100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

March 22, 1907 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
The Michigan Daily, 1907-03-22

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

The Michigan Daily
AN \kl lft kH( IaIi \\ \\, f' II 2 AR H 2, (,)

VOL.. XVII.

No. 1 6.

SPIDERS AND FLIES
AIM TO BE SPECTACULAR
G~arrels-Coe Meet will be Bitterly
Contested-Many New and
Unique Features.
In Potinltattttt o 7tt t ad irecord-atta t-
th nor ic t ofthtttIis taand -cyta-i
t exe t it estiona ti erGaret
meto iatya.Theecteeti
athltic it cl:t gat ing te tt i
th sirt tf ig t i tttir at ttttt
Roth attcre iclined tibelieveithatlth
m rcettawlltatlcthedeci((byuhevay
raeflllrcompsrial iv-etpount- .l
a (it the arrlttam ofacNtverlluttttt
wtottf a itrttt-rtea c oreitt it t 2utc. if;atr
andit a thereattttttithtt itt ali
th-ervictor . t ta ti ifaaaa- la
rely ac,.the noely ate lit- l'uutfue
tylt- itaitl-s ata andttttt ut r'ten ctt-
attta, ttth ytttncing It i-ttti t , aduuthea
gy itha c etttt itbitionatrt aaon tt arct
--a-ltpeialttttu lresatft grat t mtt otance.ttt
thei Tlietit a t at t r St thetCe itt dcry ate
itt-at ofcttttitt ttttt ta T IIthaifor tat
t-ilar t atl rodliv lo t atntrtttt l itt tfib-a
ittntrdi tagnal titicroitt hic-i-a hesrit.l as
lkenests' o tta ttf tita fetttrataint tattptt
itt-citwitht t al asltitall itta ibo

i11d)(1- m etsso ar hits rat l t'ta
a p as ttta tt he t the a-rtat-e a sh ma
(ad tte ~n i t \Vil 11(it11 lve a m
at t tatt am ttthe " ii tit' ttti d s .
atctt t i tt iiIaso 1avta tI ttrutt arati-
i(li
(Canttuedtciont Page Tttot.)
ssisttlt C ach ll~e a1i-il ce
tha ttt (tic ,se al ract I tic vlta ma1
that e\"rl' 11]111 l am t r p ti for pra tia
UNION ISSUES ERN
CONCERT PROSPECTUS
First (dame of Series will be Between
Freshmen and Sophomores---
Team, Announced.

UINIVERSITIES SHOULD
REFORM AMERICAN STAGE
Bennett ltrges a Return to Classic
D~rama and Commends Ama-
teaur Productions.
- I ile~ t1'[)( n all litn tiit, d a ai
critc- O the C'h at ft-at Ir ll di
Itati tt an tt()itit ta lii1 ittt(> atl ilt tattat
ineete u inc n at rciltit asla -l
:\ llMo at iat g. ~ fic the a-
a- att' t itat t atat1c ple- i Itaicic I tl": ll ttIg
aand t a t Illtt at t II tt it lt a~t'r
Mitr. I~ltat it ubjattiit wilas 'lat. lii-
verity :11(1 he atnaricl itat-.'
at 'lit atiti fa tatt ailtc it. scta i fet I
a(tc- t t he t t ill]itat t i t at-e ateat-i11tat' at--
itt itt itt t t(he ladIting. t'pm ttvole i
aela--ttIa att tala atatt a tha 1itlal k l els
lt atilthat ti(wt lt-i th
sh l ia . Thet ift e 1 a tS
Ilow' lie s(>ne 1 ere ere ittivothit
it te th wk; rtta. VI tai t he )t (
plays th a--t t.t at ala c}f the lail
-Itter hc h i wtetat itt il titel t i o -the I

isli-'iSo NIANSlii1.

MAXN

Til Slichi""ttI I l'tiOIa aII a r lItva tutu atil s )I e c.c td
prta ttatdesclaripttivtafth -- (f I'th e ttaterttli, - alta t elc tct het-a-
c')l(i t thatilttna titleCt ts a ftslatcitt ta a-(Ita t at h ila at epl
ittt ItItcta \I tattringa(qauartt at- IrI u - is c f I atasta t a att itudtat
Ilia t tilb-- n \ i~ ly c en1t, itt lit tatItla r .it ttttit oartat ta t rI t
,'l-C 2 ,inC'iwr~iy lal.'Ticet da te ~tblc tttade tw a itit ta-
ar sd a a~l tr is w(IIi ada nced IIttttttttt at
tatav bait itattia thetricl - Ilcrtailday
- ro tahtereta t ofoe tat eada O l-- a ' a ati wel ati~ti cli Theiill att
cls ia t x l~ li a-tat th a I'e tei l () t tt a ta it it) In t
tiwa I Fclty ttm c ts, nd te ittt ta-ato ltatr tr. Tt~t ettyatatc it-
tlr -p p l ita ltset ilt it(((btt I ta Ia--a aall ii tte tc~tr itplyI h attii l re
at tataat titiaThe midde (t i nd ha eetal ls a h O t idth rt thlan i llr
a t ta ttti l t at I k c1lath etatre aitaill rleata (tat tat, tat'. '~ee ac b tt
tuia5 illtany aar taIhaf t a a poit Ii1 tat at r itail Iii11ely N r
wh r tbauty i at-ais I acttiat i l t ott a tll :n I tt.Ita a Itac la i-
larity itIt() tI-ipt - itit aina te(}ibecause tThe ttitat c lit iatih tI t het I.Ii tatis
af a-ah-at--) n it ig it pg tt a urns t tat 1 (c )(r~liei the itibl actth aasaaIItI(()
atl ta t a I o~ itI i tes-a t hoent rle tal Ildacall it a teaer
at It I I c a. Icli paubl ic at i, r~ tictoi loeIgtat
att , e ies taill itat-la tal riieea ttu (uc aa- tat oi
ict. taii~ t it i i tattiataaparo aItams iata ilafaing auptheiii Itlttnla itttat aof atatetil
v l -ttami-rat st ritag l rt a ti -t iatata itS t t), 4 h iicht - aitit it d aw N(r1 ilta-5 -
tita tt atit itand t iutalth 5 itelec tio vII s il tilttitd
)t-II ).Ittttt at.i i te a rs . As t e it iat~~tIo IaItI Ith l
I Nar F1 trtigt a rt lta t ratila tutt ia it I h a h 1 tlili( tt) say. T heyalt aid-t
to arct/tttr arin ti co ty. T e lnila it ti tf((t litl ii('eal rad (ittt
scl . tat a is r tth laone tufuuta atIta fua litst l iic) c it I -iIs tr-(,i N I It
,Ic r itt tII,:ld I I (Itat aiI t ta ltttttre, tI I II e'(alItaa I tatii
(a(. ct hul A un tatait tt nortat tcit tItta t ctt (( a (iaataaolayI ttran(ant
has t ta til t-aatII g Iz:IIII(til falt alp t a I I ltitt iIt la ) ttuut (In tatiit
ta-at. 1Ii i kta tlt tilrn i ais ta-atw thelOppoaltnitalIns trut the tei' a l gin ity pil
atre, ad alitera ar ()fe rtte iF.1 t itrlt i Ii t ildat' ii ittt ou a-i the ai
Sr i ttuarte t cameinto bri-.asu udia)failss1c dra't il lth(tat pua i c i
ot e i iain , c m oiii tins oft r e tat ta al t ia ti tt) l as ics a-a--a tr Iitu
pues-tailfmu ic aec tiaativI uuie ceitat wil no lae tlal ics
fee. ! a\altlt aateroftis typ if )f te mas arpi -es fr i tithe o tayai
msical exta p raessi a Ii. all oei r wo ofthei ld ta t ersiutvivitisth ast andIii
oth r t aile(wuitn th bulk fa t hi ptib- br ing c(r s tegrate t lit t.ksti-of
muaaaitts a iciaalaoweer, a ucceshut Ily beauahe no lii it ~ is th
ialithistftrm if(art ltAd lph kiclcl sa(tat sil t' itdut of til.(t i a tedi-
in liii adhPltfessor taf iato, t afat hei et a t c~r tc I
hairly rad Co tilt lila a itti t ii the Roallatat\r Ita(,t n isasut jct i
Consevat o ryit oft Musticlia-i-i tat'tnuipr- a sil l til a totail Tha t xp se
ifneha tanm aubrofcop osiatiornusuadni-hsb~if l la n icr al
a)c litertciii n bauittit til Sner andtha tat t ai du co i ctian
lished.i It isi now f i a nuscip '(t form
(Cninuedt on Page Three.) fatritiati

'Itit-aig wibeag regulari i imgeitingo
Vioiittf lnid imi aita at-i gb
Wiliam enngr.al.S.Ioi
Situ-Ro-keillerit EductatJiol taut i -
If p i~ai t 'tI I t, a( -I al. J. ii Ittiathit S t
a- Itipitttti itiitltlia
a- y at a ker Aiiat-iti .i- aid.-uts-
ifad atI income ii ta;i I\ trittitit
II. I. i nitgh (aut
INDOOR BASEBALL SEA-
SON BEGINS TOMORROW
First of Musical Series for Benefit'
of Michigan Union to be (liven
Next londay Night.
fiats a titrrat V iItI a ltti'l ii-etwuecnit iei
a'lwors ad fteashmain, which taili
tae tacat -i o'clin harboiturtuugymi-
na iillli.ihe tseas itill probabilly taut-
ssttf ata-etrita f fourtaguaes,whichal
i-iell oaiza itin i o pltd fo
w luau the exceptin of the aeniorta mtt
Ill,, tutuner al t tilfit (ato r a-aeidetiti is
asfolw.:Catit \ Ritaa titaipStrb
u-titcalittan,;Nis iii1tlit Iar;iep
rtslit a -ti l iii tu tu r iii sp
omoi officeaare:I lCapStainflits(rc
(taut representavir sl r Tu
liii ld represenatit e, Adlaide Ini i-
utattatgeatll ithe iitigame o i e tha n
The ttteaslitittaill platay Iitoor-
ro 'sga eari c an foil lows:tt
p iii e: la'tatfieldmt-ipiter-
(1wl , it tlu au utst; Sis s itaihaigatll,
-aon bt~ti aae; A- a-tie I tita, i rd
tI'iat'aatttt' ter, ight ashtsitop;a
luau iseWitan, utut-lft shorsto;i Hle
fi is I
Trelod lirtbst;DSta-i earn
eci'ontdlbaset-; G t-ta- Jtffries, tird-a se
Situ-p Sleaitortaright sorattup ahuIftutttr-
at' Kitltg itft aottrlatt; ifebccct ftut-
itt, rigiht ii ; Eduabit tlteia ift fild-h
Ih"15-iSI iaitiS WXliaI I N{)iI;i'T
iusio h ofiutt5g i tpattiothe ani'itg-
moeIatiiealyipn .iAptilAs thuerca
live' tni, tll ithos itei ng iia t gu tol
tia afuir iai-aea-a-ialacta-iltat tiotify thei
Afteriaotinag t deiayhety iex 'pntses
if thetass btasetbia-lihtears ufor tieasta
acsltheatnti' i waf stadtjurneadl
TlIn~ianiDaiiItfly Stetliha is aocpt-
ed aavlia-onae wo itt-titing sytemu

NEW BOARD OF LAW
REVIEW IS CHOSEN
Twenty Juniors Picked by Student
and Faculty Votes For the
Honor.
Thestden eitos f te Sihia ii
Iii Ifevitei- far te clege- -cr f
tap-i.l iatert. eletcd-aiyc-trtitip. Th
lap er ofihu tle, i' ttai clas u'om iiate
b balo~ tti it,- cn itstforthtuusei
nmntail ha tilt' studtsitaithe awitc u-
uliit-i-iactsit-intyiteditorsa. ThisIaw
Reif ewt toaurd farai allh o l tt'tastst.il
hl aw depit' a rualtet, I ad hattcarttgec f
at'e ''Ifat Dec iistions"a i thea SiAiigai
Inthe workaaia of Otisdeairtment,a
dei u taaa'aa froat he cl urrnt courtt
heors i adteit he basis if teahintet,
Iseach ti ahefat imiilr or confal'lcig
dec tiitil authe lasame l p toint, Iid a ihort
critics liai is writteni tilm taidpyig if lilt.
o at atinl atau' in a ses oft. nfha c
numef til til la'a t, facuty, oat-if ittesii
tla a rpryb ai l led alsei a ry ait i
ieaga- f tingsig utiai aa-hre'thitlawis t
groinatg
't'is dearti~n alfa'e Reiewca'itis
c n i-i-a-a - - of itsm s a ittibI-fta-i
lair's lipthe luga liofi n . I ncrai
tng uat' f iit. imade by iractiicinggitawc
yersa it-iara 1oia-a-ifug Ptouarcts of
haiti-aa-in tgiin eatot knotyuques
t ns aiig i hir lii it tiitti
thet ighthoItr inedbtutu appoint
itttotathisa rd.it Tal elibetsht t-tninii
thei deartt tit t at-e begtinintg a-ca-tinit
tilt firtatyala a t, t aktet te aias nam
huh aiti' t at 111,11<Ithetcia ligiltha
Thi et- hod ofatl calhtice, lip-vatel-of thet
seem aobeasntal method -- frrtgectit.
tatg th hestiiimate illa tutu veri tt e
ofi e ci n a l bltyi ieirsii ls
Thei falowicngtmembers oiaaf thit juniot
t iL it ittitit far the colleg yar,
Bane, I.A. eit, tarpW Xownit
litry ity C. iNowealI,. C.hulJr,
Moore, RIf K.XMorgn, If M innII
Staurr, kSI M. 1ii, J. I,.XWintner.r
JUNIORlS XIII. 111)11
EhISCI 0N SATUXRDAfYX
ah aron lec atins far tht ith-it
mornainag ftom-itto11:30irtwith tiltx
taeptintof tuatf tPa j uir a-ngintats,
n-hit-l tiill Ieh ldil fruit 1-1:3o ta 2
Tae enginit-trs till holdtllheuti ahlection
ini IRotut 3hi, l~tgineeia-i-iiig ldting;itug
its. tutd thefat erntitntiesin RoomIfCtu U nii-
versitp Ialltu h e l as i Ia-taut',I I ti
buuiditg; the - meadis iiiii c eta ln
theateir f thei-Meiattl builulig' atud
thet secretatrystoficataoat1thi nItali ld-
itng Every bhauufila-einiorhisat
wsitht his ide-ptmen it- I hite frteitriti
elertionu itcht fraterrtiy il oea
unt catitghationatticea.

F

[University W ni. Jennings Bryan TO NIGHT
Hall Under Students' Lecture Association Admission, $1.00

Back to Top

© 2024 Regents of the University of Michigan