
hpiati So it --itiatai a. (A h ta that
a. hilrta t ct Ciatiath
Fxn Strilf; Quartet
1 is M ie at isthat cnat it

aea kil t a t ats halate h th r t i
ha tti t tttta tat alath atur tha a t'r as at
derticiti ttathiithat] ippoted'byte
statatl hes he aa te aire ]spe ia Ifa-.
t m showna'ai t o a lly at tatall groupaof
at ' hh a tatWe lase the i d "avoatri-
tim ea stha elev at ht'ch it
twtll liet sho tw an tt ithe aickinag of
the At at] at hetti ,tat a i t ertitI(
tat d statandardttit i; taty]tim theta'tt'aixi ''
tfet a i s i thand atts wilt ht I ntatvo't atbth ea
fo tat tanet at ha l]tat . Stanarstha laya>
hetatly W ite lath tat]iecia
a a tat titsare littttt a 'hgttatt
prtfcso s rc'lul i tt and ttit at h elpt'a
a it at] a that atmt ot h lte satrit" a vea
a t allco tata' atitht cea]tain tttt'tt'ra
Wh iljd c uo hei nitta tsataa
aIll tta t he secon atd atlac , te ea rea ta n' t a
i ta t ti tec a d ,'tat s otilt a u
M l re l ac tralt i t it a ittat it gi ng
lei-reaatt thall tat a I tl ''lr est a Va
tt i)t h ,in h ic i he i h ve th p a
lcn of "ju t lddigy hei lauls at at at
ca - i h i i ean'tat' rthat' t h e
Int tth t hitd laat t 'that]) o
a a er alilly n t aeig;achotatenawouldta
tatatulp ]ntthe t tatvtalas hatbsn"tatula
alt ate tat t tteftrit gradutiothat at they i
tave a ise a at ttthtl tarkitv ttttakeawt ay
iathat]p lay itsef-cnta enca whihat
atcatial caialt forit the tay atthaot to]
iht tia bat h a ofthhtat ic ala
Iworlditt ag'aito l eo o m n w l
c ithant htat tat oft hi at irget'mattt
hbliy o ik frotthaaaat a enadmittinag
t at a fair' standttard of chot] ice tatoulda]
it' ite. at i o t] In aie tialtely impossaiblea
fort' e beslt to 1eta ht sent a nd that iat tton-
hmtatves descendtditi 'aaaia the level tatt n
fis ahiaichigtana utive'raity iattt
at Iwitvate' itttittatit as at Ytlta Pinceratona
tat tlaa'tr t initt t atta ttutiontasupportedi
itt at taa , ]r a'ttta't' ttattten e ad absot-
late tatquality tsaaho al tttits tenttwheter
thostta t udenal'ats ibe atof ttaatialaility tor
o.Sti-atN RaIt'

ANNAPOLIS WANTS
FOOT BALL GAME
Navy Would Like to Meet Mich-
igan Nov. 9=-Dartmouth Also
Negotiating for Date
'liit atlactica tithoit ie, of1 at aatal
ac lim atthma tthisartatryaingtoh
at hatatttia otall Kgmat'wita hMihigant
far tat' atfall.t iat aaaaaa a a lo a k l
tar at gatta
:ht'atga-t a]tatrd hat re"itidatle
grta tttta ~a t ro mm~ is atig far t tgamea
tat NovemerttI)ta t lwittaltle-areatt
grun s, a']ttatig tat %stRPointa at
ala a' ics wouldat ta I o ta a s~iy at>' I ttit
at hnnapolis.a a
Ithr idaleaaakctatr, atata tam-i>'
tolwhat a lt'' t icRt haaira'iahilt gattae-,
Penuraysatgamtah atNotvt-btr tat' la ota
'h-hiatt-t hp'is is p]ttttl tali hiata thetaofl'er
shd l itw ldinvoth ve.t
Ah hnitg't'at twatta alta t'a'tia'nif tat
I~rr nhity'tsht't'tita t't titat- a it foatlt'
tat]]dte. lPll hpa ticuttlarsa til] ntabeRa
tno at hi]i atalethat is trece 'tted, taiha-t
atag'atiaaiaaaa tt]ibat cmd
hi iactt ntathetpatnoft th ater~tana
at] tat] aibthasthe tgre-tat ite tt wttil)
t 5tttttn a til]ibt gila t 't-irtama-Miadit
igana atd I ectht itt t -aiatt itta no la tao '
'thlet t conte t, that if wi'thdaaln
from t' he -- -nt ntfen'ance-is madeai
Itit h outtglh ta Itt that a t -at hi> tt'tts f tat
halld I) t is atiota ly' te-faltth a
l~m aths tt'rth-tI all atititir rta ttimat
ath lattHianov'tra' at'] At] oobhi
garlanic asta I schduat-raten th
itat tattti anotatarattantaly aa-ilwa tatfit]
the ate' ia-iacaaaa an by'thitrea' als of at
the P tvid - 'arlie t-ga ,aplay' ,tat tfil
hlICIi AN INSiI'lt NilTiS
hh'RR, TFACII N h]hNJIAh
iu d d rcirt ilhitttii'atta' lit t he
Ithire t l s, iatt> , t hatattI;hat t hi, t- e
a'ct'ttly'beentata hi ato sevaal Mic]hiia]
igataint at 'Thesesionas of ala.
tnt-at 'hodalog cia-g at' at tat a
at' in, itt e ah aae tite ass :taat-
hrftiu a] psit l thrta'eca t a ug
\la' thet-at a ltnt i l ol i b Im ,
a]t]httheam ct' d .r c;,Ila ,o h i
af asaittt aata at rfeo f pathoaloagy. IanI
Rolls ia at graduaaaaa a t t v Jtit tat-
thsme a ,l 'aiagva nd a stt attttgtin i
th 'tit'at'tit ttduringt hit-lust yar.-tt
Ir ta iaiart H.Ikoin-h sththact'] iat n-
tttay, at>s tnam- ta-alit Raaaitiata at hit
hatatwtstc]hool 'taa aftt'tatttomaaial
that-nt a al. itr. b anta athile- at icIura-
igana ta b a 'ae' riaaItt -aa-t 'i nasaaraaaas
int ractitalI t-e aliariies-of ha e i bra-ina nat
bu sudedt truthaa Idifferthats
1lat l ta-tail'brans of a]rattat- g n d tat] itt
(ttttt'ttitttt I tatntg te aost pea- tan Ra
drtiat Ili, tntwat' lt- la] tatoftr ttat''
a taitay' fan aortanx-ea-iaana tht poogi
Prn.TlhIasaa~A Bolegiwhosetrecanatt
opat onatatat ta'cc tttIasin l tuca' I aatitty tha
t a attiatt, a s reporna-tedttilastatnight at
SIf-hi SAh 1If I 1R SEfCONI) fRN
CO~NCEJOh', MfhiY titiiIi 1)1O
IRCI A;N IN IN, OPEiNS ATra

Salayf f'TWiORiO N(fiff'tS 75c
SiIi i l 155 IS'INga

thdatna tat antay tat> astablilaai ishea . c l thain that-a'iatt> -f th fnd
dpatat> t tat jtuta ismta T] ha- fir-t'tt] at tommti ttees ta tiiof-atheat at'lase w s hal
Engtlisha hitory, att]uaeandtt- tttft' at at o i tt thug tat' It>]> tt'a't'a ala ndtta
attkati . It]] heaaatlthid y artfah haaaj1-iatti a ta it hatngtha t a ot.dcie
tujct, h t vanttahe i trt'=Io at-t" t at h hvia a r'it tat 'thatI fa a dt i
paperakat-inttg. ITha-foItha a r w-t~til]lite amount t i ,4tatproportittion 'tat tang tat> titn
at] iaae aturaslay pia neaaca ataaaant atwspaper ar t atapitetoa] tg aher isuscripionsiata Soat-
tail] b i ven ata tl-hgaat thealan rsana at]th i oneytataa i t-atea' ple-dged.

Back to Top

© 2023 Regents of the University of Michigan