100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

November 11, 1906 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
The Michigan Daily, 1906-11-11

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

\oLz X\1I.

The Mlichigan Daily

CAPTAIN CURTIS CANNOT
PLAY IN PEN NSY GAME!

ltllli: llW l r i . li,... a COMIC OPERA PLAN
I Iil-SS~it I-Is \t I IS NOT PROGRESSING

Michigan's Leader broke felt Leg
in yesterday's (lame-_Team
and Students bear up well.
The hard lack awhichasii-ri-i rtlessly
cd <n :herdi~astel-to th 101 list y s
tedylferon, i Cap~taint Joe
Cutriti lladhis lefit lle ih k tin-ala a
th h ;Caseyt Was ritliti o-t ont
narrowttptrcttiiitts otfthers: n
NIanI Wgt havettleeatk-lt ois
-ii te gamt -i-n-e . I trt Ilar
lnItnd He ttii ed ot on a o ttttt
lad a ev thiapti ti M cia
bear tndltw he illut hshe
c iip b te istitoif- C t aini Curii
lii>I.
T eip tiain i s tillretingesiy a
itp It o s n ll t'ini l ti ffcto
am i n l i s itiitii I it 1i illt s o:'
,o ( s tll s hc isereihintanC e a
iniiitst W i s slU -lull il s I ini ofihtir
th e i t alein i i nt i lst I it i l
of tthem. A ie tilloIgot lit iiloCit
it fe l Nttooit
e l s i i iii li lt st h l l \1(i 1is
iii -:le int11 huh UK it tUivitii cie
iis: " thoi t 1)i1g totiiiii (hut tt
rclain n it"rainiiiihith
stilrita. ili i ll. i lillte if ttr man
at hs liit it peels lilass a nd li I iiii
itilA - tl ll I rtt-stivillti lttvt i t t it
th wffeseii is -roc lss ii C ntililtiCii
?1st:tbithe rs-p of theisi tlto tisil

Darmouh.4: Cltitr1.o
i-iln -t ia, :N N C titueiiio.
Nai y Swatt rit t h\ihort.lit
lit's lilsititrfliii ii slittllt.\' ii - -n- -
si i an o; i it ---t l tit t i, o.pist tisit I iiir
Ill c o a. . : 'is tititiI tit. ii !iCii
lii- I11 + iin. 11111 I il 1 ii I
I tutu ii 1- t h c u til i-itt li l 11u,
to st if i -iiti-elt, iio u - -tcr. 'it-tilt lu d o Pen-\>ut'\ tlim , \o

1, t ill,\ na stiint fr l lsI iltiit l-
lit crda Af t it l)r. I the IfI it a
ii iltilct dIt t tt i i l t tttist star i-
\tiesili liii cl i n i Sarailititti I ii
\n c1 al. T is s ii ts I liii b a
r c l i r in t i lt it Iinii a ie)s
nliiti lt it tlnilt- if Ifcuty\wh n
lr' r1 1a ll 'wi e 11111 ii tomt lt rnslii
kh 11, ihily adilnat fileI. rsct
siit l t ikc ,a i s - iia tcn ,t til t-
g~) I ui-uuby t it' - i r ti t t he vlue i
A tinch m I italcrs i itt-itt I -tl
th n tiltked il ititi i' lar i t, thliii '
nr an l i ll iti-i Moenthan l ii u-h it
the situ i t -crgrains \hc lm

II

Atl tcrct l n:;cy as at Cirtit Vl-
iii itonnng o ii twwit his li-it lei
sn ppd she lt;il c a pi -se ,th
Can mi t h1111f ilt ovn ta 01
ww ii tilt i)w nwi th it , Cur tis stil
" ltwsit's all ut it I ne: m l-:
Am kilo IN Own CA al h a
nlcl ;a lilt,-itathe ic tiltit ll d
l il t e c mil till ,Q i tti t i tilt-i
ln i~l it i- i ini t ta t crn hi
Q a i cI lt wooist ii i t i li;
ill"t ltil Nls ttitllii Ct lii ii
111+i fthep111r11 geid) a,1511 a
titlist franis illtt- ,kik
si if lth ir hettltI iii11 br1eak.ii 111t of
li:lethnt he I ta Mc
s"sIn r! t ilomt 111 ititt aCriltsof ii is

liii iii11 it I ituil-iti yii-itltto iIt -Nil
i ic Iii11I111 -t
I'11 aI)lc wt I;rgc~ fc~itt tt-i)
I~~it1 ; i i 11( '111lc i i
I))ii 11.1 )- 111c.i huh ii iii I Ni - liii an
tt t-it tut I i ti)tcltlc ii i ii 11111 ris IIire
i icI~ tI -Ilt i] II cll. it t ( iiiitt-i i tt) - i-~
t'i it tilititiIIII ''i)t c i i ltutu-
FLOYI) ROWE GAINS
CHAMPIONtSHIPCUP
The Crosus Country Club Mace. gives
'lRorie" the Cup 'l'ower
getsplace Prizee

-tudent Body not willing to under-
take the Work( and Commit-
tee is discouragd.
Th iroeto Iii cit taletiitt
t 1i~l t -itt 11it- -ittiitiit-- tlI t ililt cut
,d a d illc m ite w o er in
''' I t lioa o t iii gii allight tilil-
life,,%, ahaned b a Itb r of
gait ttittit~ taktilt'l piltt-uofth eli
111151 : i I iiiid t i ;ud t
titighT hel lii ab i, tlst iteristdint
h, stwill, ii 5i lgtUii111i5rf-tIl-
ttiill -nlirttI iug,. liii-- 1'ilpi -
~ ,al csa atil Iitililtiwiithliproll
I-'m :il ile, il oi;linli dsItII N Ivv
,, ilc .tt id a, f a k lt-hI 1va11
rv i i i ra n tmleraiut i i il
'i lto and "b t" I l~tli ts who twere
stlig ill- it - iii tit tin('pa :tll t
:,t~il~ i 'tie]I). Iltitiftli
it liii Ut t . r. ilt ii t-il i t -
.layaftenoon tht i' it c ii i- U ill
colitit till li vmcihu t1),it ii plni b
,c c IS Ia C\\l i I- ill pw r(I
lia- I te( wiy th ocrlicouldi
ntill -tiet'h t it. Thetilii
i stiof ii indt -hi e r i ll h
I'll il tili iii, i t
-m~ld p o util it,- oi t he s1 1111 i il
opn' , h t u tiliiil in, I1 iti c n
mitt', -- i a hallsnted ithe illropo iltdtal li-
tactg %illlie h ormant.
Thei 1, lt-itt Socilogy hilt tillt
,ea is;mat, tlti ihlt i ti me
it-ttli ait-Ireit-ts Itit--I lt.ta
tti i> iia ~i io drat in til tl , ilI
nw ~ l in c i ltltiliti tilt
ills ii% fMei~ (il tl it ji i
l~tilt Sritudi nt. hil] Iii-n ht Ii
',ivilih of i-i ug th ll cic
oli ¢u liS ti\ l oIoN\ Icdieo ,
whc hv II Al n I ll I- II
Theclth w ll old i ii iiiopen int-
hurlirsof i thhe )car it icli 11 liI,.
,tilys arr itlititU l' ,di n x Ui gi ;
nciinIsil shtilticed by til l o i
li-l i- lu tilu ri-h u p eit endent ,t1111li
T il it, th~t pila lity-o, sit t li- til l -
lslong-lilt logtil u-A rl ine.Til!utIlloaIt~hehldatl ' iie.
i l tt- m h citi. i h od t~ l~ro

k iiiiit t heii eraiss- titili i - liii rt ti iuinttit- s - - a a i 1 "i-
!Ossitillf theliglllli K y tophi ii o thid ti I utututuAV, Iii s.
hu) a t- Ni he olfo ur lce ti-ti-it-ili c a pno im neti
l-is ahdii-tin il lwt h c mi, u" o heWnslii-o
previoisraces.jarty il l tu'f loiw Cistinv
K.11 lssI-ina ndI Ituitiututu ;tuu-"ca ain
r''h inshd coid nd thrd reig - ITh gil'g e )tiltleutoIut h r ro
hirt iseco i Sua uapu tit I lb"v-r-ut eiiis
f it- aitilt
ln the ace fo plac~ Q lNIoCerC\II'CNII IV11111:
walla tw -tidin nd i _____m"
h n iaw nI-u t tt- e.i 1,.IWCC MCller, iuuuinkliii lil-it-i-a ae en clil
lot iuittiti - ilos hut yit s lt i ii utiu
i'aktar cntdtre us wr tilt tcit-i Ischnc, 'te
ltlts irst twoiimtetmetntuand 11 it- ii-glu tu itu , uu
thl tir lrsi iiiiimitni. fTe tirsihn s uttwo he fal an is Itat SatitriIt
tiottn iiI tWutin d tai h itiiu. a-d the is t toning ti sa o t -slmc urulitiit
A Is tscm rial t'luttin ti C~i tiu wa ss
M u surpris itwas isiitstli"wni :td y huis h l u-5)thuellit1 yard
Dull -auul Ciltui. tw1,, ttMarld frth ru . he I ltruth uvettt fIthus a
scratchi, flait t o l and I- lace.i - ils a- s-thu will hIe ti-h it-rr)" it - I ti r u t
d~ue largely o hir lark ttficinitio ttrwittr 21.
and prlimuuuuiny tann. T e ore fas fr Juuitu WeChil are-raiii lyh
was as- itl t ife Un er forl ils t en th 1- i -- ni uet-..I litliit l weiii w ic
and w tuatp ial cr s uiti hrull- usil itin tlue the Iliuuss tutu ec 4th
inteser siungs hilsu ectons with1 Iel til]lIiht'r 'shstrc uotist ibe
,trctches, twer~~i te I cld r lase, las O
'Ithetilts trouurssru ut-fr t t il ot hallgamtetsfraternuuis htas, ittu-I e
till iihie hh ut C uh C 1c~dy uWenedal it ngh a hut hetrlts, ill he adde
and IFridayt- tuuussusuus leai-tigs t h yi-toitheit ite i- ttu uvutheu jniriill
ii iii liii ocloc. T tyill het utsulh tutu inii ut h ruttn Sholt ,fii
lu-i hbt Fhloy I tt-i CiiI rish tiust tuutt n n icinii the cob lig,,

thati lI tos injtit iury h iii sItu was 1Ihi,tistated htha t thuit aitinug of li
not 3i~ikn- -ml Iadwa aganst ~lc rowdwa,;one.oflte irc itsofsilt
thu l~, h utee utuliscli 11111ihunrlhftottinut ana tuhelimotilsi s litti titiutithai t
Ion tu rat icehis twilethei varity'; r11111r- iihe itiad vvit- iat ntutu
tor f ly ti ae mroer hsstcfrs iein ytearssitf phi
st -kI1th ne b teyaddtin f *ft- (it hilt lusFseldi1ttsuch ai rit5aci-
cill ; hlt T e ltitr tot ostu d ullui h socu ud. I s.m ro e-th
plyd ia ondrfulgamC ,huh tifusedti hrsttthtim h fur tilts oftplilt)oil th
t itt I or an siuriututotu e: I b it imteam t at iCurtis huts 1beenh in-
NI igofiiti, iN uluut ii Iatrik. IBishop iu tuu Iorietltrthsh tnctakenhui -utu It is
attu C li-the-it, ubesides Catuu-it u tits, tuti hutusi-lby sethertal stll o tal ly
iicieonthe sideliins, ,ndthiliablsence ors thiat tilxin tjiuytill1 hu t tuhutias tilt
ofl thetse nlull- tethriault-yaw-ahkeedthes inist-itt-i-oftheutttittuissiof t h ule
- aisit niruls.aildlht itill hatt a taileffect
Ihowttr, Capttaint Cutrus gnuwtvery tutuhfootall hut huutrtil
rer;ties toward the truthofhthue seconduu Almt Ithur irsitithughtl ohtheut-a
tall thinkihntg thatthle ivursity-, in ordesr a-as liar Coactuhi Nost, wlhiotits intPhila-

1
f
y

in lc thus-nus rnh-Uittrlu- aill I 15111 sit
urn) vt it isittiiiuwork ttis IittU uas thur
rilustns r uithnti d

ihsI«m Mccst-ti intutu477 t r3111this year.

Back to Top

© 2024 Regents of the University of Michigan