100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

March 15, 1907 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
The Michigan Daily, 1907-03-15

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

The Michigan Daily

VO. V II.

AtNIHGN.\l(),iiftf(\. FIDAYf\N, MARCH t;,

WRESTLERS
FEAT1
Program Includ
Classes, Sems
Final Ba:
Iliilt ii' iitte
.i'j <lt t i rcant
rtil S itda

' WILL BE Siiitt v(In I :itIIt 5'" IllIII 1, : SIX MEN TO COMPETE til llI[I Il
URE TOMORROW V W ~ FOR ORATORICAL HONORIS
des Bouts in All Five iii nithall hdll f)"nit ac)1-Annual Varsity Contest to be field w:,ilt i i~ iii iii i i li to) tit, fi ta
i-=Final Relay, and in I 'hat i' 'ieelii irriii I ih i c1ii h Tonight -Winner to Repres'cot I;11 t (n I ii iii cred t f ite11r
lsketball (lame. ig in i\"rii ltv' I C('fin".'I' Iarl Micbigain in League. mr ljc,,1v d I he tordini
- ;t )e~r ), I~ rrt l'il( t~ t()h r 1 f() --(_ u ~ in of i iiic . ] I t lt ; t a
1 nne tltiam da ___i '1i rm rl uii ii itt mejuututluu t I.5' ii i l] h ( t ;, r' Iiiit iofIa ii ill iii i roi ti5
lvt;mtIii Ite hI fllw: +mt~ ll hum I~1. ~i;ecm lwiill I ih rii'iicryi' ml iii' I(iiithe'
ilm, wlcl wl a e (c.; - t in tt W AS W L rECE VE illt , tl ii ,ttcltli )fisii d lll ijitiiii" 1)o]ti :r. mdnli-1 r-lI
itJtrtiii ii ii iitl\\ijm - 'multi( )110 iti. latii \r1i)i itriiai(iili u u:t1)i1]) it t Itute ur mi'i'imuto )n ; as a oi tin
ittiiI rg A i ee i t N aesDt he hum Ic IracI )fIiii 1 .I.(;u1 tlt 1 id ii titi(thtim nc thI miniftn 1tlt .
'Ip ma cilte lii V rinsP s naion of therit'tiini . Oii I ''j, )f i lt itil caplt'ctat tl i'
(11 "; ie(, II " E ILrinan Coe dy. i ii >;li 11) i( ai dis'1 l ' t f i fth11% clii

lilttitt t HI.til1l it"ll1 iii tnt tight1it",irt
1 th tct tcc i c 1 r c J tI 'ti-l A g l l last hu ns;l e c
n , i i' iiin t e r h li ii r i t jit ii i< t t larlge tt it he pai s ild w t
tht Vaher~cght chritihliiir
thiit ' tr tltt t'ttht iviit till iii~t
n 111 'ii ji ~e w, lbrtec
tl t iifa it t a t e paita
l~t~t it a iiai in theIumiAntlr-
-I)11 triediftiatilnhtiltillillhilin ftiling
c~ag! I tcyada intl ttl ]il -0)gmlavatge A ci cttat "t
111112 IVA-t~ I" t11' Shat t tw" ltnn iis Il t'tmit the liii i ittc)tul,
e~t it-un ir 1rck r, hit ccI iiiI w t'ntheyimiti Iru

'ft tiNOit 1111
ig. dr )l in Miii titc i) " in ietard has ias it w if o ic
tSe a te r i tu'a te ?"uiti chol , 11 itiitintioi theii ' t int liii ' ofi athit t'i s

LA FOLLETTE PRO VIDIED
FOR HIS ALMA MATER.
Wisconsin Senator Tells of Fiinan-
clal Ills of His University and
How They Were Cured.
''it a glt(I1ititit'Of lit1) '~ii'nrnti'it O
1 i r n i ii ii i a 11 1 n t;( icttit lii' the i t'l ei
h g itvini() i t inttl Itsty e cl e r
su iic i t it11 1 iiiiiwa iy: th1s 1 itt' (
lIn ti tt Itti,\y R ct t \l.I I ittltf t ht, ei
111) till 'ili ilit t0 1( I (i' i t lt' I II
f)ti titttei l 'u' '' 1111' t e i ll.-
tvint litig liiit i llt i Ilia;ttjtjim ttii in
is w ll t( 1.
i t }tiii id 11 11 atii liI ii'ini'uitt's
pivat s''ti crelt arn ytu inli ii' iii' cl ti
itf {:ovtut1 I nit 1 lii {" theliii' gunu tlmit
litf((11 t nt s itil t l ii 'for 't tilt I o
the 111ie1-sli. ' utfor 1he itt nmu";
folw n , it liii ul l a e ictle trii cl
itit t' d t t pa Inihe tihill.liisi ett ttin l
1r tdIt for,11 he1 taxiintl )n lii !fl1'' iii' ti
'if lit'l I"ttue t tin fitiltlii inui
Iviear t 'ihe 'ttn' 11111 I y \ i utnn i ji nicttcll
eit it 11 d titt e iii I t'l li t n sal( (
f lars, 'ii,1110'ti ttti'p n itt tt a -iii lig t
S 51tm' 1111c c Vrstilhe tKI' t Ba I
a tlt itit n y1,11n i 111,1 I tutu tilt' 1
it o woli I n tltt i imetO](it' ll liii
te-i g t ol i 1]iti i' ll a i cto ryii ii ll tht de-
batin c()test ()f 11S cat i

wad i' i'i N m, "jlit thu '' tlii
10 iniclM t,)sc ilt' i -t l
hnt ail I " tlr- jhi ffA nii'litln
1,01:iii tut: I 1A moctlt'and'l'31 nitiiti ii
d v alI jj T e tiu i l n c
1 u ic t il let in ls S l l d mmii i
I m m e it tutu I ~tj an t he u
ing in ntltit lc n i i li ntver trie
tt t f ill hi i> t , avoidingi ct '1
<td I, ii lt t cd fr 3it Ittiniti
alml 35 colld, WAIM T a l iii''nre

hut lititilti R.I",hrra
llac 3,rrrlcl .... .. f... 'itnitu' I
.. . . . . . In .....i. [Z. cii ftli'iit I

t

Si ttl ct
I ic~ ':l it vi'~t

Jtint,'ia
Tip.

t tail+;r.
L >111<iir.
l ri t r ti
c r ai f .
c , i li

I'itt't'IIic' akcr'i
a c itt i iitta. .. .
.. . .K In l -i1111c Ii hu
RIIIi til1 ~ atIIIitIIc

tin. tI ICi111n is italso auni 1 r1A1 thei 1
ha ad cn id( tutuic c 111iune in uf
Iatiltng 'II i gh' m ci )
liii it'l wlttillmaen i i ita c rti
Theyiu dgesllii' lun In ! uh i i lt lii m
Y ln til anlit l t Ctu i llsit i g ll 1t.tult.
il:ima n tilt trot I hlt sltil Ai oi ilitu
hono tnnu iii o t hetu vwri I l gt i n .
W, J Galrait it I rit rin jt i-t
liiic of theii 1 Ic t i l iin' ilhettutu pre--i
s in ficer.titl I i ugi
wici s ofuferu'diu byn theilt i i g 1f 'f i nn-ii
sitee tuu by tt It i ti iinPais ill Ber-
mu t 'he h eI I moil tli ii nti''ihmi dal it i ts
k i in thenild. T e oi ina ot
teKafa c tin lolial Ifm tooTin hie
Tctesit wii ill beg inrmtyaI

lii' it in' h''1ii 'tijw ,( ll I ttli' r thu huty lly
;1)l he ex en th w i n'lit-
ful tutu itll he pre jutil I 'i lIh v
a iii lib am!jt l'' l t ils tutu tith

I'ralie, ofl''tttt'ni' tutlily persnalntdi 'mtt St l et i''tn thei''i tutti'iiat Ifth

to drt~vcpu lial l imit(Ihtint writ-

1i >.A F

tFttS''I I Ill
XS Si 'Ai ('(I ' II h; Ttt'I~S

1']i'tittle's.ii 'tI itit '
' I'( n lit itiitwil ii iii i l itt s
"niasbel'vinilt hu t arr1111ied, avim
I gtbiie ttt verytu ilt Ihuh viiitet
crowd mgathered ilt inceib~jl nhorts
I it til.l() ( ttig, "Iml mm i IN1m
Icn "fi i tfirelinei iv uu'uuandmu'mtmuu
lighters, 'abetitedI v tumult i 'if im'w r
tilt)'ny istrnt t c I'll s,

t1(0 NSi1,F,-IC(1 511(IViISIIS
html 1itma n icirsu ne. wilh ii (nbyte %ianii s-
Sara I s K m1t utuJIMTihut ei ideai
li'thaut 111a1 ji lt' 'I' ittulct I m t ra fital
511 iminhtheIytilt' lint' f thit

I itun for the' anualut ts l '''' e-
ti')) tieliteiarytisockiticnshio' thlie-
ienc c tilt nic Al'lv5.m hiTin tutuii
jnuAt o i nttntu t ft ijitli ltvv~

"(Wc j ic, ' )ii 27. The i altiI tttte'tn I y eery nni'nnha h dmv itstt attcl
for th u p 'm i m llbehetI'l tIii i'u u'' Il)'--
H itll it v IT imt' lii f hm' Wimaketvitulug anri t t witt iun, 'utu i lm'Iint
The c t'"p K'i it' heldtlam'u'the'ut liii' liii' utt'iit att t heI capu sagnhit' hli chit'ko
Ill raia t ' r t mmiiii u'of years.n aint'. -En.

University Annual Oratorical Contest Today
I VNDER
Hall Students' Lecture Association 8: oo P. 5'71.

Back to Top

© 2023 Regents of the University of Michigan