100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

April 04, 1907 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
The Michigan Daily, 1907-04-04

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

0hThe Michia Dily
ANN .XRJillk \LCIC \ 111I \\N, l4, 1907

vol'.XVIT.

No. 137.

VARSITY WINS OPENER
FROM THE INELIGIBLES
Twirlers Do Effective Work and the
Yannigans Hiave No Chance
to Win (lame
In the -i 1n( 0 n I i i ll
i tIttr-t ailtti il~tS itiil 1)v ra<-'-c s I'iltils'
by l~~th az~rcait> iiln -the l l ii I
lhl i tit lIltila\i nti l il iii -l liti -
1; i cl trills
Tit---ib Itl il f te I cit l l 11111-
makshi tlas- ut-iptaii twenin a
tc)1d in ell I tit 11111cc 1 hit DIII
tcc etc It e lai :-ttti n . -,l
lac I tt- in ll Itti ntii placeIti- i
'topIi tiil iit ii i inill-,ti tl W1
thii ci iliti iti ii i n i l c- a in s '
lt)ii i 1 t th t h )c tlll. 'il -ii
is 1h ;n t~f(1, ,tt INi i, i nii i
┬▒an er, a t car 1 l iii~t il tltc
1(X pitc ed - 1 slly, ginst ip i
lne it l~l- a t] a, ns l-il te l ilt- ii
hil t t)hi: nd ]1) il;, \ i pletti I li-
c i lc i1111,a ti its ht-i t- cr li
tl tiltiltii."I t lll tt I t l;t a i 11
W-1"1 h ltt i tic i 1111 it , ml l
p:11 1' titl. t 1lit \ it ~ l lwl liil

St Ill ( tl Rb I ,RIS PROF. GEO. . COE C, A. 811 l(RS(IN I[IN;ALS
t~lI-;I'NQI I RT) LECTURES TONIGHT N b iANISANL Al
I~at s nihttheii-guiir fthe ivsr t nttrrr' -'.A, shitrisibtl l a8 Iiim% bras ilchosen
Cls - ea"e tutun d io -cat-c part ,Second Series of flue Year on Ferry Ichirmltnttof tex'tilta's Ilii-lig-ittsiait
at Iltir hur gymniiisiumtt. It ittis a11 ex- Course to be Given at New- 1liii l ofici t 111ril it aiimeecting luhilNs--
iiiisiti irlis' uaffair -itid all participanats berry Hall. 11111 liii liii' C.liii. iii, o
ti-ile n ti-ldu il t lt- e yl tit of''1 i-i- it riirt I 'tltti it-i'tarke.111I.111(i1i Ili i t'i rAl
-h c ni, T epupse ftislatlr Tonight1 Profv scaurei- --i ti itt ili l iii )rolii rls-lii iitii ut rf ii
Ila~la NI arNrlli aem n ".as1to1afford del ii ii ii t intof t eilt of ectrs ' thlt I til ii ii will 1)ei heldtritint
betr1pprt1 t1frtegil ogt ) h er((1 1,wi i~hryH ll. 1111dbes I , Ro'locb'he i l STItRS
letr- acqai ntedii'-. Itti achtti er Thu '--inr a i-- t lt t )ftihi s bi tililks w i ()f nextty'ituiiihttirtihe c tdt llli
part'was b- lti idr the it lii iti lt . iIu-f-1ypsitf bitt -Ioi i f11 ititi Ain tt 1,111 i:te Wt he111I- o i-lsif'ani ng i
1111 i Ilii itit iiiiii. tmp t till iii a I' liii iliuii(,ish- lr l iiitand tt ii ine m lt ib rjl Shouditt
_.__g_ lt' ticrithailt--ut their'I i .:nes ll() litImemb-rI ofi th

i

iitiitttti- writ-rs. it is tardto l i ckil
th lit f rot so-uh ixstll 'iit m
lutil bit lt-- til I i-it-i' --iot
I i i liii11that i tan iion te I o ti
iitlt I ilp os n v retilt ei ofi ll 11c
fllniii-t arc itlilit by womn,11nd
t bcati c F re litil l At- ilt
it iiiRo 111111atithesad lilita Nli
ll. liii ttitit L inarll-s frisc
it itktc i dtalctitutponlth Intntu l oril
police f'wcc. i iFo bitlll tim-titliis rc
- It, it k t h uist cNli tail-by aii
i, a atirein vc s rtela l a i t l iswitt

\'t'lii titiltiiI t 2 -5 '-
- ttl,, ) ) ) )t I ()tit)i() I- t ; it
t~~ !ad Ilt-tilt tilt : I tttiiti- Il-i-.l r
,ICaulN N [ rrtIN' l_ It;i Ii{I
lil1t1 \N, i"()il C1,1I '

gills .5{'ced111 Sils if ltri "1 /"cin'urs
lsc tlgltt.

Itrc( Ile tlftthe I1 5 I tit I'1tt. lit ii- i-i-t i- sitI NC I. . A
-_ "i ti-tiu'-fThcitli.Mora itl li ids o th,"i lwih adl estti till it crilv ht IL t ersil onatlt'
Atiil11l I irt (t li - rititti'- it ti t- 'i il lt- ii 11'bi-i tlt I ii - --- ii
t-t. o~ \c it' t atrl I ttId t li tit 'iuu'si ii.i itn iaI uitii l l}'it
et11 s i t i 'i1 -I I titit- I liit t iui ri) 11iibKut (n rg t + a ,Sc on iili- it i II .llyvi 'Ii tIii ii ti I 11lulII(lsiltl iii
Ai th irepoutil e vc lt ~ e it-(,iii uteit hi m111 icaut-l a-itte-t 4 tilIi i
lull t-rlt~ lly tlcr facrlte . o ,ts n te" ' i s tluuuu-i i l tutu li l-i-tl
, a-nduui- uluiui i- illitait-t fut dt-uist- k i i irclsiAi pesn tieh lds t.
Il ia a l th cu ld he tii'il, 1 t tutu llol m I iii 1) ttil i lii sill- tutu tilt ti
svitte tii iII I btinii-i briitr(>~lrsJ htit l us'sch i ofN I uuuuusuuui f
tIlaI Oppor lu tun it itutuis u tlite hu 15511 iiraitlisi diy t N t
iir 15l e t te {rrtl.Iln i Ihe iii ii l t us yui' t cd ii trami ttu i ut i tth y r u i ii ict sIltu
lul ttarei i tuuuuuvl 'hu i ii ttu111 i iltone with uliii'te 1884 an foti u r i l lt 4:5 ite
iuu'u'su- lhce rclli ny en ptw;llltuuIithatnds thelly ui l'-tiiliril t'ttsi ei d 1ii iiitli
b'ii-ui-ttti stigt ut -itt t uslitytulivut tuptinutrusrtutu - i- lts tl tg'iiiu'uuuthe liii' R)r() (Itgi t he
itlto a"(I toutttulictt 'ihii'ii 11111iti i 1'sttti rls-uru i ttiit<1Jcoulaeuuuuu11--u- l at ~uuuu--'
it ii tutuii 1111 .1ri hr toutntilttheuiriii'giui~ hut "iltyiland atIhetu l tg-l sim ril lt itlit
Niletilut, hasunIweiII amlomlcgd. I.isI. I''gra uae -I tluuuc Nit uu'u-e u -i'lli o

lnrity--t luat uuuur-u'I& tLtw Imuilig.
'ids ut- it ul-lutut lll ii it w ill he hel in
P()I 4 'iv-rsit Ilc. 3. a11rdNyc
ti'iitti'tIli-tti I1R.
1it i i t htfit trim ii I ..I eaurust he 'n~
tl tI Ihiterry dc a t , t .il ui--' uiu' b'uto ucon-
Itst iittg I-ti tt ithIe I tu ei-si of the
Board Theu 111tt ftutu wig tilkt ihas-lbeenu
Ian lt, t's08, isecr tary, ealtI?.-
hilega t tuarti ii uuuuaticl-it eag u
I ) ati i iiLeague, R.li11,1t liiitu to s-t,
The lit esutu anug lawtsutaut e 1111 litithy
lai il ''+ll a 11 l 11 1111 t1?11 III Il t' i
thugt ag inst the tilhto st itditpus-d
T i i t tittitutu lheilaw usitutu hut- ital s u.
citim ha rete otalittl} i tt-itt
bi t-th cill tut leion, and hotsu th
('Vt'incea ig itreI htu ich is ben
ittsi l-wohrkglt.-
.t hul - i li stitif i the h lwti, li-
lit , 't iintt ile(t' tt ial .ss cato
tilt fli r ort'iii'uuu lt,'sipie of vice-
ut-sI tititta -u-tJ. tuf, t'iuiuuuu fasitiamed
forth- hus t i tuofsreotuta Iuy lt,
ailt-u wlilt-t a' tr sptit g vacill tionuiti lei
Nite and-placet trliHtutil hei ven ii ii
- t u-it~t ltr. Ih Ih r- Illi
tutultiultr tht co inst 111 Pracwicut
7- (ttu ht r-ut fai1r11 tit-ty111 me
tugh tikntow anyiuthiiing 'uatuall-r sonlthe

KINSTRELS HOLD DRESS
REHEARSAL TONIGHT
he Big Show Is Rapidly Approach.
ing Perfection --Seats Are
Nearly Sold Out
;h itiishedrlu astigt' Or. i Mc-iu'
thehdas ill n ifs face'tuatu rvaled
Its one 'fortihCtobuac Yost-uis fitittit
He' coudi hnhttsaytt)enoutighlinfitrise uof
''t'Iheyttir' certaitnldotifie"sd
it' 'Evry nigt sitssiarthihprust'-
'me t usillaiinvitupr-tenht eti th e tl
ivcit luirfitianivi wenthili'wa lk liii
upon thestags'Fiduay ight''
''let'ntithroutgieu-u-i-vtautil toi-
ight tanulI twlstittuahuito udetei-cti aitu
ratu edgs whtetiv. vrpting unvel
withif siothntiess ittht wsremta-irktblehu.
-i t it te tolio, tilt' sowtuu' tgt to
gnlt-tc evetutu'at peutr snitheitliauduuience
'tltInd uii make it u'u'iiuu'uu hi ls u-ar'
misvvl iitruefornyatt ay,
"ITittorrowu'tight w ii'tll hlutit dress
reheiarusal ndut tulttuButeu-he iis thig
it-hs ill lhe hut omifIc-autus-ut wit
tll catndor'tuu -' it'atear g inig fiz resntt
liteNio thetistrei itti-tiltevuru
wiii is-inthiiuuti-l ithe Iii'ug hutw'
tu6o'lck lIt-inight ai lst c vcat
for totu perfourmanceiu had- ho aut obt .
Thenir ii ~tgrotuul iMoori' 1th-sl uitilt
-tilt ds andulht Iwoi-rs iithe glut
toinIcr-lireakinig u'rnowdIforUnIliver-
sity Ha ll oiiilittio ttrith-i an iSttuitilt
ights
IN \\t '. v sit2 ii I""1, , a t -..
chatrgi' of ihelustheritg tutdhe ruest
who it uh t tiati toirepoitt itohitltir
lh"pii~'lge is alsot opunuedi-ti mlt tiut
Untiveursiy itt-t us' dsi re -t-u' itktu'l
vantaig 'tof i.
PIi Il R 15IN CINFISli-
'Iiihe IU'ive'irsity Cbamera uttu turt t
snsitseuiblui ofIPit tie the ili'scre-
beigu-itt teinhi litho u-tet-in ic uluhu
titlst 'f the' tadling iu i nitis oftht
tint-rv ar l~ig (tit iciiigtt's
hituwvat-tie orkIfntuitenuhif tt'
ie'tris ngitgfruits tittpit-vis io
biiutit-utisitnes
Theonuntist luts tustkunrttut ainhti-
ttuesitiong' i ttttil tu hotogrtphut-u
; i utui g utubit-i f stutuin s hatv
Numttedspecluit-sitoft teirworkg
u-itt I hlt hateitseArt it(, plutr subing s
ite bltief tuatu Mihigtanuwill hrs in
tiht dkutiitutu o iztes
SEAT'lS IFlOR"NMtARIA S11UART"'
ARb.NOlTlOVER (Nb FIFTVN
A reutu-issuetofTll' ail tiy ttud
tliy ''Niaria Stuat,"' us-ilt-lu is to hut
gil-u i-tiIDethuroutiidauy tltalttterooAll
2, wousulratge' Intuit0)cittsii$200.
As this mtighu ili'ticret tuifasei iuuhuu-sion,
i shottullitsttedtha Vit only liii-box.
svatns e$.ott 'Thurhbst si-ts i thei
houiise tutu)bhuobtinediuuufir t. $u ndu'.
otheursforser eau' utsuuiu-tnt- rferredi,
mayuhy hutaduulfor hss tmoney.i

UnialversityI Michigan Union Mioskrels IA~rj jmo

].

Back to Top

© 2023 Regents of the University of Michigan