100%

Scanned image of the page. Keyboard directions: use + to zoom in, - to zoom out, arrow keys to pan inside the viewer.

Page Options

Download this Issue

Share

Something wrong?

Something wrong with this page? Report problem.

Rights / Permissions

This collection, digitized in collaboration with the Michigan Daily and the Board for Student Publications, contains materials that are protected by copyright law. Access to these materials is provided for non-profit educational and research purposes. If you use an item from this collection, it is your responsibility to consider the work's copyright status and obtain any required permission.

May 29, 1901 - Image 1

Resource type:
Text
Publication:
U. of M. Daily, 1901-05-29

Disclaimer: Computer generated plain text may have errors. Read more about this.

beNOf 9
VOL. X. ANN ARBOR, MICIL. WEDNESD)AY. MAY 29 1901 No. 180
.Our Special Line Of.... WHAT THEY USED TO DO In 1, rig-i-lo alttitindtlii it retol MEET WILL BE CLOSE
________ervie, the l)o ksys: 'Eter t-
orinadDnetcStudents Used to Have Guardians SIi)o herhtr t Csch' ofth Michigan Appears to Have Best Chance
F B IS Ifsr Their Money and b; Com- (telilbs ot the villiie of AmIIArbor'ifor Winning ouit at Cicags June
F I C eled to Attend Religious as'ht parentioliilniid i 115ma 'Oliv'et.' -Teans Will Le~vc Fri-
Tle ast 1rinstudiit sis otii
FOR SPRING Serveces Daily Keith. '-7. tiom Nw astle'. "1111-fay Afterneon
(ii 1501. 7'h('ii tice yer wos divoti i
A ma joi ts-of theliistiden'it, iof this iitoii lii e i'iii. andit uset to itl from
has arrived and is ar- ii''iy ii iititl lii~ i f isi tSet 18i Il si iiii. iil it' it iiiii
theiruii'od roiletit filh isedl Ioigi- _____________we I o th( is) tse li-i' lllsgi's silt
ranged for inspection. si' Ithestiuet bltoi t ll t days V. takei l ace oni' 5 1 tiiiliii jii Clll ]el, liogl.
'We have te largest as- f thle istitrti lii. 'lThesi rules are ili- ILLINOIS TOM OR ROW liie'unitis i ee r fi ery losi conltst
sort tatnt in 1the city, test ig. it only <tt Iiliiilsiit iiti ___a__d__o meil arei) ev i-'- ."iiistiiiilto gtve the
CII'he Eiulttoitoii t heii Cii iesilitt a . niitTi' tI n( ii t 'ii'iu. iiie p sito iiu -it
Hi The niiii''isile itlflst. wn-lrit con-Michigan XWill Try to Hoodo the Ii( itle Cli 'ou)s btioe uupoit. Tht it
" .W L O id f ilC, --e iret'll oni ly'.Catmpaig Teamc and Mke te ilIit e fuete~ seidet
01 .is'u i .1tpniiiiai iiico itl et the' S res Thee Straightt Victor- troi nitetl iii ate ii''''ds sitthe
QsHtudiets It tbol il(i' pos iiIthat te t -Evet ycdy Out uio ~rrrtitfvso h 1
toS E. W~ashington St. 'to-lctNest sreof is ge shi istae lstilli'1us l tei I i fltabua-
- soi t 11 1 -i-ce sliitt l iIx cll le i w ith I \ 1at 011ig ii i I) i'iiiifiil fi liii I('ll it llisi , i 'tou t i s cu
A jy je t hel to iils 'ts stuetssi-uere i-es- This ii ill Ii'lihi'tiit,totevei ii 551'tllyelis tt .1 5 il inl the (iiaClii -.il-islis'c- mitsI
j mllcd~ o]lretir tlii ou ii'in teh entiehe i ii'' Iw 1io tiii -elsilits .;u ORiiiolposi Loiliti-". iith u liiiiili-and
r ed -'wa l Books -t - s-s of - -i -di n i orq id usl-eoidiiii D t}e s telroil ien (iiiiiand iw in roliti n ii ithe 2i0-d.isit . 51
rio LL's o atenI ttrI otihi lslssiii-it titi 'hliiilii u gul iiiiu' s1(01 ~el lt Ml-lsceniies Li leci l'-ls 1 It-Il1111 illit(igoodIfo tiean
oil w-eek-duu ssi-l t s iiiiuuof t ie otss. Th-il glum i ll te [tbuisi liiii i gh e i tt''111 i-so'ih
tOP ~ E L N iefr t ct huh'rlwa isd rt heusi ofjitii-t iof i li g ireahtlt in ir tilln iit li iht wlst L llwllh 'etr it i
coleg y aro I -i''3 si8i1-'Ity s int- goingi to tryl andl makei it 1 osiistrgiusiu ls islili liii I ill ii ittfl-F l .l
* t te' tichgan 1r it is- ficei.liAnns wilhIiflii s h l th-usa w n 'ritii iii i ics curt 1 Ik tihatiiiii -it lii' ix-
P H A CY' rrr fheftt I ii l11ist- sil l i o ne: ofi it es ltil ten ms.t ii i' o i cirnb e t;"doi2Ht i t, i teil-is '' iii ca--
u I I 's ttht iu's thu-fir( jii lii' Au - ts'idiupiit i ve II'ii i -s wc t mot I Iite i it Ii liii rli t isit
FOIL T~~lEodI oni tu5 tor. I oSiu titiwi re t it -i11111 i' 'itslfoe tihi'iio- e iiiiiii l it fe it ~i'till iiareiito 111, lisoo t( ll iii
D ~ ( I it ii l i t t' -unors 'ilPo ttrot erii I s i.itniis t hl eha bendongif1
RI H T D RIN K S luu I he its le''iii"eiiiiLdInit oicii ";ii'tii'tl' ~ tlc ee It e lCi i It o-y. run L' I of-i -
n in lo g e t liitolilt 'ini s i or ill' wasti ll edli t' i ac o ai it i i i''(g .i e s a t >i Ii titi n iii i i
Icsilt. theie-idiof the tieioilliii- is ill-''-hei i -I liiiti l t, co- - 4 h } fr m \ -so -
l m td t tt di ssihiin II)il tll's ore- waii t o -hi- i-- u Iit i ni . l t Ii iii i l Il: 1I.iii'' . h1-
JO ~eL ~ ss f l o h~m~u c l as" NN ore1151' mli Iu i n Pau - I ( liii Conelhtl w iititi e l' "(i]io' r- insi l ny111lt t( osI11(hs
lh rtun i tr tt(b~t trrne l ~i routiii 'it in inded : rilnt-lti- ': oit.I
st r * j ry v siuti-f It~illu,,lt.i i l it lios ~ncnhl w lsroI(!nic\ oem}me i
dr w, 1d so lli I till11111 i mi' itt tliiiol lo lnianit' p o th li nteii hu ehnIii 1 lush is
F It T Ean o hillc tel l ( r t. r r n u th t am o wi i t ubm'- 1i' - iu i ~ r it h r ~ t l It
hdto bepresnttdt i n a t ll r aes,11111't s te)111't (l th .saso . ;id1ehoa (' ,', nd t world Chaveist
- - Th(-re IS ny on1oy ea h o1he ;,t11aeTiu1 -l .o ah lda, t e r m u'o rn thuo itr ia te t .
is e10u il( .iiea o bo m n o t t(' aad h l e i l thi' I 1 til i C h ((g ":: itr i i;is i t it - 1 11111 Cio
oh m n n 1n i hihiit(lh t'l tIl' e11'd u hit St hu Ibe g i n ; ttlic'' hiltre''11 l own 1111 111 his tiu'iiiotalilowi hwis
S t a b r r vr ity l l it 'iithl 1u'( t uu'hratwtiou' ii )il hl thelii' i tt of he, 1_Vo t t \I tuii ii I 'il til'1'i
CAMI-11I5 D ltli STOeEf i t ill 1111- iiimayhitloi li t llO ti i i is i' 11t til' I nliii l 111 mile I Itt i n hu f'' \\h t csi Ill i.
F 1,OR i tilhst htilhi)l ))1 ii' Iiisi --I-----uuuu -l -l-Cstitt ''ut(, ihi 'tilt'il Til hI Tr to lu i
thu ..' t'he li~ t icShl ah t u I i 11'11 ilf C.hitii lllo gtl tul tsl t I ll 't t li' o , lt ;-'i( m y on s
hat u ty15 helth' e1ylii )1thave tli10 113 uslnoi'iu uy h'tuuitt' Ill-i aliu t tut ;'i i hu t-i-' third l inteiut]t
1 C h ttals utwoo iil i xti tt ill (Sut) th t'th Dilyi'iron S'sier liiniug ( i 'gutiutt Citgiy or i t ststi euhuit s i l ut ''t
O R / t in li oriit wtit it 'l ttei i sj oti t liii'o1111 ('11 11) hthet''ttl tatbii) tiit t t htt 11 t u t :(' 1 I t t'tSmie to t lit-lug'
l Ii 5 uts hu li.i ' i 1)1 wcu o rlt st-n ttliti t 's r altt 1'i t hg ~ lt'iltlr-(.p ce n i tdot Ii ,ttti "lt" i s t ull. ut-u'
( roo f tr tri ,r n e b h Itus 1us-l na ntiyl r l-eto,1t sutih S'tadtmll tiC Si ti s i 4 ll e1--etul hu gh Ius
g / e >,rl of iit tots:::2: olt Iii tiy ttheti- -l' 1ti - ut fl W l i hlitih i' sdItuu I le nniuliothiM Mithn t ait (t of uhis rgie
CAI B S RA R YTO E ita L Cibr o he itltit iu Awsit waytti I"t'h etlii oi'uii ofg S t h l h as rem5 t it ittti l' ;culth ki Vt iuutin
upurch sdiiCa tife te yearss hl~iltti'inoe.- w1a11a'ixyuuuuu'teng uuui 11 li t~~e .' ile it it~w l'tlihl git' I t i I i t
1t1u (5;lsilt stuobt weltiti' ouri' andt'i ve )0th h l ut'S it'is Ia giu fo tutu thu benfuss'ta I -I i hit uttl Iut1f iitthey cult
-nt -opti011 ostt d Id Ii lstuuos his wluell ttit hu ottititheII)'0' -h tlt' '1C -it-ho ivetnth tIs' lst s istigl r tiii t th 'i
l~onl oie in ppet ano IC t i Ir foi i n tl rio'i us Cu t iCh t lii) i anil t-uhtii'lto<int- elin 1)113of '. ut CIt'.%aCu t +,ut til) uhuttitil letor
glOwswih 1s isol c 0 t~ts o'huh ieutf stit nittl h t ihi ikets.1it, 1)d3' ___________beer lhan H,(, it e I l nl t ' i s I ohls't t w ut--
1 entid1- ho s uasriet t Itedno1 hm toel t 10= theil l ow. it ht uut tiou h-n
ty m oeA W y tt .nd I tca thuiot$7ti l inor o itt rthttititihet t c lty Gae nt oht ti d in ltti ' Cu Clei itt wotlill l-lt' Cult hirtis 5 o hlig d t t
Coos o pheetwIll Cup Cihit u gilhtt t he n it i''tsit) tio 1s ta wilb led yth tn tm c tuom seco tlilahn e 1ot'ilul 'tu t u'se-.
lt i ttua h utuittitCeeand ,b ut $7.tt the mii yttuxpitenteCli'of til t'h it iouti ht'uig the iwg sttirn clit-its o t S'lseet
$3.3'-, it iii) hilt o ithets I t'. CCuse tuuh'tiuut tisthe'ort he't'u'ii s l 'ui sae otiig, 'All i ltlit' is thiuu i t irt'stillate igdtt
Pi isit pt to on ptist s Cl it te huihigiuuuu w~u ttf he I ul t ulygiitt' te hs o s h ud hsu et'o h tl u s til', S f t ' s i ttug "uis ilt'
L IsBoR AoRkYM i tht motil t he sulstiun tuoriiofiiSt'ull ithil 1) t't'iyevi lttotltayit' >1.itii extuutt' o n its h t'Nc sh1of ts-tug sit tuoCit
s tt l t utihi tittlt'elsr ense. 0 sitti' h e st ed'ttsiy. gee,'t'dint n t ipli-vaut i -usuis TI's-iitt ot

I l hir luet iiiteresot" itith 1,l inhittet' Mihhigultt. 'rli ti' lI 'Iiwoh ihIndEiCl-
IWA H R ()r the ot(ue nieltelrs of Clue Tint- Coinedy('11WBllt li 1'1X1.11-id1y1-igt. sled of Purdue ;are alt g-ood for 5 ft.

Back to Top

© 2024 Regents of the University of Michigan