100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

April 30, 1907 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
The Michigan Daily, 1907-04-30

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

The Michigan Daily
.V I ............

, ,. XVFI.

No 1 io,

ATHLETES TELL OFt
PHILADELPHIA TRIP
,en Return With More Watches
-Pennsy Treated Them Roy-
ally---How It All Happened.
i-t cfoiur i}-carp h icrnerd tic gold
?".\'St tl -cu l iiiic. I-i retu nd illtn Cii
S o th ii -itri R mei c~tt
jlt, ofiiiei YirkiCitN.
'Jihly. i ar lii-n iiion ily cried a
-W ,sl h t i is iiiiiiiii i but r-
Inn liii isllad b " in" Patter
The trp as n li)Valc in liither
-I{ek lluti av ,'v lI1 1 - Te uI
l~ etill~ o llilte ttlw r
c. a k Ii n iii ht t Iitii l :sre

mulh iial iitti itd1in d 11imit
lith the-CoIpI t itors.Ilit I
eve t itool)iti iii iii uii liKirub-I liof
Oil miove ith Isu-ctmnnu res m r:
mid ar idin ii i it lui r abouI t
00 ) 1' R IS l1SC .N ,l;, iti
hotint" t s iin . h}i Protl lit iti
i i i n a ', c1Ang l ells
evi i i ni ii
Thi i tiiiu t -u gicne tirely in Iie
Prof. x vi :' iii ishortsketch ofi th
lif o th dam tis a d ciic l mliii-
Tui s hi k- itii 1oir eo a
tt1tiit. t t hei-t- neI of- thi i it f

D OMIESTIC SCIENCES 1It itIu ::C1 ICA,01 *ZTO
Dean Jordan Says University Is -it:r<1cprtait ()ii f~ il il ticcin
For Development of Scholars, tic titiia cittii tiiii iI
Not Housewives. tlnu m'mdt tiiof.t. lght was iii aseiu
- - -- itii tii iiiwiiii (opirI t eii t i l ii hei''tom l
'iIi i)kI~l u rtd b if lcfp'ai~ lt 1nd is itilpresent rist-
I -Ow Fi ti I iiitii ti iiniihiir i i ii iiiiiin iiii1 Iti ll pr~ht liiei ol
i St uit() Od I- t ii-iiiiiiMIiXnlas t atrd y' ined iii iiihis el tiiiiti--mi~l i s l
:Ilrp(t ~ h l i ii'et intf ttiii mm iiii ii Ii im ti i iiiii
the dftli~t~ ti'llie" llt( nnvcIilrs. it i t niiiiiti Ias iiot ci f iill wl
sel i)haltl])ttilr i t' lust ii iii i- fti--. i)f nti nh mlhtsmheied
il itatithe i l~rirrs n Iim i S VI . Ii ltis ci-\ i ilriitillv i- ical.
"Ic i ii iii it iIi ii iiit u ti n Itplce tak tIi -m ft I' }tr~ks )rv t IN(-s
iee a d ta ite w i an slr ~ r i iiitI t uni S titii 1 ilt nutnung-u
ii ii krlhr )p rien fot t i i i t, m c s .I I- t. ti-i-i iitti t t iitiiitiiii t-iin
dn ii it i-u m ~ ,,a lc l~lI n l id t liiitr u i ii ltiti- i s u n ti-a
I a-ro I wi i ithii iiire niii iiniiitm-ti it tuut-t it -mmmd l I iiiil I ii tntp ed
n aind in iti minimuiliii itttimultun i t~nt n-mim
,()ld wilim t dsuh 11*)tir oo ht nia\t11,,u ,i i - miiauuimi-mn t i-iii' tit I it
Stc fu:c 'lidh (rlir o I-ii- ~Ahr mmitntuffth-tgeint Ihii- miri-mui-i

COMEDY CLUB WILL

iitiutitii ii 1 l l i ,n ,(kc t
It i li"I iinin -i it ')i n i ii it at. i fi
e~to m hw r~cn n/t-1 Io Sin Ilc
tic wic i r "lin th y i"w cmilnimu t lwI

lutle tl i- hit iiiit iiiie t ut trac -w s tutu61, of ilic ]i t i - e te ia o li ld f itneiiiii i n r fu
> sie a l i p d tp.I iidc i htil riuh-e t e r (~ i mumor II ;h "o tat 1iuiiiu iiiit mI
Dillhu t me woieiIwain w r iigii( n li iiiis-ttera bii le 1 n acd muies in ehi~ nttto1
-,rctd t \k h e paic e ci tmiii as.Clsig an gn d t u ft heiniiiii-nti- te h reliey pea~ ti a taytni1wi
the ii ii iii h aint foc -t h fii stii h alfit I 1111ci°. tlased- it iii Irecived. i iiiii it ( siy s t
h.ts ld nl e t o b l a y o " e a. i" t i iiimhi iii ii-' s i 1r hi IdiiaceitohiIinit.
iIi- h-i i-to k te pc li th thr Cu in"with w spc hiit i imithis uni"dt-utin t h 't ca1g g fll
iii thin c-i ig ismonini limi)nthe usidin oi-in hiiul iii iats iiii ii i Cti(, et(Il o1e iS\ hie-i-h o t ya-, t
- - nirtc iao ev Ic uta tcrimti i unth -,il h in ,c r om fr s in tith s f,-nci. i( Mi- I n da
sprntihicteabiititi tohan itt tnv iiit i n uttiun ia T hunin t moinn ii ii inn ndii n- tha-utime e typeun it hi
, le d o b tfit ra d . B ne hit int tar ticlemi nuIl heinniiitt itt (, tl s m a h in 1 niiiititiin iii . Itii i ter-
i: gitt pacen or tini titihalftvtinih 111(1 fthctut mm i nkIcn tw ilium mmmtiri -iiiypeniinIIhttpreerv in: tiitgh tin
ti, -i t m11 Ielii ii cd ith ,{m'ii inn rn -tc t()rmth-e-mnih- pid iii tintIi ii ise-itsmiiiit n iutiic int ty Win t ) lowi-hu
ntd ai eai o w ntiar s , r R in.f h tin k i miii s is c inii ii ilhet the din fietutu m iii o ll-t v.1ct
mu ni mumC n it ttu h mum lint I)attt"ii iti uttilu t h ) 1 i -h11it iC i nitni i lti nt i
hi ltms u nntr. hin7ntimitt r" I itutc itt in nt)t iit Vi tt tnsiig 1-nmi
uni il afstpc t n ttce doublingtii lit - th ereuit lI ii n ich i n v (
teleandin tIrstmt tmutd IttuqatrFnshn 't ic ~ h tiutinadp.n II ntn-i i ii t u T;.1I' II 'S'it
I tlint unmit n- inispr in iumhettu u ns -it itt l iiiittyfr h I ntla t hi ititic tnt iii I )1SRii ' F C ),F R ":i
Sin ni-v niittni30 n uttint mow 's u s nmu- it inuartr ucuti cl t~iic hnt m - t tntin thteI i ii- ii tn itt i inu ~ hii i
wat it he mi fatt of iithettaitttniing hi-i- i n mm oIiil tu rt it uniliair~ti nt jouttht titsutt Iii -( mi'sf°t(t a tt iiwiehuntptptu
unte in x tihsme cd .Iuhu untitnitm, ist (tuck rilthatmtu heitlsertice tt n inmanr nmitnotrq ie . itsed In he t idew o ittemi mtt
pii ti mnug Ittnb tttiutnlpit nim. es lti- Ihttiti nc t spiecialt itii hm g te I'rir i i tic it lilay ittin itt lit -feritn tot
lwr it ii Ituit as ts-ntt-touti- mmo tenll-- _____1(,--------------cr l t t e t rd y t t nrc'crt c n nIin t it(v rilitngstIi- M int.
tt)tlt ltip as uhnhad tnsafeIutmhdty tntnmcni tcY) nhtm-nsthai-ngil st i lt ttit"taii-i- mitt cnn"I
tin strtu stelmiady imut unptnact itimut i-tnt int i-it tutu tint I titnimig itt t int tit i 15n mtatk inmiti iK in tty
tfit n tritn it Itti uinc li init a rds m irn Prtt o-i- thi-c utit ttu-nitfit in o nttit T 'hiiis s n t s(rsn i l i) hventin iiitst
wite ritn t heI fst esit t, ile, uiniaibmul hrini ut-g thttin athn- yit I itt()ationhad sh tiu nt- hutittur Iori tn-t ehae

ri tutu rtimt~ mu tt tmtnninu c uiimm
th mm-iti i n-i ofiii titn-in i-ttw-ihetchange-
fem i tt mthr ivt-; -muttohitgem- ymmmii-nll
Teiind mt- inun "" hcntIwctitt-v: e )rsnu tatiut-
i--ct cti 1 mmmiii of uth aut-ymm - mmii y cmi- e it
i"Ilrrpeett ie tu tulii--mmiieague.-
keca sc o the s l titt I-tintei- he
of t hinit titi-- n-lird -iasit-ut
mt thny it i ti-m itt i iil i t ni-inn th
mum-u n 1 ume t min immImmii tnt it it lm
tin{ mIt l'hi-thIlsilia)i lil-il-
nuelnie~ t 4 S lictnigai s t imna
ing pln inn u-nttablis ni nn utt itiuna t -t
ionti tinr i hiuttipp Id ituth at it i
intuci it5 ndeitehu tin- tin egisitr tilgreti
untila minum untumniint for thet i--
rion o moreitin local mm i mii s, I 'is ac
its I iut - etrday tubcu 144g.mnWg
ILi- limit iofthedpaten mf elgy
t\Vin-tliin-tan ilumtil to-unitk~s
t[l ing thn- ti-i t mic aif Itt ic: toasts o
th ~ nty" hindeitrent.thne it v
-u iduks f iit tnein ichmiigant
ammii {att-u-nare ikely h ml- i mumn mu
futur, Th ;tre Caiforna irath-
mi-ik oi f nt mmmhsd wamwdAnina
ttutei idntger fcnm nn eath nshock- unti
toi thi n ecesity of n arimt n gum mii itiiuti-
gautinsnn mw-ith tniet-m- hinn iht n g howli i lt
danger stammyii byit- vided."unh~
i-i-n nI hN-i'IONS I-tilit
W li 's IeagIi t -ifai-i-nm I -iiinated l-
Saturda-utytittim-o ntning th mttng-fthietnt
I nit m f a liithe -tigiiTn- fth
t nna mui ng Batbmut tgymuni-nn ttwh nuhthtic
inlliuiticutt lof timhit timtm itte mwtl- at
tuntitnut- innfurther nomintnsuil libe
madteu fr-minm thu flim, itandthiliu lton un
mill behut etldn.

REORGANIZE MAY 6
Anyone May Attend Later Meet-
ing and Offer Suggestions For
New Makeup.
Ait mnnuuutilofthe m edyiitt clntubunt itue-
u-ttthi-kthliili luars hl f'li t thi- tit-n.
thisi mcinim t h piu niomtn utfalltil e
me;in re tgardn toit lii purposed rut ctuim
wnit i n- unaknd itd-tut e t s ituatuioun tor-i
autu muhiti minimtint nitaiitthus nteriiu tcdmt
in itiuuittir . At this secnd nn m-mting
iti, antimeto-I haiutui-ainmmili ii ofth
li m iii unxlatinitthin prisentii mldtiol
oft thin-cl utuant o iiha-iutm --ny ioters uhim
cae tin doii iom miteir uggsinsutu
I-iiito iithin- ttl nsnt t tuor tree ytar
thin tafftai, nuthtet-Comedyi ([fil-unl tup -tnt
itn tiha lt--i hc n un in rtiherat oo a sh tt-
in iThm t-tilt ti gmc inn playswitm
1iml ia mni ii liit fty iretcord;;n mitt
kep oftu utheilm lioit dinmu--hig. Inn thin
tit yeutufirtwoumn tiinshuve- mum-iucht
ti-mimi ii-atithe mn tynw it Was
made ha, mbeefsidot ed i-mlioi-iniertstn
JItrm ile ig monm adeii isthir it-
planne) lto dnateij m parttivelym tmlarkt-i
ittm lmts uts iti- otthiit-nm-iiiinea u iufo nt
tt undtutwitllitrohuna-hly h given ttthe
ti-m in ftrnom theu t e-iimeilnt of icltb
i-i- comi m n Its (m,f I tie-r swit'i--ta-rn itti-
tin I thtitbtictn -ti-thet-iplan tsnbroi-dent
rieclbinto i imore-t-ti i- emtit Un.
vc mmi i rgn iit onittu iin re tiufaiv hit
tututi pruut nt in i t hiistimititfolnlotinut
Marhall ldtMadgeuMitiillernmtgtdrr
Clertnnt, tlindteimu i n Itiitlt- mast tint
W iim uu ii--I t hu, ary mati it thn-f tn-i
A limt timii Ittutu thne - mmiiirship
io a ma miiihnttc oftiIt-nth tt foty i n-tl
c ing gi-i trt- i ri t icustand-i m atemur
pli-ayw i ih t int- e -Ipec ia tll i n t-
in thim im "at id Iis intniMayheutu
limit mntlta itt -c tn tnt t hEach of -t ntuit
catt- hi-co ul hwortupthepayutinh
mini- i couldutuintpicked ait it tm latt in lii
', u-ivetheinit l tinh po utit ft hs
i-ti-SI'i-Slt tii- te l t i -nNoles i ibo ih
"Wilii meim-n ink thait thin'
-m~tt wi-iuldtm ei n auni t of li un necsf
urn oli t moefttoaill tuthem in tefla
tuue i-it woth iecfl.
B.iC. hitne&y, itwh go yi it ctt iml.
iutituieretua intutatrmulth siitite theiii
u"Il Atheumn im tu i, i t ein ai oi t iontuu
t utlt-ileiliitttuse ihtitit hutooc
ito Atit miAr tntlmioir.i t-
willufm nowl rs i-t i-t n lymutptacu-
sive rights ftint Arbormi byun fant ch~-intse
frntfie yn icte.i

1

Back to Top

© 2023 Regents of the University of Michigan