100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

October 24, 1906 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
The Michigan Daily, 1906-10-24

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

The Michigan Dil

Vol'.. xVI1.

ILLINOIS EXPECTS TO
DEFEAT MICh IGAN

Review of the Work of Cham-
paign Eleven This Season--
Prospectnt for Saturday.
()nd'ltthat tenew plaintg aide
will givt thillttta blter chancetagainst
Micign tanis iit iii byte s a
"d p-t i viti it it ofa Ili n a t, s f ot a lli
titt s rea li, tr te aut tiolyAtn
1)e iwring \ii rtilthe g titru les ii,
i~tlll, A icigal g ie tittiewstyliie h
iii iii iati p ctcair i ghly atd
it i asam-viii i m thla it i f ii
ti igameiiti thia t ecotst wtillb
t)i, in coltge ii itt. iiteInt> t ar hn
grt tad iciganteii, wile i atimefeat

atainst ii t iiit itss ii mii t
Pci'iew o ond.isatheladn
hatfac onit aicouintiifmleis speediand
t101 ai9 tiei. r~ to tlii i t iis letivit
iii> . t it iNer -t s. ittaIItam t ar: i
las iYar. Oirit>tfulback tint~~c.A)t
t-ard a a , taaaet,, tt itt t i tatndidatei
man teamirecrit. Al hiit

t

I:\FIC I l\ 1'

IT 1:-; I I)F; NT :A NC. FA, 1, ' \ \1 PI S R)"'S11)h:: Cl",

ILLINOIS TEAM MAY I MUSICAL CLUB MEN
BE GUESTS AT RALLY CHOSEN LAST NIGHT

Big !lass Meeting with (flee Club in
Attendance Will Probably Ile
Held IFriday livening.
oi? paniIcliiiit iia 11e iig t .g ii
ate p, isttia itt~i ito ha Oa theIii -
itr theit t iii ;;iti a n iii held
S alit , ~n ilinktisii( iii reita, ii frs

m illii cil C l{.C LI CNII Til tttiht-a4 , heChmad imtuu -ris.i,
-- f~irstt caimit ti l _t ii\ ei it, ihill for1,rd t

],or two aml a half limir5 yre>terda)
aftrriwon, thc" \ arsity %VCrc' 141vc1i 5treii-
uott-, practier. The cagy time of the
k lay' b(-fore ha; formed Rio precedent for
he rr- t of the Nvot, but merc y meant

t
t
1

I11t it I I (

tcaIII v as zraIIt cd a brief b)> Itin$-,

1> h spell ;-rt'eri ith a)I ttl>tiraate.Iit hei s
,H~d it w-if-at iabrittattiat, cituta ttha
liii> i hi trii .>tt. t t.i~ t tit iii ity were piia it t-i-ragtai agst i(- iirub
s111 makt en ar dshi (it, it cnsstnty
Thit is h y C u f tit ae orls
ito",c"iis itt tith tiici g, ii in wi ch t he olo e tSea etI ied un i 15o, T l
t~l~ ittit. int ittt alileutu in tto iiivitt>antaut 1>> osblmi
((ait f t tl 'tt itretl itititIinis hasi i iper- i ii itii ii d withturin (1,11nd
IIitcitisisiti, ii
f ttu a tat ht.lit. andli stpricipls Ci.t7 h) Ci CKKn
tilt ilt m ii, as t;dfi redlit.C itI)r live tchdowns l'inh
c1r i i tar direte Cdtwr t he enasac i tl,,, iltamtti i .ls
itt imr i ha i i simrT lineIill iS m be m ii a
it~~~~~~~~~~ good Ieffiec,> lt. lii ht ii ii i m t. tilt nilti- asip t quarg-
h;,rd (tiet hlpeetrii at. i Te centrtion tt i> -iattte th hs tu
tmrt,,d Cutisi whiplaciid at ndliiTtia
S t~tiih i ila >iismiman o ila I coli t) twittoll seeIsato)ihiv ainti al 3rou id
itit malIeis shtid te ifo f I tI ly atirinil- ith all tlur ti it nlaylt eflv t edtli thet
teriantis thmmightty ait e Stahlyand agai>to emm> ati ma ie. CotachYotaang tvma
weat h r -at i tar so G iee n a>pt maatn ibenm eitaitilt.sefor amldihng eshinthaie
itast itar's fresiman elean , la stal artlitmiuinte ncanthettig hamgamewit aChi
isr andma nniocalmudweigv8 onsaag

exam 1ti teuand d t ibinatilt it ii iii
tt ii i oisapii t o te ()i
C limtc Its wil ibe trown ,i,,t , te I it-il
w l ;I,,b "ll own.tttit I sttt it
'Ther wtill h mor thre A Mitalst,
bender ('. ti rn as i h at,, i the
Vsin hi l ie llt aswli h., r
hh he i ll, iS llhe ledbyI III ISII,
hit iii 1i)se tpit at..ltc yll
toaste -ait liii lit li {i ne lantiiii )
asIri ittt: tu iiaatiiigiitast'07,

Philadelphia Trip Practically (ilvent
Uip Because Special Rates Could
Not Be Secured.
''l.i tk ti a ititplan)",i ()fi 1110 t-iti l tl
lic patially l cii- ii 'ii t eiii workll ut ifl
rioi nk iii mu i s fronmititiilimt u a~itu-
f,- cel lit mis nmuaurmygu-m t islfit, maimi~
hi ititid 1'11l toI 1ii- mmmii ii- i- ititt iill iot-
tciti tc givetnt tipi iii' lmit ali ll ot li
tarm ii tmtu1,1 hi t,, I tutu mmminacl
t()ii, immue spect i r tt () mum mum mu m iil,
th t ihi,,, (;)n iilium ltu catug iiiii i
theii is i lctii lu-stt-itt a m tt' le
lii, favI lii ul r))ici muutiimuus ti ts i
p tut 41 cants ti ii t)l;im , ctumi i i ls ilt-itc
limi t tutit itlmt
mus husht I imt Iiu'ifu-umum-Id sit iIm
h'ikcmilut hall.-muAboutiiu'u' I n
tticl)it t,, I, mu, t hldon themto
I () (i)ftimi 014. i111-)1.11) ii ftti iiitt s h it.
Iiuuuuu8 m'. Cidttis being presen
Ti um- 'lc (11wl betumum' iu uh tium, S.' 16u
St)'ci c),ii n it)c flo ig it1i
5i-Iila f ithiyhLeader1,78I's(rel
firs tcn~r5 ii KiIn i I 'Ii 1tMcr

GEOLOGY CLASSES WILL
VISIT ERIE ISLANDS
Long Excursion Friday to Kelly's
Island, Put-in-Bay, and Caves
Famous for lacial
Markings.
iihei tuilht iiiii i he I ipttteti I c
,, mhe- i ii umuf il t- mug isti l t' ll,
Ihil.I,>Auucm kri~I , itt ii, huvmil, ~ t~r
.; , th l ii t u ii Thuitineraryl
,( li ip i i ' I~Il ii it liil iitar
ta e il t c iii icars(Ifiti,,itml itlimit
itmtittu it it t 7:.+i i l l .I s t
th ,~ di t mmmi liit hiiic,wktithi
itn I l ii l, c s t Ik-n ittn Aii tit
0IIrlistli nti li ~nI c obained
tilt tilin t I luwll Ii l ii ii lium d
miii till ~Itiiwill tr titit11 il 'ith i a
Pcrr cavc (li 1h, in thui g C mi~tAm
111t tittulig ihi hil g tutuuutts mi
: l i i cmltc.iit :,rii ti 11,ii i t ictory.'
lil i m it, 1'. Bik i.t to: i tt' i itititt
ntl i ng ii mmii l 1c o i t ismimmuim
il Ite I rn iii t ill! A A b y
Jw i -It :II j m:t7 iTlw huma -il ilt i
ii, mi i d tilt iii i lltutu i itojhi st
Ihini t il i i 'i t iiw gu~t Ii ai c, ;t h
it Iw- it. Tiittt i iii t lii )t t rie
t " I p ciii i l imi h i li wilmi
;itt\ ~ u tetI il uprc
Is b i u-u-mm ( r te n ilt Irijm, t,,
Itutut.-111 a ii iiac.I f i7 lut ro
with-ttitii I milc miia i ' it tilt ii
Ialick sWarttd >a tm i- a > it liitPt ii
111N i ,, m itt I: r il of um, f rmillu
I liii- ar} gi'il n~t t e ilnd.u
I'Ic r turi ick t" Ir n~,IlI- it m ll ia
clat (Ic )hc _"t if ,It ii i i, mlivi
mmm i ;o l ai'uit 'i ii l 1 ii ill, wtoatitu
illtc mmiiire , lug mtoim i lm) amsthe
Ithhh illIC I ,hi ill I;ly [ rti t:
31;un inik il l it ih living\ 1)I
islituI thtugits i ilst iclt i 5 t str l
tug i m> c I uym ay5,1ll iii, til u
hi l I ll tSF~G i lt mmIii I,'
if l iiit g it lt muo Y : l triiii-
I til l h 1 i itil l i lium, lii l 1
tumulti tuutimiti Iwiliume it iii,, thu li
:utiil tl h c ca ,I mifa, mmii thug l
m- Ith Dll oIIlrit i ii hat th law-
, if rltc , - it tiuttmi iii liiig miii
a h 11 hi>, ceocn i cat;hithit
nuammumug -mm (ttklif utl, I (Hi, li
hIli ~ cin it K o'clock Mr. iftut--
tugsolcif mii ic il tillla to-i ngn
t - wil lugske itil omi- il opa , s Iuu

-i Miss Ma-lin,.hii- s immt, Nhis Jumiumsu
amid FredI KiiiauIt.

owintomug hei ii- it systeum. h lt- t i f Theii , 5 1class uuumm,iiiteu-> for th-
h iiipop d tiutit is t~itt- " -Taney mtoday mmiiiRoom(a t l o is o
lit> list aieimras Cat amittttut-shiis -mnii
NOi hlhiIKS 151T-hSSIIIh s i ' -
hi-lieu m-ismawiaited withl mure ott-liess anietyit
if e hi> n lutis ui1iidhu aboui timei-mit i mwilptgu i tilrsthe sgiltr ureceptiln,
it u lmitmml-l~tmtu ii u-uuum it sti ing 1i1 t ilcapsiatill, t mi ii l'sca
on t-r'otill itha u->iitg 1slvia uhrte ls itrs,,c:1fsiiisdr
weretillhumoniingiisuummmuahuhs un-.th eai m is mthu w ~r1siifmoC'rtmh i
iit muothi m st had y itutmi1d fi iel . themmueuttnmmmli"ite a iig tiiii
h it' hill IS ill Sill V'i m-mrit ie t- 'theii'last eI tim mmI itt1
()F PRVIS 1 N N RS clcii') ( t ii t will amiumit (if Oiw
ii 1151 i~hi~ii h pS1 m anen i t ramiia ttll f ithe iiititi-tt
cif tim, freshmmiumunc ginceu--umuu cliss lust i tii\Iit e tinto ilt hei ii track manager -~
niughut. lihe alosstotieii smi t s foumtheii i psti acancymii causeduu- by ltheit-twithdrawamuli
ofice oflfhullaill mmma aer, mu-humihi iV. ttttir l tallee if IFerris Smith i llmi-ltt
.Plakil was iii tttii byiiiliimhit ity. ih h iiu>Hroldmiiit isiitheotti ca
lihe ta ioficer- ar-assu n>foli i mimemlowii tiat twh uh s hbeenum 'nominautedm sotill
P resient -IT. A hhvsgar.liiithe fi c
hVmC(--presidetmt J. B C mmess.
Sctar y -h . I I. hm iii iic Rs.IhtRy=.Dr B ha, oltitus pis
Teasiue I3itAh imit mmI imch uch, liadr.-uit aim aiudiitncatuat N(-tm-
Foommtball i mmmm'gera-.h, IT. tllk. iberum Hli t-asmrtlat- afteranoon, omitnlOw
Tratim-i. na'~ttgmr -A .h S. itte. subhjecti "Jima RIfglut Ahttituetot mwardi
itasebal mainauger- -I T.I isuthirim IBible Study.

Back to Top

© 2024 Regents of the University of Michigan