100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

January 09, 1907 - Image 3

Resource type:
Text
Publication:
The Michigan Daily, 1907-01-09

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

THE MICHIl0A4 bPA-i

_. .. _ ..

damBuchiel'sFie ailrig grae COO.KING Ii Mack's Tea Room
Can l iver j t he Goods ; aMtt-d ftrtitt 1 ttaaal sat P itta pitilt n Idati
iti7/a at anal 't tt' at Ann \ I tar
LUNCHES SERVED A LA CARTE
j At Most Reasonable Prices
106 EAST 1HURON STREET Mack ( Co.
"UP D (A At NE

I
C
I
E
I
,
!r
t
E
E
,, .
I
f

Pressing Iron*
Will Soon Pay for Itself.
CALL. AN[) SEE ONEi
MEUHLIG & SCHMID
205 S. Main Street.
University
School of Music'
PIANO
VOICE
VIOLIN
ORGAN
And All Other Branches of
Music
Ifintterested iin Ary lane of
Musical Sltd it wll bl toI
your itetresat call at the offlce
and learnat attailta.
CHIARL.ES A. SINK, Sec'y
THEATORIUM
PROGRAM FOR TODAY
11r. Stnith's B~ad Luck.
The Last Witch.
Change of Program Tuesday,
Thursday and Saturday.
JOE GILLARD, Proprietor.
105 Lit. '07 Lawas
Moe's Barber Shop
0. A. MOE
705 North University Avenue

i
i
ik
}
i
i
1
i
i

Suit Cases Suit Cases Suit Cases
We are showing this week a large assortmlent. $5i 00
Ask to see Our All Leather Case at
ALETlf ~OHEMI T

I

I"'

Ill]"Al\\\S a.'INadd.'l'l'l. ATI S atattara iaataataaa ta'taata 'tat Thrkc atr 'a1 l)ST I 'A\'> 'a I( ll tt)\\ \S-'
ttdl; Sllaa,'l' \\ I'l tt ann. tte tot ri d at 1 tat nlc
cat at . Tit- 'a attjr'tat ttt i aa' Itata' (''acalt V().( a ilt' at atata 11ca t a thl
at ' a'lat t th (th tal at l'atrtt ttata tttttt'at ttaI t at atta(tf tathtitcItt ttatti(1 a e n v sayr l- ()iit tat tatatt 11atat Iall ata rtat,2
at1 a) tlt 'atctatta iglal th attieat'rotat st'tt attatt'tttIta t taaIattat 'tat' I att tatta ; b t as~~ ril ntiat- at aa tt 1 1tattatI ()a f
lrta tat11t ell's .. at t ' a'tthe f(1 ~r tttatl's t Iti tt,tat' tat ta alt ' at 'ttata I aI at ata t 'tat at 01atthe iatat a
'1\It at at t atII tt aa', t Aa 'C"atatttta at t aatt a 'tt ttr'ttttttto) app eh nt heat lt w 'at ct tttttt It lt tat altalta at tat I t ''tat a)a
a"l1 w t a t' I t) ilycl atantita () tt la at a(if tattatiata 'tt;11(1at ta tcalatat re' a attartat al \diltetl ~r
ats~i(1 ta A n-a'a' ()f th tttttttaa'aofa 'at athe 1-ol''at at t 'tta'aa'aa. attat)fItata \ttttt(1attaaa a
aII t 'It tt attIhatt t attt ( {ls r a1 c (f h s 1rn ( it n l i a tt''ttta I a 'at f a (tat . at\a It aattta'('am, t(tf tta t,.t1.t F'aN t.
a..Ma tt' tt l ta t illtta 11t tta atta I lt t ta tti a sattt w ai ata cr it a)rt rlu ( i)t e nt.;
at a atta tttt1a1a2 tt + ta1 tttl, tt111y11 at('tflice ald pa t f t ' tIlat l ta at ak-(~t t I t t tat ta lil t' r ic . (lltat I lt t ;a 2
l t at tat tattt'ttalltIlla'1at attatnetatIi n lc l)l a ld t a ) I.1 t 1at a W illtat 1ta "It ,a''at 2.111 a tat all ''t t'I a
1 ahtaittt h tt a a tt'tt tttat hv ala trthat l. m iltrri11 \h~ a tat ()ta t 1 dct''' a tat t ulet' ac()tttla'
at'ol tat a a tat tmarta ' a a ld~ ,a t(ttt hicha tll y''a' ''ard u th(' ' Itta ll
1dap111a y h y e t hl anl a a t n thi-,tdiractt'n, th adtattta fathita1t(rlt ctt t,tl ()a atttt1 t It 121"tatt l a\;Itn
I attati; a tatr ittatal atat~ lc t ha )a i tt tt aaaaat1 t ttha4 tI)"t.tat tat at at annt al 1sd t ayt f1at y-y a ttat ltretat1"tat
'at t a a tttttatutt()tsead aatt 11ittat a tatI \\atatta t IIad(r~ lr,1( ."t (;111t riktat)I
a( a\ tat11 tanatti ItaI tatItaatttttt.11tttt1tataI a a thig;ah tat a tanatI1(-()l~, tey)ItIata l ) rtl, )tickck ~a
tats)1 11 taltti t tty, a , n tai~ttat (aIatta tat atatatmtcta at ata t tat tata t afl ( i 'ltt a se It rtit '''''tat'
It tatac.hi us c nc rthsttaa s c t I attvi ch c n tt f at''o tatI it;lw tf th( g a:l TItat'(ala5at')a'' ta
lt 11t()( at a d bo d n th o n a tna h u a d o )cltltatta (ItIiIasa Ia IaI a' a tllttt I at ktcka
at rc. a1 4) t\hatt t a t ttil, tnsite a tac t' tat tatata tatf he sair ;t1,1'tn(a;( itt1in sImlta h tat11 tat'i
ala ga f h tn ye s tatfotat t ata t aa n aatattoan. t tiltt' Ittat ,tla t (tat keatt t lattttaIatw tat1'at
l r<) a tat t t aaand y tt e ttt it h at t ,(a I) t tat attaa a t h I a at h a lv d l tal)tctt v"In kt tlt ;111ttatatata
a tailt a'a'p'taothtrt'ttt'ttt tth ljct ('tat ist a resata tttttttftttttia' tat Irca atatis ta t atta~ Cc t;Ia ala'tate
tat a tat taof tiltat at tat I tatrtttt t taseem t~f t p alt 'a)n \0 W t a iat at un etttt tat t atI t 1 cv ta
a t tat a'att tadtte ie ta pt} tat c~lls f) sp ot l taattue. tn it herpccta(r1 (a I(,;e
I !(t'a lateret'' tat PattaIPltatat tataa att t ~fC111 's and fllt I' N asllllt alltIt'S(y t,( ''tat1\' tt11a(tat
.'11 a~ t11~ (()sltat nat ata lt (1 ha e t tlaaaI lt 'alt' 'att it 11 a S t S t' a 'I al tttta tttt
tytt~ klflau at uaat''' S I -_ - -_ ;()l Ptatatttl t~)t1 l (-i
tt ~ \ r)1 t AMtA ' r tttsI tittttttattttat SAIDtatal ate Ilt
a ttattttt aatata11a0a19 t w(t l's 'al tare Iat '; 'aTIN at trol, IN . y1111 c. ()chlf 1ataratkat (1ltigaxa11
a- -tt a aatttatat teate 'tatatewtsttp'rpteat.ag 'a'' t a
; al f t tat a teat1tat trt ltthn aw ld w taith K a ap)t'(tll tat tcslrl at l ta t 'at (laas rstre ai red.tal. yes careftally ittial
tha aae ttttt aaaataatataaattoatins truta tat lat tat't acr ut f rer antst ed. Gt eoIargae lHaller, Maia stlreet.I
a mleI l ym it ala tat a'txtataat w(' tatrtat ()Iftattattatattat ht t willa opea't t
tat a at I) t t,- ll a(rt a tti atll atthe * a-t" ;g a) l owtat iat' It tag) It Va Satisfatory tailotritag at sataisatoary
tolndil ;111 erly de l t a tato at, ra t a thaaa at 'asal h s n c t t pr tces. taullear & (ICoananotr, 6tat.aW ill-
-rote ltis inaltnnr~~ata'stpresatdent a eala d tak ld ta h (\
th d als a ta ta and o 'lc iy fr t itl ~tat at at :altarmtat loctks at I laltars, Maina stareeta

THE[ tARMERS ANtD MCHANICS BANKS
MAIN ANti HUtRON SaTtttI'S
;apitas, $aa,aaa, Srpltsan sd Profits, $5,041
ttaa ' u a latt Ia' iataaatn ,t jna Hutttat [' a y '
a r 'ott ttctttt' T imeat ntta attat' ata tatga
tattatante ttatt'ty OvI ttatttt ttta a tata
ta 0.w tttaalaaaa.
a t. UM R frt. an aC. aTF FN,9, ita- rea.
)I M. Martin r k
C t1a - 0t 9,9tt a. h I t 'la aa t tttt a.It
:30 l Pta c, '. I t : t1.
AMUtLANCE OaCAtL
Holiday Goods
NOWI ON ;II111151 ION
A Fine Assor tmentat .Very
Attr~ativlartces
Iirrowl'\ Pi ugStorec
rts tt i berlisaty St
YA- l. t a'. . a,
Hot Lunch
At1Tattian's. 331 ;f. 3Nhat.
If You Can't Go Hlowi
St"I taot' tatd atla tat ta
MICHIGAN SOUVENIRS
PINS, SPOONS, t"OIlS
SIEALS, t''l'(.
WIM. ARNOlID, JtaWI-'Ltta
'20 SMath, Stre'et
Rcntsch icr,
Photographer
Electricity
Sutpplied
to College Mei
atnd Wotmetn
for
All Purposes.
Washtuaw Lighit&
Powcr Co.
200 E. Washington St.

I

Hocking Valley Ry.
CO)NTI NIJIt.S ITS lEXI(tEL I
TRtAIN :SERI'II
You will riad
Four Trains Daily
From Toledo
Carrying Parlor Carsran Day Trains
Sleeping Cars an Night Trains
Union Depots in Toleado aad Co-
lumbus
E. CLARK, 32,
Campus Martius
etrolt, Mich.,

CALL AT WADHAMS Q CO.
and inspect the largest and choicest variety of New Styles,
New Weaves, and New Effects ini SUITS, OVERCOATS, and
CRAVENETTES. A full line of Underwear, including the
Oneta, the Lewis Grand Prize, and Dr. Deimel Linen Mesh.
Sweaters, Bath Robes, House Jackets, Flannel Shirts,
Stiff Bosom and Negligee Shirts. Fancy Vests and all the
newest in ties.
WADHAMS (Q Co.
FASHION STORE 121-1235S. Mahn Street

BOWLING ALLEYS
Stt' Tem Paya ate towa. 1tis at at ,i t
Mos Cali morattabltRoattnin fht'a atat
Th Reastttta ~ 5tt r tig IF'at'You
tadfry Ots- Nrw Swet rr.
222 N)~Iu~ lr .F. Rcynolds Co.

171 WashingtonE RANDALL, THE PHO TO GRAPHER

Phone 598

Back to Top

© 2024 Regents of the University of Michigan