100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

March 05, 1907 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
The Michigan Daily, 1907-03-05

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

r'

The Michigan Daily

VOLii. XV fl.

ANN Al'R I'( W, MI (.\.N '1 F-li 1h V, Mi\ARCHN

No.itT l.

ANNUAL VARSITY MEET lil, O\\ FN Wl, DICUS "RELIGION IS LIFE,"
COMES NEXT SATURD~AY THEIAtc{ NIA\N CY li-;if SAYS HUGH BLACK

All Athletes Fligible to Compete-
Team Probably Will Not
Meet Illinois.
whc tk ° ltic Stnti t lii liiti'arei
1, rtt rc iiil - or titmet Ae
tt, i t t virit teami iishuh ick ititt
11ks t ihctiarti to htick a vrtilt
t r atrck lee o Mach 0 i ll tilt
i l i~lct41 i 'tltliialtitii t it lilt

Dr. Orvli iilitW.t 'ittl oill t t , theii i
ditscovererlttof'itheitt cli-crtill
7. ''tl k wilttu hri g'itivn ftrl t he bei l -
li f h sn c t tand alliterestedlin-
iisliscvery wtichut isll egit dtf provesi
th a (t X ADthewrso ilam haeper

t"i-li cai i i lwiii itirtt' V lUUU I~i JUIJDI LUVVL
it Ilcr11v tltwhoiiiwuudii BEGINS WORK TODAY

1w tilt i t, (lli i \I r b by ds
brn tl- t1lkii' liiliii intent fiti ith
i; p iiiib t t tt mar het arrange
Vida;si t er utti re t iltaIe tilt
bb a ct ilIle arranged betwenl
lil, it 'h ll t i ii iand-lc a l lo heIlet-
w l thttti- c a .()nis IVtittitare
1 n w, ran h li t hii iilleicsItilii l he in-
atig r iii attheut Ii l ii ti t i week.ii
C'llt~e; li w estin 'III 1 be fo ittd
t'irclii1tu ]ltu iii ifoi heseill uts it lli
he icl I d tm tim t i s etilt ntil
( er Wil ir ca titsIll wrest'iling,'i
thiii ereg~l lg tit wetlter-
we igu, l idc~ i i iitl iiitan hevw igt.
'th cit ii I- h nts ,rl pro. lyl
night The ' tititand tec tid ill tilt
It buY b'lll.bu it 'F hihybIN loe
in t i titl-ilIKollb\i*. lPr inc tn, IoI-
Iw lIii 'eI titiu la ' i'i'iiiti \laItVi l iiia
andili'IIta llm e afatiiiii it ur ofiwi stil -li
ting. ke l linsiVtruto ait rvie
fo ite ;pet. T he itnuteroleite
W I-C li ii a I niititii dt idi'iigteit t-i
ti( lTl f te wrets-tlr t-indif iii
h'~e t'lll o eellnl"caitlt- lll i i.

Frank Sanger Will Coach Ineligibles
_Practice Will Begin In <
Etarnest Soon. 1
Ii iii i tliit t he V i~itt' i om l as-l
hal ply r cut li l'atiolt rep 'uttAthi t illtt
iteittk fiittre notiiflir sfiknss it lift
faily. Ifg l i s n p-ttt-f t in i towni' n l
tallihtsibeenii coat, i ngtitheanhttries
til liari. ai'tFom ni oii l he t i lldevoti.
igaln ts tloi isitathe atevelo tilttIointyl
iititi:mai'aif ilt hetti Unlinv 'er it -
it-ndidt s i ret requst ed to met' ti oit ctt
lTh newi li'i ansitidawa in
()it tmterlTforlavasb\illta. ~t
Sagelillbe'ssistathoachliandill
hav chargli f t h in ig ils. tlat-
'ter areas wecoe s ti'nthoseli 1arehu
ltlt-itmkfit lt mtisi yetar.iland
ius as m lilatentontil iliieishow
t iThettitn fnliii- l itils ittllh d a i(t
S iig th'titia f tit'iiii1 ti 'c lick t t ii
11111 ticlas i ii 15th i f lti' itt Ait
1 wllIt in pit i edil otier iibyfn iMis lift-
Irtt inn-sin i 4 ice-rsdet o h
nl oia ot hU i vesit, f 1(itheiutshatptt
lit-itFillnitt foutaVin.t orti soethx'tingii ?

Religious Experienes Are Scienti-
ic Facts"-Newberry HallFi ledI
at First IFerry Iectur
,tlt I i ti theu i'llctlr u h
'errs liii lii l ,',\%;: t ll -1\
ilitilitti hn ~it"Itl bnl~ctltei
I%, nN 'm'k City Man tu ltilt
c t ioflt c o r 11. u iiiiI"l
he ii luict li c~, t ma b cI -
,ii' fiilt'ti'i t t -l~t al n
ie rt iio f Olilt- i t -tltr a
1) . la k s 1 u ti -if lighiti' it tig lt
it Ilii ttligiit i ""tltii , i te Ittili r
:bowed i lttiitdctohli-i rt lyt i-I
i-datil ani 111111 i hno i i h
tilt with the us" i hii i l r a
ilchynnt liti 1 ithout ii ii tlt I,'.I'Il
:l iih m ityattligittom ~il
In thi I tiuiilitiili~ . hi
idiwcb rent h% ft hi, fuutiiitiiuuuuc0
relgin,~hib s raticl ith-l i ii
inl titi i tibytittmi\t it, - i list
" llit iiplty fIti littti1liii
1)r M ck tit ,ta t-46~t s:
liii til t ca <Itu n t i til ia itti ii
tre a ril i ll liii I \l bt-tll,
'ie rgi onti i luutf. heit d.ttu "ttu i iii1t-
Bil lift citi tuii ute intiut it--u'it
i,' rei-ligion it-hi ' el.- I
ine utat rti iosit xp iene;ae i t
tiltuchl Sienifc ac, ll- uuu;o
Illlis connec l tion th iickc ' m ii
tisluithg fit thatIhe bad huii lith1
fott i o ae wdKct u;, i ca-
heNmi-lm"tongh,',t h uIN o
tluthe ilil e onet iillA ~it INsi b ill
wli'It-lltbei tilomtXi ati7 tutd l.~
There 'u-il litbe iiahelutingo u ,ut
tt-isiiiring cast higu- nnm iioo
,30Oitta lunitit tuuhi it ii ngbit huh i l

'Il I itNl 'iIl"N\ 'Si I' VKS SOPHOMORES ABDUCT
VIi~tb Nt it biiS FRESHMAN TOASTMASTER
I. i. horpa gra ute last ytilt of
thecletrcalcnieein lidepartilt isRoy Renney Captured in IDetroit But
hickftt a e ii awsAt h nrets iof IEscapes--~Two Other lresh-
A Y r I'lel'dlmiieu'cuuuh tutu' itilttmen Disappear.
biit rltt~t t I i rt K liii relatiet olit he'' fretshmafni
Thtu tuu 1ii Ir hop iiiisto I iut ae e utin anet-a fc
S"Uh" a "wd er tf this yar's eletr icl ioruthich il a fw feh e od
eil/n; in t l tu ii fentutu u huhll t -i ti nt'we lu-gugilipb thl so ho
ile 'cti ltsi fll uu ttiilii tt t t l"cn p y moewh d tt t he litoatmt eritt''of
- ' n 3r c+um-lu-uuv, uthe tel iesy temsti hei occasttui tt t0tu i-. 'iC i 1sf, in
,if y 1't~r ( it in ii lir can het cominiiedI ttw i l te forct'ati sce
:mwti e lody, hee nti tnfotrmattuion liii lu lito ithe iuIIti-iMtrget' i, e a
leic ~ cenrgthe' uu'tuuu'uiftheiii "pluiutu thtulivin itro-i-ti.fit'
hornatillheirear oftlt uhouse'. hileh
CREATOR'S BANLD here tk iuuutriein imany is tays to if-
APPIEARS TONIGHT f nt i ii e'Xtp ii lhesetiltnittltti 4 lii
- tilt-i' af ter 11huried cosutatutitn they tilt
Famous Body of Italian Musicians etdeto lukettheitiirnprinertoahmot
Will Mike lFirst Appearance tiuliudteI iii Iafer iplacei
in Ann Arbor. The - tans-fer lutitug settle u'ultiiiiti-hey
t-_ attmted tau i ke tiltot mst er otlii il
i-t' Hunis 1 tutu iu'tt tutu lii of tue tesetcrtu- itheii li newlii ii i tuattit s. 'Thei
14"dentV ult tna'sliiatliutotrseifr ithman was ut low tirealitze: lift
-'wti t1w uhe1d i tsIf'irsh Ballthit gi tt liitadtilt ei cariiut-t dli hardlVy55
l i nl iiake heir l i t it iti hunde.I oly eahith : " Ihs Ittr
"y lidd tht iii ii mmiii I lWti this Suince tha itut u tu p itha t tiet nt
lull liiti' tt it twtu decidedito enadeey ne is ini ignouruante'.ast i
l tm, 'rehir.tin ut rhtutiuuiits. l itt n o ct m r
I iii I tuliutut I liiettilt ati theuurife an x un e cf tiiiuil-pi' i ut
't-uI-ut rntrd arurtu'SitudayiatiI itt arinDeroit tyiniglt lcte ht'lim.ut
4.a. I i lidu. liii tutu Hutar ui 'd thesa titht'e a rpi l I titt k ei ng
- s gir I-o ttactd on i lb le kept 1here fw it tt. Sututut' ltfieve hilt
tutu-i} : a t it of high ii I e iuOrcardL ub- andulai tutmtert
r Th n riii uuuuuuu i ll iit-t'itt 8 of stiiitiiuiii's ihavieu'hastily mt dt hen
IM ic1. KSnut'lu--u isuuuuuuio tckeis Vear, idepartuuue fornthtlae
ti rcn l da tum tou i anIdi t tu.I Bsies ut ytip nIt yititt' 111 eutherit' ,i
lt n i o -fic 'ie situ h1llx11. ie lt.freshmen have Iuu i'u-u Iuutt iiu tnl. lt-ut
?f ''l Bie is Sim, ttne th A thuu'ur ittLe ta sittand liluini Smiilr

L
t
k"
t
:
;
Y
t-
'
t
c
't,
n
t
, z
i
i X
:1-
!1_
I,

i.
;
1,
>r
t
1
it
t-
a4
iii
Ir{='
i
7
i
X11
lz "
ir.
ter- I
>> .
lt
tit"
' .
t1-
fil'
)il!
r -
if
i
.11

'hlu- ill uuuuiuuuui thu-hti'pri'iiti
Marh, itlr" nm , Trit V rfu
( )-cr m~c ' cniranid ',. ... ..X'R' itni
Ii n N -:ef N fia ... ch1et
I- . . flint
'hi-lit k rih
lI i - l: ' 1 '.1 i' 1 .;C1X.l
'I~ w c-n ,nid hug oftO i
t tl awl Ida , A r t e f tr iscnsi.t i
tutu(, I. I i& sci t Itfl'f Mks
l i ol : - f r,()r t utulr ar
tiutu I tr. ill1 -r tiProfest or I tilt'
Im' iteclt~tl Icrlrr' ;tcl hut-infitroomi
tutu lu-u-- ut 'tutu til thu-ft l th tuho'st t.
ht-i Vll i c t tn t ft-u-

Chi i f i liiihe uliustitut ttu-ti
F_ Wb. IhllilOIH EiNNS ''iA
NI hI N Y AN " IN Slt,, 'I I
bnut utululn as-.litdiilired si lii
tng it .bh i ll luti Ihlll up' I. XY. ~hluiu
ofthe i'rin Iitapiidslt Nsutitg lutis.
b'r booutih spoke oiutuliitthe iujit l 'Ihry
Inc l itn'' tainuuftg tl iii' ifl<' tu
cn ite l ic , in lift - op~inion, wereii
ntwss~ryc'hraceristcsint he mautkei-il
of a manly mau nutu TIhese-ti- n u-huuttu' -
tutuitt. Xlu. bht i huclttiiedu as p tly
ifth huuuughitillnd f0tut; d:hm
hei-f t llct abuhfiity o uhuink tutuI iact tu ik-
ly futh, tuua n symputhy, unhitch he tuu-
itt-i' lw htutis the moitlst "m rt'- .'y
duatulity,
M-i. boh winhutii itu'tt ift ownt un
encsiniNi-tiYork ('hfo int ut'ttVht
inide t tu anu'ut d itlutrutionsi- ithllutfc'ntto
hiIPIlilli5iiYb(t ill I*NIIb'I)N
Tii'he ltipi f literauruy strit y n-illltul
'liut'followuintg pro tutum tiill hut'gin-ti I
Curii tivn Bolt.,
tuter~nR iuk
tmrmtus--tCliii, Snypder,'tI I hn
S1 I Ii un d tes
het-l et It iitu 1 hautl liihe I Unfuite
;sitesn should suti izu- it i tutu'nt
maruna Afbirmttiveutu bipnul tul I l'.
NetglIitutuJon it RM.
'intic'shepnt.

Unuersily Hall CR& R SINGLE ADMISSION
M s rch5$10
[ 8P. . and "The World's Most Famous Band"$10

Back to Top

© 2024 Regents of the University of Michigan